Songthaew

En songthaew er en ombygget pickup, der har fået sat to bænke på ladet og en overbygning, der kan beskytte passagererne mod vejret.

I Danmark var den ikke gået, men man har et lidt anderledes forhold til trafiksikkerhed i Thailand. Her er der ingen strikse regler om persontransport på ladet af en pickup.

Så af med bag­smæk­ken, bolt et par bæn­ke fast på la­det, og til­føj en over­byg­ning i form af et ske­let med ned­rul­le­lig plas­tik til be­skyt­tel­se mod regn, eller mon­tér fas­­te si­­der på ske­let­tet. Og fluks har man en bil­lig mini­bus/taxi.

Køretøjet har fået sit navn efter siddepladserne. "Songthaew" betyder direkte oversat "to rækker".

I mange byer har køretøjet to funktioner. Enten som en billig bus, hvor du kan stoppe den ved at række hånden ud. Ofte vil chaufføren selv med et dyt gøre opmærksom på, at han medtager passagerer, når han ser en udlænding ved vejkanten.

Du stiger af, når du ikke længere skal samme vej som songthaew'en. Der sidder stopklokker som i en rigtig bus. Som turist kan det naturligvis være svært at vide, om songthaew'en kører den ønskede vej, og hvor du skal stå af, men du kan bare spørge chaufføren på forhånd, så skal han nok give besked, når du skal stå af.

Når du bruger songthaew'en som en bus, er prisen fast. I Pattaya koster det fx 10 baht (cirka 1,70 kr.) i lokalområdet, mens det koster 20 baht, hvis du skal til et naboområde.

Songthaew'en som taxi

Du kan også bede om at blive kørt til et bestemt sted. I så fald fungerer songthaew'en som en taxi. Der er ikke taximeter, så husk at aftale en pris på forhånd. Ellers risikerer du at skulle betale en fed overpris.

Hvis chaufføren forlanger en for høj pris, så vent på den næste songthaew. Vær opmærksom på, at hvis du har spurgt den første i en lang række parkerede songthaew'er, og du ikke kan acceptere prisen, så vil chaufføren ofte prøve at signalere til de andre chauffører, hvad de skal forlange.

Det er normalt bedst at benytte en tom songthaew som taxi, men du kan reelt også benytte en, hvor der allerede er passagerer. Skal chaufføren ikke den ønskede vej, vil han afslå turen. Skal han i den ønskede retning, aftaler du en pris, og de andre passagerer må så bare stå af, når de ikke længere skal samme vej.

Du betaler ved at række chaufføren pengene gennem sidevinduet, når du er steget af.

Bemærk, at i Chiang Mai har song­thaew'erne ikke en dob­belt­funk­ti­on. Her fun­ge­rer de ude­luk­ken­de som taxi.

Du fin­der ik­ke de små song­thaews i strand­by­er­ne på Phu­ket. Der fin­des en stør­re ud­ga­ve, som er en om­byg­get last­bil, men den fun­ge­rer som en al­min­de­lig bus med fas­te kø­re­ti­der og ru­ter, og den ind­går i den al­min­de­li­ge bus­plan på li­ge fod med de rig­ti­ge bus­ser mel­lem Phu­ket Town og strand­by­erne. Bus­serne kører ikke direkte mellem strand­byerne, kun til og fra Phuket Town.

Årsagen hertil er den magtfulde tuk tuk-mafia på Phuket - og i særdeleshed i Patong - der ikke tillader konkurrenter.

Egentlig er den typiske tuk tuk på Phuket reelt en songthaew, idet den har to bænke til passagerne. Det er dog ikke en ombygget pickup men et specielbygget køretøj, og den kaldes en tuk tuk. Måske fordi den som den traditionelle trehjulede tuk tuk er forsynet med en to-takts motor, og fordi den udelukkende fungerer som (meget dyr) taxi. Den kan du læse mere om på siden om tuk tuk'er.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Metro og skytrain
Tags: Bangkok - Metro - Skytrain - Transport - Shopping - Kanaler - San Saeb - Floder - Chao Phraya
Metro og skytrain Metro og skytrain lader dig komme hurtigt gennem Bangkok, uden at du hænger fast i de konstante trafik­propper. Læs mere om linjerne, og hvad du kan finde under­vejs på dem.
Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Facebook

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.