Loy Krathong &
Yee Peng

Loy krathong/yee peng er en af Thailands vigtigste mærkedage.

Hvis du er i Thailand ved fuldmåne i november, kan du deltage i festlighederne i forbindelse med loy krathong. Og hvis du har mulighed for det, vil jeg kraftigt anbefale dig at opleve loy krathong i Chiang Mai i det nordlige Thailand.

Loy krathong er nok den vig­tig­ste mær­ke­dag for thaier, næst efter song­kran. Man mø­des om af­te­nen ved hav, flo­der, sø­er og an­dre ste­der med vand, hvor man sø­sæt­ter små of­fer­bå­de, der er la­vet af ba­nan­bla­de. Sam­ti­dig op­sen­der man ro­man­tisk ud­se­ende fly­ven­de lanterner.

Det hele gar­ne­res med flot­te pa­ra­der og skøn­heds­kon­kur­ren­cer - thai­er­ne el­sker pa­ra­der og skøn­heds­konkurrencer!

Loy krathong finder sted ved fuld­måne i den 12. må­ned ef­ter den tra­di­tio­nel­le thai­land­ske må­ne­ka­len­der, hvil­ket nor­malt er i no­vem­ber må­ned. I 2017 faldt loy krathong på den 3. november, i 2018 er det den 23. november. I det nordlige Thailand er loy krathong kendt som yee peng, og der er vist ingen steder, hvor "dagen" fejres mere end i Chiang Mai, Thailands næststørste by.

Jeg skriver "dagen" i gåseøjne, for i Chiang Mai varer fest­lig­he­der­ne typisk tre dage. Det er også i Chiang Mai, du kan opleve opsendelse af flere tusinde lanterner på én gang, mere om det nedenfor.

Loy krathong har fået navn efter offer­bå­de­ne, de hedder kra­thon­ger (en hen­tyd­ning til lotus­blom­sten) og "loy" betyder "at flyde". Kra­thon­gerne laves tra­ditio­nelt af banan­blade og andre plante­dele, de pyntes herefter med blomster og røgel­ses­pinde. Ofte vil thaier placere en lille mønt i båden, inden den sø­sæt­tes og et lille stykke af­klip­pet negl eller hår som et symbol på, at man sender sine dår­lig­dom­me væk.

Man laver også store kra­thon­ger. De laves ty­pisk på be­stil­ling af et fir­ma og bru­ges som ud­smyk­ning i en pa­ra­de eller de ud­stil­les og del­ta­ger så i en kon­kur­ren­ce om den flot­tes­te krathong.

De flyvende lanterner er la­vet af ris­papir og deres op­drift sik­res af en flam­me, der ska­ber varm op­drifts­luft som i en varm­luft­bal­lon. De kan se me­get ro­man­tis­ke ud. Og det kan være et fan­tas­tisk flot syn, når det gøres som i Chiang Mai.

Loy Krathong i Chiang Mai

I Chiang Mai kan de som sagt ikke nøjes med at fejre loy krathong på en enkelt aften. Her findes arran­ge­men­ter spredt over tre dage, hvoraf de to byder på para­der med flotte ud­smyk­nin­ger og klæde­drag­ter, som det kan ses på de neden­stå­en­de billeder. Klik for at nyde dem i stor størrelse.

Det hele kulminerer med, at man samles langs floden for at søsætte krathonger og på broerne over floden, hvorfra man opsender flyvende lanterner.

Hvor festligt loy krathong end er i Chiang Mai, så overgår det ikke en mere religiøs ceremoni, der finder sted lidt uden for byen. Her mødes man til religiøs fordybelse, mens en munk med en for­fø­ren­de blid stemme messer for mængden.

Munke og andre buddhister proces­se­rer under­vejs rundt om scenen og en del af området, bærende på lyse­sta­ger med både lys og vand. Det en smuk oplevelse, også selvom man ikke er buddhist.

Aftenen afsluttes med opsendelse af 10.000 flyvende lanterner på én gang. Det er et fantastisk syn, som desværre langt fra ret­fær­dig­gøres på de neden­stå­ende billeder og video. Det skal opleves!

Selvom billeder yder ikke begiven­he­den ret­fær­dig­hed, så tjek alligevel den store udgave af dem. Og tjek også neden­stå­ende video, som er lavet af MrJackoxAU. Den giver et meget bedre indtryk af hele ceremonien og opsendelsen af de mange flyvende lanterner end mine billeder gør.

Dyr turistfælde

Selvom jeg vil unde alle at opleve ovenstående, må jeg alligevel trække lidt i land. Dels er det ikke almindelige buddhister, men nærmere en sekt, der afholder arrangementet. Og dels er arrangementet nu en dyr turistfælde.

Tidligere var der en gratis ceremoni, der var forbeholdt de troende og de turister, der fandt frem til den. Men der begyndte at komme flere og flere turister, sikkert på grund af beskrivelser som min ovenfor, og så begyndte man at arrangere et særligt arrangement for turister, som er temmelig dyrt efter thailandske forhold.

De første par år fandt begge arrangementer sted, så man kunne vælge at deltage i det gratis, hvis man kunne ramme dagen – det fandt typisk sted en uge eller to før yee peng, og man oplyste først datoen meget sent.

Men nu er opsendelse af lanterner forbudt på grund af flysikkerheden undtagen på selve yee peng, og så har det gratis arrangement måttet vige for det, som giver penge i kassen.

Hvis du vil opleve de mange lanterner blive sendt op, støtter du altså en sekt, og du betaler en ekstrem vild pris for det. Prisen for en billet er vist fra omkring 600 kroner og op. Det virker måske ikke så afskrækkende for en dansk pengepung med tanke på, hvad en koncertbillet kan koste i Danmark, men prøv at gange med 10, så kan du se, hvordan prisen er efter thailandske forhold.

Hertil kommer selvfølgelig, at det ikke længere er en reel ceremoni, men noget som laves for turister. Det svarer vel til at købe et plastik­juletræ på 1 meter for 600 kroner og så danse omkring det med børnene juleaften.

Praktiske oplysninger

Deltager du i den "religiøse" ceremoni, så sørg for at have re­spek­ta­bel på­klæd­ning. Det vil sige, ingen blottede skuldre eller knæ. Der er butikker ved indgangen, hvor du kan købe tøj, hvis du har glemt at klæde dig respektabelt på.

Bemærk, at på vejen til indgangen står der sælgere på rad og række for at sælge dig lanterner, den ene billigere end den anden. Lad være med at købe dem. Du får alligevel ikke lov at tage dem med dig ind på området. Der sælges lanterner inde på pladsen.

Bemærk også, at loy krathong er en af de mærke­dage, hvor det kan være en god ide at bestille transport med fly, bus og tog på forhånd, så du ikke risikerer, at der er udsolgt.

Tags: Kultur - Traditioner - Chiang Mai - Fup


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Thailand er templernes land
Tags: Templer - Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Krabi - Nan - Sisaket - Ang Thon - Buddha - Sa­mut Song­khram - Chachoengsao - Nakhon Pathom - Stupa - Klokker
Templer Hvis du er interesseret i templer, eller du bare gerne vil se imponerende, religiøse bygninger, er Thailand det rette sted. Læs om imponerende templer og om yderst specielle templer i Thailand og om stupaer, klokkeklang og Buddhaer.
Ingen vej uden om et wai
Tags: Kultur - Wai
Wai - for en thai! I Thai­land hil­ser man ikke med et hånd­tryk - og slet ikke med om­fav­nel­se eller kind­kys. I ste­det bru­ger man et wai, hvor hæn­der­ne hol­des sam­let for­an krop­pen, mens man bø­jer ho­ve­det. Som tu­rist for­ven­tes du ikke at hil­se med et wai, men du bør i nog­le til­fæl­de be­svare et wai. Læs nær­me­re om, hvor­når du skal be­sva­re et wai, og hvor­dan du gør.
Urene fødder: Pas på, hvad du træder på
Tags: Kultur - Fødder - Templer
Urene fødder Du skal være op­mærk­som på dine fød­der, og hvad du gør med dem, når du er i Thai­land. Fød­derne be­trag­tes som urene - ikke at for­vek­sle med be­skid­te, for uanset hvor meget du vasker dem, vil de for­blive urene. Læs mere om, hvad du abso­lut ikke skal gøre og træde på med fødderne.
Thailandsk
Tags: Thailandsk
Thailandsk Læs lidt om det thai­land­ske sprog og skrift­teg­nene, og få hjælp til nogle prak­tis­ke glo­ser til fe­rien i Thai­land. Hvis du har lyst til at for­dybe dig yder­li­gere i spro­get og skrift­teg­nene, får du så­mænd og­så lidt hjælp til det.
Ladyboys, Thailands tredje køn
Tags: Ladyboys - Operation
Ladyboys Thailand er kendt for sine ladyboys, der er accep­teret i Thailand på lige fod med mænd og kvinder. De kan være nærmere det vest­lige skøn­heds­ideal end mange thai­land­ske piger. Læs mere om det tredje køn og vejen fra dreng til ladyboy.
Sikkerhed i Thailand
Tags: Sikkerhed - Scooter - Transport - Mad - El
Sikkerhed i Thailand Sikkerhed i Thailand er ikke helt det samme som hjemme i Danmark. Det er ikke kun reg­ler­ne - el­ler man­glen her­på - der er et pro­blem; det er i li­ge så høj grad thai­er­nes mang­len­de for­stå­el­se af sik­ker­hed. Læs mere ...
Loy krathong/yee peng
Tags: Kultur - Traditioner - Chiang Mai - Fup
Loy krathong/yee peng Loy krathong/yee peng er en af thai­lands vig­tig­ste mær­ke­da­ge, hvor thai­erne sø­sæt­ter fly­den­de of­fer­bå­de og op­sen­der fly­ven­de lan­ter­ner. Op­lev 10.000 fly­ven­de lan­ter­ner bli­ve sendt til vejrs i Chiang Mai, Thai­lands næst­stør­ste by.
Topløs i Thailand
Tags: Kultur - Strand - Nøgenhed - På rejsen
Badende thaier Glem alt om at bade top­løs i Thai­land, hvis du er kvin­de. Mænd og børn kan godt ba­de med bar over­krop, men tag tøj på, når I skal til og fra stran­den. Thai­er­ne er et blu­fær­digt fol­ke­færd, og de ba­der sæd­van­lig­vis fuldt på­klædt - det gæl­der og­så mænd og børn.
Kulinarisk rejse
Tags: Kultur - Mad - Phuket - Insekter
Mad Tag på ku­li­na­risk rej­se i Thai­land. Det thai­­land­ske køk­­ken er bå­de spæn­­den­de og an­der­­le­des, end de hjem­li­ge kar­­tof­­ler med fri­­ka­­del­­ler og brun sovs. Og det er ik­ke kun smags­­lø­ge­ne, der til­­freds­­stil­­les, ma­den er og­så en fryd for øjnene.
Songkran
Tags: Kultur - Traditioner
Songkran Songkran er Thai­lands nyt­år, og det kan væ­re en yderst våd for­nø­jel­se. Selv­om Thai­land nu føl­ger vo­res ka­len­der og skif­ter års­tal d. 1. ja­nu­ar, så fal­der det rig­ti­ge nyt­år først i april, hvor det fej­res på be­hø­rig vis med mas­ser af vand.
Korruption på godt og især ondt
Tags: Korruption - Patong - Phuket - Politi - På rejsen - Forbrydelse - Piratkopier
Penge under bordet Korrup­tion er me­get ud­bredt i Thai­land, og selv­om den slags er et on­de, så kan der væ­re si­tua­ti­o­ner, hvor det kan væ­re en for­del for dig. Du bør læ­se den­ne si­de for din egen skyld.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Mandag d. 25. juni

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.