Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Hua Hin

Hua Hin er en populær turist- og pensionistby.

Tags: Hua Hin - Prachuap Khiri Khan - Strand - Shopping - Golf - Vandland

Hua Hin er en popu­lær fe­rie­by for så­vel thai­er som for uden­land­ske tu­ris­ter. Og mange uden­land­ske pen­sio­nis­ter har valgt at bosætte sig i Hua Hin for at nyde pen­sio­nist­li­vet i en mere beha­ge­lig tem­pe­ra­tur end i deres hjemland.

Kong Pra­jad­hi­pok, også kendt som Rama VII, lag­de grun­den for Hua Hin som fe­rie­by, da han i 1926 op­før­te et som­mer­pa­lads i byen. Om­trent sam­ti­dig blev jern­ba­nen fra Bang­kok til Huan Hin an­lagt, hvil­ket gjor­de det nemt for ind­byg­ger­ne i hoved­sta­den at kom­me til Hua Hin. Sta­tions­byg­nin­gen i Hua Hin er en af de æld­ste i Thai­land, og efter man­ges me­ning den smukkeste.

På stationen finder du des­uden en kon­ge­lig pa­vil­lon, der op­rin­de­lig blev byg­get som en del af det kon­ge­li­ge pa­lads Sa­nam­chan i pro­vin­sen Nakorn Pathom, men som blev flyt­tet her­til i 1968 for at blive brugt som kon­ge­lig vente­sal på stationen.

GPS til Hua Hin togstation: 12.567500, 99.954722.

Rama VII's sommerpalads i Hua Hin blev efter­føl­gen­de brugt som fuld­tids­bo­lig for Thai­lands forrige konge, Bhumibol Adulyadej.

Populær turistby

Hua Hin ligger i provinsen Prachuap Khiri Khan, cirka 200 km syd for Bangkok og cirka 25 km syd for Cha-am, der er en anden populær ferieby for thaier. Men mens du ikke ser mange vester­læn­din­ge i Cha-am, så skal du ikke gå mange meter i Hua Hin, før du ser et hvidt ansigt.

Det sætter også sit præg på til­bu­de­ne i de to byer. Mens Cha-am er en lidt søv­ning by set med tu­rist­øjne, så vrim­ler det med tu­rist­til­bud i Hua Hin, fx i form af utal­li­ge skræd­de­re og et stort om­rå­de med barer, der er ret­tet mod vest­li­ge mænd. Det er dog ikke barer med let­på­klæd­te dan­sen­de piger som i Pattaya og Patong.

GPS til Hua Hins barområde: 12.571968, 99.957794. Barområdet strækker sig over et helt kvarter. Hvis du fra GPS-punktet har ryggen mod nat­mar­ke­det, finder du barerne i de små gader på højre side herfra og ned mod kysten.

Dit besøg i Hua Hin bør om­fat­te et smut for­bi kys­ten, hvor du fin­der en ræk­ke sea­food-res­tau­ran­ter, der er placeret på moler, der går langt ud i vandet. Det kan være både hyg­ge­ligt og ro­man­tisk at sidde her og nyde maden med ophøjet udsigt ud over havet.

Efter at du har for­synet dig med alt godt fra havet, brin­ger en lille gå­tur på små fem mi­nut­ter dig frem til et andet træk­plas­ter i Hua Hin, natmarkedet.

På natmarkedet kan du købe sjove ting og souvenirs i lange baner. Også hånd­la­ve­de souve­nirs, hvor du endda ofte kan se dem blive lavet på stedet, som fx udskæring af kokosnødder, som du kan se på billedet neden­for.

Tøj er her også, men dog ikke i det helt store udvalg. Vil du have fyldt op i garde­ro­ben, så er du nok bedre tjent med at besøge tirs­dags­mar­kedet, Pae Market, der ligger tæt på jern­bane­sta­tio­nen, og som er et mere tra­di­tio­nelt thailandsk marked.

GPS til restauranterne på molerne: 12.572628, 99.959733.
GPS til natmarkedet: 12.571111, 99.955278.
GPS til tirsdagsmarkedet: 12.575769, 99.950671.

Mad og heste på stranden

Den fem km lange strand har ikke en strand­pro­me­na­de med små boder og spise­ste­der, som du ser ved mange andre strande. I stedet er spise­ste­der­ne placeret på selve stranden, hvor para­sol­ler­ne er opsat på thai-vis, så de danner et tag, der dækker fuld­stæn­digt for solens stråler.

Ved høj­vande dæk­ker para­sol­ta­get hele stranden på det stykke, hvor du finder restauranterne. Og som du kan se på billedet, kan det måske være en fordel ikke at vælge at sidde ved den yderste række borde.

Parasollerne dækker heldigvis ikke stranden i hele dens længde, så du også får mulighed for at nyde sandet. Stranden er dog ikke en af de bedste i Thailand, og du kan risikere, at der er mange vandmænd.

Det er muligt at få en ri­de­tur på stran­den på en hest eller en pony. Du fin­der ri­de­dy­rene ved ind­gan­gen til stran­den, hvilket i mine øjne gør stran­den lidt min­dre ind­by­den­de. Lugten af hest er måske ikke lige det, man har mest lyst til, når man an­kom­mer til en strand. Hel­dig­vis er det kun ved ind­gan­gen, at lug­ten kan være lidt stram af hest.

Der er selvfølgelig også direkte adgang til stranden fra de mange hoteller og bungalows langs stranden, så hvis du bor der, slipper du for hestene ved den offentlige indgang.

GPS til Hua Hin Beach: 12.569292, 99.961750.

Du finder en lidt bedre bade­strand i form af Suan Son Pra­di­phat Beach otte km syd for Hua Hin.

På den stræk­ning af stran­den, som bil­le­det her er fra, fin­des en ræk­ke bun­ga­lows, som le­jes ud af den thai­land­ske hær – jeg tror dog ikke, at tu­ris­ter kan leje dem. Dit bedste bud på ho­tel­ler og bun­ga­lows tæt på Suan Son Pra­di­phat er i den nord­lige ende af stranden.

GPS til Suan Son Pra­di­phat Beach: 12.498347, 99.974045.

Golf og vandland

Nogle af Thailands bedste golf-baner er placeret i og omkring Hua Hin, fx Black Mountain Golf Clubs pris­be­løn­ne­de bane. Hua Hin byder også på Thai­lands ældste golfbane, Royal Hua Hin Golf Course, der ligger op til togstationen.

Har du børn med på ferien, så er det oplagt med et besøg i det lokale vand­land, Black Mountain Water Park, hvor de kan more sig, indtil de ligner små rosiner. Adgang til vand­landet koster 600 baht (600 baht) for voksne og 300 baht (300 baht) for børn. Der er gratis adgang for børn under 110 cm. Der er åbent dagligt fra 11 til 17. Vand­landet ligger tæt på Black Mountain Golf Club, og ejes af samme selskab.

GPS til Black Mountain Golf Club: 12.614289, 99.891809.
GPS til Black Mountain Water Park: 12.603889, 99.889444.

Transport til Hua Hin

Toget er ikke lige­frem det hur­tig­ste trans­port­mid­del til Hua Hin. Det tager omkring fem timer fra Bangkok. Men det kan være en oplevelse, som det er værd at tage med, læs mere på siden om togrejser i Thailand.

Det er noget hurtigere, men også mere ke­de­ligt at tage en bus. Alle syd­gå­ende bus­ser fra Bang­kok stop­per i Hua Hin, og her skal du reg­ne med cirka 3½ timers trans­port. Hua Hin har ikke en deci­de­ret bus­ter­mi­nal. Bus­ser­ne stopper ved klok­ke­tår­net, hvor der er opsat nogle stole­ræk­ker og lidt skygge til dem, der venter på at forlade Hua Hin.

GPS til busholdepladsen ved klokketårnet: 12.570669, 99.957152.

 

Alternativt kan du tage en taxi. Selvom der er cirka 200 km fra Bangkok, så er turen over­kom­me­lig rent pris­mæs­sigt, og det er langt den hur­tig­ste måde at komme til Hua Hin på, cirka 2½ time. Hvis du tager en taxi, så husk at for­hand­le prisen på for­hånd. Du bør ikke betale meget mere end 2.000-2.500 baht (2000-2500 baht) for turen afhængig af hvor i Bangkok, du starter fra. Sørg for at for­hand­le prisen inklu­sive evt. af­gif­ter til betalingsveje.

Hua Hin har rent faktisk en luft­havn, men ingen af de større fly­sel­ska­ber har ruter dertil. Det ville nok alligevel også være hurtigere at tage en taxi, end hvad transport til og fra lufthavne, ventetid og flyvetid beløber sig til.

Hoteller i Hua Hin

Hua Hin breder sig over et for­holds­mæs­sigt stort område, så vær opmærksom på, hvor i byen dit hotel ligger. Vil du bo tæt ved stranden på et fem­stjer­net hotel, kan Centara Grand Beach Resort eller Hilton Hua Hin Resort and Spa være stedet for dig. Ellers ligger der en del små gæste­huse i området ved natmarkedet, som til­by­der dig over­nat­ning for en noget mere over­kom­me­lig pris.

Hvis du tager til Hua Hin på golf­ferie, så er det nok mere oplagt at vælge et hotel i nærheden af den ønskede golf­bane, fx Black Mountain Golf Condominium.

Klima og vejret

Hua Hin ligger i et vejr­mæs­sigt smør­hul. Høj­sæ­so­nen er de­cem­ber til februar, men vejret i Hua Hin er beha­ge­ligt hele året, selv i regn­tiden. Hvilket sikkert også er en af grundene til, at Hua Hin er så populær blandt vest­lige udflyttere.

Mens der kan falde op til over 800 mm regn i de værste måneder på nogle af de mere sydlige ferie­mål, så falder der under 100 mm om måneden i Hua Hin i det meste af regntiden. Und­ta­gel­ser­ne er oktober og november, hvor der falder omkring 200 mm.

Selvom 200 mm er mere end tre gange så meget som på en dansk stan­dard­måned, så falder det meste om natten, så du måske aldrig ser så meget som én regn­dråbe, selvom du holder ferie midt i regntiden.

December til februar falder der under 20 mm regn, og det er også her, at tempe­ra­tu­ren er mest beha­ge­lig. Dag­tem­pe­ra­tu­ren ligger hele året mellem godt 29 og godt 33 grader med de laveste tem­pe­ra­tu­rer fra november til januar.

Om natten kommer tem­pe­ra­tu­ren sjældent under 20 grader. De koldeste måneder er januar og december, hvor gen­nem­snit­tet ligger mellem 21 og 22 grader, mens april til juni er de varmeste med over 25 grader om natten.

Du kan finde en vejrudsigt for Hua Hin på DMI's hjemmeside.

Tags: Hua Hin - Prachuap Khiri Khan - Strand - Shopping - Golf - Vandland

Andre artikler om steder i Thailand: