Tag toget

Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, ikke hvis du vil hurtigt frem.

Nattog mellem Chiang Mai og Bangkok

Hvis du har mas­ser af tid og få pen­ge, el­ler hvis du vil have en op­le­vel­se og et an­der­le­des ind­blik i den thai­land­ske kul­tur, så tag toget, når du skal rundt i Thai­land. El­lers er det bå­de hur­ti­ge­re og nem­me­re med fly. Selv bus­ser­ne er no­get hur­ti­ge­re end togene.

Du kan fra Bangkok rejse med tog til Chiang Mai i nord, til Isaan i øst, og sydpå hele vejen til Malaysia - og såmænd også gennem Malaysia og frem til Singapore. Men vær opmærksom på, at du ikke kan komme med tog hele vejen til ferie­øen Phuket. Vil du med tog og til Phuket, skal du under­vejs skifte til en bus, fx i Hua Hin eller i Surat Thani.

Der findes tre vogn­klas­ser i de thai­landske to­ge: 1. klas­se er so­ve­vog­ne med ka­bi­ner og air­con­di­ti­on. 2. klas­se fin­des som so­ve­vog­ne med kø­jer og air­con­di­ti­on el­ler som al­min­de­li­ge sæ­der i eks­pres­tog og med air­con­di­ti­on. Dog fin­des der og­så 2. klas­ses vog­ne, som ik­ke har air­con­di­ti­on. 3. klas­se fin­des sæd­van­lig­vis i tog, som stop­per ved de fles­te sta­tio­ner - ger­ne i lang tid ad gan­gen - og som har ven­ti­la­to­rer i lof­tet samt åbent­stå­en­de vin­du­er til afkøling.

3. klasse med luftafkøling

Sæderne i alle vogne er yderst behagelige at sidde i og med masser af plads. Og priserne er mere end rimelige. Sove­vognen mellem Bangkok og Chiang Mai med air­con­di­tion koster fx cirka 110 kroner (2. klasse), mens bil­let­ten på 3. klasse koster knap 50 kroner for den godt 750 km lange tur.

Ekspres med 60 km/t

Lad dig ikke narre af, at nogle tog kaldes eks­pres­tog. Det betyder blot, at de ikke stop­per så ofte. Gen­nem­snits­has­tig­heden for eks­pres­toget på den efter køre­planen 12 timer lange tur fra Bangkok til Chiang Mai er omkring 62 km i timen.

Og det vel og mærke, hvis køre­planen over­holdes, hvilket jeg endnu ikke har oplevet på nogle af mine tog­rejser. Mindste for­sin­kelse på mine ture mellem Bangkok og Chiang Mai er på over en time. Jeg kan selvfølgelig have været specielt uheldig, men umid­del­bart er mit indtryk, at togene nærmere bruger en kalender end et ur som tidsmåler.

Som du kan læse af oven­stående, bør du ikke plan­lægge din videre færd efter de angivne ankomst­tider. Hvis du skal videre med et andet trans­port­middel, så sørg for at have masser af tid til even­tu­elle forsinkelser.

Generelt vil jeg sige, at du skal lade være med at tage nat­toget, medmindre du er rygsæksrejsende, og det er fordi, du vil rejse sam­tidig med, at du sparer en over­nat­ning på et hotel eller et gæste­hus. Turen er kede­lig og begivenhedsløs.

Det samme kan siges om turen på 2. klasse i dag­timerne, omend du her kan nyde den smukke natur undervejs.

Derimod kan rejsen være ander­ledes spæn­dende og ind­holds­rig, hvis du rejser på 3. klasse i et ikke-eksprestog. Så vil du nemlig møde den thailandske kultur på helt andre præ­mis­ser, og du vil sam­tidig kunne nyde det smukke land­skab og tage bil­leder uden en be­græn­sende rude.

Passagerne på 3. klasse er i langt over­ve­jen­de grad thaier. Du vil opleve, at toget stopper i lang tid ved de enkelte sta­tio­ner, hvor det så vrim­ler ind med sælgere, der fald­byder mad, slik, aviser og drik­ke­varer til de rej­sende. Og det gen­tager sig så ved station efter station.

Hvis der er tale om en lang tur, vil være en fordel, hvis du ikke rejser alene, så du har nogen at snakke med under­vejs. Ellers kan turen godt blive lidt kedelig, trods det liv­lige islæt ved stationerne.

Bemærk, at hvis du vil benytte toilettet i toget, så risikerer du at få en overraskelse i form af et toilet uden kumme. Det er et traditionelt thailandsk toilet, der stort set blot består af et hul i gulvet.

Thailandsk toilet

Hvis du er even­tyr­lys­ten, kan du prøve at bruge det, men du kan også skynd­somt lukke døren igen og så prøve toi­let­tet på den anden side af gangen. Her vil du sand­syn­lig­vis finde et mere vel­kendt toilet.

I begge tilfælde skal du være op­mærk­som på, at der mu­lig­vis ikke er toi­let­papir på toi­let­tet. Brug numse­bruseren eller med­bring selv en lille pakke papir­lomme­tør­klæder.

Det er normalt ikke nød­ven­digt at bestille plads i togene, med­mindre du rejser op til en thai­landsk mærkedag.

Vil du rejse med tog i Thailand, så tjek hjemme­siden Train travel in Thailand. Her kan du finde oplys­ninger (på engelsk) om priser, ruter og rejse­planer, ligesom du kan finde en masse billeder af de forskellige togtyper.

Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Kommentarer/spørgsmål (2)

Skriv en kommentar, eller spørg nærmere til artiklen eller relaterede emner
(klik her for at læse/skrive)

Martin Nielsen:
Hej. tak for en god artikel.

Hvordan vil det være angående indrejse til Malaysia, hvis man ankommer kommer med toget fra thailand? Er det let at komme ind i landet eller er der en masse kontrol?
Jeg har læst man har en visumfri periode på 3 måneder i Malaysia, men at man ofte skal vise en billet ud af landet. Eller gælder dette kun fly?
27th November 2014 9:54pm
Kim Ludvigsen:
Så vidt jeg har forstået, foregår det på den måde, at man står af toget ved grænsen og går gennem den thailandske paskontrol, hvor man får sit udrejsestempel, og derefter går gennem den malaysiske paskontrol, hvor man får sit indrejsestempel - der bliver muligvis også taget fingeraftryk her. Det skulle foregå nemt og smertefrit. Når alle er kommet gennem tolden, fortsætter toget. Jeg har kun været i Malaysia i 3-4 dage (ankom med fly), og jeg blev aldrig bedt om at dokumentere Læs mere
28th November 2014 12:01am

Tilføj kommentar

* Skal udfyldes
Navn/alias: *
Mailadresse: (offentliggøres ikke) *

Fed Kursiv Understreg Gennemstreg Citat Insæt linje Bullet-liste Numerisk liste Link Mail Billede
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
1000
Spamfælde:Indtast navnet på to bogstaver på det dyr, der siger muuh.
Indtast svar: *
Giv mig besked via mail om nye kommentarer.
Husk mine formulardata på denne computer
 
 
Powered by Commentics
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i ThailandDu finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
RickshawTag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameterDet er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fodsThailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
TogDet er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
SongthaewEn songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
motorcykeltaxiMotor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...
facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Nyheder (fold ud)

Bilbombe sårer flere på ferieøen Koh Samui
Bil stjålet fra det urolige sydlige Thailand var pakket med bombe og blev detoneret i et butikscenter....

(http://politiken.dk)

Bilbombe sårer syv på ferieøen Koh Samui
Bil stjålet fra det urolige sydlige Thailand var pakket med bombe og blev detoneret i et butikscenter....

(http://www.dr.dk)

Bombe ryster thailandsk ferieø
THAILAND: En bombe i en ladvogn eksploderede fredag aften i et parkeringskompleks under jorden på den thailandske ferieø Koh Samui, skriver Reuters....

(http://www.b.dk)

Nordjyde tæt på kraftig bilbombe i Thailand: En underlig fornemmelse
THAILAND: En bombe i en ladvogn eksploderede fredag aften i et parkeringskompleks under jorden på den thailandske ferieø Koh Samui, skriver Reuters....

(http://nyhederne.tv2.dk)

Ti såret af bilbombe på thailandsk ferieø
THAILAND: Ti personer er fredag aften blevet såret af en bilbombe på den populære thailandske ferieø Koh Samui. Det oplyser de lokale myndigheder,...

(http://www.b.dk)

TV 2 LIVECENTER: Bil eksploderet på thailandsk ferieø
Flyv direkte til Bangkok, og bestil i forvejen en såkaldt "greeting service" (på Limousine.in.th), hvor du bliver mødt og ført gennem fast track t...

(http://nyhederne.tv2.dk)

12-årig israelsk pige savnes efter brand på færge i Phuket
THAILAND: En dansk turist har mistet livet ved en ulykke i Thailand. Der er tale om en ung mand, der kørte galt på motorcykel, skriver Ekstra Bladet...

(http://nyhederne.tv2.dk)

12-årig pige savnes efter brand på færge i Phuket
THAILAND: En dansk turist har mistet livet ved en ulykke i Thailand. Der er tale om en ung mand, der kørte galt på motorcykel, skriver Ekstra Bladet...

(http://nyhederne.tv2.dk)

TV 2 LIVECENTER: Ung dansker omkommet i ulykke i Thailand
Ny rapport viser at der er udbredt brug af børnesoldater i den sydligste del af Thailand, hvor separatister kæmper for en uafhængig stat....

(http://nyhederne.tv2.dk)

Ung dansker død i Thailand
THAILAND: En dansk turist har mistet livet ved en ulykke i Thailand. Der er tale om en ung mand, der kørte galt på motorcykel, skriver Ekstra Bladet...

(http://www.b.dk)

Annoncer:

Læs også

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan finde det aktu­elle vejr samt ud­sigter på siden Aktuelt, og du kan læse mere over­ordnet om klima og vejr på siden Klima og vejr.

Annoncer:

Læs også

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annoncer:

Sammenligning af antivirus og sikkerhedspakker

Læs også

Ophavsret

Brug billederne

Som privat­person kan du frit bruge bil­le­derne på hjem­me­siden, dog med nogle få be­græns­ninger. Læs mere på siden om ophavsret.

Forum

Brug forummet

Del dine egne op­le­vel­ser med andre i hjem­me­si­dens forum, eller få gode råd til en rej­se til Thai­land. Du kan skri­ve i forum­met, uden at du be­høver at melde dig til.