Optjen flybonus og få en gratis rejse

Meld dig gratis ind i en bonusordning og få gratis rejser.

Flybonus

Hvis du ikke allerede er medlem i et flyselskabs bonusordning, så kan det være en god ide at melde dig ind i forbindelse med en rejse til Thailand. Medmindre du bestiller en charterrejse, kan du optjene bonuspoints, der enten kan veksles til varer, opgradering af rejser eller til en helt ny rejse. Bonuspoints optjenes efter rejsens længde, og da rejsen til Thailand er lang, tjener du hurtigt en masse points.

Pointene skal typisk bruges i løbet af to eller tre år efter optjeningen. Medlemskabet er gratis, så du har intet at tabe, du kan kun vinde på et medlemsskab.

Flysel­ska­ber­ne sam­ar­bej­der ty­pisk, så du kan op­tje­ne bo­nus­points, selv­om du be­nyt­ter for­skel­lige sel­ska­ber. Bli­ver du med­lem hos SAS, kan du så­le­des og­så op­tje­ne bo­nus­points, når du fly­ver med Thai Air­ways, Tur­kish Air­lines el­ler Spainair. De er nemlig alle blandt de 27 medlemmer i Star Alliance.

Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvilket selskab du melder dig til hos. De optjente points skal bruges i det pågældende selskab, og kan altså ikke bruges hos de andre selskaber i samarbejdet. Det vil sige, at hvis du vil bruge en gratis rejse til at flyve til London, så skal du vælge et selskab, der tilbyder rejser til London.

Du kan sagtens være medlem i flere flyselskaber samtidig, men eftersom pointene ikke kan overføres, risikerer du at udvande dine points, hvis du optjener dem i forskellige selskaber. Det kan betyde, at de udløber, inden du når at spare nok op til en gratis rejse, eller hvad du nu ellers vil bruge pointene til.

Du skal også være opmærksom på, at når du køber billet hos et andet selskab end der, hvor du er medlem, kan der være forskel på, hvilken bonus billetten giver ret til. Jeg er medlem hos Turkish Airlines, og køber jeg en billet hos SAS, kan jeg risikere, at den udløser 100 procent bonuspoint eller fx kun 25 procent.

Du kan ikke altid se bonusklassen, når du køber en billet. Hos SAS skal du således ringe til deres kundeservice for at få at vide, hvilken bonusklasse billetten tilhører. Nogle gange kan det være en fordel at betale lidt mere for en billet for at komme op i en højere bonusklasse.

Efter fem rejser til Thailand har jeg optjent en gratis returrejse til Bangkok. Selv hvis du ikke har tænkt dig at rejse så mange gange til Thailand, kan et medlemskab være en god ide, for det kræver selvfølgelig langt mindre at optjene en gratis rejse til London, Istanbul, eller hvor du ellers kan tænke dig at rejse hen.

I stedet for at bruge mine points til en returrejse til Bangkok, kan jeg således bruge dem på to returrejser til Istanbul. Eller jeg kan tage en rundtur til Istanbul, London, tilbage til Istanbul og så selvfølgelig tilbage til København. Det skal dog tilføjes, at det kun er selve billetten, der er gratis. Der skal stadig betales lufthavnsskatter og lignende.

Selvom der kan være en masse at skulle sætte sig ind i, så afsæt et par timer til at vælge et selskab til medlemskab, og meld dig så ind. Reelt set kan du vente med at melde dig ind til efter rejsen, da de fleste selskaber tilbyder at medtage points for rejser op til et år forud for indmeldelsen. Men det kan være besværligt at få godkendt tidligere rejser, så det er en klar fordel, hvis du melder dig ind på forhånd.

Gem boardingpass, billet m.m.

Hvis du melder dig ind efter rejsen, så gem dit boardingpas, e-billet, og hvad du ellers får udstedt, så du har dokumentation for rejsen.

Hermed links til bonusordninger i nogle af de mest relevante selskaber og selskaber, som ofte har de billigste rejser til Thailand:

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Før rejsen - Transport - Fly


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Lang ferie i Thailand
Tags: Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Samui - Phuket - Koh Phangan - Koh Tao - Khao Lak - Phi Phi - Ao Nang - Strand - Aktiviteter - Transport - Backpacker - White water rafting - Shopping - Tham Phraya Nakhon - Dykning - Similan Islands - På rejsen
Lang ferie i Thailand Har du sabbatår? Er du blevet pensionist? Eller har du bare en lang ferie, som du vil bruge til en tur rundt i Thailand? Få hjælp til planlægning af en lang ferie rundt til forskellige steder i Thailand. Jeg giver dig gode råd og forslag til steder at besøge og til aktiviteter og udflugtsture.
Visa
Tags: Visa - Pas - Ambassade
Visa til Thailan Som almin­de­lig dansk tu­rist be­hø­ver du ik­ke tæn­ke på visa til Thai­land, men ved læn­ge­re op­hold, el­ler ved ind­rej­se over land, skal du mås­ke have et visa fra den thai­land­ske am­bas­sa­de i Dan­mark. Læs mere om reg­ler­ne, og hvad kra­ve­ne er til de for­skel­lige visa.
Beskyt ferieminderne!
Tags: Backup - Billeder - Computer - Smartphone - Tavlecomputer - Mobil
Backup Brug backup! De fleste er blot et enkelt sekund fra at miste alle deres ferie­bil­le­der samt bil­le­der og film­klip af bør­nene og vig­tige do­ku­men­ter. Læs om for­de­lene ved on­line backup - du be­skyt­ter ikke kun dine filer, du får også en række prak­tis­ke ferie­funk­tioner, fx adgang til dine hjem­lige bil­le­der og do­ku­men­ter og mu­lig­hed for at dele dem.
Tag en kuglepen med
Tags: Pas - Fly
Indrejseformular Når du skal gennem pas­kon­trol­len i Thai­land, skal du af­le­vere en ud­fyldt for­mu­lar med dit navn og for­skel­lige an­dre op­lys­nin­ger. Du får ud­le­ve­ret for­mu­la­ren i fly­ve­ren, så det kan være en for­del at have en kug­le­pen med. Har du ikke en ud­fyldt for­mu­lar til pas­be­tjen­ten, bli­ver du af­vist. Du skal så have fat i en formular, udfylde den og så starte forfra i køen - og den kan være meget lang!
Rosenrøde drømme
Tags: Før rejsen - Strand - Natur - Jungle - Aktiviteter
Hytte på stranden Hvad kan være mere roman­tisk end en lille hytte på en øde tro­pisk strand med hvidt sand, krys­tal­klart vand og palmer? Men du skal tænke drøm­men igennem, før du be­stil­ler rejsen.
E-cigaretter er forbudt!
Tags: Cigaretter - Fængsel - Før rejsen - Politi - Forbrydelse
E-cigaretter E-cigaretter er strengt forbudt i Thailand. Bliver du taget med e-cigaretter og væske i tolden eller af politiet, bliver de konfiskeret, du får en bøde, og du risikerer at blive anholdt i processen og endda også at få en fængselsstraf — straframmen går helt op til ti års fængsel.
Medicin med til Thailand
Tags: Før rejsen - Medicin
Medicin til Thailand Du kan normalt tage din medicin med dig til Thailand uden problemer, men visse former for medicin kræver særlig dokumentation, læs mere ...
Joiner fee
Tags: Før rejsen - Hotel - Sex
Joiner fee Nogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Veksling til baht
Tags: Før rejsen - Kreditkort
Veksle til baht Nej, det er ikke gra­tis at vek­sle i ban­ken el­ler hos tje­nes­ter som Forex, så­dan som de ger­ne vil ha­ve dig til at tro det. Du be­ta­ler en dyr over­­kurs. Des­u­den er det ik­ke en god ide at rej­se med man­ge kon­tan­ter. Læs, hvad du bør gøre ...
facebook, Google+ og andre sider på nettet
Tags: Før rejsen - På rejsen
facebook, Google+ m.fl. Brug sociale tjenester som face­book og Google+ samt forummer, blogs og din egen hjemme­side med om­tanke. Selv­om du glæder dig til drømme­rejsen til Thailand, så er der ingen grund til at fortælle alt for meget på nettet. Læs, hvad du bør undgå ...
El-stik og strømstyrke
Tags: Før rejsen
El-stik Selvom de thailandske el-stik er ander­ledes end de danske, kan du godt bruge dit el-grej med danske stik i Thailand.
Sexlegetøj og porno
Tags: Før rejsen - Sex
Sexlegetøj Pas på med sex­le­ge­tøj og por­no i bagagen. Det er nem­lig for­budt at ta­ge den slags med til Thailand!
Husk rejseforsikring!
Tags: Før rejsen - Transport - Scooter - Aktiviteter - Jetski - Forsikring
rejse­for­sik­ring En rejse­for­sik­ring er altid en god ide, og den er endnu mere nødvendig ved en rejse til Thailand end til euro­pæiske rejse­mål. Dit syge­sik­rings­kort dækker ikke i Thailand.
Ferielængde og højsæson
Tags: Før rejsen - Klima - Regntid
Højsæson og regntid Højsæsonen i Thailand er ikke den sam­me som for sol­­rej­ser i Eu­ro­pa. Og med hen­syn til fe­rie­­læng­den, så bør du hol­de mindst to ugers fe­rie i Thai­land, læs hvorfor.
Vaccine eller ikke vaccine
Tags: Før rejsen
Vaccine Normalt er det ikke nødvendigt med vaccine før en rejse til Thailand. Men hvis du bevæger dig væk fra de sædvanlige turist­områder, bør du lige tjekke denne side.
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Tags: Før rejsen
Rejsevejledning Udenrigs­mini­steriet udsender løbende rejse­vej­led­ninger til Thailand, hvor du kan se, hvilke områder du bør undgå. Fx bør du undgå rejser til de syd­ligste, mus­limske provinser, eller om der er uro andre steder i landet.
Optjen flybonus og få en gratis rejse
Tags: Før rejsen - Transport - Fly
Flybonus Tilmeld dig helt gratis fly­sel­ska­bets bonus­ordning og optjen bonus­points til en gratis rejse til Thailand, London, eller hvor du vil hen. Pointene kan også bruges til at opgradere til en bedre klasse eller til at købe varer. Læs, og meld dig til nu!

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce:

Annonce: