Bangkok

Bangkok er modsætningernes hovedstad. Her mødes modernitet og gamle traditioner, og der er ikke langt mellem desperation og ekstase.

I Bangkok mødes modsætningerne i en grad, som du slet ikke kender det fra lille, jævne Danmark. Dyre biler suser forbi tiggere med mang­lende lemmer eller med mis­dan­nel­ser, så de ikke kan ret meget andet end bare at ligge på jorden med et tigge­krus foran sig. Det stilige blandes med det tarvelige, når enorme butiks­centre sælger fornemme og dyre mærke­varer, mens små boder foran centret sælger billige efterligninger.

Gavmilde, imøde­kommende og venlige thaier krydser din vej for at blive erstattet af grådige thaier, der vil blokke dig for så mange penge som muligt ved at sælge varer til stærkt opskruede priser, lokke dig til steder, hvor de kan få kommission, eller ved deciderede fupnumre.

Det nye og det gamle findes overalt, ofte i en uskøn pærevælling.

Du finder fan­tas­tisk flot­te, hø­je og im­po­ne­ren­de sky­skra­be­re lig­gen­de si­de om si­de med gam­le, la­ve, ud­tjen­te og mis­lig­hold­te be­bo­el­ses­ejen­dom­me, hvis al­ta­ner bru­ges til op­be­va­ring af af­fald i ste­det for at bli­ve brugt som hygge­kroge.

Du finder kedelige forretningskvarterer, livlige og klaustrofobiske markeder og påtrængende forlystelseskvarterer. Som ABBA-mændene skrev i sangen One Night in Bangkok, er der ikke langt mellem desperation og ekstase.

I Bangkok kan du få stort set alt, hvad hjertet begærer, bare du har penge nok. Og "penge nok" er betydeligt mindre her, end hvad det er hjemme i Danmark.

Bangkok på ondt ...

Det er ikke kun mod­sæt­nin­gerne, der gør indtryk på dig, første gang du besøger Bangkok.

Luften er forurenet af den voldsomme bil­trafik, hvor par­ti­kel­fil­tre er et ukendt begreb, og hvor en stor del af den ende­løse række af køre­tøjer er for­synet med to­takts­motorer, der hver foru­rener mere end 29 danske par­ti­kel­fil­tre­de biler.

Det er fug­tigt og varmt, og var­men bli­ver ik­ke min­dre af de man­ge ga­de­køk­ke­ner, hvor tør­stegt mad på trans­por­tab­le grill'er og fri­tu­re­stegt mad i li­ge så trans­por­tab­le fri­tu­re­gry­der med 180 gra­der varm olie til­by­des i lan­ge ba­ner. Luft­tem­pe­ra­tu­ren øges med me­re end 10 gra­der, når du pas­se­rer en mad­vogn med varm mad. Og dem er der man­ge af.

Du mødes overalt af liflige dufte af mad, bilos, kloak og hvad ved jeg, der lystigt blander sig sammen til en for­un­der­lig cocktail, der konstant udfordrer dine næsebor.

Bangkok sover aldrig, selv klokken to om natten kan trafikken sine steder være mere intensiv end midt i myldre­tiden på H. C. Andersens Boulevard i København. I myldre­tiden i Bangkok er det ofte hurtigere at gå end at tage en taxi, hvis det ikke var for den kvælende varme.

På billedet ovenfor kan du se tra­fik­ken ved stor­cen­tret Cen­tral­World, men det kun­ne li­ge så godt have væ­ret en 10-mi­nut­ters vi­deo. I myl­dre­ti­den er det stort set kun mo­tor­cy­kel­ta­xi­er­ne, der kom­mer fremad.

Mange turister kan ikke komme hurtigt nok ud af Bangkok, og sådan havde jeg det også ved mit første besøg.

... og godt

Men giv byen en chance. For Bangkok er også spændende, altid levende og altid i forandring.

Mens forret­nings­kvar­te­rer­ne kan være næsten uddøde efter fyr­aften, så vil du andre steder opleve, at der ikke går mange minutter fra den sidste madvogn lukker ned for natten, før en ny åbner som dagens første.

Indkøbs­mulig­hederne er enor­me, og der er in­gen græn­ser for, hvad du kan kø­be. Du kan kø­be hånd­la­ve­de sou­ve­nirs, en mær­ke­vare­kjo­le til man­ge tu­sin­de kro­ner - el­ler en kjo­le på mar­ke­det til 15 kro­ner.

En skræd­der­sy­et ha­bit med buk­ser, jak­ke og skjor­te kan fås for un­der 500 kro­ner. Du kan og­så købe me­re sus­pek­te va­rer som DVD'er med film, som dår­ligt nok er nå­et ud i bio­gra­fer­ne. Ja, selv tru­ede dy­re­ar­ter hand­les mod pas­sen­de betaling.

Næsten uanset hvor, du bevæger dig hen, finder du små madvogne, der sælger varm mad, slik og drikkevarer, så du aldrig behøver at gå sulten og tørstig rundt i byen.

Forlystelser - og ikke blot natte­livet - er i top. Du finder fx biografer, som ingen biograf i Danmark kan måle sig med, og en bio­graf­billet kan koste så lidt som 15 kroner. Du kan tage på en romantisk sejltur om aftenen på floden, hvor du og din kæreste kan spise thailandsk gourmet­mad, mens I under­holdes af levende musik og opvisning af klassisk thailandsk dans. Eller I kan krydre sexlivet med nye oplevelser og ekspe­ri­menter i byens for­lys­tel­ses­kvar­terer, hvor både mænd, kvinder og par er velkomne. Læs herom mere i artiklen Bangkoks vilde natteliv.

Kulturel nydelse

Bangkok er fyldt med im­po­ne­ren­de tem­pler, der får selv de flot­tes­te dan­ske kir­ker til at vir­ke som us­le røn­ner. Her kan du se Wat Traimit, der ligger ved udkanten af Chinatown, tæt på hovedbanegården Hua Lamphong.

Og du bør ab­so­lut og­så be­sø­ge Grand Pa­la­ce, der blev på­be­gyndt i 1782, og som har tjent som bo­pæl for en ræk­ke af de thai­land­ske kon­ger. Pa­lad­set læg­ger og­så grund til Wat Phra Kaew, tem­plet der in­de­hol­der den hel­li­ge 45-cen­ti­me­ter høje Eme­rald Budd­ha, der egent­lig ik­ke er frem­stil­let af sma­ragd, som nav­net an­ty­der, men som er la­vet af grøn ja­de og be­klædt med tøj af guld. Den blev i hen­hold til le­gen­der­ne frem­stil­let i In­di­en i år 43 før vo­res tidsregning.

Du kan besøge et af de flydende markeder, hvor spændende urter og frugter faldbydes fra små både på floden. Og det er værd at gå på kuli­na­risk opdagelse blandt byens mange spise­steder. Den thailandske mad er mere spændende og varieret end den danske.

Deltager du i et af de mange ud­bud­te mad­lav­nings­kur­ser, kan du have glæde af den thailandske kultur længe efter, du er kommet hjem igen.

Du kan også søge efter kulturelle oplevelser og skatte i form af traditionel thailandsk under­holdning, som fx klassisk masketeater med dans i Sala Chalermkrung-teatret.

Du kan få afslappende massage for under 30 kroner i timen, og for lidt ekstra betaling kan du få en "happy ending" - men vil du have dét, så husk at spørge i forvejen, for det er langt fra alle massage­steder, der tilbyder den slags. Ellers kan du risikere at gøre massøren forlegen - eller det der er værre:

Apropos massage, så pas på med at bestille traditionel thai massage, selvom det lyder som det kulturelt rigtige valg. Traditionel thai massage kan bedst sammen­lignes med autoriseret vold, og det er absolut kun for de trænede. Det bedste ved thai massage er, når den stopper.

Det er til gengæld også noget af den eneste vold, du vil kunne opleve i Bangkok. Det er yderst sjældent, turister indblandes i volds­episoder. Personligt føler jeg mig mere sikker i Bangkok end i visse dele af Nørrebro i København. Du skal dog stadig opføre dig fornuftigt, ligesom du gør derhjemme. Lad være med at stå og tælle alle dine 1.000 baht-sedler sent om natten i en mørk gyde.

Trænger du til at få rettet op på næsen, få repareret tænderne med nye kroner eller tand­im­plan­tater, få udfyldt tomme pletter på issen eller at få for­størret bryst­partiet, så kan det gøres ganske billigt i Bangkok. Selvom sex­turismen løber med al omtalen, så er Thailand - og i sær­de­les­hed Bangkok - også målet for mange medi­cinske turister. Priserne er bety­de­ligt lavere end i vesten, mens eksper­tisen er på vestligt niveau - i nogle tilfælde højere at dømme efter de mange ladyboys.

Lidt fakta om Bangkok

Bangkok har været Thailands hovedstad siden 1768. Den gamle hoved­stad, Ayutthaya, blev erobret og nedbrændt af den burmesiske hær i 1767, hvorefter den nyudråbte thai­land­ske konge, Taksin, besluttede at flytte hoved­staden til Bangkok, der dengang var en lille handelsby ved floden Chao Phraya.

Selvom vi i vesten ude­luk­kende kender byen som Bangkok, så er det reelt ikke det rette navn. Bangkok er kun en lille del af hoved­staden. Hoved­stadens officielle navn er: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Det forkortes dog i daglig tale til Krung Thep Maha Nakhon eller blot Krung Thep.

Den lange udgave er verdens længste sted­navn, og det har en del schwung over sig, det betyder noget i stil med dette: Englenes by, den fan­tas­tiske by, den evige juvel-by, guden Indras frugt­bare by, verdens store hoved­stad med ni værdi­fulde skatte, den lykke­lige by, over­flod i et mæg­tigt konge­ligt palads som minder om den genfødte guds him­mel­ske bolig, en by skænket af Indra og bygget af Vishnukarma.

Mens Bangkok op­rin­de­ligt var en lil­le by ved flo­dens ene bred, så har by­en for længst slugt flo­den, der nu snor sig gen­nem ho­ved­sta­den sam­men med et utal af små og sto­re ka­na­ler. Det har den for­del, at man på vis­se stræk­nin­ger kan slip­pe for den fast­lås­te tra­fik på ve­je­ne ved at ta­ge en kanalbåd.

Bangkok har ikke stoppet sin vækst, byen har kronisk vokse­værk. Men i dag sker en god del af væksten opad. Byen har over 1.000 regi­stre­rede sky­skra­bere, kronet med blin­kende flylys og i nogle tilfælde voldsomme, lysende reklamer. Og nye sky­skra­bere skyder konstant op, fordi det er den eneste mulighed for at få mere plads i forret­nings­kvartererne i bymidten.

Det er dog ikke kun nye kontor­byg­ninger, der er brug for i Thailands hoved­stad, der til­træk­ker nye beboere som flue­papir til­træk­ker fluer. I 2007 havde byen 8,1 millioner indbyggere, i januar 2010 var der 9,1 millioner og i oktober 2011 var der 12 millioner.

I Bangkok er der altid varmt, gennem­snits­tempe­ra­turen ændrer sig ikke meget i løbet af året, den ligger normalt mellem 31 og 35 grader om dagen og mellem 20 og 26 grader om natten hele året rundt. Så de i Danmark så sjældne trope­­nætter, har man altså her hver nat med enkelte sjældne undtagelser. Bangkok er for øvrigt verdens varmeste hovedstad, læs mere herom på siden Klima og vejr.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Bangkok - Sex - Kultur - Mad - Templer - Shopping - Aktiviteter - Klima


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Elefantridning
Tags: Elefantridning - Dyrevelfærd
Elefantridning Elefantridning er et populært tilbud til turister i Thailand, og der findes elefant­lejre, der lokker med elefant­ridning, på alle turist­rejse­målene, men inden du bestemmer dig for en ridetur på et af de mægtige dyr, så læs lige denne artikel.
Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Dykning - Dyrevelfærd - Krabi - Elefantridning - Snorkling - Trang
Koh Lanta Koh Lanta er et af dan­sker­nes mest popu­lære ferie­steder i Thailand. Læs mere om Koh Lanta og de mange uspolerede strande, mulige akti­viteter, klima, transport og meget mere.
Strande på Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Krabi
Koh Lanta, strande Læs om Koh Lantas mange uspo­lerede strande og over­nat­nings­mulig­heder nær strandene. På mange af strandene kan du bo i en bungalow lige bag stranden, men der findes selv­følgelig også luk­sus­ho­tel­ler på Koh Lanta.
Khao Lak, fredelig ferie
Tags: Khao Lak - Nang Thong Beach - Bang Niang Beach - Strand - Shopping - Aktiviteter - Phang Nga
Khao Lak Khao Lak er sær­de­les vel­eg­net til en fa­mi­lie­fe­rie el­ler en ro­man­tisk fe­rie for to. Fe­rie­om­rå­det lig­ger cir­ka en ti­mes kør­sel nord for fe­rie­øen Phuket, men her er me­get mere frede­ligt og ro­ligt. Læs mere om Khao Lak, stran­dene og mu­lige ak­ti­vi­teter i området.
Pattaya er ikke kun for sexturister
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Klima
Pattaya Pattaya har fået et ry som sex­mekka, og selv­om det ikke just er ufor­tjent, er det ikke kun sex­turister, der kan have glæde af Pattaya. Her kom­mer fx rigtig mange tu­ris­ter fra Rusland og andre østlige lande, og de kommer ikke så meget for at deltage i de natlige akti­vi­teter. Læs mere om Pattaya, og hvad byen ellers har at byde på.
Klima og vejr i Thailand
Tags: Klima - Vejr - Bangkok - Phuket - Samui - Chiang Mai - Pattaya - Koh Chang - Regntid
Klima og vejr Thailands kli­ma er ik­ke som det dan­ske med fi­re års­ti­der. I syd har de kun to og i nord tre. Læs me­re om kli­maet og vej­ret i de for­skel­lig­e egne af Thai­land. Om regn­tiden, og hvor slem den egent­lig er, og hvor­når den ram­mer de for­skel­lige steder.
Koh Chang, Thailands tredje mest populære ferieø
Tags: Koh Chang - Elefantridning - Strand - Barpiger - Golf - Trat - Jungle
Koh Chang Koh Chang er den tredje mest popu­lære ferieø i Thai­land efter Phu­ket og Samui, og mens de to andre øer ho­ved­sa­ge­ligt til­træk­ker uden­land­ske tu­ris­ter, så mod­ta­ger Koh Chang og­så man­ge inden­land­ske ferie­be­sø­gende. Læs om de for­skel­lige stran­de og byer på Koh Chang og om for­skel­lige ak­ti­vi­tets­mu­lig­heder på øen. Koh Chang betyder for øvrigt Elefantøen.
Ao Nang Beach, Skandinaviens sydligste provins
Tags: Krabi - Ao Nang Beach - Strand - Noppharat Thara Beach - Railay - Klima
Ao Nang Beach Ao Nang Beach lig­ger i pro­vin­sen Krabi, ikke langt fra Phi Phi Islands og Phuket. Selv­om na­tu­ren ik­ke just lig­ner den dan­ske, så vil Ao Nang Beach al­li­ge­vel vir­ke un­der­ligt be­kendt. Det vrim­ler nem­lig med hø­je, blon­de skan­di­na­ve­re, og det er ik­ke uden grund, de flok­kes her. For her findes alt, hvad hjertet kan begære hos en tro­pisk turist, fan­tas­tis­ke strande, masser af spæn­dende ak­ti­vi­teter og nogle fan­tas­tiske solnedgange.
Bang Saen Beach
Tags: Chonburi - Strand - Bangkok
Bang Saen Beach Hvis du ophol­der dig i læn­ge­re tid i Bang­kok, og du får lyst til at få sand mel­lem tæ­erne, så kan du gøre som de lokale ind­byg­gere og tage et smut til Bang Saen Beach i pro­vin­sen Chon­buri. Læs mere om stran­den, og hvor­dan den ad­skil­ler sig fra de sæd­van­lige turiststrande.
Ædelsten, durian og delfiner ...
Tags: Chanthaburi - Strand - Delfiner - Kirke - Durian - Ædelsten
Chanthaburi De fleste vest­li­ge tu­ris­ter ser kun Chan­tha­buri suse for­bi, når de kø­rer gen­nem pro­vin­sen på vej fra Bang­kok til ferie­øen Koh Chang. Men Chan­tha­buri er så ab­so­lut mere end en tis­se­pau­se værd. Pro­vin­sen er en af Thai­lands rige pro­vin­ser med ædel­ste­ne og du­rian-frug­ter som de vig­tig­ste ind­tægts­kil­der. Her er også stran­de og mu­lig­hed for at svøm­me med delfiner.
Priser i Thailand
Tags: Priser - Mad - Shopping - Piratkopier - Massage - Elektronik - Patong - Solcreme
Priser Jeg har samlet en række priser på for­skel­lige varer og ydelser, så du nem­me­re kan regne ud, hvor man­ge lom­me­pen­ge du skal have med til Thailand. Du finder priser for mad, be­klæd­ning, vel­være og di­ver­se for­nø­den­he­der såsom sol­be­skyt­tel­se. Du kan også læse lidt om køb af elek­tro­nis­ke dimser i Thailand.
Nong Khai
Tags: Nong Khai - Isaan - Mekong - Laos - Sala Kaew Ku
Nong Khai Provinsen Nong Khai ligger i Thai­lands Nord­øst­li­ge hjø­rne, langs Mekong-floden, der agerer grænse til Laos.

De fles­te tu­ris­ter i Nong Khai stop­per blot en dag eller to på vej til eller fra ho­ved­sta­den Vien­tiane i Laos via den godt 1 km lange Friend­ship Bridge over Mekong. Men Nong Khai har også andet at byde på end en grænse­bro. Her er fx fred og ro, yderst rime­lige priser og ingen turist­fælder. Og så er man glade for festivaller!
Chiang Mai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Gyldne trekant - Shopping - Aktiviteter - Go-go - Barer - Natklubber - Bøsser
Chiang Mai Hvis du bliver træt af de meget turis­tede rejse­mål i det syd­lige Thailand, hvor skræd­dere, mas­sage­kli­nik­ker, restau­ran­ter og andre, som vil sælge sine ydelser, kon­stant plager dig, så kan du over­veje at besøge Chiang Mai. Chiang Mai er den kul­tu­relle hoved­stad for det nordlige Thailand.
Chiang Rai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Black House - White Temple - Gyldne trekant - Mae Kok -
Chiang Rai I Chiang Rai finder du både lys og mørke, og så ligger provinsen i Den gyldne trekant. Læs, hvad du bør se og opleve i Thailands nordligste provins og i dens hovedstad med samme navn.
Patong
Tags: Patong - Fiskeri - Shopping - Mad - Strand - Massage - Tuk tuk - Aktiviteter - Bangla Road - Barpiger
Patong Patong er den mest po­pu­læ­re fe­rie­by på Phu­ket. Her fin­der du en 2½ km lang strand, mu­lig­he­der for shop­ping og om af­te­nen un­der­hold­ning på den far­ve­strå­len­de Bang­la Road. Læs om Pa­tongs man­ge til­bud til så­vel fa­mi­lier som til en­li­ge rejsende.
Sommerferie på Samui
Tags: Samui - Strand - Aktiviteter - Chaweng - Lamai - Bophut - Klima - Surat Thani
Samui Skal du til Thai­land i den dan­ske som­­mer­­fe­­rie, vil Sa­mui væ­re et bed­re valg end Phu­ket, i hvert fald vejr­­mæs­­sigt. Læs me­re om Thailands næst­stør­ste ø og de for­skel­lige ferie­mål og sevær­dig­heder på øen.
Kongebyen Hua Hin
Tags: Hua Hin - Strand - Golf - Shopping - Prachuap Khiri Khan
Hua Hin Hua Hin er en popu­lær fe­rie­by for så­vel thai­er som for uden­­land­­ske tu­­ris­­ter. Det er også her Thai­lands konge bor. Byen er desuden hjem­sted for mange uden­­land­­ske pen­­sio­nis­­ter, der har valgt at bo­sæt­te sig i Hua Hin for at nyde pen­­sio­­nist­­li­­vet i en mere be­ha­­ge­­lig tem­­pe­­ra­­tur end i deres hjemland.
Daseferie i Ban Krut
Tags: Ban Krut - Strand - Natur - Prachuap Khiri Khan
Ban Krut Ban Krut er et forholdsvist nyt turistområde, der endnu ikke er blevet alt for turistet. Her finder du en dejlig, uspoleret strand til en perfekt daseferie.
Naturferie på Koh Phayam
Tags: Phayam - Strand - Natur - Jungle - Ranong
Koh Phayam Koh Phayam ligger langt væk fra verdens trængsler og problemer. Her kan du bo i en lille hytte på stranden og være ét med naturen.
Cha-am
Tags: Cha-am - Strand - Shopping - Phetchaburi
Cha-am Cha-am er ikke en fest­by for tu­ris­ter, her fin­der du thai­landsk fred og ro - og en strand, der er me­get po­pu­lær blandt thaier.
Karon og Kata
Tags: Phuket - Karon Beach - Kata Beach - Bus - Surf - Shopping - Strand
Karon og Kata Karon og Kata byder på familievenlig ferie på ferieøen Phuket. Her finder du fred og ro, og både Karon Beach og Kata Beach er blandt Phukets bedste strande. Læs mere om, hvad de to feriebyer har at byde på.
Strande på Phuket
Tags: Phuket - Strand
Strande på Phuket Du finder utal­li­ge dej­li­ge stran­de på Phuket, dan­sker­nes fore­truk­ne ferieø i Thailand. Lige fra spæn­den­de og uspo­le­rede natur­stran­de og stran­de du kan have helt for dig selv, til stran­de med fuld be­tje­ning i form af ligge­sto­le, kølige drikke, af­slap­pen­de mas­sa­ge osv. Læs om de enkelte strande og se billeder.
Abeparadiset Phetchaburi
Tags: Phetchaburi - Aber - Klima - Udsigt - Hule - Templer - Aktiviteter
Phetchaburi Phetchaburi er ikke et af de sædvanlige turistmål, men alligevel et besøg værd, hvis du tager turen sydpå fra Bangkok ad landjorden. Her finder du et par interessante seværdigheder og en masse løse aber.
Phi Phi
Tags: Phi Phi - Bryllupsrejse - Hotel - Aktiviteter - Krabi - Phuket - Strand - Long tail boat
Phi Phi-øerne Phi Phi-øerne er et tro­pisk pa­ra­dis med en fan­tas­tisk na­tur i form af im­po­ne­ren­de kalk­stens­bjer­ge, klip­per og hu­ler og ik­ke mindst fan­tas­tis­ke hvi­de sand­stran­de med krys­tal­klart vand. Læs mere om øerne ...
Koh Larn, tæt på Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Koh Larn - Strand
Koh Larn Koh Larn byder på en række fine, tropiske strande, der er langt bedre end strandene på fastlandet i Pattayas omegn. Øen er blot en halv times sejllads væk fra Pattaya. Læs mere om øen og strandene.
Phuket
Tags: Phuket - Strand - Aktiviteter - Patong - Kata-Karon - Shopping - Sex - Ladyboys - Klima
Phuket Phuket er danskernes fore­truk­ne fe­rie­mål i Thai­land. Her fin­der du utal­li­ge fan­tas­tis­ke stran­de, og mu­lig­hed for man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, hvis du ik­ke vil bru­ge al fe­ri­en til at lig­ge og da­se på stranden.

Jeg for­tæl­ler lidt om øen, dens by­er, dens stran­de og ud­val­get af aktiviteter.
Bangkok
Tags: Bangkok - Sex - Kultur - Mad - Templer - Shopping - Aktiviteter - Klima
Bangkok De fleste tu­ris­ter nær­mest flyg­ter ud af Bang­kok for at kom­me frem til deres en­de­li­ge fe­rie­mål, men giv by­en en chan­ce. Læs lidt om Bang­kok på godt og ondt.
Transport
Tags: Transport
Transport I Thailand har du selv­føl­ge­lig de sæd­­van­­lige trans­­port­­for­mer, som du også ken­der hjem­me­­­fra, fx bus, tog og fly. Men her har du også man­ge an­dre trans­­port­­for­mer, som fx tuk tuk, mo­tor­­cy­kel­­taxi, ka­nal­båd og rickshaw.
Thailands kultur
Tags: Kultur
Kultur Thailands kul­tur ad­skil­ler sig en del fra den vest­li­ge kul­tur. Bå­de med hen­syn til tra­di­tio­ner, re­li­gi­on og ma­den.

Læs fx, hvor­for det kan være en god ide at fo­re­ta­ge en ku­li­na­risk rej­se i Thai­land, og om det thai­land­ske ny­tår, der kan være en yderst fest­lig og våd affære.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.