Lynhurtig taxi

I de fleste thailandske byer finder du et hurtigt transportmiddel, der mod en yderst rimelig betaling kan fragte dig til dit bestemmelsessted.

Den almindelige taxi, tuk tuk'en, songthaew'en og bussen må alle give op i myldretiden i Bangkok, hvor de ofte er langsommere, end hvis du går. Men der findes ét køretøj, som ikke stikker op for bollemælk, men som bringer dig hurtigt (omend måske ikke sikkert) gennem byen. Selv i byer uden trafikpropper er det et yndet og hurtigt transportmiddel, især for de lokale.

Det er en motorcykeltaxi - egentlig er det en scooter - der for ganske få baht gerne kører slalom mellem trafikproppede biler og busser for at få bringe dig frem til dit bestemmelsessted.

Men det kræver gode ner­ver at bruge mo­tor­cy­kel­ta­xi­en, i hvert fald hvis du er vok­set op i et sik­ker­heds­fik­se­ret land som Dan­mark. Thai­land­ske pas­sa­ge­rer ta­ger det med op­hø­jet ro, og de sid­der ger­ne med mo­bil­te­le­fo­nen og tek­ster, mens de frag­tes af ­sted. Pi­ger­ne of­test på dame­saddelvis.

De gode nerver er ikke kun nødvendige fordi, du på en motorcykel er mere udsat ved trafikuheld end i en stålkasse. De er især nødvendige, fordi førerne lader hånt om alle færdselsregler. Hvis trafikken er for langsom eller ligefrem er gået i stå i din retning, så tager de gerne fortovet eller de modgående vognbaner i brug. Også selvom der er modkørende trafik.

Og hvis den gyde, de skal ned ad for at skyde genvej, ligger i den forkerte retning på en vej med adskilte kørebaner, så kører de hellere mod færdselsretningen end at følge trafikken for så at vende om ved næste gadekryds.

Inden du benytter en motorcykeltaxi, så tjek, om du har styr på nerverne, og om du har fået betalt ulykkes- og livsforsikringen.

Billedet nedenfor er ta­get i Pat­ta­ya, hvor vi kør­te et par hun­dre­de me­ter mod fær­dsels­ret­nin­gen for at kom­me til den ret­te si­de­vej. Når den mod­gå­en­de tra­fik blev for vold­som, brug­te vi for­to­vet. I Bang­kok skal der me­re mod­kø­ren­de tra­fik til, før fø­re­ren for­træk­ker fra de mod­kø­ren­de kørebaner.

Det skal så siges, at alle dem, jeg har kørt med, har været temmelig skrappe til at håndtere deres køretøjer. De ved præcis, hvor mange millimeter de har til rådighed, når de kører ad smalle gyder, eller når de kører slalom mellem bilerne. Og hvis man lader være med at se på trafikken og omgivelserne, er turen faktisk behagelig. Forstået på den måde, at de ikke accelerer voldsomt op eller bremser hårdt i. De kører meget hensynsfuldt, hvis vi lige ser bort fra trafikregler og sikkerhedsaspektet.

Det er meget nemt at få fat i en mo­tor­cy­kel­ta­xi. Du kan ken­de ta­xi­er­ne ved, at fø­rer­ne har far­ve­de ves­te på, ty­pisk oran­ge, rø­de el­ler grøn­ne. Du kan en­ten stop­pe en le­dig ta­xi ved at ræk­ke hån­den ud, el­ler du kan fin­de dem par­ke­ret rundt om­kring i by­er­ne. Ty­pisk ved an­dre tra­fik­stop­pe­ste­der. Det er fx me­get nor­malt for thai­er i Bang­kok at ta­ge me­tro el­ler sky­train en del af ve­jen, for­di de der­med helt und­går tra­fik­ken, mens de så ta­ger en mo­tor­cy­kel­ta­xi det sid­ste styk­ke vej.

I de fleste byer er der ikke regler for brug af hjelm for passagerer, mens du i andre byer vil få udleveret en hjelm. Hjelmene er dog ikke meget værd, deres hovedformål er ikke at forhindre skader, men at forhindre bøder.

Du aftaler en fast pris med føreren inden turen, og netop den faste pris er naturligvis et incitament for ham til at få turen overstået så hurtigt om muligt. Du betaler ved bestemmelsesstedet, så han har trods alt også en interesse i at få dig levende frem. Du vil typisk få tilbudt samme pris som en thai, førerne er ikke så slemme til at forlange overpriser som fx tuk tuk-førerne.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok - Sikkerhed


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Metro og skytrain
Tags: Bangkok - Metro - Skytrain - Transport - Shopping - Kanaler - San Saeb - Floder - Chao Phraya
Metro og skytrain Metro og skytrain lader dig komme hurtigt gennem Bangkok, uden at du hænger fast i de konstante trafik­propper. Læs mere om linjerne, og hvad du kan finde under­vejs på dem.
Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Facebook

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.