Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Tag toget

Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, ikke hvis du vil hurtigt frem.

Tags: Tog - Bangkok - Chiang Mai - Transport

Hvis du har mas­ser af tid og få pen­ge, el­ler hvis du vil have en op­le­vel­se og et an­der­le­des ind­blik i den thai­land­ske kul­tur, så tag toget, når du skal rundt i Thai­land. El­lers er det bå­de hur­ti­ge­re og nem­me­re med fly. Selv bus­ser­ne er no­get hur­ti­ge­re end togene.

Du kan fra Bangkok rejse med tog til Chiang Mai i nord, til Isaan i øst, og sydpå hele vejen til Malaysia – og såmænd også gennem Malaysia og frem til Singapore. Men vær opmærksom på, at du ikke kan komme med tog hele vejen til ferie­øen Phuket. Vil du med tog og til Phuket, skal du under­vejs skifte til en bus, fx i Hua Hin eller i Surat Thani.

Der findes tre vogn­klas­ser i de thai­landske to­ge: 1. klas­se er so­ve­vog­ne med ka­bi­ner og air­con­di­ti­on. 2. klas­se fin­des som so­ve­vog­ne med kø­jer og air­con­di­ti­on el­ler som al­min­de­li­ge sæ­der i eks­pres­tog og med air­con­di­ti­on. Dog fin­des der og­så 2. klas­ses vog­ne, som ik­ke har air­con­di­ti­on. 3. klas­se fin­des sæd­van­lig­vis i tog, som stop­per ved de fles­te sta­tio­ner – ger­ne i lang tid ad gan­gen – og som har ven­ti­la­to­rer i lof­tet samt åbent­stå­en­de vin­du­er til afkøling.

Sæderne i alle vogne er yderst behagelige at sidde i og med masser af plads. Og priserne er mere end rimelige. For sove­vognen mellem Bangkok og Chiang Mai med air­con­di­tion starter priserne således ved mindre end 700 baht (700 baht) for 2. klasse, mens du for et sæde på 3. klasse kan komme helt ned på under 250 baht (250 baht) for den godt 750 km lange tur. Det er ikke just DSB-priser.

Ekspres med 60 km/t

Lad dig ikke narre af, at nogle tog kaldes eks­pres­tog. Det betyder blot, at de ikke stop­per så ofte. Gen­nem­snits­has­tig­heden for eks­pres­toget på den efter køre­planen 12 timer lange tur fra Bangkok til Chiang Mai er omkring 62 km i timen.

Og det vel og mærke, hvis køre­planen over­holdes, hvilket jeg endnu ikke har oplevet på nogle af mine tog­rejser. Mindste for­sin­kelse på mine ture mellem Bangkok og Chiang Mai er på over en time. Jeg kan selvfølgelig have været specielt uheldig, men umid­del­bart er mit indtryk, at togene nærmere bruger en kalender end et ur som tidsmåler.

Som du kan læse af oven­stående, bør du ikke plan­lægge din videre færd efter de angivne ankomst­tider. Hvis du skal videre med et andet trans­port­middel, så sørg for at have masser af tid til even­tu­elle forsinkelser.

Generelt vil jeg sige, at du skal lade være med at tage nat­toget, medmindre du er rygsæksrejsende, og det er fordi, du vil rejse sam­tidig med, at du sparer en over­nat­ning på et hotel eller et gæste­hus. Turen er kede­lig og begivenhedsløs.

Det samme kan siges om turen på 2. klasse i dag­timerne, omend du her kan nyde den smukke natur undervejs.

Derimod kan rejsen være ander­ledes spæn­dende og ind­holds­rig, hvis du rejser på 3. klasse i et ikke-eksprestog. Så vil du nemlig møde den thailandske kultur på helt andre præ­mis­ser, og du vil sam­tidig kunne nyde det smukke land­skab og tage bil­leder uden en be­græn­sende rude.

Passagerne på 3. klasse er i langt over­ve­jen­de grad thaier. Du vil opleve, at toget stopper i lang tid ved de enkelte sta­tio­ner, hvor det så vrim­ler ind med sælgere, der fald­byder mad, slik, aviser og drik­ke­varer til de rej­sende. Og det gen­tager sig så ved station efter station.

Hvis der er tale om en lang tur, vil være en fordel, hvis du ikke rejser alene, så du har nogen at snakke med under­vejs. Ellers kan turen godt blive lidt kedelig, trods det liv­lige islæt ved stationerne.

Bemærk, at hvis du vil benytte toilettet i toget, så risikerer du at få en overraskelse i form af et toilet uden kumme. Det er et traditionelt thailandsk toilet, der stort set blot består af et hul i gulvet.

Hvis du er even­tyr­lys­ten, kan du prøve at bruge det, men du kan også skynd­somt lukke døren igen og så prøve toi­let­tet på den anden side af gangen. Her vil du sand­syn­lig­vis finde et mere vel­kendt toilet.

I begge tilfælde skal du være op­mærk­som på, at der mu­lig­vis ikke er toi­let­papir på toi­let­tet. Brug numse­bruseren eller med­bring selv en lille pakke papir­lomme­tør­klæder.

Det er normalt ikke nød­ven­digt at bestille plads i togene, med­mindre du rejser op til en thai­landsk mærkedag.

Vil du rejse med tog i Thailand, så tjek hjemme­siden Train travel in Thailand. Her kan du finde oplys­ninger (på engelsk) om priser, ruter og rejse­planer, ligesom du kan finde en masse billeder af de forskellige togtyper.

Tags: Tog - Bangkok - Chiang Mai - Transport

Andre artikler om transport: