Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Tuk tuk

En tuk tuk er stort set blot en ombygget scooter, der har fået et ekstra hjul og et passagersæde.

Tags: Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup - Transport

Som turist i Thailand behøver du aldrig gå ret langt. Og du behøver ikke at holde udkig efter en køre­lej­lig­hed. For selv hvis der und­ta­gel­ses­vis ikke holder en tuk tuk eller taxi i nær­heden, skal du ikke gå mange meter, før en forbi­passe­rende sænker farten for at spørge, om du skal med.

Du skal for øvrigt ikke blive over­rasket, hvis tuk tuk-chauf­fø­ren har kone og evt. barn med. Det er ikke usæd­vanligt uden for Bangkok, hvor tuk tuk'erne ofte har et pas­sa­ger­sæde i førekabinen.

Ombygget scooter i Bangkok

Der findes flere for­skel­li­ge mo­del­ler af tuk tuk'er, men dem, du ser i Bang­kok (se billedet øverst), er stort set blot om­byg­ge­de scoo­te­re – de har end­da bi­be­holdt scoo­te­rens styr i stedet for at bru­ge et rat. De lig­ner ab­so­lut ik­ke kø­re­tø­jer, du kan se hjem­me i Danmark.

Som turist skal du selvfølgelig prøve at køre i en tuk tuk, ellers har du ikke for alvor været i Thailand. Men måske du bare skal nøjes med en enkelt tur.

Tuk tuk'en er nemlig farlig, forurenende og sund­heds­skade­lig, ubehagelig – og dyr.

Farlig, fordi du ikke er særlig godt beskyttet ved uheld. Og den risiko bliver absolut ikke mindre af den måde, som chauf­fø­rerne kører på.

Forurenende, fordi den benytter en totakt­smotor, og sund­heds­ska­delig, fordi du får ud­stød­ningen fra såvel andre tuk tuk'er, som fra alle andre køre­tøjer lige ned i lungerne. Og man benytter sjæl­dent par­tikel­filtre i Thailand. Jeg har en for­nem­melse af, at tuk tuk-chauf­førerne ikke bliver så gamle.

Ubehagelig, fordi chauf­førerne gerne kører slalom­kørsel, så du bliver slynget fra side til side. For­ure­nin­gen gør også turen mindre beha­ge­lig, og vejr­liget kan også drille.

Hertil kommer, at det er dyrt at køre med tuk tuk, i hvert fald for turister. De små køre­tøjer bruger ikke taxameter, i stedet aftales en pris før turens start – start aldrig på en tur uden først at have aftalt en pris! Og den til­budte pris for en turist er sæd­van­lig­vis bety­deligt højere, end hvad den samme tur vil koste i en taxi med aircondition.

Du kan ganske vist prøve at prutte prisen ned, og hvis du er rigtig skrap, kan du ende med det dobbelte af, hvad en taxi vil koste.

Tuk tuk-chaufførerne i Bangkok er også kendt for at ville køre dig til alle andre steder, end der hvor du beder om at blive kørt hen. Beder du om at komme til et bestemt shop­ping­center, vil du måske få at vide, at det har lukket nu, men han kan foreslå dig et meget bedre sted at gå på indkøb. Du vil måske også få foreslået et besøg hos byens bedste skrædder eller en ekstra billig smykke­butik, der har et specielt udsalg netop nu.

Forslagene er ikke for at gøre dig en tjeneste, det er for at fore hans egen tegne­bog. Han vil nemlig typisk få retur­kom­mis­sion fra de på­gæl­dende steder. Og deres priser er typisk højere end andre steder, så de kan betale kom­mis­sio­nen. Stor­cen­tre­ne har meget sjæl­dent lukket, så du kan roligt gå ud fra, at sådan en påstand er løgn. Læs mere på siden Shopping i Bangkok.

Det er selvfølgelig ikke altsammen negativt med hensyn til tuk tuk'erne. Det kan føles lidt sjovt at køre i sådan en, og de kan nogle gange komme hurtigere frem end taxierne. Også selvom det ofte er på bekostning af den i forvejen lave sikkerhed.

Inden jeg fort­sæt­ter med at for­tæl­le om nog­le me­re bil-­lig­nen­de tuk tuk'er med fi­re hjul, så vil jeg li­ge vi­se et bil­le­de af her­skabs­mo­del­len i Bangkok. Jeg faldt over den uden for stor­cen­tret MBK op til jul i 2010. Jeg behøver vel ikke at nævne, at det er kunstig sne, du ser på jule­træet i baggrunden.

Tuk tuk med fire hjul

Uden for Bangkok kan du fin­de tuk tuk'er, der min­der me­re om rig­ti­ge bi­ler. De har fi­re hjul, et rig­tigt rat og min­der lidt om et lil­le fol­ke­vogns­rug­brød med ud­skår­ne vin­du­er og bæn­ke til at sidde på.

De kan være lidt mere behagelige at køre i, og de er vel også mere sikre, da man er lidt bedre beskyttet ved uheld. I disse tuk tuk'er stiger man sæd­van­lig­vis ind gennem en åbning bagi eller i den ene side.

Du kan fx finde de fire­hjulede tuk tuk'er på ferieøen Phuket, hvor de er en af de få slanger i pa­ra­diset – ikke mindst i Patong og de andre strand­byer på vestkysten.

Læs også om tuk tuk'ens fætter, Songthaew'en, der er en ombygget pickup, der fungerer som minibus eller taxi.

Tuk tuk på Phuket

Tuk tuk'erne på Phuket for­tjener et selv­stæn­digt afsnit. Her taler man nemlig om en tuk tuk-mafia, hvor chauf­fø­rerne med såvel vold som blo­kader har for­hindret kon­kur­rence fra busser og taxier med taxameter.

I Patong opererer tuk tuk'erne typisk med en enheds­pris for hele byen, uanset om du skal fra den ene ende af byen til den anden eller blot 100 meter længere ned ad gaden. Prisen er 200 baht (200 baht), omend jeg et par gange har hørt den for­hand­let ned til 150 baht (150 baht). På den anden side har jeg også hørt chauffører kræve mere end 200 baht. Nu virker det måske ikke så voldsomt, når du sam­men­lig­ner med en dansk taxi, men med de korte af­stan­de i byen, betyder det, at pri­serne er mindst fem gange højere, end hvad det koster at køre i en taxi med air­con­dition i Bangkok.

Der findes bus­ser mel­lem strand­by­er­ne og Phu­ket Town på den an­den si­de af øen, og vil du til en anden strand, kan du benytte Phuket Smart Bus, som opererer med en fast pris på 100 baht (100 baht). Smartbussen blev etableret i 2018, og det er egentligt imponerende, at den har fået lov at køre – forrige gang, nogle startede en busrute mellem strandbyerne, brændte tuk tuk-chaufførerne bussen af.

Tuk tuk-chauf­fø­rer­ne blo­ke­rer og­så jævn­ligt for al tra­fik fra fx kryds­togts­skibe og besø­gende flåde­fartøjer i Phuket Towns havn, hvis de forsøger at bruge deres egne busser i stedet for tuk tuk'erne.

Det koster 400-500 baht (400-500 baht) for en ti-minutters tur fra Patong til en af nabo­byerne. En thai­landsk fa­briks­ar­bej­der tjener typisk mindre end 400 baht (400 baht) om dagen.

Når du forhandler pris med en tuk tuk på Phuket, vil du opdage, at det er meget svært at for­handle prisen ned. Og du skal være op­mærk­som på, at det kan koste ekstra, hvis I er flere per­soner. Husk derfor altid ved pris­for­hand­lingen at få en pris for alle.

Det sker indimellem, at turister brokker sig over prisen, når de opdager, hvor kort en tur viser sig at være. Hvorefter de måske ligefrem nægter at betale det fulde beløb. Det skal du ikke gøre! Betal, eller næste stop kan vise sig at være på hospitalet.

Forstå mig ret, ikke alle tuk tuk-chauffører på Phuket er nogle banditter; der er også mange flinke og ærlige tuk tuk-chauffører. Og de høje priser skyldes især bag­mæn­dende, der opkræver en ublu betaling for til­la­del­sen til at køre.

Når turister klager over noget på Phuket, så går klagerne typisk på tuk tuk-priserne eller chauf­førens opførsel eller på er­stat­nings­krav fra udlejere af jetski. Mere om sidst­nævnte på siden Jetski-fup.

Tags: Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup - Transport

Andre artikler om transport: