Patong om natten

Diskoteker, natklubber, pigebarer, go go-barer og løse fugle.

Tags: Patong - Phuket - Natklubber - Diskoteker - Barer - Go-go - Ping-pong - Bangla Road - Freelancer - Bøsser - Sex

Artiklen er sidst opdateret d. 28. januar 2023.

Patong er ferieøen Phukets party-town og Bangla Road er byens midtpunkt for pigebarer, diskoteker, natklubber, go go-barer og gadens løse fugle.

Du kan gå i byen alene, med kæ­re­sten el­ler med æg­te­fæl­len for at mo­re dig med dans, el­ler hvad du nu el­lers ple­jer at mo­re dig med på en nat­lig by­tur. Men Patong har me­get an­det at by­de på for tu­ris­ter, end hvad du er vant til hjemmefra.

Bangla Road kan vir­ke over­væl­den­de på før­ste­­gangs­besø­gen­de, og så­mænd og­så på dem, der har væ­ret der før. Det lig­ner ab­so­lut ik­ke nat­te­­li­vet hjem­me i Dan­mark. Du mø­des af en over­flod af ba­rer med let­­på­­klæd­te pi­ger, man­ge ste­der dan­sen­de på bar­dis­ken. Og selv­om du sik­kert har hørt høj mu­sik og set far­ve­­strå­­lende lys der­hjem­me, så er det for in­gen­ting at reg­ne i for­hold til den over­flod, du møder her.

Patong var i mange år om ikke forbeholdt sex-turister, så dog godt fyldt op med dem, garneret med unge festaber. Men sammensætningen af turister bliver mere og mere familieorienteret, og det har sat sit præg på gaden. Der er færre pigebarer end for blot få år siden, til gengæld er der nu flere tattoo-klinikker, madsteder, boder med tøj og souvenirs og en spillehal.

Der er dog stadig masser af tilbud til sexturisterne, og dem der vil have lidt ekstra krydderi på deres parforhold. Og der er masser af diskoteker og natklubber til dem, der bare vil feste løs.

Der er også pigebarer og nattilbud andre steder i Patong, men i en helt anden målestok, og også der er der langt færre, end der var for blot nogle få år siden.

Bemærk, at uanset om du er ung festabe eller lidt oppe i alderen, så skal du ikke lade dig narre af de velvillige lokale piger, fyre og ladyboys. Følger en eller to med dig tilbage til dit hotel, så kan du være ret så sikker på, at der forventes betaling. Læs mere om det i afsnittet Det er ikke gratis længere nede i artiklen.

Steder

Jeg havde i en tidligere udgave af denne artikel skrevet om de enkelte diskoteker, natklubber og sidegader med barer. Men dels har der været en naturlig udskiftning af etablissementerne, og dels har corona-krisen været hård ved mange af stederne, så der har været en stor udskiftning. For ikke at artiklen skal blive forældet alt for hurtigt, nævner jeg kun de forskellige typer etablissementer mere overordnet i denne opdatering.

Diskoteker og natklubber

Det vrimler med diskoteker langs den cirka 330 meter lange Bangla Road. Her kan du feste på livet løs sammen med andre unge turister, omend nogle diskoteker og natklubber også henvender sig til et noget ældre mandligt publikum, der søger selskab af en lokal skønhed. De lokale skønheder er såkaldte freelancere; de er ikke ansat ligesom pigerne i pigebarerne, men de går gerne med dig mod betaling.

De fleste diskoteker og natklubber findes på den øverste del af Bangla Road, det vil sige strækningen længst væk fra stranden.

Det i skrivende stund langt største sted er Illuzion, der angiveligt har plads til 5.000 gæster.

Levende musik

Spillestederne med levende musik er nemme at finde, du kan ikke undgå at høre dem og sangerens gennemtrængende stemme, når du går ned ad Bangla Road. Det mest populære og ældste er Red Hot, som ligger på hjørnet ved starten af Bangla Road.

Nogle af natklubberne tilbyder også nogle gange levende musik, det vil så typisk være annonceret ved indgangen.

Pigebarer

Nogle barer på Bangla Road er almindelige barer, hvor du kan sidde og nyde en øl, mens du snakker med andre gæster eller ser på de forbi­pas­se­ren­de – de fleste barer er åbne barer, takket være klimaet.

Men der findes også en del barer, der har piger ansat som vært­inder til at under­holde gæsterne med snak eller små spil, mod at du køber ladydrinks til dem. På nogle af dem, de kaldes pigebarer, kan du betale en barfine og tage pigerne med dig tilbage til hotellet.

Det kan umiddelbart være svært at se forskel en bar med værtinde og en pigebar med barfine. Barerne på selve Bangla Road hører for de flestes vedkommende til i den uskyldige ende, mens barerne i sidegaderne for de flestes vedkommende hører til i den anden kategori. Men der er undtagelser begge steder. Du må spørge dig frem, hvis du vil undgå misforståelser.

Coyote-barer

Coyote-barer er de steder, hvor du kan se piger danse på bardisken eller en forhøjning. De fleste af pigerne vil gerne underholde dig mellem dansene, mod at du køber ladydrinks til dem. Og de fleste af dem, følger også gerne med dig tilbage til dit hotel. Der er dog enkelte, som kan tjene mere på at danse end ved at forlade baren. De vil enten helt afslå at følge med dig, eller de vil nævne en meget høj pris.

Go Go-barer

Go go-barerne er af­luk­ke­de ba­rer med dan­sen­de pi­ger. Her kan du op­le­ve ting, som du ik­ke kan op­le­ve i de åb­ne ba­rer. Er po­li­ti­et ik­ke i nær­he­den, kan du i man­ge af dem så­le­des op­le­ve top­lø­se og mås­ke og­så bund­lø­se dan­se­re. Og kø­ber du la­dy­drinks, er det ik­ke umu­ligt, at du tak­kes med en lil­le lapdance.

Ægtepar, der vil have en el­ler to pi­ger med sig hjem på ho­tel­let, mænd som vil ha­ve to pi­ger med sig, og dem med me­re spe­ci­el­le øn­sker, som fx anal­sex, kan have bedre held med at finde piger på go go-barer end på pige­ba­rer­ne og coyote-ba­rer­ne, fordi pigerne her er mere vant til lidt af hvert.

De fleste af go go-barerne er placeret i Soi Seadragon, der er en side­gade til Bangla Road. Det er også i go go-barerne, du vil kunne opleve et ping pong-show, omend det kun er nogle af dem, der tilbyder den slags. Og navnet er noget udda­te­ret; det er ikke så meget ping pong-bolde, der bruges, men dart­pile, vand, og såmænd også fisk og fugle!

Du vil få utallige tilbud om ping pong-show fra hajer, når du går ned ad Bangla Road. Lad være med at følge med dem – du vil komme til at betale en heftig over­pris for dine drik­ke­varer. Har du lyst til at se kvinder fore­tage sig under­lige ting med under­li­vet, så find selv frem til ste­der­ne. Go go-barerne på højre side af Soi Seadragon tilbyder ikke ping pong-shows, en del af dem på venstre side gør. Der findes også andre steder med ping pong-shows, men hold dig til dem i Soi Seadragon, så er der størst chance for, at op­le­vel­sen ikke bliver alt for dyr.

Dem, der står foran go go-barerne i Soi Seadragon i en form for uniform, er ikke hajer men ansatte, så dem kan du roligt lade invitere dig indenfor. Men bed alligevel for en sikkerheds skyld om prislisten, før du bestiller.

Soi Seadragon ligger cirka halvejs nede ad Bangla Road på højre side, når du går ned mod stranden. Det er en meget bred sidegade, der har en betonklods med barer ned i midten.

En lille advarsel

Du risikerer at blive snydt, når du betaler de forskellige steder. Det kan være ved, at du får forkerte byttepenge, når du betaler for drikkevarer, eller det kan være ved, at der står mere på regningen, end du har fået. På steder med ladydrinks kan du risikere, at det ikke kun er din udkårne, der har fået ladydrinks, men at der også er givet til veninderne og bartenderen.

På nogle go go-barer opereres der med to prislister. Hvis du er blevet ført derhen af en haj, får du lov at betale en heftig overpris. Se afsnittet Go go-barer.

Du kan minimere risikoen for at blive snydt ved at være vågen, når du betaler, så du ikke kommer til at tage fejl af sedlernes værdi. Undlad også at betale med alt for store sedler, en 1.000-baht-seddel kan hurtigt forvandles til en 500-baht-seddel, når du skal have penge tilbage.

Nogle steder kan du købe på regning, og så er det sværere at holde øje med, om der bliver snydt undervejs. Det kan måske ødelægge stemningen lidt, men betaler du ved hver ordre, undgår du en grim overraskelse, når du får regningen.

Gadens løse fugle

Ud over de mange piger i ba­rer­ne og free­lan­ce­re på vis­se dis­ko­te­ker og natklubber, fin­der du og­så pi­ger, der står og træk­ker på Bang­la Ro­ad og an­dre ste­der ef­ter mør­kets frem­brud. Der er flest sent på aftenen eller om natten, men nogle starter, mens der stadig er børnefamilier på gaden.

Her fun­ge­rer det stort set som an­dre ste­der i ver­den med pro­sti­tu­ere­de, hvor du af­ta­ler ydel­se og pris på forhånd. For­skel­len er, at man­ge af pi­ger­ne her er la­dy­boys. Spørg dem, hvis du er i tvivl, og du vil undgå en overraskelse på hotelværelset.

Anden underholdning

Udbuddet har som nævnt ændret sig over de senere år. I skrivende stund findes der en stor spillehal på Bangla Road, og der er rig mulighed for at købe tøj og souvenirs eller få en tatovering, hvis du ikke har villet bruge dagtimerne til det.

Der er typisk også underholdning på selve gaden. Det kan fx være breakdansere eller en Michael Jackson-efterligning.

Det er ikke gratis

Lad dig ikke narre af de velvillige piger, fyre og ladyboys i Patong. Det er ikke fordi, de er vilde med dig eller dit hotel, at de følger med dig. Det er deres arbejde, og de forventer betaling.

Det er lidt mere tydeligt i pigebarerne, hvor du skal betale en såkaldt barfine, hvis du tager en pige med dig. Men den betalte barfine dækker ikke din tid på hotellet, den forventer hun ekstra betaling for.

Samler du en lokal pige eller andet op på et diskotek eller lignende, vil vedkommende også forvente betaling. Også selvom du skulle hedde Justin Bieber eller George Clooney. Læs mere om det i artiklen Sex i Thailand koster.

Hvis du er en fyr, der er til fyre, er det også nemt at finde selskab, omend du så nok har bedre held et lille stykke fra Bangla Road i området omkring The Royal Paradise Hotel, også kendt som Soi Paradise og dens sidegader. Gå til venstre fra den øverste ende af Bangla Road, indgangen til området ligger cirka 250 meter nede ad vejen på højre side.

Vær også opmærksom på, at nogle hoteller opererer med et såkaldt joiner-fee, hvis du har en gæst med på værelset. Det kan også gælde, hvis din gæst er en anden turist. Nogle hoteller tillader slet ikke gæster. Læs mere i artiklen joiner-fee.

Tags: Patong - Phuket - Natklubber - Diskoteker - Barer - Go-go - Ping-pong - Bangla Road - Freelancer - Bøsser - Sex

Andre artikler om sex i Thailand:

Girlfriend in Thailand

Enjoy the company of a beautiful Thai girl on your vacation or get yourself the best wife ever.

Read more at https://girlfriendinthailand.com.