Euforiserende stoffer

Ecstasy og andre hårde stoffer kan være meget dyre i Thailand.

Tags: Narkotika - Politi - Forbrydelse - Fængsel - På rejsen - Lov og ret

Kort og godt, hold dig fra euforiserende stoffer! Thailand har meget strenge narkotikalove, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Selv meget små mængder narkotika kan resultere i meget lange fængselsstraffe.

Dog er det nu lovligt at ryge og indtage cannabis-produkter i Thailand, læs mere i artiklen Cannabis i Thailand. Der er dog visse begrænsninger, som du bør kende, hvis du vil ryge en fed.

Tidligere havde besiddelse af en lille klump hash en straframme på 5 år og/eller en bøde på op til 50.000 baht (50000 baht). Lovliggørelsen af cannabis har dog ikke medført lavere straffe eller bøder for de hårde stoffer. Er man i besiddelse af hårde stoffer som kokain eller ecstasy til "eget forbrug", er der op til fem års straf. Ved over ti gram vurderes det, at man er forhandler eller "æsel", og så er straframmen dødsstraf.

Lad være med at tro, at du er sikker, hvis du køber af en sælger langt fra andre mennesker. Det er ikke ukendt, at sælgerne samarbejder med politiet, enten for at deles om de penge, de kan få ud af turisten via betaling for at undgå fængsel (se siden om korruption) eller for at give politiet lidt til statistikken, så sælgeren kan få fred til sine andre handler.

Thailandsk fængelscelle

Ophavsret: Eureka Street/Harry Nicolaides, brugt med tilladelse.

Hvis fængselsstraf ikke af­skræk­ker dig, for­di du har set Ves­tre Fæn­gsel in­de­fra på TV, så bør du vi­de, at et thai­landsk fæng­sel er me­get an­der­le­des end et dansk fæng­sel. Her er in­gen en­kelt­- el­ler dob­belt­væ­rel­ser. Her er fak­tisk slet in­gen sen­ge! Der er ty­pisk stu­vet om­kring 30 per­so­ner ind i sam­me cel­le, og man so­ver på gul­vet.

Der er fængsler, hvor pladsen er så trang, at der ikke er liggeplads til alle. Cellerne har selvfølgelig ingen aircondition, og maden kræver en vis tilvænning. På billedet ovenfor kan du se, hvordan sådan en celle kan se ud.

Og endelig er det værd at bemærke, at man smides ud af Thailand efter en afsoning, og man får ikke lov at rejse ind igen. Det samme gælder, hvis man får en dom men slipper for fængsel.

Tags: Narkotika - Politi - Forbrydelse - Fængsel - På rejsen - Lov og ret

Andre artikler med tips på rejsen: