Ladyboys

I Thailand kan du finde ladyboys, der er flottere end de fleste piger.

Thai-piger er normalt ikke så høje, og i sammen­lig­ning med vestlige piger er deres ben relativt korte i forhold til krops­højden. Brys­terne er små. Ansigtet er mere buttet og ligner ikke det vest­lige skøn­heds­ideal, og næsen er måske ikke særlig brillevenlig.

Men du kan også møde piger, der minder mere om det vest­lige skøn­heds­ideal. De har lange ben, et mindre buttet ansigt og store bryster. Kigger du nærmere efter, vil du opdage, at nogle af dem har et adams­æble. De har desuden større fødder og en dybere stemme, end du ville forvente af en pige. Det er ladyboys, mænd der er lavet helt eller delvist om til piger - her­hjem­me kaldet transseksuelle.

Du finder ladyboys overalt i det thai­landske samfund. Du finder dem som ansatte på fabrikker, i skøn­heds­kli­nik­ker og tøj­butikker, som ansatte i restau­ranter, ja i alle fag, hvor du kan finde andre thai­landske piger. Men det er desværre typisk dem i sex­indu­strien, der løber med al omtalen i de vestlige medier, selvom de reelt kun udgør en lille del af de thai­landske ladyboys.

Pigen på billedet her hedder Whan, hun arbejde i No. 1 Friendly Restau­rant på Rat-U-Thit i Patong, da billedet blev taget.

Ladyboys betragter sig selv som piger, og de be­trag­tes af thaierne som piger. De er fuldt ud accep­terede i det thai­landske samfund. Hvilket også er en af grundene til, at trans­for­me­ringen typisk er meget mere vel­lyk­ket end for vest­lige mænd, der gen­nem­går et køns­skifte. Thai­landske ladyboys begynder nemlig ofte på hormon­behand­ling allerede i teen­age­årene, inden de når at udvikle en mandlig krops­bygning - som i forvejen er mere spinkel for asiater end for vestlige mænd.

I vesten tager det typisk trans­sek­su­elle mange år at opnå selv­erken­delse og at acceptere, hvem de er. Herefter skal de gennem et længere forløb i sund­heds­systemet, før de kan påbe­gynde hormon­be­hand­ling, og før de kan få lov at blive opereret. Og så har de for længst nået at udvikle en mandlig krops­bygning. Læs mere nederst på siden om hormon­be­hand­ling og operation.

Du kan se, hvor vellykkede trans­forme­ringen for lady­boys kan være på Miss Tiffany's Universes hjem­me­side. Miss Tiffany er et kabaret-show, som afholder en årlig skøn­heds­kon­kur­rence for ladyboys fra hele verden.

Nogle ladyboys har gen­nem­gået en fuld trans­for­me­ring til pige, mens andre vælger at undgå eller udskyde den sidste operation, så de stadig har deres mandlige udstyr. Ladyboys i sex­indu­stri­en udskyder ofte den sidste opera­tion, hvilket du kan læse mere om på siden Ladyboys i sexindustrien.

Jeg skrev tidligere, at ladyboys er fuldt ud accep­te­rede i det thai­landske samfund. Der er dog én und­ta­gel­se: De står stadig opført som mænd på det ID-kort, som alle thaier over 15 år altid skal have på sig, når de går ud.

Kønsopererede i Thailand har i de seneste år kæmpet for at få mulighed for at ændre regi­stre­rin­gen på ID-kortet. Dels fordi de føler, det er en mangel i deres trans­for­me­ring, og dels fordi det kan give problemer, hvis billedet viser en ung mand, mens kortets ejer er en kvinde. Kortet - og billedet - fornyes hvert 7. år, så der kan sagtens været sket noget, siden billedet blev taget.

Fra dreng til ladyboy

Første skridt i trans­for­me­ringen fra dreng til ladyboy er hor­mon­be­hand­ling. Det er ikke uhørt, at drenge i Thailand tidligt i teen­age­årene begynder en selv­kon­trol­leret hor­mon­be­hand­ling ved at købe hormoner på apoteket - som gladeligt sælger dem, selvom der ellers skal recept til den slags. I vesten kræves sædvanligvis lang vente­tid og psy­kolog­sam­taler, før en hor­mon­be­hand­ling kan komme på tale, men sådan fungerer det altså ikke i Thailand.

Hormonbehandlingen under­trykker det mandlige hormon testeron og ændrer på fedt­for­de­lin­gen, bl.a. med større bryster til følge. Startes be­hand­lingen tidligt, kan den for­hindre mand­lig hår­vækst og kropsbygning.

Næste skridt er for­skel­lige behand­linger og ope­ra­tioner. Det kan fx være laser­fjer­nelse af hår­vækst, bryst­ope­ra­tion og for­mind­skelse af adamsæblet.

Sidste skridt i for­vand­lin­gen er "det lille snit". Der er dog ikke tale om, at "den" bare skæres af. Den sprættes i stedet op og laves om til en skede. Der laves samtidig en clitoris af en del af penis­sens glans. Er opera­tionen vel­lykket, kan du ikke se forskel på en ladyboy og en pige, der er født som pige. Og i bedste fald er det muligt for lady­boyen at få orgasme.

Hvis du vil vide mere om hormon­be­hand­lingen og dens effekter, kan du tjekke Wikipedias side om hormon­be­hand­ling (på engelsk). Og vil du vide mere om "snittet", kan du tjekke Wikipedias side om sex­ope­ra­tioner (på engelsk).

Som mand kan det gøre helt ondt at læse (og skrive) om "snittet", så lad mig afslut­nings­vis lette stem­nin­gen lidt med en lille vittighed:

Thaipige: Jamen, Anders, det betyder ikke noget med en lille tisse­mand, bare vi elsker hinanden.
Anders: Jeg ville nu alligevel ønske, du ikke havde den.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Ladyboys - Operation


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Thailand er templernes land
Tags: Templer - Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Krabi - Nan - Sisaket - Ang Thon - Buddha - Sa­mut Song­khram - Chachoengsao - Nakhon Pathom - Stupa - Klokker
Templer Hvis du er interesseret i templer, eller du bare gerne vil se imponerende, religiøse bygninger, er Thailand det rette sted. Læs om imponerende templer og om yderst specielle templer i Thailand og om stupaer, klokkeklang og Buddhaer.
Ingen vej uden om et wai
Tags: Kultur - Wai
Wai - for en thai! I Thai­land hil­ser man ikke med et hånd­tryk - og slet ikke med om­fav­nel­se eller kind­kys. I ste­det bru­ger man et wai, hvor hæn­der­ne hol­des sam­let for­an krop­pen, mens man bø­jer ho­ve­det. Som tu­rist for­ven­tes du ikke at hil­se med et wai, men du bør i nog­le til­fæl­de be­svare et wai. Læs nær­me­re om, hvor­når du skal be­sva­re et wai, og hvor­dan du gør.
Urene fødder: Pas på, hvad du træder på
Tags: Kultur - Fødder - Templer
Urene fødder Du skal være op­mærk­som på dine fød­der, og hvad du gør med dem, når du er i Thai­land. Fød­derne be­trag­tes som urene - ikke at for­vek­sle med be­skid­te, for uanset hvor meget du vasker dem, vil de for­blive urene. Læs mere om, hvad du abso­lut ikke skal gøre og træde på med fødderne.
Thailandsk
Tags: Thailandsk
Thailandsk Læs lidt om det thai­land­ske sprog og skrift­teg­nene, og få hjælp til nogle prak­tis­ke glo­ser til fe­rien i Thai­land. Hvis du har lyst til at for­dybe dig yder­li­gere i spro­get og skrift­teg­nene, får du så­mænd og­så lidt hjælp til det.
Ladyboys, Thailands tredje køn
Tags: Ladyboys - Operation
Ladyboys Thailand er kendt for sine ladyboys, der er accep­teret i Thailand på lige fod med mænd og kvinder. De kan være nærmere det vest­lige skøn­heds­ideal end mange thai­land­ske piger. Læs mere om det tredje køn og vejen fra dreng til ladyboy.
Sikkerhed i Thailand
Tags: Sikkerhed - Scooter - Transport - Mad - El
Sikkerhed i Thailand Sikkerhed i Thailand er ikke helt det samme som hjemme i Danmark. Det er ikke kun reg­ler­ne - el­ler man­glen her­på - der er et pro­blem; det er i li­ge så høj grad thai­er­nes mang­len­de for­stå­el­se af sik­ker­hed. Læs mere ...
Loy krathong/yee peng
Tags: Kultur - Traditioner - Chiang Mai - Fup
Loy krathong/yee peng Loy krathong/yee peng er en af thai­lands vig­tig­ste mær­ke­da­ge, hvor thai­erne sø­sæt­ter fly­den­de of­fer­bå­de og op­sen­der fly­ven­de lan­ter­ner. Op­lev 10.000 fly­ven­de lan­ter­ner bli­ve sendt til vejrs i Chiang Mai, Thai­lands næst­stør­ste by.
Topløs i Thailand
Tags: Kultur - Strand - Nøgenhed - På rejsen
Badende thaier Glem alt om at bade top­løs i Thai­land, hvis du er kvin­de. Mænd og børn kan godt ba­de med bar over­krop, men tag tøj på, når I skal til og fra stran­den. Thai­er­ne er et blu­fær­digt fol­ke­færd, og de ba­der sæd­van­lig­vis fuldt på­klædt - det gæl­der og­så mænd og børn.
Kulinarisk rejse
Tags: Kultur - Mad - Phuket - Insekter
Mad Tag på ku­li­na­risk rej­se i Thai­land. Det thai­­land­ske køk­­ken er bå­de spæn­­den­de og an­der­­le­des, end de hjem­li­ge kar­­tof­­ler med fri­­ka­­del­­ler og brun sovs. Og det er ik­ke kun smags­­lø­ge­ne, der til­­freds­­stil­­les, ma­den er og­så en fryd for øjnene.
Songkran
Tags: Kultur - Traditioner
Songkran Songkran er Thai­lands nyt­år, og det kan væ­re en yderst våd for­nø­jel­se. Selv­om Thai­land nu føl­ger vo­res ka­len­der og skif­ter års­tal d. 1. ja­nu­ar, så fal­der det rig­ti­ge nyt­år først i april, hvor det fej­res på be­hø­rig vis med mas­ser af vand.
Korruption på godt og især ondt
Tags: Korruption - Patong - Phuket - Politi - På rejsen - Forbrydelse - Piratkopier
Penge under bordet Korrup­tion er me­get ud­bredt i Thai­land, og selv­om den slags er et on­de, så kan der væ­re si­tua­ti­o­ner, hvor det kan væ­re en for­del for dig. Du bør læ­se den­ne si­de for din egen skyld.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Facebook

Annonce: