Rejseforsikring

Det er vigtigt med en god rejseforsikring, når du rejser til Thailand.

Tags: Forsikring - Scooter - Jetski - Før rejsen

Det kan være en dyr for­nøjelse at tage på ferie uden rejse­forsikring. Sørg derfor altid for at have en ordentlig for­sikring, der dækker dine plan­lagte akti­viteter. Har du planer om en aktiv ferie, har du måske brug for en for­sikring der dækker mere, end hvis du blot vil ligge og dase på stranden.

Dit sygesikrings­kort dækker ikke i Thailand, og selvom pris­niveauet er lavt i Thailand, så kan læge­behandling være tem­melig dyrt og ikke mindst hjem­trans­port i for­bindelse med sygdom kan være ekstrem dyrt. Du kan sagtens ende med en regning på flere hundrede tusinde kroner. Så sørg for, at den slags er inkluderet i forsikringen.

Det kan også være en god ide med en af­bestil­lings­for­sikring, hvis du fx bliver nødt til at aflyse rejsen på grund af egen sygdom eller sygdom i familien. Tjek evt. først, om du har en anden for­sikring, der dækker dette. Det kan fx være til­fældet, hvis du har et MasterCard, hvor der ofte følger en begrænset rejse­for­sikring med. Der er trods alt ingen grund til at betale to gange for det samme. MasterCard-for­sik­ringen dækker muligvis også, hvis kuf­ferten forsvinder under rejsen.

Leje af køretøj

Du kan leje en bil med chauffør for næsten ingen penge i Thailand, hvilket kan være en udmærket måde at komme rundt på. Også fordi du dermed slipper for besvær med at finde vej og med at vænne dig til, at der er venstre­kørsel (som regel). Og du slipper for for­sik­rings­pro­blemer i forbindelse med kørslen.

Når jeg ovenfor i parentes skriver "som regel" i for­bin­delse med ven­stre­kørsel, så er det fordi, thaierne glade­ligt kører i højre side, hvis det betyder, at de kommer hurtigere frem.

Har du planer om leje af scooter, motor­cykel eller bil, skal du være opmærksom på, at for­sik­ringen måske netop ikke dækker køre­tøjer og ud­gifter i for­bindelse med uheld.

Som turist i Thailand risi­kerer du at få til­kendt skylden, også selvom du ikke er skyld i uheldet. Erstat­ning for ting­skade og især person­skade kan være meget stor, og samtidig risi­kerer du at blive til­bage­holdt indtil en erstat­ning er aftalt og betalt. Det kan betyde, at du skal købe en ny billet hjem, fordi du misser den betalte rejse. Se også siden om korruption.

Skal du selv køre, så sørg for at have en for­sikring, der dækker dette! Vær også opmærksom på, at for­sik­ringen ikke dækker, med­mindre du har et gyldigt køre­kort. Dit danske køre­kort er ikke gyldigt i Thailand, medmindre det er et af de nye med engelsk tekst – ellers skal du have et inter­na­tionalt køre­kort, der ud­stedes af din kommune, og som koster 25 danske kroner. Læs mere herom på siden om leje af scooter og motorcykel.

De fleste udlejere af køre­tøjer er lige­glade med, om du har et gyl­digt køre­kort, og bøden for at køre uden er til at overskue. Men for­sik­ringen er ikke ligeglad!

Husk også at læse det med småt i for­sik­rings­be­tin­gel­serne. Netop ved leje af scooter eller motor­cykel kan du risikere, at der er be­græns­ninger i dæk­ningen, fx at for­sik­ringen kun dækker under en vis motorstørrelse.

Vær også opmærksom på, at for­sik­ringen sikkert ikke dækker brug af jetski. Læs også siden om leje af jetski.

Hvis du allerede har en rejseforsikring, så kontrollèr, om den også gælder for Thailand. Skal du købe en rejseforsikring, så prøv at sammenligne et par stykker, både med hensyn til pris og med hensyn til dækning. Tjek fx prisen for en rejseforsikring hos dit eget forsikringsselskab og hos specialiserede rejse­forsikrings­selskaber som Allianz, Coverwise (bruger Allianz og Falck) og World Nomads. Du kan også finde og sammenligne priser på en sammenligningsside, som fx RejseforsikringsGuiden.dk.

Ekstra lang ferie

De fleste rejse­for­sik­ringer dæk­ker op til to måneder. Skal du på en længere rejse, skal du tegne en ekstra­for­sik­ring. Og her render du ind i det spe­cielle, at ekstra­for­sik­ringen kan være dyrere end grund­for­sik­ringen, også selvom den skal dække i et kortere tidsrum.

Tags: Forsikring - Scooter - Jetski - Før rejsen

Andre artikler med tips før rejsen: