Ladyboys

I Thailand kan du finde ladyboys, der er flottere end de fleste piger.

Tags: Ladyboys - Operation - Kultur

Thai-piger er normalt ikke så høje, og i sammen­lig­ning med vestlige piger er deres ben relativt korte i forhold til krops­højden. Brys­terne er små. Ansigtet er mere buttet og ligner ikke det vest­lige skøn­heds­ideal, og næsen er måske ikke særlig brillevenlig.

Men du kan også møde piger, der minder mere om det vest­lige skøn­heds­ideal. De har lange ben, et mindre buttet ansigt og store bryster. Kigger du nærmere efter, vil du opdage, at nogle af dem har et adams­æble. De har desuden større fødder og en dybere stemme, end du ville forvente af en pige. Det er ladyboys, mænd der er lavet helt eller delvist om til piger - her­hjem­me kaldet transseksuelle.

Du finder ladyboys overalt i det thai­landske samfund. Du finder dem som ansatte på fabrikker, i skøn­heds­kli­nik­ker og tøj­butikker, som ansatte i restau­ranter, ja i alle fag, hvor du kan finde andre thai­landske piger. Men det er desværre typisk dem i sex­indu­strien, der løber med al omtalen i de vestlige medier, selvom de reelt kun udgør en lille del af de thai­landske ladyboys.

Pigen på billedet her hedder Whan, hun arbejdede i No. 1 Friendly Restau­rant på Rat-U-Thit i Patong, da billedet blev taget.

Ladyboys betragter sig selv som piger, og de be­trag­tes af thaierne som piger. De er fuldt ud accep­terede i det thai­landske samfund. Hvilket også er en af grundene til, at trans­for­me­ringen typisk er meget mere vel­lyk­ket end for vest­lige mænd, der gen­nem­går et køns­skifte. Thai­landske ladyboys begynder nemlig ofte på hormon­behand­ling allerede i teen­age­årene, inden de når at udvikle en mandlig krops­bygning - som i forvejen er mere spinkel for asiater end for vestlige mænd.

I vesten tager det typisk trans­sek­su­elle mange år at opnå selv­erken­delse og at acceptere, hvem de er. Herefter skal de gennem et længere forløb i sund­heds­systemet, før de kan påbe­gynde hormon­be­hand­ling, og før de kan få lov at blive opereret. Og så har de for længst nået at udvikle en mandlig krops­bygning. Læs mere nederst på siden om hormon­be­hand­ling og operation.

Du kan se, hvor vellykkede trans­forme­ringen for lady­boys kan være på Miss Tiffany's Universes hjem­me­side. Miss Tiffany er et kabaret-show, som afholder en årlig skøn­heds­kon­kur­rence for ladyboys fra hele verden.

Nogle ladyboys har gen­nem­gået en fuld trans­for­me­ring til pige, mens andre vælger at undgå eller udskyde den sidste operation, så de stadig har deres mandlige udstyr. Ladyboys i sex­indu­stri­en udskyder ofte den sidste opera­tion, hvilket du kan læse mere om på siden Ladyboys i sexindustrien.

Jeg skrev tidligere, at ladyboys er fuldt ud accep­te­rede i det thai­landske samfund. Der er dog én und­ta­gel­se: De står stadig opført som mænd på det ID-kort, som alle thaier over 15 år altid skal have på sig, når de går ud.

Kønsopererede i Thailand har i de seneste år kæmpet for at få mulighed for at ændre regi­stre­rin­gen på ID-kortet. Dels fordi de føler, det er en mangel i deres trans­for­me­ring, og dels fordi det kan give problemer, hvis billedet viser en ung mand, mens kortets ejer er en kvinde. Kortet - og billedet - fornyes hvert 7. år, så der kan sagtens været sket noget, siden billedet blev taget.

Fra dreng til ladyboy

Første skridt i trans­for­me­ringen fra dreng til ladyboy er hor­mon­be­hand­ling. Det er ikke uhørt, at drenge i Thailand tidligt i teen­age­årene begynder en selv­kon­trol­leret hor­mon­be­hand­ling ved at købe hormoner på apoteket - som gladeligt sælger dem, selvom der ellers skal recept til den slags. I vesten kræves sædvanligvis lang vente­tid og psy­kolog­sam­taler, før en hor­mon­be­hand­ling kan komme på tale, men sådan fungerer det altså ikke i Thailand.

Hormonbehandlingen under­trykker det mandlige hormon testeron og ændrer på fedt­for­de­lin­gen, bl.a. med større bryster til følge. Startes be­hand­lingen tidligt, kan den for­hindre mand­lig hår­vækst og kropsbygning.

Næste skridt er for­skel­lige behand­linger og ope­ra­tioner. Det kan fx være laser­fjer­nelse af hår­vækst, bryst­ope­ra­tion og for­mind­skelse af adamsæblet.

Sidste skridt i for­vand­lin­gen er "det lille snit". Der er dog ikke tale om, at "den" bare skæres af. Den sprættes i stedet op og laves om til en skede. Der laves samtidig en clitoris af en del af penis­sens glans. Er opera­tionen vel­lykket, kan du ikke se forskel på en ladyboy og en pige, der er født som pige. Og i bedste fald er det muligt for lady­boyen at få orgasme.

Hvis du vil vide mere om hormon­be­hand­lingen og dens effekter, kan du tjekke Wikipedias side om hormon­be­hand­ling (på engelsk). Og vil du vide mere om "snittet", kan du tjekke Wikipedias side om sex­ope­ra­tioner (på engelsk).

Som mand kan det gøre helt ondt at læse (og skrive) om "snittet", så lad mig afslut­nings­vis lette stem­nin­gen lidt med en lille vittighed:

Thaipige: Jamen, Anders, det betyder ikke noget med en lille tisse­mand, bare vi elsker hinanden.
Anders: Jeg ville nu alligevel ønske, du ikke havde den.

Tags: Ladyboys - Operation - Kultur

Andre artikler om Thailands kultur: