Rejseforsikring

Det er vigtigt med en god rejseforsikring, når du rejser til Thailand.

Tags: Forsikring - Scooter - Jetski - Før rejsen

Det kan være en dyr for­nøjelse at tage på ferie uden rejse­forsikring. Sørg derfor altid for at have en ordentlig for­sikring, der dækker dine plan­lagte akti­viteter. Har du planer om en aktiv ferie, fx med dykning eller bungee jump, har du brug for en for­sikring der dækker mere, end hvis du blot vil ligge og dase på stranden.

Dit sygesikrings­kort dækker ikke i Thailand, og selvom pris­niveauet er lavt i Thailand, så kan læge­behandling være tem­melig dyrt og ikke mindst hjem­trans­port i for­bindelse med sygdom kan være ekstremt dyrt. Du kan sagtens ende med en regning på flere hundrede tusinde kroner. Så sørg for, at den slags er inkluderet i forsikringen.

Det kan også være en god ide med en af­bestil­lings­for­sikring, hvis du fx bliver nødt til at aflyse rejsen på grund af egen sygdom eller sygdom i familien. Tjek evt. først, om du har en anden for­sikring, der dækker dette. Det kan fx være til­fældet, hvis du har et MasterCard, hvor der ofte følger en begrænset rejse­for­sikring med. Der er trods alt ingen grund til at betale to gange for det samme. MasterCard-for­sik­ringen dækker muligvis også, hvis kuf­ferten forsvinder under rejsen.

Leje af køretøj

Du kan leje en bil med chauffør for næsten ingen penge i Thailand, hvilket kan være en udmærket måde at komme rundt på. Også fordi du dermed slipper for besvær med at finde vej og med at vænne dig til, at der er venstre­kørsel. Og du slipper for for­sik­rings­pro­blemer i forbindelse med kørslen.

Vil du selv køre, så sørg for at have en for­sikring, der dækker egen kørsel. Vær også opmærksom på, at for­sik­ringen ikke dækker, med­mindre du har et gyldigt køre­kort til det valgte køretøj. Der kræves kørekort til motorcykel, hvis du kører på en scooter. Læs mere om gyldigt kørekort og et internationalt kørekort fra kommunen i artiklen Leje af scooter og motorcykel.

De fleste udlejere af køre­tøjer er lige­glade med, om du har et gyl­digt køre­kort, og bøden for at køre uden er til at overskue. Men for­sik­ringen er ikke ligeglad! Det kan blive rigtigt dyrt for dig, hvis du har et uheld, og du har kørt uden gyldigt kørekort. Også selvom uheldet ikke er din skyld.

Husk også at læse det med småt i for­sik­rings­be­tin­gel­serne. Netop ved leje af scooter eller motor­cykel kan du risikere, at der er be­græns­ninger i dæk­ningen, fx at for­sik­ringen kun dækker under en vis motorstørrelse.

Hvis du allerede har en rejseforsikring, så kontrollèr, om den også gælder for Thailand. Skal du købe en rejseforsikring, så prøv at sammenligne et par stykker, både med hensyn til pris og med hensyn til dækning. Tjek fx prisen for en rejseforsikring hos dit eget forsikringsselskab og hos specialiserede rejse­forsikrings­selskaber som fx Europæiske.

Ekstra lang ferie

De fleste rejse­for­sik­ringer dæk­ker op til to måneder. Skal du på en længere rejse, end standardforsikringen dækker, skal du tegne en ekstra­for­sik­ring. Også selvom du måske kun skal være væk en enkelt dag mere end standardforsikringen dækker.

Hvis du har en forsikring, der dækker 60 dage, og du rejser i 61 dage, så er det ikke kun den ene dag, forsikringen ikke dækker. Den vil sandsynligvis slet ikke dække.

Tags: Forsikring - Scooter - Jetski - Før rejsen

Andre artikler med tips før rejsen: