Hua Hin

Hua Hin er en populær turist- og pensionistby.

Hua Hin er en popu­lær fe­rie­by for så­vel thai­er som for uden­land­ske tu­ris­ter. Og mange uden­land­ske pen­sio­nis­ter har valgt at bosætte sig i Hua Hin for at nyde pen­sio­nist­li­vet i en mere beha­ge­lig tem­pe­ra­tur end i deres hjemland.

Kong Pra­jad­hi­pok, også kendt som Rama VII, lag­de grun­den for Hua Hin som fe­rie­by, da han i 1926 op­før­te et som­mer­pa­lads i byen. Om­trent sam­ti­dig blev jern­ba­nen fra Bang­kok til Huan Hin an­lagt, hvil­ket gjor­de det nemt for ind­byg­ger­ne i hoved­sta­den at kom­me til Hua Hin. Sta­tions­byg­nin­gen i Hua Hin er en af de æld­ste i Thai­land, og efter man­ges me­ning den smukkeste.

På stationen finder du des­uden en kon­ge­lig pa­vil­lon, der op­rin­de­lig blev byg­get som en del af det kon­ge­li­ge pa­lads Sa­nam­chan i pro­vin­sen Nakorn Pathom, men som blev flyt­tet her­til i 1968 for at blive brugt som kon­ge­lig vente­sal på stationen.

GPS til Hua Hin togstation: 12.567500, 99.954722.

Rama VII's sommerpalads i Hua Hin blev efter­føl­gen­de brugt som fuld­tids­bo­lig for Thai­lands forrige konge, Bhumibol Adulyadej.

Populær turistby

Hua Hin ligger i provinsen Prachuap Khiri Khan, cirka 200 km syd for Bangkok og cirka 25 km syd for Cha-am, der er en anden populær ferieby for thaier. Men mens du ikke ser mange vester­læn­din­ge i Cha-am, så skal du ikke gå mange meter i Hua Hin, før du ser et hvidt ansigt.

Det sætter også sit præg på til­bu­de­ne i de to byer. Mens Cha-am er en lidt søv­ning by set med tu­rist­øjne, så vrim­ler det med tu­rist­til­bud i Hua Hin, fx i form af utal­li­ge skræd­de­re og et stort om­rå­de med barer, der er ret­tet mod vest­li­ge mænd. Det er dog ikke barer med let­på­klæd­te dan­sen­de piger som i Pattaya og Patong.

GPS til Hua Hins barområde: 12.571968, 99.957794. Barområdet strækker sig over et helt kvarter. Hvis du fra GPS-punktet har ryggen mod nat­mar­ke­det, finder du barerne i de små gader på højre side herfra og ned mod kysten.

Dit besøg i Hua Hin bør om­fat­te et smut for­bi kys­ten, hvor du fin­der en ræk­ke sea­food-res­tau­ran­ter, der er placeret på moler, der går langt ud i vandet. Det kan være både hyg­ge­ligt og ro­man­tisk at sidde her og nyde maden med ophøjet udsigt ud over havet.

Efter at du har for­synet dig med alt godt fra havet, brin­ger en lille gå­tur på små fem mi­nut­ter dig frem til et andet træk­plas­ter i Hua Hin, natmarkedet.

På natmarkedet kan du købe sjove ting og souvenirs i lange baner. Også hånd­la­ve­de souve­nirs, hvor du endda ofte kan se dem blive lavet på stedet, som fx udskæring af kokosnødder, som du kan se på billedet neden­for.

Tøj er her også, men dog ikke i det helt store udvalg. Vil du have fyldt op i garde­ro­ben, så er du nok bedre tjent med at besøge tirs­dags­mar­kedet, Pae Market, der ligger tæt på jern­bane­sta­tio­nen, og som er et mere tra­di­tio­nelt thailandsk marked.

GPS til restauranterne på molerne: 12.572628, 99.959733.
GPS til natmarkedet: 12.571111, 99.955278.
GPS til tirsdagsmarkedet: 12.575769, 99.950671.

Mad og heste på stranden

Den fem km lange strand har ikke en strand­pro­me­na­de med små boder og spise­ste­der, som du ser ved mange andre strande. I stedet er spise­ste­der­ne placeret på selve stranden, hvor para­sol­ler­ne er opsat på thai-vis, så de danner et tag, der dækker fuld­stæn­digt for solens stråler.

Ved høj­vande dæk­ker para­sol­ta­get hele stranden på det stykke, hvor du finder restauranterne. Og som du kan se på billedet, kan det måske være en fordel ikke at vælge at sidde ved den yderste række borde.

Parasollerne dækker heldigvis ikke stranden i hele dens længde, så du også får mulighed for at nyde sandet. Stranden er dog ikke en af de bedste i Thailand, og du kan risikere, at der er mange vandmænd.

Det er muligt at få en ri­de­tur på stran­den på en hest eller en pony. Du fin­der ri­de­dy­rene ved ind­gan­gen til stran­den, hvilket i mine øjne gør stran­den lidt min­dre ind­by­den­de. Lugten af hest er måske ikke lige det, man har mest lyst til, når man an­kom­mer til en strand. Hel­dig­vis er det kun ved ind­gan­gen, at lug­ten kan være lidt stram af hest.

Der er selvfølgelig også direkte adgang til stranden fra de mange hoteller og bungalows langs stranden, så hvis du bor der, slipper du for hestene ved den offentlige indgang.

GPS til Hua Hin Beach: 12.569292, 99.961750.

Du finder en lidt bedre bade­strand i form af Suan Son Pra­di­phat Beach otte km syd for Hua Hin.

På den stræk­ning af stran­den, som bil­le­det her er fra, fin­des en ræk­ke bun­ga­lows, som le­jes ud af den thai­land­ske hær - jeg tror dog ikke, at tu­ris­ter kan leje dem. Dit bedste bud på ho­tel­ler og bun­ga­lows tæt på Suan Son Pra­di­phat er i den nord­lige ende af stranden.

GPS til Suan Son Pra­di­phat Beach: 12.498347, 99.974045.

Golf og vandland

Nogle af Thailands bedste golf-baner er placeret i og omkring Hua Hin, fx Black Mountain Golf Clubs pris­be­løn­ne­de bane. Hua Hin byder også på Thai­lands ældste golfbane, Royal Hua Hin Golf Course, der ligger op til togstationen.

Har du børn med på ferien, så er det oplagt med et besøg i det lokale vand­land, Black Mountain Water Park, hvor de kan more sig, indtil de ligner små rosiner. Adgang til vand­landet koster 600 baht for voksne og 300 baht for børn, henholdsvis 84 og 42 kroner. Der er gratis adgang for børn under 100 cm. Der er åbent dagligt fra 10 til 18. Vand­landet ligger tæt på Black Mountain Golf Club og ejes af samme selskab.

GPS til Black Mountain Golf Club: 12.614289, 99.891809.
GPS til Black Mountain Water Park: 12.603889, 99.889444.

Transport til Hua Hin

Toget er ikke lige­frem det hur­tig­ste trans­port­mid­del til Hua Hin. Det tager omkring fem timer fra Bangkok. Men det kan være en oplevelse, som det er værd at tage med, læs mere på siden om togrejser i Thailand.

Det er noget hurtigere, men også mere ke­de­ligt at tage en bus. Alle syd­gå­ende bus­ser fra Bang­kok stop­per i Hua Hin, og her skal du reg­ne med cirka 3½ timers trans­port. Hua Hin har ikke en deci­de­ret bus­ter­mi­nal. Bus­ser­ne stopper ved klok­ke­tår­net, hvor der er opsat nogle stole­ræk­ker og lidt skygge til dem, der venter på at forlade Hua Hin.

GPS til busholdepladsen ved klokketårnet: 12.570669, 99.957152.

Alternativt kan du tage en taxi. Selvom der er cirka 200 km fra Bangkok, så er turen over­kom­me­lig rent pris­mæs­sigt, og det er langt den hur­tig­ste måde at komme til Hua Hin på, cirka 2½ time. Hvis du tager en taxi, så husk at for­hand­le prisen på for­hånd. Du bør ikke betale meget mere end 2.000-2.500 baht for turen, 375-475 kroner, afhængig af hvor i Bangkok, du starter fra. Sørg for at for­hand­le prisen inklu­sive evt. af­gif­ter til betalingsveje.

Hua Hin har rent faktisk en luft­havn, men ingen af de større fly­sel­ska­ber har ruter dertil. Det ville nok alligevel også være hurtigere at tage en taxi, end hvad transport til og fra lufthavne, ventetid og flyvetid beløber sig til.

Hoteller i Hua Hin

Hua Hin breder sig over et for­holds­mæs­sigt stort område, så vær opmærksom på, hvor i byen dit hotel ligger. Vil du bo tæt ved stranden på et fem­stjer­net hotel, kan Centara Grand Beach Resort eller Hilton Hua Hin Resort and Spa være stedet for dig. Ellers ligger der en del små gæste­huse i området ved natmarkedet, som til­by­der dig over­nat­ning for en noget mere over­kom­me­lig pris.

Hvis du tager til Hua Hin på golf­ferie, så er det nok mere oplagt at vælge et hotel i nærheden af den ønskede golf­bane, fx Black Mountain Golf Condominium.

Klima og vejret

Hua Hin ligger i et vejr­mæs­sigt smør­hul. Høj­sæ­so­nen er de­cem­ber til februar, men vejret i Hua Hin er beha­ge­ligt hele året, selv i regn­tiden. Hvilket sikkert også er en af grundene til, at Hua Hin er så populær blandt vest­lige udflyttere.

Mens der kan falde op til over 800 mm regn i de værste måneder på nogle af de mere sydlige ferie­mål, så falder der under 100 mm om måneden i Hua Hin i det meste af regntiden. Und­ta­gel­ser­ne er oktober og november, hvor der falder omkring 200 mm.

Selvom 200 mm er mere end tre gange så meget som på en dansk stan­dard­måned, så falder det meste om natten, så du måske aldrig ser så meget som én regn­dråbe, selvom du holder ferie midt i regntiden.

December til februar falder der under 20 mm regn, og det er også her, at tempe­ra­tu­ren er mest beha­ge­lig. Dag­tem­pe­ra­tu­ren ligger hele året mellem godt 29 og godt 33 grader med de laveste tem­pe­ra­tu­rer fra november til januar.

Om natten kommer tem­pe­ra­tu­ren sjældent under 20 grader. De koldeste måneder er januar og december, hvor gen­nem­snit­tet ligger mellem 21 og 22 grader, mens april til juni er de varmeste med over 25 grader om natten.

Læs mere om vejret i Hua Hin på Thai Meteorological Departments hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Hua Hin - Strand - Golf - Shopping - Prachuap Khiri Khan


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Elefantridning
Tags: Elefantridning - Dyrevelfærd
Elefantridning Elefantridning er et populært tilbud til turister i Thailand, og der findes elefant­lejre, der lokker med elefant­ridning, på alle turist­rejse­målene, men inden du bestemmer dig for en ridetur på et af de mægtige dyr, så læs lige denne artikel.
Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Dykning - Dyrevelfærd - Krabi - Elefantridning - Snorkling - Trang
Koh Lanta Koh Lanta er et af dan­sker­nes mest popu­lære ferie­steder i Thailand. Læs mere om Koh Lanta og de mange uspolerede strande, mulige akti­viteter, klima, transport og meget mere.
Strande på Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Krabi
Koh Lanta, strande Læs om Koh Lantas mange uspo­lerede strande og over­nat­nings­mulig­heder nær strandene. På mange af strandene kan du bo i en bungalow lige bag stranden, men der findes selv­følgelig også luk­sus­ho­tel­ler på Koh Lanta.
Khao Lak, fredelig ferie
Tags: Khao Lak - Nang Thong Beach - Bang Niang Beach - Strand - Shopping - Aktiviteter - Phang Nga
Khao Lak Khao Lak er sær­de­les vel­eg­net til en fa­mi­lie­fe­rie el­ler en ro­man­tisk fe­rie for to. Fe­rie­om­rå­det lig­ger cir­ka en ti­mes kør­sel nord for fe­rie­øen Phuket, men her er me­get mere frede­ligt og ro­ligt. Læs mere om Khao Lak, stran­dene og mu­lige ak­ti­vi­teter i området.
Pattaya er ikke kun for sexturister
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Klima
Pattaya Pattaya har fået et ry som sex­mekka, og selv­om det ikke just er ufor­tjent, er det ikke kun sex­turister, der kan have glæde af Pattaya. Her kom­mer fx rigtig mange tu­ris­ter fra Rusland og andre østlige lande, og de kommer ikke så meget for at deltage i de natlige akti­vi­teter. Læs mere om Pattaya, og hvad byen ellers har at byde på.
Klima og vejr i Thailand
Tags: Klima - Vejr - Bangkok - Phuket - Samui - Chiang Mai - Pattaya - Koh Chang - Regntid
Klima og vejr Thailands kli­ma er ik­ke som det dan­ske med fi­re års­ti­der. I syd har de kun to og i nord tre. Læs me­re om kli­maet og vej­ret i de for­skel­lig­e egne af Thai­land. Om regn­tiden, og hvor slem den egent­lig er, og hvor­når den ram­mer de for­skel­lige steder.
Koh Chang, Thailands tredje mest populære ferieø
Tags: Koh Chang - Elefantridning - Strand - Barpiger - Golf - Trat - Jungle
Koh Chang Koh Chang er den tredje mest popu­lære ferieø i Thai­land efter Phu­ket og Samui, og mens de to andre øer ho­ved­sa­ge­ligt til­træk­ker uden­land­ske tu­ris­ter, så mod­ta­ger Koh Chang og­så man­ge inden­land­ske ferie­be­sø­gende. Læs om de for­skel­lige stran­de og byer på Koh Chang og om for­skel­lige ak­ti­vi­tets­mu­lig­heder på øen. Koh Chang betyder for øvrigt Elefantøen.
Ao Nang Beach, Skandinaviens sydligste provins
Tags: Krabi - Ao Nang Beach - Strand - Noppharat Thara Beach - Railay - Klima
Ao Nang Beach Ao Nang Beach lig­ger i pro­vin­sen Krabi, ikke langt fra Phi Phi Islands og Phuket. Selv­om na­tu­ren ik­ke just lig­ner den dan­ske, så vil Ao Nang Beach al­li­ge­vel vir­ke un­der­ligt be­kendt. Det vrim­ler nem­lig med hø­je, blon­de skan­di­na­ve­re, og det er ik­ke uden grund, de flok­kes her. For her findes alt, hvad hjertet kan begære hos en tro­pisk turist, fan­tas­tis­ke strande, masser af spæn­dende ak­ti­vi­teter og nogle fan­tas­tiske solnedgange.
Bang Saen Beach
Tags: Chonburi - Strand - Bangkok
Bang Saen Beach Hvis du ophol­der dig i læn­ge­re tid i Bang­kok, og du får lyst til at få sand mel­lem tæ­erne, så kan du gøre som de lokale ind­byg­gere og tage et smut til Bang Saen Beach i pro­vin­sen Chon­buri. Læs mere om stran­den, og hvor­dan den ad­skil­ler sig fra de sæd­van­lige turiststrande.
Ædelsten, durian og delfiner ...
Tags: Chanthaburi - Strand - Delfiner - Kirke - Durian - Ædelsten
Chanthaburi De fleste vest­li­ge tu­ris­ter ser kun Chan­tha­buri suse for­bi, når de kø­rer gen­nem pro­vin­sen på vej fra Bang­kok til ferie­øen Koh Chang. Men Chan­tha­buri er så ab­so­lut mere end en tis­se­pau­se værd. Pro­vin­sen er en af Thai­lands rige pro­vin­ser med ædel­ste­ne og du­rian-frug­ter som de vig­tig­ste ind­tægts­kil­der. Her er også stran­de og mu­lig­hed for at svøm­me med delfiner.
Priser i Thailand
Tags: Priser - Mad - Shopping - Piratkopier - Massage - Elektronik - Patong - Solcreme
Priser Jeg har samlet en række priser på for­skel­lige varer og ydelser, så du nem­me­re kan regne ud, hvor man­ge lom­me­pen­ge du skal have med til Thailand. Du finder priser for mad, be­klæd­ning, vel­være og di­ver­se for­nø­den­he­der såsom sol­be­skyt­tel­se. Du kan også læse lidt om køb af elek­tro­nis­ke dimser i Thailand.
Nong Khai
Tags: Nong Khai - Isaan - Mekong - Laos - Sala Kaew Ku
Nong Khai Provinsen Nong Khai ligger i Thai­lands Nord­øst­li­ge hjø­rne, langs Mekong-floden, der agerer grænse til Laos.

De fles­te tu­ris­ter i Nong Khai stop­per blot en dag eller to på vej til eller fra ho­ved­sta­den Vien­tiane i Laos via den godt 1 km lange Friend­ship Bridge over Mekong. Men Nong Khai har også andet at byde på end en grænse­bro. Her er fx fred og ro, yderst rime­lige priser og ingen turist­fælder. Og så er man glade for festivaller!
Chiang Mai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Gyldne trekant - Shopping - Aktiviteter - Go-go - Barer - Natklubber - Bøsser
Chiang Mai Hvis du bliver træt af de meget turis­tede rejse­mål i det syd­lige Thailand, hvor skræd­dere, mas­sage­kli­nik­ker, restau­ran­ter og andre, som vil sælge sine ydelser, kon­stant plager dig, så kan du over­veje at besøge Chiang Mai. Chiang Mai er den kul­tu­relle hoved­stad for det nordlige Thailand.
Chiang Rai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Black House - White Temple - Gyldne trekant - Mae Kok -
Chiang Rai I Chiang Rai finder du både lys og mørke, og så ligger provinsen i Den gyldne trekant. Læs, hvad du bør se og opleve i Thailands nordligste provins og i dens hovedstad med samme navn.
Patong
Tags: Patong - Fiskeri - Shopping - Mad - Strand - Massage - Tuk tuk - Aktiviteter - Bangla Road - Barpiger
Patong Patong er den mest po­pu­læ­re fe­rie­by på Phu­ket. Her fin­der du en 2½ km lang strand, mu­lig­he­der for shop­ping og om af­te­nen un­der­hold­ning på den far­ve­strå­len­de Bang­la Road. Læs om Pa­tongs man­ge til­bud til så­vel fa­mi­lier som til en­li­ge rejsende.
Sommerferie på Samui
Tags: Samui - Strand - Aktiviteter - Chaweng - Lamai - Bophut - Klima - Surat Thani
Samui Skal du til Thai­land i den dan­ske som­­mer­­fe­­rie, vil Sa­mui væ­re et bed­re valg end Phu­ket, i hvert fald vejr­­mæs­­sigt. Læs me­re om Thailands næst­stør­ste ø og de for­skel­lige ferie­mål og sevær­dig­heder på øen.
Kongebyen Hua Hin
Tags: Hua Hin - Strand - Golf - Shopping - Prachuap Khiri Khan
Hua Hin Hua Hin er en popu­lær fe­rie­by for så­vel thai­er som for uden­­land­­ske tu­­ris­­ter. Det er også her Thai­lands konge bor. Byen er desuden hjem­sted for mange uden­­land­­ske pen­­sio­nis­­ter, der har valgt at bo­sæt­te sig i Hua Hin for at nyde pen­­sio­­nist­­li­­vet i en mere be­ha­­ge­­lig tem­­pe­­ra­­tur end i deres hjemland.
Daseferie i Ban Krut
Tags: Ban Krut - Strand - Natur - Prachuap Khiri Khan
Ban Krut Ban Krut er et forholdsvist nyt turistområde, der endnu ikke er blevet alt for turistet. Her finder du en dejlig, uspoleret strand til en perfekt daseferie.
Naturferie på Koh Phayam
Tags: Phayam - Strand - Natur - Jungle - Ranong
Koh Phayam Koh Phayam ligger langt væk fra verdens trængsler og problemer. Her kan du bo i en lille hytte på stranden og være ét med naturen.
Cha-am
Tags: Cha-am - Strand - Shopping - Phetchaburi
Cha-am Cha-am er ikke en fest­by for tu­ris­ter, her fin­der du thai­landsk fred og ro - og en strand, der er me­get po­pu­lær blandt thaier.
Karon og Kata
Tags: Phuket - Karon Beach - Kata Beach - Bus - Surf - Shopping - Strand
Karon og Kata Karon og Kata byder på familievenlig ferie på ferieøen Phuket. Her finder du fred og ro, og både Karon Beach og Kata Beach er blandt Phukets bedste strande. Læs mere om, hvad de to feriebyer har at byde på.
Strande på Phuket
Tags: Phuket - Strand
Strande på Phuket Du finder utal­li­ge dej­li­ge stran­de på Phuket, dan­sker­nes fore­truk­ne ferieø i Thailand. Lige fra spæn­den­de og uspo­le­rede natur­stran­de og stran­de du kan have helt for dig selv, til stran­de med fuld be­tje­ning i form af ligge­sto­le, kølige drikke, af­slap­pen­de mas­sa­ge osv. Læs om de enkelte strande og se billeder.
Abeparadiset Phetchaburi
Tags: Phetchaburi - Aber - Klima - Udsigt - Hule - Templer - Aktiviteter
Phetchaburi Phetchaburi er ikke et af de sædvanlige turistmål, men alligevel et besøg værd, hvis du tager turen sydpå fra Bangkok ad landjorden. Her finder du et par interessante seværdigheder og en masse løse aber.
Phi Phi
Tags: Phi Phi - Bryllupsrejse - Hotel - Aktiviteter - Krabi - Phuket - Strand - Long tail boat
Phi Phi-øerne Phi Phi-øerne er et tro­pisk pa­ra­dis med en fan­tas­tisk na­tur i form af im­po­ne­ren­de kalk­stens­bjer­ge, klip­per og hu­ler og ik­ke mindst fan­tas­tis­ke hvi­de sand­stran­de med krys­tal­klart vand. Læs mere om øerne ...
Koh Larn, tæt på Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Koh Larn - Strand
Koh Larn Koh Larn byder på en række fine, tropiske strande, der er langt bedre end strandene på fastlandet i Pattayas omegn. Øen er blot en halv times sejllads væk fra Pattaya. Læs mere om øen og strandene.
Phuket
Tags: Phuket - Strand - Aktiviteter - Patong - Kata-Karon - Shopping - Sex - Ladyboys - Klima
Phuket Phuket er danskernes fore­truk­ne fe­rie­mål i Thai­land. Her fin­der du utal­li­ge fan­tas­tis­ke stran­de, og mu­lig­hed for man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, hvis du ik­ke vil bru­ge al fe­ri­en til at lig­ge og da­se på stranden.

Jeg for­tæl­ler lidt om øen, dens by­er, dens stran­de og ud­val­get af aktiviteter.
Bangkok
Tags: Bangkok - Sex - Kultur - Mad - Templer - Shopping - Aktiviteter - Klima
Bangkok De fleste tu­ris­ter nær­mest flyg­ter ud af Bang­kok for at kom­me frem til deres en­de­li­ge fe­rie­mål, men giv by­en en chan­ce. Læs lidt om Bang­kok på godt og ondt.
Transport
Tags: Transport
Transport I Thailand har du selv­føl­ge­lig de sæd­­van­­lige trans­­port­­for­mer, som du også ken­der hjem­me­­­fra, fx bus, tog og fly. Men her har du også man­ge an­dre trans­­port­­for­mer, som fx tuk tuk, mo­tor­­cy­kel­­taxi, ka­nal­båd og rickshaw.
Thailands kultur
Tags: Kultur
Kultur Thailands kul­tur ad­skil­ler sig en del fra den vest­li­ge kul­tur. Bå­de med hen­syn til tra­di­tio­ner, re­li­gi­on og ma­den.

Læs fx, hvor­for det kan være en god ide at fo­re­ta­ge en ku­li­na­risk rej­se i Thai­land, og om det thai­land­ske ny­tår, der kan være en yderst fest­lig og våd affære.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Facebook