Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Loy krathong &
yee peng

Loy krathong/yee peng er en af Thailands vigtigste mærkedage.

Tags: Loy krathong - Yee Peng - Chiang Mai - Fup - Kultur

Hvis du er i Thailand ved fuldmåne i november, kan du deltage i festlighederne i forbindelse med loy krathong. Og hvis du har mulighed for det, vil jeg kraftigt anbefale dig at opleve loy krathong i Chiang Mai i det nordlige Thailand.

Loy krathong er nok den vig­tig­ste mær­ke­dag for thaier, næst efter song­kran. Man mø­des om af­te­nen ved hav, flo­der, sø­er og an­dre ste­der med vand, hvor man sø­sæt­ter små of­fer­bå­de, der er la­vet af ba­nan­bla­de. Sam­ti­dig op­sen­der man ro­man­tisk ud­se­ende fly­ven­de lanterner.

Det hele gar­ne­res med flot­te pa­ra­der og skøn­heds­kon­kur­ren­cer - thai­er­ne el­sker pa­ra­der og skøn­heds­konkurrencer!

Loy krathong finder sted ved fuld­måne i den 12. må­ned ef­ter den tra­di­tio­nel­le thai­land­ske må­ne­ka­len­der, hvil­ket nor­malt er i no­vem­ber må­ned. I 2022 falder loy kratong den 8. november. I det nordlige Thailand er loy krathong kendt som yee peng, og der er vist ingen steder, hvor "dagen" fejres mere end i Chiang Mai, Nordthailands "hovedstad".

Jeg skriver "dagen" i gåseøjne, for i Chiang Mai varer fest­lig­he­der­ne typisk tre dage. Det er også i Chiang Mai, du kan opleve opsendelse af flere tusinde lanterner på én gang, mere om det nedenfor.

Loy krathong har fået navn efter offer­bå­de­ne, de hedder kra­thon­ger (en hen­tyd­ning til lotus­blom­sten) og "loy" betyder "at flyde". Kra­thon­gerne laves tra­ditio­nelt af banan­blade og andre plante­dele, de pyntes herefter med blomster og røgel­ses­pinde. Ofte vil thaier placere en lille mønt i båden, inden den sø­sæt­tes og et lille stykke af­klip­pet negl eller hår som et symbol på, at man sender sine dår­lig­dom­me væk.

Man laver også store kra­thon­ger. De laves ty­pisk på be­stil­ling af et fir­ma og bru­ges som ud­smyk­ning i en pa­ra­de eller de ud­stil­les og del­ta­ger så i en kon­kur­ren­ce om den flot­tes­te krathong.

De flyvende lanterner er la­vet af ris­papir og deres op­drift sik­res af en flam­me, der ska­ber varm op­drifts­luft som i en varm­luft­bal­lon. De kan se me­get ro­man­tis­ke ud. Og det kan være et fan­tas­tisk flot syn, når det gøres som i Chiang Mai.

Loy Krathong i Chiang Mai

I Chiang Mai kan de som sagt ikke nøjes med at fejre loy krathong på en enkelt aften. Her findes arran­ge­men­ter spredt over tre dage, hvoraf de to byder på para­der med flotte ud­smyk­nin­ger og klæde­drag­ter, som det kan ses på de neden­stå­en­de billeder. Klik for at nyde dem i stor størrelse.

Det hele kulminerer med, at man samles langs floden for at søsætte krathonger og på broerne over floden, hvorfra man opsender flyvende lanterner.

Hvor festligt loy krathong end er i Chiang Mai, så overgår det ikke en mere religiøs ceremoni, der finder sted lidt uden for byen. Her mødes man til religiøs fordybelse, mens en munk med en for­fø­ren­de blid stemme messer for mængden.

Munke og andre buddhister proces­se­rer under­vejs rundt om scenen og en del af området, bærende på lyse­sta­ger med både lys og vand. Det en smuk oplevelse, også selvom man ikke er buddhist.

Aftenen afsluttes med opsendelse af 10.000 flyvende lanterner på én gang. Det er et fantastisk syn, som desværre langt fra ret­fær­dig­gøres på de neden­stå­ende billeder og video. Det skal opleves!

Selvom billeder ikke yder begiven­he­den ret­fær­dig­hed, så tjek alligevel den store udgave af dem. Og tjek også neden­stå­ende video, som er lavet af MrJackoxAU. Den giver et meget bedre indtryk af hele ceremonien og opsendelsen af de mange flyvende lanterner end mine billeder gør.

Dyr turistfælde

Selvom jeg vil unde alle at opleve ovenstående, må jeg alligevel trække lidt i land. Dels er det ikke almindelige buddhister, men nærmere en sekt, der afholder arrangementet. Og dels er arrangementet nu en dyr turistfælde.

Tidligere var der en gratis ceremoni, der var forbeholdt de troende og de turister, der fandt frem til den. Men der begyndte at komme flere og flere turister, sikkert på grund af beskrivelser som min ovenfor, og så begyndte man at arrangere et særligt arrangement for turister, som er temmelig dyrt efter thailandske forhold.

De første par år fandt begge arrangementer sted, så man kunne vælge at deltage i det gratis, hvis man kunne ramme dagen – det fandt typisk sted en uge eller to før yee peng, og man oplyste først datoen meget sent.

Men nu er opsendelse af lanterner forbudt på grund af flysikkerheden undtagen på selve yee peng, og så har det gratis arrangement måttet vige for det, som giver penge i kassen.

Hvis du vil opleve de mange lanterner blive sendt op, støtter du altså en sekt, og du betaler en ekstrem vild pris for det. Prisen for en billet er vist fra omkring 3000 baht og op. Det virker måske ikke så afskrækkende for en dansk pengepung med tanke på, hvad en koncertbillet kan koste i Danmark, men prøv at gange med 10, så kan du se, hvordan prisen er efter thailandske forhold.

Hertil kommer selvfølgelig, at det ikke længere er en reel ceremoni, men noget som laves for turister. Det svarer vel til at købe et plastik­juletræ på 1 meter for 3000 baht og så danse omkring det med børnene juleaften.

Tags: Loy krathong - Yee Peng - Chiang Mai - Fup - Kultur

Andre artikler om Thailands kultur: