Valg af fly og hotel

Skal du vælge en charterrejse, eller skal du selv sammensætte din rejse med eget valg af fly og hotel?

Tags: Fly - Hotel - Transport

Valg af rejseform er en smagssag. Nogle vil gerne have det hele ordnet af en rejsearrangør, så de ikke selv skal besvære sig med at bestille fly og hotel. Og selvom det ikke er så udbredt med charterrejser til Thailand som til europæiske feriemål, så findes de, og de kan endda være meget billige.

Charterrejse

Af arrangører af charterrejser kan bl.a. nævnes TUI (tidligere Star Tour), hvor du kan vælge fly og hotel for sig; Spies, der også tilbyder rejser af lidt længere varighed end de sædvanlige to uger, og så er der Bravo Tours, som også er så flinke at reklamere her på siderne.

Du er nok bedst tjent med at holde dig til de store arrangører af charterrejser, selvom du måske kan finde billigere tilbud hos små arrangører. De store borger trods alt for en vis kvalitet.

Personligt fore­træk­ker jeg at væl­ge fly og hotel uaf­hæng­igt af hinanden, og­så for­di det gi­ver me­re fri­hed til at rej­se rundt til for­­skel­lige ste­der alt ef­ter, hvad jeg selv har lyst til at be­søge. En an­den for­del ved selv at be­stil­le er, at det er mu­ligt at optjene fly­bo­nus, hvil­ket kan væ­re med til at ud­lig­ne pris­­for­­skel­len til en char­ter­­rej­se. Læs mere på siden om flybonus.

Valg af flyrejse

Fly og hotel for sig

Hvis en fly­rej­se in­klu­de­rer mel­lem­lan­din­ger, så husk at tjek­ke, hvor lang tids op­hold der er ved mel­lem­lan­din­gen, el­ler hvor lang tid den sam­le­de rej­se va­rer. Du kan fx of­te kø­be me­get bil­li­ge bil­let­ter med det u­kra­in­ske Aero­svit Air­lines, men du ri­si­ke­rer at skul­le til­brin­ge tem­me­lig man­ge ti­mer i Kievs luft­havn ved en mel­lem­lan­ding. Og det er må­ske ikke så spændende.

Omkring to timer ved en mellemlanding er nok det optimale. Så er der tid til at skifte fly, komme på toilettet osv., og der er plads til lidt forsinkelse.

Skal du ud på flere flyture i træk, fx hvis du skal direkte videre fra Bangkok til Phuket, så vil det også her være optimalt med et par timer mellem ankomst og afgang. Det vil så typisk også være en fordel, hvis du kan bestille begge rejser samtidig og samme sted, da bagagen så normalt vil blive videresendt automatisk, så du blot skal hente den på det endelige bestemmelsessted.

Vær dog opmærksom på, at du normalt vil ankomme til Suvarnabhumi Airport, mens lavprisselskaberne med indenrigsfly flyver fra Don Mueang Airport. Det tager cirka en time at køre mellem de to lufthavne. Thai Airways flyver indenrigs fra Suvarnabhumi Airport, men er typisk en del dyrere end lavprisselskaberne.

Bestiller du en selvstændig flyrejse, så brug en tjeneste til at sammenligne billetpriser, der er ingen grund til at betale for meget for billetten.

Når du sammenligner rejsetilbud, så vær opmærksom på, at der kan være meget stor forskel på, hvor meget bagage du må have med. Nogle selskaber tillader 20 kg, mens andre tillader 30 kg – og atter andre kræver ekstra betaling, hvis du har mere med end håndbagage. Det kan gøre en stor forskel, hvis du skal på shoppingtur, og du vil have fyldt kufferten op på hjemturen. Overvægt kan være en temmelig dyr fornøjelse!

Valg af hotel

Booker du hotelværelse via hotellets egen hjemmeside, vil det normalt altid være dyrere, end hvis du bestiller via en bookingtjeneste. Selv hvis du rejser rundt i Thailand og personligt møder op i receptionen, kan det være svært om ikke umuligt at opnå samme pris som hos bookingtjenesterne. Jeg har flere gange måttet gå udenfor og booke via en bookingtjeneste i stedet for at booke via receptionen – jeg har endda været ude for, at de ansatte selv forslog det.

Når du skal vælge ho­tel, så vær op­mærk­som på, at et fo­to­gra­fi ik­ke al­tid si­ger me­re end 1.000 ord! Dels ser væ­rel­ser og an­dre lo­ka­ler of­te stør­re ud på bil­le­der, og dels er bil­le­der på hjem­me­sider nor­malt ikke skar­pe nok til at vise snavs og sli­ta­ge. Li­ge­som dår­lig be­tje­ning og fx støj heller ikke fremgår af et billede.

Finder du et interessant hotel, så sørg derfor for at læse andre brugeres anmeldelser.

Men vær også opmærksom på, at vi alle har forskellige behov og standarder. Et ungt par i min familie fortalte, at de boede på et hotel tæt ved stranden på en lille ø. Jeg slog hotellet op, og samtlige anmeldelser fortalte, at det var et frygteligt sted med snavs, kakerlakker og andet ulækkert. Det havde de slet ikke bemærket, de syntes, det havde været meget romantisk.

Tags: Fly - Hotel - Transport

Andre artikler :