Coverwise rejseforsikring

Sightseeing i en rickshaw

Tag på sightseeing i en rickshaw, på thai også kendt som en samlor (trehjul).

Tags: Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai - Hua Hin - Transport

Det kan være træt­ten­de at ren­de rundt i den thai­land­ske he­de for at ta­ge bil­le­der af de for­skel­li­ge se­vær­dig­he­der, men nog­le ste­der kan du spa­re på kræf­ter­ne og la­de an­dre bru­ge be­ne­ne for dig. Du kan nem­lig ta­ge på en af­slap­pet sight­see­ing-tur i en rick­shaw, hvor du i ad­sta­digt tem­po cyk­les rundt til de for­skel­li­ge se­vær­dig­he­der, mens du ny­der skyg­gen under rick­shaw'ens halvtag.

Det er langt fra alle steder i Thailand, du har denne mulighed, faktisk har jeg kun set rickshaws i Chiang Mai, men de skulle bl.a. også findes i Chiang Rai og Hua Hin. Hvis endelig der skulle være rickshaws i Bangkok, så er det nok ikke det bedste transportmiddel i netop den by grundet trafikken og forureningen.

Men i Chiang Mai findes de som sagt. Du finder dem især i og omkring den gamle bydel, hvor du tilbydes en rundtur for et par hundrede baht. Du kan også bruge dem som taxi. Det er typisk ældre mænd med ældre køretøjer, og du kan ikke regne med, at de kan tale engelsk ud over det nødvendige til en prisforhandling. Men cykle, det kan de, trods deres skrøbelige udseende.

Du kan også fin­de me­re strøm­li­ne­de til­bud med yn­gre pe­dal­tram­pe­re, nye cyk­ler og kend­skab til en­gelsk. Pri­sen er of­te og­så det ti-dob­bel­te el­ler me­re. Jeg ved ik­ke, hvem der ar­ran­ge­rer de strøm­li­ne­de tu­re, men du kan prø­ve at spør­ge i de for­skel­li­ge tur­bo­der. Jeg har al­drig set den slags rick­shaws ale­ne, kun i form af lan­ge ræk­ker af rick­shaws der be­væ­ger sig gen­nem den gam­le del af Chiang Mai.

Du kan altså vælge mellem en dyr turisttur eller en mere autentisk tur.

Fra rickshaw til tuk tuk

Rickshaw

Rickshaw'en er egent­ligt et æld­gam­melt trans­port­mid­del. Den før­ste ud­ga­ve var en to­hju­let vogn for­sy­net med et par stæn­ger som en per­son så trak vog­nen i. Det fore­gik i gå­tem­po. Den mo­der­ne type, der er me­re vel­eg­net til løb og der­med til hur­ti­ge­re trans­port, blev skabt i Japan om­kring 1868. Det er også her­fra nav­net stam­mer, det japanske navn er 人力車 (jin-riki-sha), som betyder "mand­drevet vogn". Billedet her er fra bogen The Gist of Japan - The Islands, Their People, And Missions og viser et par japanske rickshaws sidst i 1800-tallet.

Da cyklen var over sine første barndomsår, fik vi den cykel­baserede rickshaw, hvor trans­por­tøren fik lov at cykle i stedet for at løbe. Den er typisk forsynet med tre hjul, omend der også findes to- og fire­hjulede udgaver.

Den moderne udgave af rickshaw'en er en tuk tuk, hvor en scooter har erstattet cyklen, og hvor vognen nu er lavet af metal og bygget sammen med scooteren. Her kan føreren endelig få lov at slappe af, mens passa­gererne til gengæld får en lidt mere ubeha­ge­lig køretur og en noget højere pris.

Tags: Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai - Hua Hin - Transport

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Andre artikler om transport:

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 23. august

Læs om veksling til baht.

Facebook

Facebook

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Klima og vejr

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.