Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Bæredygtig turisme i Thailand

De mange turister i Thailand belaster naturen. Læs hvad du kan gøre for at mindske dit aftryk på naturen.

Tags: Miljø - Natur - Før rejsen - På rejsen - Dyrevelfærd - Tiggere - Solcreme - Korruption

Vil du være en 100 procent bæredygtig turist á la Greta Thunberg, er det ikke Thailand, du skal besøge. Alene flyveturen frem og tilbage ødelægger enhver tanke om miljømæssig bæredygtighed. Så hvis 100 procent bæredygtig turisme er dit mål, så kan du i stedet bide kulden i dig og besøge den lokale strand.

Hvis du ikke går helt så højt op i miljøet som Greta, eller hvis du mener dine andre miljø-tiltag opvejer flyveturen (se længere nede), så kan du nyde en lækker thailandsk strand, mens de andre vikinger går rundt med vanter, halstørklæde og dryppende næse.

Men selv hvis vi ser bort fra flyveturen, så risikerer du at sætte et skadeligt aftryk på naturen ved dit besøg i Thailand. For mens turisme sædvanligvis skæpper godt i den thailandske statskasse, så kniber det mere med at få penge ud af kassen igen til at beskytte naturen og modvirke effekten af de mange besøgende turister.

Der er faktisk indført nogle tiltag fra regeringen for at beskytte naturen, men det kniber med håndhævelsen af dem. Og for de fleste af borgerne er naturens ressourcer til for at blive brugt og til at få penge i kassen her og nu uden tanke på langsigtede effekter eller dyrs velbefindende.

Efterspørgsel skaber udbud

Turister vil gerne have oplevelser, og de lokale er meget opfindsomme for at opfylde behovet.

Du kan fx få en tur på ryggen af en elefant, blive fotograferet med lettere bedøvede tigre, eller med krokodiller, slanger eller sågar truede dyrearter som fx plumlori, på engelsk kendt som slow loris – se billede.

Ulovligheder får ofte lov at fortsætte, fordi politiet og andre håndhævere er ligeglade, eller fordi de får penge for at kigge den anden vej. I nogle tilfælde er myndighederne medvirkende til ulovlighederne, det gælder fx ved inddragelse af beskyttede landområder.

Thailand har mange nationalparker og beskyttede områder, der er offentligt ejet, og hvor det er forbudt at opføre bygninger, men det er absolut ikke usædvanligt, at det alligevel lykkes for VIP'er eller rige mennesker at få "lov" at overtage og rydde et område og bygge bolig, hotel eller et helt resort på området. Den lokale offentlige landinspektør udsteder et skøde på grunden mod klækkelig betaling.

Myndighederne slår nogle gange ned på den slags projekter, og nogle gange ender det også med, at bygningerne fjernes. Men det er typisk kun, hvis "ejerne" ikke kender de rette VIP'er eller myndighedspersoner højere oppe i systemet.

Masseturismens fodaftryk

Misbruget af dyr og beskyttede områder sker hovedsageligt for at efterkomme en efterspørgsel fra turister. Men der er også andre problemer i forbindelse med masseturisme.

Traditionelt har thaierne ikke haft særlig meget forståelse for beskyttelse af naturen og miljøet, hvilket du kan læse mere om i artiklen Miljøbevidst i Thailand, men problemet er blevet meget større på grund af den kraftigt stigende turisme i det seneste årti op til coronaens indtog. I 2009 havde Thailand besøg af 14 millioner turister, i 2018 var det steget til 40 millioner. Turisme bidrog i 2019 med op mod 20 procent af det thailandske bruttonationalprodukt.

Men man fulgte ikke op med beskyttelse og tiltag til at rette op på indvirkningen af masseturismen. Det har betydet, at på flere naturskønne ferieøer har affaldet fået lov at hobe sig op direkte i naturen eller på lossepladser, fordi man ikke har investeret i en forbedret affaldshåndtering og bortskaffelse.

Billedet ovenfor er taget på Phuket, hvor man rent faktisk har affaldshåndtering på plads, så dette er bare dovenskab.

Først i de senere år har man fået øjnene op for, at mange turister betyder et større aftryk på naturen, og at man er nødt til at satse på en mere bæredygtig turisme for at beskytte naturen, inden skaderne er uoprettelige. Desværre har indsatsen indtil nu været meget spredt, og det er kun få steder, der har nydt godt af opmærksomheden.

Et af de få steder, hvor man har handlet resolut, er ved lukning af Maya Beach, der er kendt fra filmen The Beach. Efter filmens premiere blev stranden invaderet af turister, og det satte sine spor på omgivelserne.

I 2018 besluttede man sig for at lukke for adgangen i fire måneder, så naturen kunne komme til sig selv. Man udskød så genåbningen flere gange siden, og først for nylig er der blevet åbnet for adgang til stranden. Men nu er det forbudt at sejle i bugten, så man skal ankomme på den anden side af øen og så gå over landjorden frem til stranden. Der er også begrænsning på antallet af besøgende. Lukningen og begrænsningen er rent faktisk en imponerende beslutning, for stranden var en rigtig god indtægtskilde. Det kostede 200 baht (200 baht) i miljøafgift at besøge den. Efter genåbningen er prisen sat op til 400 baht (400 baht), men de får stadig færre penge i kassen end før i tiden.

Der er også andre steder, man holder lukket i perioder, det gælder fx Similan-øerne, hvor der også er sat en grænse for, hvor mange turister, der kan få adgang, når der er åbent.

Man er også begyndt at være mere opmærksom på at få flyttet affald fra steder uden ordentlig affaldshåndtering – såsom små naturskønne øer – til steder med forbrændingsanstalter. Så det går det rigtige vej, omend meget langsomt.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så mens vi mennesker har måttet døje med corona-restriktioner, så har naturen i Thailand fået et lille pusterum. Men verden er åben igen, og antallet af turister i Thailand nærmer sig antallet inden corona-krisen.

Sådan kan du gøre ferien mere bæredygtig

Som nævnt først i artiklen, er flyveturen til Thailand ikke forenelig med bæredygtig turisme. Og dog, for du kan opveje flyveturens CO2-forbrug ved at investere i CO2-besparelser andre steder. Nogle flyselskaber tilbyder at gøre det for dig, men du kan også selv købe "aflad" ved at investere i projekter, der sparer CO2.

Gold Standards hjemmeside, kan du bidrage til forskellige projekter, hvor priserne starter fra 10 dollar pr. ton sparet CO2 for investering i fx et vindmølleprojekt. Vil du hellere investere i mere miljøvenlige ovne til befolkningen i Darfur, koster det 15 dollar pr. ton sparet CO2, mens genskabning af skov i Nicaragua kan købes for 34 dollar pr. ton.

Vindmølleprojekt

Du udleder lige godt 1 ton CO2, hvis du flyver direkte til Thailand på økonomiklasse. Der udledes mere, hvis du mellemlander, ligesom en plads på de dyre rækker udleder mere, fordi de fylder en større procentdel af den tilgængelige plads i flyet. Så hvis du vil opveje dit CO2-forbrug, skal du altså købe aflad for 3 ton for en tur frem og tilbage på økonomiklasse og vel 5-6 ton for en tur på de dyre rækker.

Grøn reklame

Det kan være svært at vurdere hvilke hoteller, restauranter og udflugtsture, der er miljøvenlige. Hvis de dumper affald i hav eller på forkerte steder, så gør de det normalt ikke, mens kunderne ser det. Nogle reklamerer med, at de er miljøvenlige, og chancen for at de vitterligt også er det, er nok større end hos dem, der ikke reklamerer med det.

Minimér brugen af aircondition, og indstil den til en lidt højere temperatur, end du ellers ville. Man vænner sig til varmen, så du kan evt. indstille den endnu et par grader højere et par dage efter ankomst. Varmen er for øvrigt ikke det værste i Thailand, det er luftfugtigheden, og luftfugtigheden stiger jo lavere temperatur, der er valgt på airconditionen. Det betyder, at aircon'en skal arbejde ekstra hårdt for at trække mere fugtighed ud af luften, hvis du vælger en lav temperatur.

Brug håndklæderne på hotellet mere end én gang – ligesom derhjemme. Mange hoteller opfordrer i vore dage til, at man bruger håndklæderne mere end én gang. Men her kan man mistænke, at det ikke så meget er tanken på miljøet, der spiller ind, men mere hotellets fokus på pengepungen. Men selv hvis der kan være tvivl om hotellets motiver, så kan du jo spare på håndklæderne ud fra et miljøvenligt motiv.

Prøv at undgå engangsplastik, som fx plastikposer, bestik, sugerør og skumbakker. Brugen af engangsplastik i Thailand er endnu mere problematisk end herhjemme, fordi det ofte ender i havet, i naturen eller på en losseplads i stedet for at ende på en forbrændingsanstalt.

Medbring affaldsposer, hvis du går på tur i naturen, så du kan smide affaldet i en affaldsspand på vejen eller på hotellet. Medbring gerne to poser, så du kan adskille genbrugsaffald, som fx drikkeflasker, fra andet affald. Klunsere gennemgår typisk affaldet for at finde ting, de kan sælge på genbrugsstationer, så hvis du sorterer affaldet, gør du arbejdet nemmere for dem, og du minimerer samtidig risikoen for, at de overser noget, der kan genbruges.

Koralrev

Dykker du ved et koralrev, så lad være med at tage souvenirs med hjem. Dels er det forbudt, og dels bliver der ikke meget koralrev tilbage, hvis alle besøgende brækker stykker af. Bemærk at visse typer af sololie kan skade koralrev, det er dem, der indeholder kemikalierne Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3), Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate), 4-Methylbenzylid Camphor (4MBC) og Butylparaben, så tjek varedeklarationen. Det er for øvrigt forbudt at medbringe den slags sololier i nationalparker.

Lad være med at tage mod tilbud om at blive fotograferet sammen med vilde dyr, det være sig tigre, slanger, krokodiller og plumloris. Elefanter er lidt i en genre for sig selv, for der findes en del elefantlejre, hvor man tager sig af gamle arbejdselefanter, og dér er besøg og fotografering en af mulighederne for at få penge til elefanternes føde. De elefantvenlige lejre tilbyder ikke elefantridning. Det er for øvrigt ikke kun dyr, der misbruges for at få penge i kassen. Lad være med at give penge til tiggere med børn og børn, der sælger blomster og lignende.

Spis lokal mad. Thailandsk oksekød er elendigt, så hvis du fristes til at købe en god bøf, vil den typisk være importeret med fly. Og den vil sandsynligvis også koste lige så meget eller mere som i Danmark. Vent med bøffen, til du er hjemme, og spis thailandsk mad i Thailand.

Tags: Miljø - Natur - Før rejsen - På rejsen - Dyrevelfærd - Tiggere - Solcreme - Korruption

Andre artikler med tips før rejsen: