Korruption

Der findes udbredt korruption i Thailand, men som turist vil du sjældent blive udsat for den direkte. Og gør du, kan det måske være en god ide at være dobbeltmoralsk.

Det kan være svært at se det, især når man står i et af Bangkoks forretningskvarterer, hvor den ene skyskraber efter den anden kæmper sig til himmels, men Thailand er stadig et tredjeverdensland. Og Thailand gennem­syres i udstrakt grad af en af den slags landes værste svøber, korruption.

Korruption er ikke kun moralsk og juridisk forkert, den er også med til at holde et lands udvikling tilbage. Ikke desto mindre vil jeg tillade mig at være yderst dobbelt­moralsk omkring korruption i Thailand, hvilket jeg vender tilbage til lidt senere i denne tekst.

Som turist vil du normalt ikke komme i direkte kontakt med korruptionen i Thailand, personlig er jeg kun stødt på den to gange i løbet af mine ophold. Det er normalt kun fastboende eller personer med forretninger i Thailand, der bliver udsat for krav om penge under bordet.

Korruptionen knyt­tes især til embedsmænd og be­slut­nings­ta­ge­re i det of­fent­li­ge. Vil man by­de ind på et ar­bej­de for det of­fent­li­ge, går op­ga­ven ty­pisk til den, der vil be­ta­le mest. Hvil­ket selv­føl­ge­lig be­ty­der, at ar­bej­det ik­ke nød­ven­dig­vis ud­fø­res på den bed­ste må­de for landet.

Skal man have en tilladelse til et eller andet, koster den penge. Og det uanset, om det er en tilladelse til at have en madvogn stående på fortovet, en bygge­tilladelse - eller om man vil have lov til at overtræde loven!

Penge under bordet kan også fremme sags­be­hand­lings­tiden hos myndigheder, der i nogle tilfælde endda bevidst sylter sager, indtil der betales lidt ekstra. Det kan fx være told­behandling af varer, der skal ind i landet.

Også politiet er et vigtigt led i korruptionskæden, og det er her, du som turist har størst risiko for at opleve korruption. Sjældent direkte, men helt sikkert indirekte.

Moralsk korruption

Sjovt nok er der ofte også en slags moral bag korrup­tionen. Man betaler typisk for at have overtrådt loven, eller fordi man vil have tilladelse til at overtræde loven. Lovlydige borgere har sjældent brug for at betale korruption til myndigheder eller politiet.

Sen lukketid
Klik for stor udgave

Resultatet af poli­ti­ets kor­rup­tion er no­get, du ved selv­syn kan kon­sta­te­re som tu­rist. Ba­rer m.m. skal i hen­hold til lo­ven ge­ne­relt luk­ke ved mid­nat, mens man i nog­le tu­rist­om­rå­der har få­et lov at hol­de åbent til kl. 1 om nat­ten. Men det be­ty­der in­gen­lun­de, at nat­te­li­vet dør ud på det tids­punkt. Ba­rer­ne på fe­rie­ste­der­ne har ty­pisk åbent til bå­de 2 og 3 - nog­le så­gar helt til klok­ken 5. Det be­ta­ler de for.

Det samme gælder forhandlerne af kopivarer. Politiet har ganske godt styr på, hvem der sælger kopivarer, men det forhindrer ikke salget.

Det sker dog, at politi fra andre retskredse blander sig. I maj 2011 blev der i Patong på ferieøen Phuket foretaget en razzia mod forhandlere af kopiure, CD'er m.m. Forhandlerne brokkede sig og sagde, at de skulle være beskyttet mod razziaer, hvorefter det lokale politi undskyldte sig med, at det ikke var dem, der havde foretaget razziaen. Det var politi fra Bangkok.

I oktober 2010 gjorde en sammenslutning af 400 klub- og barejere i Patong oprør. Årsagen var, at tre for­skel­lige myndigheder ville have penge af dem. De protesterede og fortalte, at de allerede betalte til 14 andre myndigheder, og det måtte være nok. Som for­manden sagde: "Vi kan acceptere korruption, men alt over 14 for­skel­lige myndig­heder er sim­pelt­hen bare for grådigt".

Det skal bemærkes, at de for­skel­lige myn­dig­heds­per­so­ner ofte er nødt til den slags, for de har selv betalt i dyre domme for at få deres job. Jobs med mulighed for penge under bordet koster penge. Og de penge skal jo ind igen.

Det er en yderst svær cirkel at komme ud af. Første skridt er at erkende, at det er et problem, og så langt er man ikke kommet i Thailand. Langt de fleste opfatter korruption som noget helt naturligt, som det også fremgår at ovennævnte sager.

Dobbeltmoral

I Danmark ved vi bedre. Vi ved, at korruption medfører øgede omkostninger og ødelægger retssystemet. Men det kan være dyrt at sidde på sin høje hest iført en rustning af skinnende ren moral.

Der kan være tilfælde, hvor du som turist skal klatre ned fra hesten og ikke fortabe dig i moralske over­ve­jel­ser eller stå stejlt på din ret. Det gælder, hvis du uret­mæs­sigt er blevet anklaget for noget. Og det gælder i endnu højere grad, hvis du vit­ter­ligt har gjort noget forkert.

Du er oftest meget bedre stillet med at betale dig fra problemerne, hvis du får muligheden. En tyverianklage kan fx medføre længere tid i et yderst ubehageligt fængsel og i det langsomt arbejdende thailandske retsvæsen. Det vil betyde, at du ikke kommer med dit fly hjem, så du skal købe en ny og dyr billet, du vil få problemer med dit arbejde, og det samtidig vil betyde, at du sandsynligvis aldrig vil kunne komme ind i Thailand og flere andre lande efterfølgende.

Hvis politiet foreslår en mindelig løsning, så slå straks til. Du behøver ikke at acceptere det opgivne beløb men kan prøve at forhandle det ned. Her vil det være en god ide med hjælp fra en thai, der er på din side, fx en leder på dit hotel. Og husk at vise respekt for politiet, uanset om du er skyldig eller ej.

Spørg blot Annice Smoel, der i 2009 blev beskyldt for at have stjålet en måtte fra en bar. Hun hævdede selv, at en anden måtte have puttet den i hendes taske for at drille. Hun blev smidt i fængsel, og her måtte hun i et par dage dele en 16 kvadratmeter lille celle med tre andre kvinder. Straframmen var fem års fængsel, men efter et par ugers forlænget ophold i Thailand, slap hun med en betinget dom på seks måneder og en bøde på 1.000 baht.

I lige netop dette tilfælde blev det hele efter sigende forværret af hendes opførsel over for politiet, der derfor gik stramt efter reglerne, indtil internationalt pres fik fremskyndet og afsluttet sagen.

Hvis politiet ikke af sig selv foreslår noget, kan du prøve at spørge til, om ikke der kan findes en løsning. Lad være med at tilbyde betaling direkte, du kan risikere at stå over for en ærlig betjent, de findes også.

Politiet agerer for øvrigt også ofte mellemmand, hvis du har forvoldt skade på andre eller deres ejendom. Her er der ikke tale om korruption, men om en almindelig accepteret brug af politiet som tredjepart til at løse en konflikt her og nu. Politiet vil forhandle en løsning på plads, og de skal så naturligvis selv have betaling for dette. Tag altid mod den slags tilbud!

Alternativet kan være en retssag, der kan tage mange uger, og i den tid vil dit pas sandsynligvis blive inddraget. Også her kan du forhandle om prisen, og igen vil det være en fordel med en thai, der er på din side.

Hvis du bor fast eller opholder dig i længere tid i Thai­land, kan du bedre til­lade dig at tage chancer. Fx ved at demonstrere, at du ikke har hastværk, og derfor lige så gerne tager turen gennem rets­systemet, hvis ikke I når frem til en fornuftig pris. Men det bør kun gøres med stor omtanke og opvejning af de mulige konse­kvenser - det er ikke sikkert muligheden for en nem betaling melder sig igen senere.

Mine oplevelser med korruption

Jeg har som nævnt kun været i direkte kontakt med korruption to gange på mine rejser. Den ene gang havde jeg ikke sikkerhedssele på i en taxi, hvilket jeg ikke vidste er påbudt. Vi blev stoppet ved en kontrol, og taxichaufføren blev kaldt til side. Jeg forsøgte at forklare mig, men betjenten beordrede mig væk, dette var mellem ham og chaufføren. Det kostede 200 baht.

Anden gang var ved fornyelse af mit thailandske køre­kort. Der skulle bruges en er­klæ­ring fra im­mi­gra­tions­myn­dig­he­der­ne, som skulle være gratis i henhold til for­skel­lige hjem­me­sider. På kontoret i Phuket Town blev jeg ikke desto mindre opkrævet 300 baht. Ok, tænkte jeg, jeg havde måske læst forkert, eller der var lavet om på tingene, så jeg betalte med en 1.000 baht-seddel.

Da embedsmanden tog sin egen pung frem, puttede sedlen i den og gav mig byttepenge fra den, var der ikke så meget tvivl om, hvad det drejede sig om. Dette skete helt åbent, nærmeste medarbejder sad mindre end to meter væk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Korruption - Patong - Phuket - Politi - På rejsen - Forbrydelse - Piratkopier


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Thailand er templernes land
Tags: Templer - Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Krabi - Nan - Sisaket - Ang Thon - Buddha - Sa­mut Song­khram - Chachoengsao - Nakhon Pathom - Stupa - Klokker
Templer Hvis du er interesseret i templer, eller du bare gerne vil se imponerende, religiøse bygninger, er Thailand det rette sted. Læs om imponerende templer og om yderst specielle templer i Thailand og om stupaer, klokkeklang og Buddhaer.
Ingen vej uden om et wai
Tags: Kultur - Wai
Wai - for en thai! I Thai­land hil­ser man ikke med et hånd­tryk - og slet ikke med om­fav­nel­se eller kind­kys. I ste­det bru­ger man et wai, hvor hæn­der­ne hol­des sam­let for­an krop­pen, mens man bø­jer ho­ve­det. Som tu­rist for­ven­tes du ikke at hil­se med et wai, men du bør i nog­le til­fæl­de be­svare et wai. Læs nær­me­re om, hvor­når du skal be­sva­re et wai, og hvor­dan du gør.
Urene fødder: Pas på, hvad du træder på
Tags: Kultur - Fødder - Templer
Urene fødder Du skal være op­mærk­som på dine fød­der, og hvad du gør med dem, når du er i Thai­land. Fød­derne be­trag­tes som urene - ikke at for­vek­sle med be­skid­te, for uanset hvor meget du vasker dem, vil de for­blive urene. Læs mere om, hvad du abso­lut ikke skal gøre og træde på med fødderne.
Thailandsk
Tags: Thailandsk
Thailandsk Læs lidt om det thai­land­ske sprog og skrift­teg­nene, og få hjælp til nogle prak­tis­ke glo­ser til fe­rien i Thai­land. Hvis du har lyst til at for­dybe dig yder­li­gere i spro­get og skrift­teg­nene, får du så­mænd og­så lidt hjælp til det.
Ladyboys, Thailands tredje køn
Tags: Ladyboys - Operation
Ladyboys Thailand er kendt for sine ladyboys, der er accep­teret i Thailand på lige fod med mænd og kvinder. De kan være nærmere det vest­lige skøn­heds­ideal end mange thai­land­ske piger. Læs mere om det tredje køn og vejen fra dreng til ladyboy.
Sikkerhed i Thailand
Tags: Sikkerhed - Scooter - Transport - Mad - El
Sikkerhed i Thailand Sikkerhed i Thailand er ikke helt det samme som hjemme i Danmark. Det er ikke kun reg­ler­ne - el­ler man­glen her­på - der er et pro­blem; det er i li­ge så høj grad thai­er­nes mang­len­de for­stå­el­se af sik­ker­hed. Læs mere ...
Loy krathong/yee peng
Tags: Kultur - Traditioner - Chiang Mai - Fup
Loy krathong/yee peng Loy krathong/yee peng er en af thai­lands vig­tig­ste mær­ke­da­ge, hvor thai­erne sø­sæt­ter fly­den­de of­fer­bå­de og op­sen­der fly­ven­de lan­ter­ner. Op­lev 10.000 fly­ven­de lan­ter­ner bli­ve sendt til vejrs i Chiang Mai, Thai­lands næst­stør­ste by.
Topløs i Thailand
Tags: Kultur - Strand - Nøgenhed - På rejsen
Badende thaier Glem alt om at bade top­løs i Thai­land, hvis du er kvin­de. Mænd og børn kan godt ba­de med bar over­krop, men tag tøj på, når I skal til og fra stran­den. Thai­er­ne er et blu­fær­digt fol­ke­færd, og de ba­der sæd­van­lig­vis fuldt på­klædt - det gæl­der og­så mænd og børn.
Kulinarisk rejse
Tags: Kultur - Mad - Phuket - Insekter
Mad Tag på ku­li­na­risk rej­se i Thai­land. Det thai­­land­ske køk­­ken er bå­de spæn­­den­de og an­der­­le­des, end de hjem­li­ge kar­­tof­­ler med fri­­ka­­del­­ler og brun sovs. Og det er ik­ke kun smags­­lø­ge­ne, der til­­freds­­stil­­les, ma­den er og­så en fryd for øjnene.
Songkran
Tags: Kultur - Traditioner
Songkran Songkran er Thai­lands nyt­år, og det kan væ­re en yderst våd for­nø­jel­se. Selv­om Thai­land nu føl­ger vo­res ka­len­der og skif­ter års­tal d. 1. ja­nu­ar, så fal­der det rig­ti­ge nyt­år først i april, hvor det fej­res på be­hø­rig vis med mas­ser af vand.
Korruption på godt og især ondt
Tags: Korruption - Patong - Phuket - Politi - På rejsen - Forbrydelse - Piratkopier
Penge under bordet Korrup­tion er me­get ud­bredt i Thai­land, og selv­om den slags er et on­de, så kan der væ­re si­tua­ti­o­ner, hvor det kan væ­re en for­del for dig. Du bør læ­se den­ne si­de for din egen skyld.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Facebook

Annonce:

Annonce: