Veksling af kroner til baht

Skal jeg veksle til baht i Danmark? Og hvad med betalingskort?

Der er absolut ingen grund til at gå i banken eller andre steder i Danmark for at veksle til thailandske baht. Det er nemlig ikke gratis, sådan som de forskellige vekslings­steder gerne vil bilde dig ind! Selvom du måske slipper for veksel­gebyr, så slipper du ikke for at betale over­pris på kursen.

Visa/MasterCar

Sørg i stedet for at have et in­ter­na­tio­nalt be­ta­lings­kort som fx Visa eller Master­Card, og brug så hæ­ve­auto­ma­ter i Thailand til at hæve baht. Auto­materne fin­des alle ste­der, også i luft­hav­nens an­komst­byg­ning, hvor du med for­del kan fo­re­tage din første hæv­ning, så du fx kan be­tale for en taxi.

Når du bruger en veksel­automat afregnes med en bedre kurs, end når du veksler til kontanter i banken. Hertil kommer dog et gebyr på 150 baht til den thailandske bank, mens din egen bank typisk tager 30 kr. for Visa og 50 kr. for MasterCard. Slut­resul­tatet er, at det koster nogen­lunde det samme som at veksle til kontakter i banken. Dog forudsat, at du hæver maksimum­beløbet hver gang, da gebyret ellers vil udgøre en forholds­mæssig stor del af beløbet. Maksimum­beløbet på Visa er normalt 2.000 kroner, mens det på MasterCard normalt er 3.000 kroner.

Når det koster stort set det samme at veksle kontakter og at bruge kort, så er det altså ikke på grund af omkost­ningerne, at du skal undgå at veksle i Danmark. Fordelen med plastik­kort er, at du ikke skal gå rundt med mange kontanter på dig. Det vil være surt at få ødelagt ferien, fordi du for­lægger din pung eller får den stjålet.

Du kan desuden benytte betalings­kort i mange butikker og på hoteller, hvor du så sparer veksel­gebyret. Dermed bliver kortet billigere end en veksling i Danmark. Men vær opmærksom på, at de nogle steder opkræver et gebyr for at tage mod betalings­kort - især hoteller kan være slemme til dette. Hvis gebyret er højere end 2%, så er det billigere i en hæveautomat.

Plastikkort kan dog også stjæles - eller blive spærret af banken. Det er ikke usædvanligt, at kort spærres auto­matisk, hvis der foretages "mystiske" trans­aktioner i Østen. Det vil derfor være en rigtig god ide, hvis du/I med­bringer mindst to inter­nationale betalings­kort, så der er et ekstra, hvis der skulle opstå pro­blemer med det fore­trukne kort. Bemærk for øvrigt, at der ofte er til­knyttet en simpel rejse­forsikring til MasterCard; for­sikring og dækning afhænger af din bank.

Thailandsk bank

Thailandsk betalingskort

Rejser du ofte til Thailand, kan det betale sig med en konto i en thailandsk bank. Der er normalt ingen hæve­gebyrer, hvis du hæver i bankens egne automater, og du kan overføre til banken fra den danske bank via netbank. Det koster selvfølgelig gebyr og overkurs at overføre, men det er billigere end veksling af kontanter og brug af hæveautomater.

Vær dog opmærksom på, at det typisk er billigere at overføre danske kroner, så vekslingen til baht foregår i Thailand. Vekselomkostningerne er nemlig normalt billigere i Thailand end i Danmark. Spørg evt. dine banker om gebyrer og overkurs, så du ved, om det er billigst at overføre kroner eller baht i netop dit tilfælde.

Prisen for at overføre til en thailandsk bank afhænger af beløbets størrelse, da den dels består af faste beløb og af en procentsats (overkurs). Og begge dele svinger fra bank til bank.

For at sammenligne har jeg prøvet at overføre såvel baht som kroner. Da jeg overførte i baht, blev de samlede omkostninger cirka det halve af, hvis jeg havde vekslet til kontanter eller brugt Visa/Mastercard. Men besparelsen blev endnu større da jeg overførte kroner. Selvom beløbet denne gang var det dobbelte, var omkostningerne det halve. Det kostede altså cirka en ottendedel af, hvad det ville have kostet at veksle til kontanter eller bruge Visa/Mastercard.

Men spørg som sagt dine banker om deres gebyrer og overkurs. Jeg brugte Lån & Spar Bank og Kasikorn Bank til sammenligningen. Bruger du andre banker, kan forholdet være omvendt med hensyn til at overføre i kroner eller baht.

Det er op til den enkelte afdeling i de thailandske banker, om de vil oprette en konto for en udlænding. Selv i samme afdeling kan poli­tikken svinge alt efter årstid eller den aktuelle afdelings­leder. Men sædvan­ligvis kræves det, at du har et længere­varende visa og ikke kun en 30-dages opholdstilladelse.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Før rejsen - Kreditkort


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Lang ferie i Thailand
Tags: Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Samui - Phuket - Koh Phangan - Koh Tao - Khao Lak - Phi Phi - Ao Nang - Strand - Aktiviteter - Transport - Backpacker - White water rafting - Shopping - Tham Phraya Nakhon - Dykning - Similan Islands - På rejsen
Lang ferie i Thailand Har du sabbatår? Er du blevet pensionist? Eller har du bare en lang ferie, som du vil bruge til en tur rundt i Thailand? Få hjælp til planlægning af en lang ferie rundt til forskellige steder i Thailand. Jeg giver dig gode råd og forslag til steder at besøge og til aktiviteter og udflugtsture.
Visa
Tags: Visa - Pas - Ambassade
Visa til Thailan Som almin­de­lig dansk tu­rist be­hø­ver du ik­ke tæn­ke på visa til Thai­land, men ved læn­ge­re op­hold, el­ler ved ind­rej­se over land, skal du mås­ke have et visa fra den thai­land­ske am­bas­sa­de i Dan­mark. Læs mere om reg­ler­ne, og hvad kra­ve­ne er til de for­skel­lige visa.
Beskyt ferieminderne!
Tags: Backup - Billeder - Computer - Smartphone - Tavlecomputer - Mobil
Backup Brug backup! De fleste er blot et enkelt sekund fra at miste alle deres ferie­bil­le­der samt bil­le­der og film­klip af bør­nene og vig­tige do­ku­men­ter. Læs om for­de­lene ved on­line backup - du be­skyt­ter ikke kun dine filer, du får også en række prak­tis­ke ferie­funk­tioner, fx adgang til dine hjem­lige bil­le­der og do­ku­men­ter og mu­lig­hed for at dele dem.
Tag en kuglepen med
Tags: Pas - Fly
Indrejseformular Når du skal gennem pas­kon­trol­len i Thai­land, skal du af­le­vere en ud­fyldt for­mu­lar med dit navn og for­skel­lige an­dre op­lys­nin­ger. Du får ud­le­ve­ret for­mu­la­ren i fly­ve­ren, så det kan være en for­del at have en kug­le­pen med. Har du ikke en ud­fyldt for­mu­lar til pas­be­tjen­ten, bli­ver du af­vist. Du skal så have fat i en formular, udfylde den og så starte forfra i køen - og den kan være meget lang!
Rosenrøde drømme
Tags: Før rejsen - Strand - Natur - Jungle - Aktiviteter
Hytte på stranden Hvad kan være mere roman­tisk end en lille hytte på en øde tro­pisk strand med hvidt sand, krys­tal­klart vand og palmer? Men du skal tænke drøm­men igennem, før du be­stil­ler rejsen.
E-cigaretter er forbudt!
Tags: Cigaretter - Fængsel - Før rejsen - Politi - Forbrydelse
E-cigaretter E-cigaretter er strengt forbudt i Thailand. Bliver du taget med e-cigaretter og væske i tolden eller af politiet, bliver de konfiskeret, du får en bøde, og du risikerer at blive anholdt i processen og endda også at få en fængselsstraf — straframmen går helt op til ti års fængsel.
Medicin med til Thailand
Tags: Før rejsen - Medicin
Medicin til Thailand Du kan normalt tage din medicin med dig til Thailand uden problemer, men visse former for medicin kræver særlig dokumentation, læs mere ...
Joiner fee
Tags: Før rejsen - Hotel - Sex
Joiner fee Nogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Veksling til baht
Tags: Før rejsen - Kreditkort
Veksle til baht Nej, det er ikke gra­tis at vek­sle i ban­ken el­ler hos tje­nes­ter som Forex, så­dan som de ger­ne vil ha­ve dig til at tro det. Du be­ta­ler en dyr over­­kurs. Des­u­den er det ik­ke en god ide at rej­se med man­ge kon­tan­ter. Læs, hvad du bør gøre ...
facebook, Google+ og andre sider på nettet
Tags: Før rejsen - På rejsen
facebook, Google+ m.fl. Brug sociale tjenester som face­book og Google+ samt forummer, blogs og din egen hjemme­side med om­tanke. Selv­om du glæder dig til drømme­rejsen til Thailand, så er der ingen grund til at fortælle alt for meget på nettet. Læs, hvad du bør undgå ...
El-stik og strømstyrke
Tags: Før rejsen
El-stik Selvom de thailandske el-stik er ander­ledes end de danske, kan du godt bruge dit el-grej med danske stik i Thailand.
Sexlegetøj og porno
Tags: Før rejsen - Sex
Sexlegetøj Pas på med sex­le­ge­tøj og por­no i bagagen. Det er nem­lig for­budt at ta­ge den slags med til Thailand!
Husk rejseforsikring!
Tags: Før rejsen - Transport - Scooter - Aktiviteter - Jetski - Forsikring
rejse­for­sik­ring En rejse­for­sik­ring er altid en god ide, og den er endnu mere nødvendig ved en rejse til Thailand end til euro­pæiske rejse­mål. Dit syge­sik­rings­kort dækker ikke i Thailand.
Ferielængde og højsæson
Tags: Før rejsen - Klima - Regntid
Højsæson og regntid Højsæsonen i Thailand er ikke den sam­me som for sol­­rej­ser i Eu­ro­pa. Og med hen­syn til fe­rie­­læng­den, så bør du hol­de mindst to ugers fe­rie i Thai­land, læs hvorfor.
Vaccine eller ikke vaccine
Tags: Før rejsen
Vaccine Normalt er det ikke nødvendigt med vaccine før en rejse til Thailand. Men hvis du bevæger dig væk fra de sædvanlige turist­områder, bør du lige tjekke denne side.
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Tags: Før rejsen
Rejsevejledning Udenrigs­mini­steriet udsender løbende rejse­vej­led­ninger til Thailand, hvor du kan se, hvilke områder du bør undgå. Fx bør du undgå rejser til de syd­ligste, mus­limske provinser, eller om der er uro andre steder i landet.
Optjen flybonus og få en gratis rejse
Tags: Før rejsen - Transport - Fly
Flybonus Tilmeld dig helt gratis fly­sel­ska­bets bonus­ordning og optjen bonus­points til en gratis rejse til Thailand, London, eller hvor du vil hen. Pointene kan også bruges til at opgradere til en bedre klasse eller til at købe varer. Læs, og meld dig til nu!

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.