Phetchaburi

Diamantbyen, der vrimler med aber.

Nogle af aberne i Phetchaburi har mekanikersnilde. Her er en af dem i gang med at tjekke min GPS-holder, mens makkeren tjekker dæktrykket.

Phetchaburi er ho­ved­sta­den i pro­vin­sen af sam­me navn. Byen lig­ger cirka 120 km syd-vest for Bang­kok. Hvis du er på op­da­gel­ses­rej­se fra Bang­kok og sydpå med bil, motor­cy­kel, bus eller tog, kan du med for­del stop­pe og til­brin­ge en dag eller to i Phetchaburi.

"Phet­cha­buri" betyder "Diamant­byen". Det er en af Thailands ældste byer, den kan dateres helt tilbage til det 8. århun­dre­de. Du finder ikke mange udlæn­dinge i Phet­cha­buri, men her er dog et par sevær­dig­he­der, der er et besøg værd.

Provinsen består hoved­sa­ge­ligt af fladt land, men du finder et lille bjerg i hoved­staden, og med thaiernes sæd­van­lige trang til at slæbe bygge­ma­te­ri­aler så højt til vejrs som muligt, så finder du selv­føl­ge­lig både en konge­re­si­dens og et tempel på bjerget.

Af andre seværdig­he­der kan nævnes en im­po­ne­ren­de hule, der bruges som tempel, og en masse aber som render løst rundt i byen. Især i området omkring bjerget.

Phra Nakhon Khiri

Phra Nakhon Khiri blev bygget i 1860 af kong Rama IV, der ville have en sommer­re­si­dens i Phetchaburi. I daglig tale kendes residensen som Khao Wang efter bjergets navn (Khao betyder bjerg). Ud over selve huset findes her et lille ob­ser­va­to­rium og et lille tempel. I dag fungerer hoved­byg­nin­gen som museum med møbler og indbo fra Rama IV og Rama V.

Den hurtigste vej til kon­gens re­si­dens er ved hjælp af en kabel­bane. Det er dog ikke en kabel­bane, som vi nor­malt kender det med en lille vogn hæn­gen­de højt oppe i luf­ten. I ste­det be­står den af skin­ner op ad bjerget, hvor vog­nen så træk­kes op med et kabel. Der lig­ger en række sou­ve­nir-bu­tik­ker i området omkring kabelbanen.

Åbningstiden er fra 8:30 til 16:30. Kabel­vog­nen koster cirka 7,50 kroner for voksne og knap 3 kroner for børn. Og det er penge, der er givet godt ud, hvilket du helt sikkert vil give mig ret i, hvis du har været så ufor­sig­tig at i stedet vælge at gå derop.

Der skal desuden betales for adgangen til området og museet, uanset om du kommer pr. gåben eller kabelbane. Og her opereres der med dobbelt­priser, det koster lidt under 30 kroner for udlændinge og knap 4 kroner for lokale.

Hvis du nøjes med at tage kabel­banen og besøge konge­re­si­den­sen, betyder fodtøj ikke så meget, da stierne her er forsynet med trapper. Men hvis du vil gå op eller gå rundt i området deroppe, så sørg for at have fornuftigt fodtøj på, altså ikke klip-klapper, men noget som sidder fast på fødderne. Stierne kan være stejle.

GPS til kabelvognene: 13.1088999, 99.934599 (linket fører til Google Maps).
GPS til gåturen: 13.112366, 99.934926 (linket fører til Google Maps).

Bjerget har ikke en enkelt­stå­ende bjerg­top, men er C-formet med en række høje punkter. Du finder kongens residens i den ene ende af C'et og i den anden ende finder du templet Wat Phra Kaew.

Du kan købe for­frisk­nin­ger flere for­skel­lige steder i området, så du ikke behøver tørste - hvis du får lov at beholde drik­ke­va­rer­ne, hvilket bringer mig frem til næste punkt, aberne.

Abekattestreger

Pas på aberne! De ser søde ud, men de er nogle bavianer, så at sige.

Sørg for ikke at have ting til at hænge og dingle, for aberne er nys­ger­rige. Og sørg især for ikke at have noget spise­ligt eller drikke­ligt synligt. De kan genkende en flaske vand i lommen langt væk, og de ved udmærket, hvordan de får den fisket op af lommen, og hvordan de åbner flasken. Her har en abe lige pillet en flaske op af lommen på en besøgende og åbnet flasken med et velrettet bid.

At de kan åbne en flaske med et bid fortæller dig også, hvorfor du ikke skal tirre dem. Ud over at de kan bide hårdt, så vil et bid også betyde et besøg på det lokale hospital for ind­sprøjt­nin­ger mod hunde­gal­skab.

Eventyragtige drypstenshuler

Khao Luang er et par dryp­stens­huler med hul­ler op til det fri. Det betyder, at solen kan skin­ne ned i hu­ler­ne, hvor du tydeligt kan se strålerne. Det giver en næsten even­tyr­ag­tig stem­ning.

Hulerne er hjem­sted for en lang række Buddha-statuer, og nogle af dem er pla­ce­ret specielt med tanke på solens stråler, så de rammer statuerne, efter­hån­den som solen går over himlen. Hvis du kan, så besøg Khao Luang omkring kl. 17.

Du finder en masse både små og store buddha-figurer. den største er en sovende Buddha.

En lille gang fører ind til en ny hule.

Og her finder du endnu flere Buddha-figurer. Jeg kom for tidligt, så solens stråler går næsten lige ned og oplyser blot en bunke sten fra det sammen­faldne huleloft. Bag kameraet står en række Buddha-figurer, som oplyses senere på eftermiddagen.

Trappen ned til hulerne er lidt stejl, så sørg for at have or­dent­lig fod­tøj på. I hele området - og især ved ned­gan­gen til hu­ler­ne - finder du en mas­se nys­ger­ri­ge og tør­sti­ge aber, så tag dine for­­holds­­reg­ler og skjul alt drik­ke­ligt og spiseligt.

GPS til Khao Luang Cave: 13.135278, 99.933333 (linket fører til Google Maps).

Provinsen Phetchaburi

Temperaturen i Phetchaburi ligger året rundt på mellem 30 og 37 grader om dagen, hvor de køligste måneder er november til januar, og de varmeste er marts til maj. Der er lidt større forskel på nat­tem­pe­ra­tu­rer­ne, der fra december til februar snuser til et gennem­snit på kølige 14 grader, mens nat­tem­pe­ra­tu­ren topper i maj med 24 grader.

Der falder ikke helt så meget regn i Phet­cha­buri som i mange andre dele af Thailand. De tør­res­te måneder er december til januar, hvor der falder mindre end 10 mm om måneden, mens august topper med 232 mm - andre steder i Thailand kan du nemt komme op på det dobbelte i regn­tiden. I en dansk gen­nem­snits­måned falder der omkring 60 mm.

Du kan køre til Phetchaburi på en ganske udmærket motorvej/highway (Rama 2/Highway 4), hvilket tager mellem 1½ og 2 timer fra Bangkok. Hvis du ikke selv lejer en bil, kan du sikkert hyre en taxi til turen for 200-300 kroner.

Men hvis du ikke selv skal køre, vil jeg dog anbefale dig at tage toget. Det kan være lidt af en oplevelse, hvis du tager turen på 3. klasse, hvilket koster den fyr­ste­lige sum af næsten 7 kroner. Turen på 1. klasse koster knap 30 kroner, men lad være med at tage den, læs hvorfor 3. klasse er bedre. Toget kører fra hoved­bane­gården Hua Lamphong i Bangkok, du skal med toget mod Hat Yai eller Sungai Kolok. Turen tager lidt over tre timer i henhold til køre­planen, men du kan roligt regne med, at den vil tage lidt længere.

Alternativt kan du tage en bus til Hua Hin og så stå af i Phet­cha­buri. Prisen for en bus ligger på mellem 5 og 20 kroner, alt efter om du vil have air­con­di­tion eller ej, og om det er en ekspres­bus. Busturen er ikke en oplevelse på samme måde som tog­turen, så her vil jeg anbefale dig at tage den hurtigste og mest behagelige bus. Læs mere om bus­ru­ter­ne på Wikitravel (på engelsk).

Hoteller i Phetchaburi

Selv de dyreste hoteller i Phetchaburi er billige, hvis du sammenligner med priserne i de populære turistområder. Det 5-stjernede Bangchong Marina Resort agoda koster således under 500 kroner for en overnatning. I den lave ende af skalaen kan du komme under 100 kroner, og det er vel og mærke ikke på et hostel med fællesværelse, men for et rigtigt hotel. Du kan finde hoteller i Petchaburi på agoda.

Tags: Phetchaburi - Aber - Klima - Udsigt - Hule - Templer - Aktiviteter


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Dykning - Dyrevelfærd - Krabi - Elefantridning - Snorkling - Trang
Koh Lanta Koh Lanta er et af dan­sker­nes mest popu­lære ferie­steder i Thailand. Læs mere om Koh Lanta og de mange uspolerede strande, mulige akti­viteter, klima, transport og meget mere.
Strande på Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Krabi
Koh Lanta, strande Læs om Koh Lantas mange uspo­lerede strande og over­nat­nings­mulig­heder nær strandene. På mange af strandene kan du bo i en bungalow lige bag stranden, men der findes selv­følgelig også luk­sus­ho­tel­ler på Koh Lanta.
Khao Lak, fredelig ferie
Tags: Khao Lak - Nang Thong Beach - Bang Niang Beach - Strand - Shopping - Aktiviteter - Phang Nga
Khao Lak Khao Lak er sær­de­les vel­eg­net til en fa­mi­lie­fe­rie el­ler en ro­man­tisk fe­rie for to. Fe­rie­om­rå­det lig­ger cir­ka en ti­mes kør­sel nord for fe­rie­øen Phuket, men her er me­get mere frede­ligt og ro­ligt. Læs mere om Khao Lak, stran­dene og mu­lige ak­ti­vi­teter i området.
Pattaya er ikke kun for sexturister
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Klima
Pattaya Pattaya har fået et ry som sex­mekka, og selv­om det ikke just er ufor­tjent, er det ikke kun sex­turister, der kan have glæde af Pattaya. Her kom­mer fx rigtig mange tu­ris­ter fra Rusland og andre østlige lande, og de kommer ikke så meget for at deltage i de natlige akti­vi­teter. Læs mere om Pattaya, og hvad byen ellers har at byde på.
Klima og vejr i Thailand
Tags: Klima - Vejr - Bangkok - Phuket - Samui - Chiang Mai - Pattaya - Koh Chang - Regntid
Klima og vejr Thailands kli­ma er ik­ke som det dan­ske med fi­re års­ti­der. I syd har de kun to og i nord tre. Læs me­re om kli­maet og vej­ret i de for­skel­lig­e egne af Thai­land. Om regn­tiden, og hvor slem den egent­lig er, og hvor­når den ram­mer de for­skel­lige steder.
Koh Chang, Thailands tredje mest populære ferieø
Tags: Koh Chang - Elefantridning - Strand - Barpiger - Golf - Trat - Jungle
Koh Chang Koh Chang er den tredje mest popu­lære ferieø i Thai­land efter Phu­ket og Samui, og mens de to andre øer ho­ved­sa­ge­ligt til­træk­ker uden­land­ske tu­ris­ter, så mod­ta­ger Koh Chang og­så man­ge inden­land­ske ferie­be­sø­gende. Læs om de for­skel­lige stran­de og byer på Koh Chang og om for­skel­lige ak­ti­vi­tets­mu­lig­heder på øen. Koh Chang betyder for øvrigt Elefantøen.
Ao Nang Beach, Skandinaviens sydligste provins
Tags: Krabi - Ao Nang Beach - Strand - Noppharat Thara Beach - Railay - Klima
Ao Nang Beach Ao Nang Beach lig­ger i pro­vin­sen Krabi, ikke langt fra Phi Phi Islands og Phuket. Selv­om na­tu­ren ik­ke just lig­ner den dan­ske, så vil Ao Nang Beach al­li­ge­vel vir­ke un­der­ligt be­kendt. Det vrim­ler nem­lig med hø­je, blon­de skan­di­na­ve­re, og det er ik­ke uden grund, de flok­kes her. For her findes alt, hvad hjertet kan begære hos en tro­pisk turist, fan­tas­tis­ke strande, masser af spæn­dende ak­ti­vi­teter og nogle fan­tas­tiske solnedgange.
Bang Saen Beach
Tags: Chonburi - Strand - Bangkok
Bang Saen Beach Hvis du ophol­der dig i læn­ge­re tid i Bang­kok, og du får lyst til at få sand mel­lem tæ­erne, så kan du gøre som de lokale ind­byg­gere og tage et smut til Bang Saen Beach i pro­vin­sen Chon­buri. Læs mere om stran­den, og hvor­dan den ad­skil­ler sig fra de sæd­van­lige turiststrande.
Ædelsten, durian og delfiner ...
Tags: Chanthaburi - Strand - Delfiner - Kirke - Durian - Ædelsten
Chanthaburi De fleste vest­li­ge tu­ris­ter ser kun Chan­tha­buri suse for­bi, når de kø­rer gen­nem pro­vin­sen på vej fra Bang­kok til ferie­øen Koh Chang. Men Chan­tha­buri er så ab­so­lut mere end en tis­se­pau­se værd. Pro­vin­sen er en af Thai­lands rige pro­vin­ser med ædel­ste­ne og du­rian-frug­ter som de vig­tig­ste ind­tægts­kil­der. Her er også stran­de og mu­lig­hed for at svøm­me med delfiner.
Priser i Thailand
Tags: Priser - Mad - Shopping - Piratkopier - Massage - Elektronik - Patong - Solcreme
Priser Jeg har samlet en række priser på for­skel­lige varer og ydelser, så du nem­me­re kan regne ud, hvor man­ge lom­me­pen­ge du skal have med til Thailand. Du finder priser for mad, be­klæd­ning, vel­være og di­ver­se for­nø­den­he­der såsom sol­be­skyt­tel­se. Du kan også læse lidt om køb af elek­tro­nis­ke dimser i Thailand.
Nong Khai
Tags: Nong Khai - Isaan - Mekong - Laos - Sala Kaew Ku
Nong Khai Provinsen Nong Khai ligger i Thai­lands Nord­øst­li­ge hjø­rne, langs Mekong-floden, der agerer grænse til Laos.

De fles­te tu­ris­ter i Nong Khai stop­per blot en dag eller to på vej til eller fra ho­ved­sta­den Vien­tiane i Laos via den godt 1 km lange Friend­ship Bridge over Mekong. Men Nong Khai har også andet at byde på end en grænse­bro. Her er fx fred og ro, yderst rime­lige priser og ingen turist­fælder. Og så er man glade for festivaller!
Chiang Mai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Gyldne trekant - Shopping - Aktiviteter - Go-go - Barer - Natklubber - Bøsser
Chiang Mai Hvis du bliver træt af de meget turis­tede rejse­mål i det syd­lige Thailand, hvor skræd­dere, mas­sage­kli­nik­ker, restau­ran­ter og andre, som vil sælge sine ydelser, kon­stant plager dig, så kan du over­veje at besøge Chiang Mai. Chiang Mai er den kul­tu­relle hoved­stad for det nordlige Thailand.
Chiang Rai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Black House - White Temple - Gyldne trekant - Mae Kok -
Chiang Rai I Chiang Rai finder du både lys og mørke, og så ligger provinsen i Den gyldne trekant. Læs, hvad du bør se og opleve i Thailands nordligste provins og i dens hovedstad med samme navn.
Patong
Tags: Patong - Fiskeri - Shopping - Mad - Strand - Massage - Tuk tuk - Aktiviteter - Bangla Road - Barpiger
Patong Patong er den mest po­pu­læ­re fe­rie­by på Phu­ket. Her fin­der du en 2½ km lang strand, mu­lig­he­der for shop­ping og om af­te­nen un­der­hold­ning på den far­ve­strå­len­de Bang­la Road. Læs om Pa­tongs man­ge til­bud til så­vel fa­mi­lier som til en­li­ge rejsende.
Sommerferie på Samui
Tags: Samui - Strand - Aktiviteter - Chaweng - Lamai - Bophut - Klima - Surat Thani
Samui Skal du til Thai­land i den dan­ske som­­mer­­fe­­rie, vil Sa­mui væ­re et bed­re valg end Phu­ket, i hvert fald vejr­­mæs­­sigt. Læs me­re om Thailands næst­stør­ste ø og de for­skel­lige ferie­mål og sevær­dig­heder på øen.
Kongebyen Hua Hin
Tags: Hua Hin - Strand - Golf - Shopping - Prachuap Khiri Khan
Hua Hin Hua Hin er en popu­lær fe­rie­by for så­vel thai­er som for uden­­land­­ske tu­­ris­­ter. Det er også her Thai­lands konge bor. Byen er desuden hjem­sted for mange uden­­land­­ske pen­­sio­nis­­ter, der har valgt at bo­sæt­te sig i Hua Hin for at nyde pen­­sio­­nist­­li­­vet i en mere be­ha­­ge­­lig tem­­pe­­ra­­tur end i deres hjemland.
Daseferie i Ban Krut
Tags: Ban Krut - Strand - Natur - Prachuap Khiri Khan
Ban Krut Ban Krut er et forholdsvist nyt turistområde, der endnu ikke er blevet alt for turistet. Her finder du en dejlig, uspoleret strand til en perfekt daseferie.
Naturferie på Koh Phayam
Tags: Phayam - Strand - Natur - Jungle - Ranong
Koh Phayam Koh Phayam ligger langt væk fra verdens trængsler og problemer. Her kan du bo i en lille hytte på stranden og være ét med naturen.
Cha-am
Tags: Cha-am - Strand - Shopping - Phetchaburi
Cha-am Cha-am er ikke en fest­by for tu­ris­ter, her fin­der du thai­landsk fred og ro - og en strand, der er me­get po­pu­lær blandt thaier.
Karon og Kata
Tags: Phuket - Karon Beach - Kata Beach - Bus - Surf - Shopping - Strand
Karon og Kata Karon og Kata byder på familievenlig ferie på ferieøen Phuket. Her finder du fred og ro, og både Karon Beach og Kata Beach er blandt Phukets bedste strande. Læs mere om, hvad de to feriebyer har at byde på.
Strande på Phuket
Tags: Phuket - Strand
Strande på Phuket Du finder utal­li­ge dej­li­ge stran­de på Phuket, dan­sker­nes fore­truk­ne ferieø i Thailand. Lige fra spæn­den­de og uspo­le­rede natur­stran­de og stran­de du kan have helt for dig selv, til stran­de med fuld be­tje­ning i form af ligge­sto­le, kølige drikke, af­slap­pen­de mas­sa­ge osv. Læs om de enkelte strande og se billeder.
Abeparadiset Phetchaburi
Tags: Phetchaburi - Aber - Klima - Udsigt - Hule - Templer - Aktiviteter
Phetchaburi Phetchaburi er ikke et af de sædvanlige turistmål, men alligevel et besøg værd, hvis du tager turen sydpå fra Bangkok ad landjorden. Her finder du et par interessante seværdigheder og en masse løse aber.
Phi Phi
Tags: Phi Phi - Bryllupsrejse - Hotel - Aktiviteter - Krabi - Phuket - Strand - Long tail boat
Phi Phi-øerne Phi Phi-øerne er et tro­pisk pa­ra­dis med en fan­tas­tisk na­tur i form af im­po­ne­ren­de kalk­stens­bjer­ge, klip­per og hu­ler og ik­ke mindst fan­tas­tis­ke hvi­de sand­stran­de med krys­tal­klart vand. Læs mere om øerne ...
Koh Larn, tæt på Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Koh Larn - Strand
Koh Larn Koh Larn byder på en række fine, tropiske strande, der er langt bedre end strandene på fastlandet i Pattayas omegn. Øen er blot en halv times sejllads væk fra Pattaya. Læs mere om øen og strandene.
Phuket
Tags: Phuket - Strand - Aktiviteter - Patong - Kata-Karon - Shopping - Sex - Ladyboys - Klima
Phuket Phuket er danskernes fore­truk­ne fe­rie­mål i Thai­land. Her fin­der du utal­li­ge fan­tas­tis­ke stran­de, og mu­lig­hed for man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, hvis du ik­ke vil bru­ge al fe­ri­en til at lig­ge og da­se på stranden.

Jeg for­tæl­ler lidt om øen, dens by­er, dens stran­de og ud­val­get af aktiviteter.
Bangkok
Tags: Bangkok - Sex - Kultur - Mad - Templer - Shopping - Aktiviteter - Klima
Bangkok De fleste tu­ris­ter nær­mest flyg­ter ud af Bang­kok for at kom­me frem til deres en­de­li­ge fe­rie­mål, men giv by­en en chan­ce. Læs lidt om Bang­kok på godt og ondt.
Transport
Tags: Transport
Transport I Thailand har du selv­føl­ge­lig de sæd­­van­­lige trans­­port­­for­mer, som du også ken­der hjem­me­­­fra, fx bus, tog og fly. Men her har du også man­ge an­dre trans­­port­­for­mer, som fx tuk tuk, mo­tor­­cy­kel­­taxi, ka­nal­båd og rickshaw.
Thailands kultur
Tags: Kultur
Kultur Thailands kul­tur ad­skil­ler sig en del fra den vest­li­ge kul­tur. Bå­de med hen­syn til tra­di­tio­ner, re­li­gi­on og ma­den.

Læs fx, hvor­for det kan være en god ide at fo­re­ta­ge en ku­li­na­risk rej­se i Thai­land, og om det thai­land­ske ny­tår, der kan være en yderst fest­lig og våd affære.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 18. maj

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Facebook

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce: