Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Bangkok

Bangkok er modsætningernes hovedstad. Her mødes modernitet og gamle traditioner, og der er ikke langt mellem desperation og ekstase.

Tags: Bangkok - Shopping - Kultur - Templer - Mad - Klima - Sex

I Bangkok mødes modsætningerne i en grad, som du slet ikke kender det fra lille, jævne Danmark. Dyre biler suser forbi tiggere med mang­lende lemmer eller med mis­dan­nel­ser, så de ikke kan ret meget andet end bare at ligge på jorden med et tigge­krus foran sig. Det stilige blandes med det tarvelige, når enorme butiks­centre sælger fornemme og dyre mærke­varer, mens små boder foran centret sælger billige efterligninger.

Gavmilde, imøde­kommende og venlige thaier krydser din vej for at blive erstattet af grådige thaier, der vil blokke dig for så mange penge som muligt ved at sælge varer til stærkt opskruede priser, lokke dig til steder, hvor de kan få kommission, eller ved deciderede fupnumre.

Det nye og det gamle findes overalt, ofte i en uskøn pærevælling.

Du finder fan­tas­tisk flot­te, hø­je og im­po­ne­ren­de sky­skra­be­re lig­gen­de si­de om si­de med gam­le, la­ve, ud­tjen­te og mis­lig­hold­te be­bo­el­ses­ejen­dom­me, hvis al­ta­ner bru­ges til op­be­va­ring af af­fald i ste­det for at bli­ve brugt som hygge­kroge.

Du finder kedelige forretningskvarterer, livlige og klaustrofobiske markeder og påtrængende forlystelseskvarterer. Som ABBA-mændene skrev i sangen One Night in Bangkok, er der ikke langt mellem desperation og ekstase.

I Bangkok kan du få stort set alt, hvad hjertet begærer, bare du har penge nok. Og "penge nok" er betydeligt mindre her, end hvad det er hjemme i Danmark.

Bangkok på ondt ...

Det er ikke kun mod­sæt­nin­gerne, der gør indtryk på dig, første gang du besøger Bangkok.

Luften er forurenet af den voldsomme bil­trafik, hvor par­ti­kel­fil­tre er et ukendt begreb, og hvor en stor del af den ende­løse række af køre­tøjer er for­synet med to­takts­motorer, der hver foru­rener mere end 29 danske par­ti­kel­fil­tre­de biler.

Det er fug­tigt og varmt, og var­men bli­ver ik­ke min­dre af de man­ge ga­de­køk­ke­ner, hvor tør­stegt mad på trans­por­tab­le grill'er og fri­tu­re­stegt mad i li­ge så trans­por­tab­le fri­tu­re­gry­der med 180 gra­der varm olie til­by­des i lan­ge ba­ner. Luft­tem­pe­ra­tu­ren øges med me­re end 10 gra­der, når du pas­se­rer en mad­vogn med varm mad. Og dem er der man­ge af.

Du mødes overalt af liflige dufte af mad, bilos, kloak og hvad ved jeg, der lystigt blander sig sammen til en for­un­der­lig cocktail, der konstant udfordrer dine næsebor.

Bangkok sover aldrig, selv klokken to om natten kan trafikken sine steder være mere intensiv end midt i myldre­tiden på H. C. Andersens Boulevard i København. I myldre­tiden i Bangkok er det ofte hurtigere at gå end at tage en taxi, hvis det ikke var for den kvælende varme.

På billedet ovenfor kan du se tra­fik­ken ved stor­cen­tret Cen­tral­World, men det kun­ne li­ge så godt have væ­ret en 10-mi­nut­ters vi­deo. I myl­dre­ti­den er det stort set kun mo­tor­cy­kel­ta­xi­er­ne, der kom­mer fremad.

Mange turister kan ikke komme hurtigt nok ud af Bangkok, og sådan havde jeg det også ved mit første besøg.

... og godt

Men giv byen en chance. For Bangkok er også spændende, altid levende og altid i forandring.

Mens forret­nings­kvar­te­rer­ne kan være næsten uddøde efter fyr­aften, så vil du andre steder opleve, at der ikke går mange minutter fra den sidste madvogn lukker ned for natten, før en ny åbner som dagens første.

Indkøbs­mulig­hederne er enor­me, og der er in­gen græn­ser for, hvad du kan kø­be. Du kan kø­be hånd­la­ve­de sou­ve­nirs, en mær­ke­vare­kjo­le til man­ge tu­sin­de kro­ner - el­ler en kjo­le på mar­ke­det til 100 baht (100 baht).

En skræd­der­sy­et ha­bit med buk­ser, jak­ke og skjor­te kan fås for un­der 2.500 baht (2500 baht). Du kan og­så købe me­re sus­pek­te va­rer som DVD'er med film, som dår­ligt nok er nå­et ud i bio­gra­fer­ne. Ja, selv tru­ede dy­re­ar­ter hand­les mod pas­sen­de betaling.

Næsten uanset hvor, du bevæger dig hen, finder du små madvogne, der sælger varm mad, slik og drikkevarer, så du aldrig behøver at gå sulten og tørstig rundt i byen.

Forlystelser – og ikke blot natte­livet – er i top. Du finder fx biografer, som ingen biograf i Danmark kan måle sig med, og en bio­graf­billet kan koste så lidt som 75 baht (75 baht). Du kan tage på en romantisk sejltur om aftenen på floden Chao Phraya, hvor du og din kæreste kan spise thailandsk gourmet­mad, mens I under­holdes af levende musik og opvisning af klassisk thailandsk dans. Eller I kan krydre sexlivet med nye oplevelser og ekspe­ri­menter i byens for­lys­tel­ses­kvar­terer, hvor både mænd, kvinder og par er velkomne. Læs herom mere i artiklen Bangkoks vilde natteliv.

Læs også artiklen Bedste aktiviteter i Bangkok.

Kulturel nydelse

Bangkok er fyldt med im­po­ne­ren­de tem­pler, der får selv de flot­tes­te dan­ske kir­ker til at vir­ke som us­le røn­ner. Her kan du se Wat Traimit, der ligger ved udkanten af Chinatown, tæt på hovedbanegården Hua Lamphong.

Du kan også og­så be­sø­ge Grand Pa­la­ce, der blev på­be­gyndt i 1782, og som har tjent som bo­pæl for en ræk­ke af de thai­land­ske kon­ger. Pa­lad­set læg­ger og­så grund til Wat Phra Kaew, tem­plet der in­de­hol­der den hel­li­ge 45-cen­ti­me­ter høje Eme­rald Budd­ha, der egent­lig ik­ke er frem­stil­let af sma­ragd, som nav­net an­ty­der, men som er la­vet af grøn ja­de og be­klædt med tøj af guld. Den blev i hen­hold til le­gen­der­ne frem­stil­let i In­di­en i år 43 før vo­res tidsregning.

Du kan besøge et af de flydende markeder, hvor spændende urter og frugter faldbydes fra små både på floden. Og det er værd at gå på kuli­na­risk opdagelse blandt byens mange spise­steder. Den thailandske mad er mere spændende og varieret end den danske.

Deltager du i et af de mange ud­bud­te mad­lav­nings­kur­ser, kan du have glæde af den thailandske kultur længe efter, du er kommet hjem igen.

Du kan også søge efter kulturelle oplevelser og skatte i form af traditionel thailandsk under­holdning, som fx klassisk masketeater med dans i Sala Chalermkrung-teatret.

Du kan få afslappende massage for 200 baht (200 baht) i timen, og for lidt ekstra betaling kan du få en "happy ending" – men vil du have dét, så husk at spørge i forvejen, for det er langt fra alle massage­steder, der tilbyder den slags. Ellers kan du risikere at gøre massøren forlegen - eller det der er værre:

Apropos massage, så pas på med at bestille traditionel thai massage, selvom det lyder som det kulturelt rigtige valg. Traditionel thai massage kan bedst sammen­lignes med autoriseret vold, og det er absolut kun for de trænede. Det bedste ved thai massage er, når den stopper. Læs mere i artiklen Få en afslappende massage i Thailand.

Det er til gengæld også noget af den eneste vold, du vil kunne opleve i Bangkok. Det er yderst sjældent, turister indblandes i volds­episoder. Personligt føler jeg mig mere sikker i Bangkok end i visse dele af Nørrebro i København. Du skal dog stadig opføre dig fornuftigt, ligesom du gør derhjemme. Lad være med at stå og tælle alle dine 1.000 baht-sedler sent om natten i en mørk gyde.

Trænger du til at få rettet op på næsen, få repareret tænderne med nye kroner eller tand­im­plan­tater, få udfyldt tomme pletter på issen eller at få for­størret bryst­partiet, så kan det gøres ganske billigt i Bangkok. Selvom sex­turismen løber med al omtalen, så er Thailand – og i sær­de­les­hed Bangkok – også målet for mange medi­cinske turister. Priserne er bety­de­ligt lavere end i vesten, mens eksper­tisen er på vestligt niveau – i nogle tilfælde højere at dømme efter de mange ladyboys.

Lidt fakta om Bangkok

Bangkok har været Thailands hovedstad siden 1768. Den gamle hoved­stad, Ayutthaya, blev erobret og nedbrændt af den burmesiske hær i 1767, hvorefter den nyudråbte thai­land­ske konge, Taksin, besluttede at flytte hoved­staden til Bangkok, der dengang var en lille handelsby ved floden Chao Phraya.

Selvom vi i vesten ude­luk­kende kender byen som Bangkok, så er det reelt ikke det rette navn. Bangkok er kun en lille del af hoved­staden. Hoved­stadens officielle navn er: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Det forkortes dog i daglig tale til Krung Thep Maha Nakhon eller blot Krung Thep.

Den lange udgave er verdens længste sted­navn, og det har en del schwung over sig, det betyder noget i stil med dette: Englenes by, den fan­tas­tiske by, den evige juvel-by, guden Indras frugt­bare by, verdens store hoved­stad med ni værdi­fulde skatte, den lykke­lige by, over­flod i et mæg­tigt konge­ligt palads som minder om den genfødte guds him­mel­ske bolig, en by skænket af Indra og bygget af Vishnukarma.

Mens Bangkok op­rin­de­ligt var en lil­le by ved flo­dens ene bred, så har by­en for længst slugt flo­den, der nu snor sig gen­nem ho­ved­sta­den sam­men med et utal af små og sto­re ka­na­ler. Det har den for­del, at man på vis­se stræk­nin­ger kan slip­pe for den fast­lås­te tra­fik på ve­je­ne ved at ta­ge en kanalbåd.

Bangkok har ikke stoppet sin vækst, byen har kronisk vokse­værk. Men i dag sker en god del af væksten opad. Byen har over 1.000 regi­stre­rede sky­skra­bere, kronet med blin­kende flylys og i nogle tilfælde voldsomme, lysende reklamer. Og nye sky­skra­bere skyder konstant op, fordi det er den eneste mulighed for at få mere plads i forret­nings­kvartererne i bymidten.

Det er dog ikke kun nye kontor­byg­ninger, der er brug for i Thailands hoved­stad, der til­træk­ker nye beboere som flue­papir til­træk­ker fluer. I 2007 havde byen 8,1 millioner indbyggere, i januar 2010 var der 9,1 millioner og i oktober 2011 var der 12 millioner.

I Bangkok er der altid varmt, gennem­snits­tempe­ra­turen ændrer sig ikke meget i løbet af året, den ligger normalt mellem 31 og 35 grader om dagen og mellem 20 og 26 grader om natten hele året rundt. Så de i Danmark så sjældne trope­­nætter, har man altså her hver nat med enkelte sjældne undtagelser. Bangkok er for øvrigt verdens varmeste hovedstad, læs mere herom på siden Klima og vejr.

Kort over Bangkok

Jeg har lavet et kort over Bangkok, hvor jeg har indsat markører på forskellige lag for transport, shopping, natteliv m.m. Du kan finde kortet på Google Maps. Du kan slå de enkelte lag til og fra, så du bedre kan finde, det, som du er interesseret. Laget med natteliv er som udgangspunkt slået fra.

Tags: Bangkok - Shopping - Kultur - Templer - Mad - Klima - Sex

Andre artikler om steder i Thailand: