Ferielængde og højsæson

Ferien i Thailand bør vare mindst 14 dage. Og du skal være klar over, at højsæsonen i Thailand ikke er den samme som højsæsonen for europæiske solferier.

Glem alt om at holde en uges ferie i Thailand. Ferien bør være på mindst to uger og meget gerne længere. De tre vigtigste grunde:

  • Selve rejsen er typisk den største udgift, medmindre du da vil bo på et luksushotel. Det betyder, at der ikke er den store forskel i prisen på, om du rejser i to eller tre uger.
  • Rejsen tager det meste af et døgn. Det betyder, at du mister to dage af ferien på selve turen frem og tilbage. Lider du af jetlag, kan du lægge en lidt træt og omtumlet dag til i begge ender.
  • Der er så meget at opleve, at du ikke kan nå det hele på to uger og såmænd heller ikke på tre uger.

Derfor: Hold så lang en ferie i Thailand som muligt - og tag så en ny rejse næste år til alt det, du ikke nåede.

Højsæson

Du kan sagtens rejse til Thailand i sommerferien og få en uforglemmelig oplevelse. Men højsæsonen i Thailand er ikke den samme, som på de forskellige europæiske feriesteder. I Thailand strækker højsæsonen sig typisk fra december til februar, hvor der er både tørt og solrigt.

Bemærk dog, at der kan være stor forskel på, hvor meget regnsæsonen påvirker de forskellige dele af Thailand. Ferieøen Phuket ligger fx udsat for monsunen, fordi øen ligger ubeskyttet ud til havet, mens ferieøen Samui ligger i læ af fastlandet og dermed er bedre beskyttet. Resultatet er, at mens der falder over 250 mm om måneden på Phuket i sommermånederne, så falder der kun omkring 100 mm på Samui. Til gengæld topper regntiden med over 500 mm i november på Samui!

På en dansk gennemsnitsmåned falder der omkring 60 mm regn.

Du skal dog ikke lade dig afskrække af, at vores almindelige sommerferiesæson rammer midt i den thailandske regntid, hvor der er knap så meget sol, og hvor det kan være lidt vådt. I Thailand regner det nemlig lidt anderledes, end du er vant til hjemme i Danmark.

Selvom der i den vær­ste må­ned i regn­ti­den (sæd­van­lig­vis sep­tem­ber) sag­tens kan fal­de op til syv gan­ge så me­get regn som på en dansk gen­nem­snits­må­ned, så be­ty­der det ikke grå­vejrs­da­ge med kon­stant regn. Reg­nen fal­der lidt kraf­ti­ge­re end i Dan­mark, og den stop­per ty­pisk, når der er fal­det, hvad der sva­rer til ned­bø­ren ved en dansk hel­dags­regn. Det vil sige efter 10-15 minutter! Det vil så ofte klare op, og du kan nyde solen og varmen.

Ofte vil du også opleve, at regnen falder sent om aftenen eller om natten, så du faktisk dårligt nok opdager, at du befinder dig i regntiden. Det var fx tilfældet, da jeg opholdt mig 30 dage i Chiang Mai midt i de to værste regnmåneder i 2010. Jeg tror, der var to eller tre dage, hvor jeg oplevede lidt regn i dagtimerne. Der var en håndfuld dage, hvor det regnede en del ved ni-ti-tiden om aftenen, og ellers faldt resten af regnen om natten.

Regnen kan dog også sagtens vare i længere tid og i dagtimerne, og du kan også risikere, den falder i dansk stil med gråvejr hele dagen. Selvom regnvandet er varmt, er der selvfølgelig ferieaktiviteter, som er knap så spændende i regnvejr.

Kort sagt, har du mulighed for det, så vælg at holde din ferie i Thailand i højsæsonen. November og marts plejer også at være fine, omend lidt mere usikre vejrmæssigt. Og det afhænger som sagt også af, hvor i Thailand du vil holde ferie.

Tjek evt. Thai Meteorological Departments hjemmeside, hvor du kan finde statistikker over temperatur og nedbør for de seneste 30 år i de forskellige egne af Thailand.

Tags: Før rejsen - Klima

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Visa
Tags: Visa - Pas - Ambassade
Visa til ThailandSom almin­de­lig dansk tu­rist be­hø­ver du ik­ke tæn­ke på visa til Thai­land, men ved læn­ge­re op­hold, el­ler ved ind­rej­se over land, skal du mås­ke have et visa fra den thai­land­ske am­bas­sa­de i Dan­mark. Læs mere om reg­ler­ne, og hvad kra­ve­ne er til de for­skel­lige visa.
Beskyt ferieminderne!
Tags: Backup - Billeder - Computer - Smartphone - Tavlecomputer - Mobil
BackupBrug backup! De fleste er blot et enkelt sekund fra at miste alle deres ferie­bil­le­der samt bil­le­der og film­klip af bør­nene og vig­tige do­ku­men­ter. Læs om for­de­lene ved on­line backup - du be­skyt­ter ikke kun dine filer, du får også en række prak­tis­ke ferie­funk­tioner, fx adgang til dine hjem­lige bil­le­der og do­ku­men­ter og mu­lig­hed for at dele dem.
Tag en kuglepen med
Tags: Pas - Fly
IndrejseformularNår du skal gennem pas­kon­trol­len i Thai­land, skal du af­le­vere en ud­fyldt for­mu­lar med dit navn og for­skel­lige an­dre op­lys­nin­ger. Du får ud­le­ve­ret for­mu­la­ren i fly­ve­ren, så det kan være en for­del at have en kug­le­pen med. Har du ikke en ud­fyldt for­mu­lar til pas­be­tjen­ten, bli­ver du af­vist. Du skal så have fat i en formular, udfylde den og så starte forfra i køen - og den kan være meget lang!
Rosenrøde drømme
Tags: Før rejsen - Strand - Natur - Jungle - Aktiviteter
Hytte på strandenHvad kan være mere roman­tisk end en lille hytte på en øde tro­pisk strand med hvidt sand, krys­tal­klart vand og palmer? Men du skal tænke drøm­men igennem, før du be­stil­ler rejsen.
Medicin med til Thailand
Tags: Før rejsen - Medicin
Medicin til ThailandDu kan normalt tage din medicin med dig til Thailand uden problemer, men visse former for medicin kræver særlig dokumentation, læs mere ...
Joiner fee
Tags: Før rejsen - Hotel - Sex
Joiner feeNogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Veksling til baht
Tags: Før rejsen - Kreditkort
Veksle til bahtNej, det er ikke gra­tis at vek­sle i ban­ken el­ler hos tje­nes­ter som Forex, så­dan som de ger­ne vil ha­ve dig til at tro det. Du be­ta­ler en dyr over­­kurs. Des­u­den er det ik­ke en god ide at rej­se med man­ge kon­tan­ter. Læs, hvad du bør gøre ...
facebook, Google+ og andre sider på nettet
Tags: Før rejsen - På rejsen
facebook, Google m.fl.Brug sociale tjenester som face­book og Google+ samt forummer, blogs og din egen hjemme­side med om­tanke. Selv­om du glæder dig til drømme­rejsen til Thailand, så er der ingen grund til at fortælle alt for meget på nettet. Læs, hvad du bør undgå ...
El-stik og strømstyrke
Tags: Før rejsen
El-stikSelvom de thailandske el-stik er ander­ledes end de danske, kan du godt bruge dit el-grej med danske stik i Thailand.
Sexlegetøj og porno
Tags: Før rejsen - Sex
SexlegetøjPas på med sex­le­ge­tøj og por­no. Det er nem­lig for­budt at ta­ge den slags med til Thailand!
Husk rejseforsikring!
Tags: Før rejsen - Transport - Scooter - Aktiviteter - Jetski - Forsikring
En rejse­for­sik­ring er altid en god ide, og den er endnu mere nødvendig ved en rejse til Thailand end til euro­pæiske rejse­mål. Dit syge­sik­rings­kort dækker ikke i Thailand.
Ferielængde og højsæson
Tags: Før rejsen - Klima
Højsæson og regntidHøjsæsonen i Thailand er ikke den sam­me som for sol­­rej­ser i Eu­ro­pa. Og med hen­syn til fe­rie­­læng­den, så bør du hol­de mindst to ugers fe­rie i Thai­land, læs hvorfor.
Vaccine eller ikke vaccine
Tags: Før rejsen
VaccineNormalt er det ikke nødvendigt med vaccine før en rejse til Thailand. Men hvis du bevæger dig væk fra de sædvanlige turist­områder, bør du lige tjekke denne side.
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Tags: Før rejsen
RejsevejledningUdenrigs­mini­steriet udsender løbende rejse­vej­led­ninger til Thailand, hvor du kan se, hvilke områder du bør undgå. Fx bør du undgå rejser til de syd­ligste, mus­limske provinser, eller om der er uro andre steder i landet.
Optjen flybonus og få en gratis rejse
Tags: Før rejsen - Transport - Fly
FlybonusTilmeld dig helt gratis fly­sel­ska­bets bonus­ordning og optjen bonus­points til en gratis rejse til Thailand, London, eller hvor du vil hen. Pointene kan også bruges til at opgradere til en bedre klasse eller til at købe varer. Læs, og meld dig til nu!

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Mandag d. 27. marts

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Rejsebeskrivelser

Blogs

Nyt i blogs

Læs om andres op­le­vel­ser i Thailand. På forsiden kan du fin­de links til blogs, hvor rej­sen­de for­tæl­ler om de­res op­le­vel­ser i Thailand.

Læs om op­hold på fan­tas­tis­ke øer i bed­ste Boun­ty­land-stil, Full Moon Party på stran­den, trek­king i jung­len og shop­ping i Bangkok.

Annonce:

Facebook

Nyt i aviser

Nyheder

Nyheder på nettet

forsiden finder du en ny­heds­boks, hvor du kan finde links til rej­se­ar­tik­ler om Thai­land i lands­dæk­ken­de aviser, uge­blade og ma­ga­si­ner. Der ind­sam­les rej­se­ar­tik­ler fra Po­li­ti­ken, Ber­ling­ske, Jys­ke­Vest­kysten, Alt for damerne, Euro­man og flere andre.

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal af sted i den danske sommerferie.