Coverwise rejseforsikring

Brug af materiale

Du må gerne bruge mine billeder ...

Tags: Om siden

Du er velkommen til som privatperson at bruge mine billeder på din egen hjemmeside. Du må også gerne beskære, skalere og på anden vis redigere billederne til dit eget behov. Brugen er dog under forudsætning af, at du tydeligt angiver min ophavsret, og at du bringer et link til Rejse til Thailands forside eller siden, hvor du fandt billedet.

Jeg foretrækker angivelsen i forbindelse med selve billedet, men du kan også bringe den nederst på siden, blot du tydeliggør, hvilket/hvilke billeder det drejer sig om.

Slikmutter

Knasende, sprøde in­sek­ter og for­vent­nings­fulde børn.

Ophavsret: Rejse til Thailand
Redigeret af "dit navn".

Bemærk, det er ikke nok at an­give op­havs­ret i kil­de­ko­den, den skal være syn­lig på si­den. Det kan fx gø­res som ved bil­le­det til højre.

Bemærk også, at de store ud­gaver af bil­le­der­ne sjæl­dent er de sam­me som de små ud­ga­ver. Vil du bru­ge et bil­lede, så ko­pier den sto­re ud­gave og foretag så evt. din egen be­skæ­ring eller ska­le­ring af bil­ledet.

Tilladelsen til fri kopiering gælder kun billeder og kun til privat brug. Hvis du vil bruge et billede i en virksomhed eller i en tryksag, der ikke er til privat brug, så kontakt mig for tilladelse. Jeg vil sikkert give dig lov mod en mindre erkendtlighed.

Der er billeder på Rejse til Thailand, som jeg ikke ejer rettighederne til, og dem kan jeg naturligvis ikke give dig tilladelse til at bruge. Ophavsretten vil i så fald være angivet i forbindelse med den store udgave af billederne, så du nemt kan finde ophavshaver og spørge om lov. Er der ikke en stor udgave af et billede, og står der ikke noget om ophavsret i forbindelse med billedet, så må du som udgangspunkt ikke bruge det.

Det samme gælder for andet indhold, som jeg ikke har ophavsretten til, fx de videoklip, du kan finde på siderne.

Med hensyn til tekst, så holder jeg mig til Ophavsretsloven, det vil sige, du må ikke kopiere min tekst på din egen hjemmeside. Du må selvfølgelig gerne citere mindre dele af den, og du er mere end velkommen til at linke til mine tekster.

Tags: Om siden

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Andre artikler om hjemmesiden:

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 15. februar

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

Facebook

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.