Rejseforsikring

Det er vigtigt med en god rejseforsikring, når du rejser til Thailand.

Det kan være en dyr for­nøjelse at tage på ferie uden rejse­forsikring. Sørg derfor altid for at have en ordentlig for­sikring, der dækker dine plan­lagte akti­viteter. Har du planer om en aktiv ferie, har du måske brug for en for­sikring der dækker mere, end hvis du blot vil ligge og dase på stranden.

Dit sygesikrings­kort dækker ikke i Thailand, og selvom pris­niveauet er lavt i Thailand, så kan læge­behandling være tem­melig dyrt og ikke mindst hjem­trans­port i for­bindelse med sygdom kan være ekstrem dyrt. Du kan sagtens ende med en regning på flere hundrede tusinde kroner. Så sørg for, at den slags er inkluderet i forsikringen.

Det kan også være en god ide med en af­bestil­lings­for­sikring, hvis du fx bliver nødt til at aflyse rejsen på grund af egen sygdom eller sygdom i familien. Tjek evt. først, om du har en anden for­sikring, der dækker dette. Det kan fx være til­fældet, hvis du har et MasterCard, hvor der ofte følger en begrænset rejse­for­sikring med. Der er trods alt ingen grund til at betale to gange for det samme. MasterCard-for­sik­ringen dækker muligvis også, hvis kuf­ferten forsvinder under rejsen.

Leje af køretøj

Du kan leje en bil med chauffør for næsten ingen penge i Thailand, hvilket kan være en udmærket måde at komme rundt på. Også fordi du dermed slipper for besvær med at finde vej og med at vænne dig til, at der er venstre­kørsel (som regel). Og du slipper for for­sik­rings­pro­blemer i forbindelse med kørslen.

Når jeg ovenfor i parentes skriver "som regel" i for­bin­delse med ven­stre­kørsel, så er det fordi, thaierne glade­ligt kører i højre side, hvis det betyder, at de kommer hurtigere frem.

Har du planer om leje af scooter, motor­cykel eller bil, skal du være opmærksom på, at for­sik­ringen måske netop ikke dækker køre­tøjer og ud­gifter i for­bindelse med uheld.

Som turist i Thailand risi­kerer du at få til­kendt skylden, også selvom du ikke er skyld i uheldet. Erstat­ning for ting­skade og især person­skade kan være meget stor, og samtidig risi­kerer du at blive til­bage­holdt indtil en erstat­ning er aftalt og betalt. Det kan betyde, at du skal købe en ny billet hjem, fordi du misser den betalte rejse. Se også siden om korruption.

Skal du selv køre, så sørg for at have en for­sikring, der dækker dette! Vær også opmærksom på, at for­sik­ringen ikke dækker, med­mindre du har et gyldigt køre­kort. Dit danske køre­kort er ikke gyldigt i Thailand, du skal have et inter­na­tionalt køre­kort, der ud­stedes af din kommune, og som koster 25 kroner. Læs mere herom på siden om leje af scooter og motorcykel.

De fleste udlejere af køre­tøjer er lige­glade med, om du har et gyl­digt køre­kort, og bøden for at køre uden er til at overskue. Men for­sik­ringen er ikke ligeglad!

Husk også at læse det med småt i for­sik­rings­be­tin­gel­serne. Netop ved leje af scooter eller motor­cykel kan du risikere, at der er be­græns­ninger i dæk­ningen, fx at for­sik­ringen kun dækker under en vis motorstørrelse.

Vær også opmærksom på, at for­sik­ringen sikkert ikke dækker brug af jetski. Læs også siden om leje af jetski.

Ekstra lang ferie

De fleste rejse­for­sik­ringer dæk­ker op til to måneder. Skal du på en længere rejse, skal du tegne en ekstra­for­sik­ring. Og her render du ind i det spe­cielle, at ekstra­for­sik­ringen kan være dyrere end grund­for­sik­ringen, også selvom den skal dække i et kortere tidsrum.

Hvis du allerede har en rejseforsikring, så kontrollèr, om den også gælder for Thailand. Skal du købe en rejseforsikring, så prøv at sammenligne et par stykker, både med hensyn til pris og med hensyn til dækning. Du kan bruge nedenstående formular til at få et pristilbud fra World Nomads.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Før rejsen - Transport - Scooter - Aktiviteter - Jetski - Forsikring


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Lang ferie i Thailand
Tags: Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Samui - Phuket - Koh Phangan - Koh Tao - Khao Lak - Phi Phi - Ao Nang - Strand - Aktiviteter - Transport - Backpacker - White water rafting - Shopping - Tham Phraya Nakhon - Dykning - Similan Islands - På rejsen
Lang ferie i Thailand Har du sabbatår? Er du blevet pensionist? Eller har du bare en lang ferie, som du vil bruge til en tur rundt i Thailand? Få hjælp til planlægning af en lang ferie rundt til forskellige steder i Thailand. Jeg giver dig gode råd og forslag til steder at besøge og til aktiviteter og udflugtsture.
Visa
Tags: Visa - Pas - Ambassade
Visa til Thailan Som almin­de­lig dansk tu­rist be­hø­ver du ik­ke tæn­ke på visa til Thai­land, men ved læn­ge­re op­hold, el­ler ved ind­rej­se over land, skal du mås­ke have et visa fra den thai­land­ske am­bas­sa­de i Dan­mark. Læs mere om reg­ler­ne, og hvad kra­ve­ne er til de for­skel­lige visa.
Beskyt ferieminderne!
Tags: Backup - Billeder - Computer - Smartphone - Tavlecomputer - Mobil
Backup Brug backup! De fleste er blot et enkelt sekund fra at miste alle deres ferie­bil­le­der samt bil­le­der og film­klip af bør­nene og vig­tige do­ku­men­ter. Læs om for­de­lene ved on­line backup - du be­skyt­ter ikke kun dine filer, du får også en række prak­tis­ke ferie­funk­tioner, fx adgang til dine hjem­lige bil­le­der og do­ku­men­ter og mu­lig­hed for at dele dem.
Tag en kuglepen med
Tags: Pas - Fly
Indrejseformular Når du skal gennem pas­kon­trol­len i Thai­land, skal du af­le­vere en ud­fyldt for­mu­lar med dit navn og for­skel­lige an­dre op­lys­nin­ger. Du får ud­le­ve­ret for­mu­la­ren i fly­ve­ren, så det kan være en for­del at have en kug­le­pen med. Har du ikke en ud­fyldt for­mu­lar til pas­be­tjen­ten, bli­ver du af­vist. Du skal så have fat i en formular, udfylde den og så starte forfra i køen - og den kan være meget lang!
Rosenrøde drømme
Tags: Før rejsen - Strand - Natur - Jungle - Aktiviteter
Hytte på stranden Hvad kan være mere roman­tisk end en lille hytte på en øde tro­pisk strand med hvidt sand, krys­tal­klart vand og palmer? Men du skal tænke drøm­men igennem, før du be­stil­ler rejsen.
E-cigaretter er forbudt!
Tags: Cigaretter - Fængsel - Før rejsen - Politi - Forbrydelse
E-cigaretter E-cigaretter er strengt forbudt i Thailand. Bliver du taget med e-cigaretter og væske i tolden eller af politiet, bliver de konfiskeret, du får en bøde, og du risikerer at blive anholdt i processen og endda også at få en fængselsstraf — straframmen går helt op til ti års fængsel.
Medicin med til Thailand
Tags: Før rejsen - Medicin
Medicin til Thailand Du kan normalt tage din medicin med dig til Thailand uden problemer, men visse former for medicin kræver særlig dokumentation, læs mere ...
Joiner fee
Tags: Før rejsen - Hotel - Sex
Joiner fee Nogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Veksling til baht
Tags: Før rejsen - Kreditkort
Veksle til baht Nej, det er ikke gra­tis at vek­sle i ban­ken el­ler hos tje­nes­ter som Forex, så­dan som de ger­ne vil ha­ve dig til at tro det. Du be­ta­ler en dyr over­­kurs. Des­u­den er det ik­ke en god ide at rej­se med man­ge kon­tan­ter. Læs, hvad du bør gøre ...
facebook, Google+ og andre sider på nettet
Tags: Før rejsen - På rejsen
facebook, Google+ m.fl. Brug sociale tjenester som face­book og Google+ samt forummer, blogs og din egen hjemme­side med om­tanke. Selv­om du glæder dig til drømme­rejsen til Thailand, så er der ingen grund til at fortælle alt for meget på nettet. Læs, hvad du bør undgå ...
El-stik og strømstyrke
Tags: Før rejsen
El-stik Selvom de thailandske el-stik er ander­ledes end de danske, kan du godt bruge dit el-grej med danske stik i Thailand.
Sexlegetøj og porno
Tags: Før rejsen - Sex
Sexlegetøj Pas på med sex­le­ge­tøj og por­no i bagagen. Det er nem­lig for­budt at ta­ge den slags med til Thailand!
Husk rejseforsikring!
Tags: Før rejsen - Transport - Scooter - Aktiviteter - Jetski - Forsikring
rejse­for­sik­ring En rejse­for­sik­ring er altid en god ide, og den er endnu mere nødvendig ved en rejse til Thailand end til euro­pæiske rejse­mål. Dit syge­sik­rings­kort dækker ikke i Thailand.
Ferielængde og højsæson
Tags: Før rejsen - Klima - Regntid
Højsæson og regntid Højsæsonen i Thailand er ikke den sam­me som for sol­­rej­ser i Eu­ro­pa. Og med hen­syn til fe­rie­­læng­den, så bør du hol­de mindst to ugers fe­rie i Thai­land, læs hvorfor.
Vaccine eller ikke vaccine
Tags: Før rejsen
Vaccine Normalt er det ikke nødvendigt med vaccine før en rejse til Thailand. Men hvis du bevæger dig væk fra de sædvanlige turist­områder, bør du lige tjekke denne side.
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Tags: Før rejsen
Rejsevejledning Udenrigs­mini­steriet udsender løbende rejse­vej­led­ninger til Thailand, hvor du kan se, hvilke områder du bør undgå. Fx bør du undgå rejser til de syd­ligste, mus­limske provinser, eller om der er uro andre steder i landet.
Optjen flybonus og få en gratis rejse
Tags: Før rejsen - Transport - Fly
Flybonus Tilmeld dig helt gratis fly­sel­ska­bets bonus­ordning og optjen bonus­points til en gratis rejse til Thailand, London, eller hvor du vil hen. Pointene kan også bruges til at opgradere til en bedre klasse eller til at købe varer. Læs, og meld dig til nu!

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Facebook

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.