Og så det ekstra...

Du kan ikke nødvendigvis regne med de opgivne priser, og nogle steder får du lov at betale mere, fordi du er turist.

Tags: Fup - Mad - Hotel - Thailandsk - På rejsen - Priser - Aktiviteter

Nogle hoteller og restauranter opgiver priser uden moms og servicetillæg. Du risikerer derfor en overraskelse, når du præsenteres for regningen. Ud over at det kan være irriterende, og du kan føle dig snydt, så kan det også give problemer, hvis du fx bestiller mad på en restaurant ud fra, hvad du har i kontanter.

Momsen er 7 procent, mens servicegebyret er 10 procent. Du bør reelt kunne slippe for servicegebyret, da det er et frivilligt gebyr svarende til drikkepenge, men det er langt fra alle steder, der betragter det som et frivilligt gebyr.

Det er især ho­tel­ler og res­tau­ran­ter, der op­gi­ver pri­ser uden moms og ser­vi­ce­ge­byr. Når du tjek­ker de­res pri­ser, så læg mær­ke til, om der står no­get om ge­by­rer­ne på me­nu­kor­tet el­ler pris­lis­ten. Du kan ri­si­ke­re, at til­læg­ge­ne blot mar­ke­res ved, at der står ++ ud for pri­sen, el­ler at det står med små bog­sta­ver ne­derst på pris­lis­ten el­ler et me­nu­kort. De to plus­ser er for hen­holds­vis moms og service­gebyr.

Begrundelsen for at opgive priser uden moms og servicegebyr er naturligvis, at de dermed fremstår billigere end deres konkurrenter.

Turistpriser og thai-priser

I Danmark er det forbudt at forskelsbehandle ud fra nationalitet. Sådan er det ikke i Thailand. Og her tænker jeg ikke på, at turister typisk får lov at betale mere for markedsvarer end thaier. På markedsvarer er priserne i forvejen flydende alt efter ens forhandlingsevne, og reelt har du som turist mulighed for at forhandle dig til en lavere pris end en thai - omend det sjældent lykkes.

Nej, jeg tænker på sådan noget som adgangsbilletter til forskellige aktiviteter.

Nogle af de steder, hvor der forskelsbehandles, vil du måske slet ikke opdage det. Turistprisen står typisk med arabiske tal (dem vi bruger i vesten), mens thai-prisen er skrevet med thailandske tal. Det er vist stort set det eneste de thailandske tal bruges til i vore dage, generelt bruger man også arabiske tal i Thailand.

På billedet kan du se Chiang Mai Zoo re­kla­me­re med let­læ­se­li­ge pri­ser for tu­ris­ter, mens pri­sen for thaier er skre­vet med thai­land­ske tal. Og det er der en god grund til. Thai-pri­ser­ne er 50 baht for vok­sne og 10 baht for børn. Den tred­je pris er for po­li­ti, mi­li­tær og lig­nen­de, der slip­per med 30 baht, hvis de er i uniform.

Nu virker 100 baht måske ikke så voldsomt for at komme i zoo, men prisen dækker kun selve indgangen, der kommer ekstra på, hvis du fx vil se pandabjørnene (100 baht for voksne), akvariet (520 baht for voksne) osv. I alle tilfælde skal turisten betale cirka det dobbelte af, hvad thaier skal betale.

Hvis du skal til Chiang Mai, og du er interesseret i at besøge byens zoo, så tjek Peter Dickinsons beskrivelse og billeder fra et besøg i haven (på engelsk). Haven skulle så rigeligt være et besøg værd, trods dobbeltpriserne.

Siam Ocean World i storcentret Siam Paragon i Bangkok og Madame Tussauds vokskabinet i det nærliggende storcenter Siam Discovery benytter sig også af dobbeltpriser. Her kan du fx i skrivende stund som turist købe en dobbeltbillet til både Ocean World og Madame Tussauds vokskabinet for 1360 baht for en voksen, hvilket kan lyde som et godt tilbud, eftersom normalprisen er 900 baht for akvariet og 800 baht for vokskabinettet. Men samme tilbud koster kun 600 baht for en thai. Og en thai kan endda spare op til yderligere 30 procent ved brug af bestemte betalingskort.

Dobbeltpris

Det er rent und­ta­gel­ses­vis, at akva­ri­et an­non­ce­rer pris­for­skel­len som på det­te bil­le­de fra dets hjem­me­si­de. Når du står ved indgangen, er de thailandske priser "skjult". Det samme gør sig gældende ved vokskabinettet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Det er ikke kun private virksomheder, der forskelsbehandler. Selv nationalparker og andre offentlige attraktioner opererer med dobbeltpriser.

Lovmæssigt sker forskelsbehandlingen reelt ikke ud fra nationalitet, men om man har tilknytning til Thailand. Hvis du som dansker har et thailandsk kørekort, vil du nogle steder kunne nøjes med den lave pris på lige fod med thaier. Det afhænger af billetsælgerens velvilje og kendskab til loven, sidstnævnte er oftest ikke-eksisterende.

Men selv med den lille krølle, ville den pågældende praksis være drønulovlig i Danmark. Thai Airways i Danmark fik da også ørerne i maskinen for nogle år siden, da det kom frem, at de havde givet thaier en særlig rabat på 1.000 danske kroner pr. billet.

Hvis du kan gen­nem­skue, at en attrak­tion tager for­skel­lige priser, kan du prøve at bede om thai-prisen. Fx ved i første omgang at betale med lige penge efter thai-prisen. Og hvis bil­let­tøren kræver mere så pege på thai-prisen på skiltet. Reelt skal du fore­vise et bevis på, at du har fast til­knyt­ning til Thailand, fx et thailandsk kørekort, men det er jo et forsøg værd at bluffe.

Det kræver selv­føl­gelig, at du kan læse de thai­land­ske tal, så for at hjælpe dig med det, kan du til højre finde en over­sigt over tallene.

Oversigten kræver, at du har in­stal­leret et thai­landsk tegn­sæt. Brug evt. din browsers zoom-funktion til at for­større teksten, så du bedre kan se tegnene.

Prisskiltet nedenfor står ved indgangen til Fossil Shell Cementery, der ligger i en naturpark i provinsen Krabi, prøv selv at de­chi­fre­re priserne og se med skræk, hvor meget ekstra der betales i "turistskat".

Tags: Fup - Mad - Hotel - Thailandsk - På rejsen - Priser - Aktiviteter

Andre artikler med tips på rejsen: