Og så det ekstra...

Du kan ikke nødvendigvis regne med de opgivne priser, og nogle steder får du lov at betale mere, fordi du er turist.

Nogle hoteller og restauranter opgiver priser uden moms og servicetillæg. Du risikerer derfor en overraskelse, når du præsenteres for regningen. Ud over at det kan være irriterende, og du kan føle dig snydt, så kan det også give problemer, hvis du fx bestiller mad på en restaurant ud fra, hvad du har i kontanter.

Momsen er 7 procent, mens servicegebyret er 10 procent. Du bør reelt kunne slippe for servicegebyret, da det er et frivilligt gebyr svarende til drikkepenge, men det er langt fra alle steder, der betragter det som et frivilligt gebyr.

Det er især ho­tel­ler og res­tau­ran­ter, der op­gi­ver pri­ser uden moms og ser­vi­ce­ge­byr. Når du tjek­ker de­res pri­ser, så læg mær­ke til, om der står no­get om ge­by­rer­ne på me­nu­kor­tet el­ler pris­lis­ten. Du kan ri­si­ke­re, at til­læg­ge­ne blot mar­ke­res ved, at der står ++ ud for pri­sen, el­ler at det står med små bog­sta­ver ne­derst på pris­lis­ten el­ler et me­nu­kort. De to plus­ser er for hen­holds­vis moms og service­gebyr.

Begrundelsen for at opgive priser uden moms og servicegebyr er naturligvis, at de dermed fremstår billigere end deres konkurrenter.

Turistpriser og thai-priser

I Danmark er det forbudt at forskelsbehandle ud fra nationalitet. Sådan er det ikke i Thailand. Og her tænker jeg ikke på, at turister typisk får lov at betale mere for markedsvarer end thaier. På markedsvarer er priserne i forvejen flydende alt efter ens forhandlingsevne, og reelt har du som turist mulighed for at forhandle dig til en lavere pris end en thai - omend det sjældent lykkes.

Nej, jeg tænker på sådan noget som adgangsbilletter til forskellige aktiviteter.

Nogle af de steder, hvor der forskelsbehandles, vil du måske slet ikke opdage det. Turistprisen står typisk med arabiske tal (dem vi bruger i vesten), mens thai-prisen er skrevet med thailandske tal. Det er vist stort set det eneste de thailandske tal bruges til i vore dage, generelt bruger man også arabiske tal i Thailand.

På billedet kan du se Chiang Mai Zoo re­kla­me­re med let­læ­se­li­ge pri­ser for tu­ris­ter, mens pri­sen for thaier er skre­vet med thai­land­ske tal. Og det er der en god grund til. Thai-pri­ser­ne er 50 baht for vok­sne og 10 baht for børn. Den tred­je pris er for po­li­ti, mi­li­tær og lig­nen­de, der slip­per med 30 baht, hvis de er i uniform.

Nu virker 100 baht måske ikke så voldsomt for at komme i zoo, men prisen dækker kun selve indgangen, der kommer ekstra på, hvis du fx vil se pandabjørnene (100 baht for voksne), akvariet (520 baht for voksne) osv. I alle tilfælde skal turisten betale cirka det dobbelte af, hvad thaier skal betale.

Hvis du skal til Chiang Mai, og du er interesseret i at besøge byens zoo, så tjek Peter Dickinsons beskrivelse og billeder fra et besøg i haven (på engelsk). Haven skulle så rigeligt være et besøg værd, trods dobbeltpriserne.

Siam Ocean World i storcentret Siam Paragon i Bangkok og Madame Tussauds vokskabinet i det nærliggende storcenter Siam Discovery benytter sig også af dobbeltpriser. Her kan du fx i skrivende stund som turist købe en dobbeltbillet til både Ocean World og Madame Tussauds vokskabinet for 1360 baht for en voksen, hvilket kan lyde som et godt tilbud, eftersom normalprisen er 900 baht for akvariet og 800 baht for vokskabinettet. Men samme tilbud koster kun 600 baht for en thai. Og en thai kan endda spare op til yderligere 30 procent ved brug af bestemte betalingskort.

Dobbeltpris

Det er rent und­ta­gel­ses­vis, at akva­ri­et an­non­ce­rer pris­for­skel­len som på det­te bil­le­de fra dets hjem­me­si­de. Når du står ved indgangen, er de thailandske priser "skjult". Det samme gør sig gældende ved vokskabinettet.

Det er ikke kun private virksomheder, der forskelsbehandler. Selv nationalparker og andre offentlige attraktioner opererer med dobbeltpriser.

Forskelsbehandlingen sker reelt ikke ud fra nationalitet, men om man har tilknytning til Thailand. Hvis du som dansker har et thailandsk kørekort, vil du de fleste steder kunne nøjes med den lave pris på lige fod med thaier.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Men selv med den lille krølle, ville den pågældende praksis være drønulovlig i Danmark. Thai Airways i Danmark fik da også ørerne i maskinen for nogle år siden, da det kom frem, at de havde givet thaier en særlig rabat på 1.000 kroner pr. billet.

Hvis du kan gen­nem­skue, at en attrak­tion tager for­skel­lige priser, kan du prøve at bede om thai-prisen. Fx ved i første omgang at betale med lige penge efter thai-prisen. Og hvis bil­let­tøren kræver mere så pege på thai-prisen på skiltet. Reelt skal du fore­vise et bevis på, at du har fast til­knyt­ning til Thailand, fx et thailandsk kørekort, men det er jo et forsøg værd at bluffe.

Det kræver selv­føl­gelig, at du kan læse de thai­land­ske tal, så for at hjælpe dig med det, kan du til højre finde en over­sigt over tallene.

Oversigten kræver, at du har in­stal­leret et thai­landsk tegn­sæt. Brug evt. din browsers zoom-funktion til at for­større teksten, så du bedre kan se tegnene.

Nedenfor kan du se Madam Tussauds priser for hen­holds­vis turister og thaier, prøv selv at de­chi­fre­re dem for at se, hvor meget voks­ka­bi­net­tet tager i "turistskat".

Dobbeltpris Dobbeltpris

Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 18. maj

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Facebook

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.