Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Visa til Thailand

Som dansk statsborger kan du rejse til Thailand i op til 30 dage uden visa.

Tags: Visa - Pas - Ambassade - Før rejsen

Visastempel

Du behøver ikke at tænke på visa, hvis du blot skal på en almin­delig ferie­tur til Thailand. Som dansk statsborger er du undtaget for visa-pligt ved ophold mindre end 30 dage ved ankomst med fly og 15 dage ved ankomst over landjord eller ad søvejen.

Ved ankomst får du auto­matisk et stempel i passet, hvoraf seneste udrej­se­dag frem­går.

Krav til "ankomstvisaet" (som reelt ikke er et visa):

 • Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder efter indrejse.
 • Du skal være i besiddelse af en billet til fly ud af Thailand inden for 30 dage efter ankomst.
 • Du skal være i besiddelse af penge til dit ophold, mindst 10.000 baht (10000 baht) for én person eller 20.000 baht (20000 baht) for en familie.

Du vil normalt ikke blive afvist af pasbetjentene i Thailand, hvis du ikke har en billet til fly ud af Thailand. Til gengæld kan du risikere, at flyselskabet ikke vil tage dig med uden et visa i passet eller uden en billet ud af Thailand. De skal flyve dig gratis tilbage, hvis pasbetjentene afviser dig, og den risiko vil de normalt ikke tage.

Med hensyn til kravet om penge, så har jeg aldrig oplevet eller hørt om nogle, som skulle fremvise penge ved ankomst i en lufthavn. Men læs også afsnittet om visa-run.

Ankomstvisaet kan forlænges med 30 dage ved henvendelse på det lokale immigrations-kontor. Forlængelsen koster 1.900 baht (1900 baht). Det er helt og holdent op til den ansatte på immigrationskontoret, om du kan få forlængelsen. Afvises forlængelsen, skal du forlade Thailand inden for 7 dage efter udløb af ankomstvisaet. Det er kun muligt at få forlænget én gang.

Kan dit ophold i Thailand ikke dækkes af et ankomstvisa, har du flere muligheder, som jeg beskriver nedenfor.

Visa-run

Du kan tage på et såkaldt visa run. Du passerer en landegrænse til fx Myanmar (Burma), Cambodja eller Laos, og vender så straks tilbage til Thailand, hvorved du får et nyt 15-dages visa. Denne metode kan dog ikke bruges igen og igen, da den tidligere har været misbrugt af mere eller mindre fastboende udlændinge. Du kan kun rejse ind i Thailand via landjorden to gange i samme kalenderår. Begrænsningen gælder ikke for ankomst via luften.

Det er lidt mere sikkert at flyve til et andet land, blive der et par dage på sightseeing og så vende tilbage til Thailand. Det har desuden den fordel, at du får et 30-dages visa i stedet for blot 15 dage. Du risikerer dog at blive nægtet adgang, hvis pasbetjentene kan se, at du benytter metoden mange gange i træk.

Hvis pasbetjentene har mistanke om, at du misbruger et visa-run, kan de afkræve dig dokumentation for dine rejseplaner - især for, hvornår du vil forlade Thailand igen - og de kan også forlange at se, at du har et større pengebeløb i kontanter, typisk 20.000 baht (20000 baht). Dette kan de gøre allerede på dit første visa-run, og det er for at sikre sig, at du forlader landet igen, og at du har penge til opholdet.

Du bør kun benytte visa-run som en nødløsning, fx hvis du vil være nogle få dage længere i Thailand end ankomstvisaet giver lov til eller som forlængelse af de nedenstående visaløsninger. Og kun en enkelt gang for hvert ophold, hvis du vil undgå risikoen for problemer.

Rejser du rundt mellem forskellige lande i Sydøstasien, som det fx er populært for backpackers, vil det normalt ikke blive betragtet som et visa-run. I hvert fald ikke, hvis du opholder dig i mere end nogle få dage i hvert land.

Visa fra ambassaden

Visa

Kan du ikke nøjes med et almindeligt ankomstvisa og til nød en forlængelse eller et enkelt visa-run, skal du ansøge om et visa på den thailandske ambassade i Danmark. Dette kan gøres ved at møde op på ambassaden med de krævede dokumenter, og det kan gøres via postvæsenet. Bruger du postvæsenet, skal pas og dokumenter sendes som registreret brev, og du skal vedlægge en svarkonvolut med din adresse og med behørig porto, så passet kan sendes tilbage til dig som et registreret brev.

Du skal regne med, at det tager 15 dage at få passet tilbage, hvis du bruger postvæsenet, og 3-5 arbejdsdage, hvis du møder personligt op på ambassaden. Betaling for visaet skal vedlægges/medtages. Sørg for at have det rette beløb, da du ikke kan regne med, at de har byttepenge.

Sørg for, at alle dokumenter medtages/medsendes, da du ellers vil blive afvist eller få passet retur uden visa. Nedenfor kan du læse om nogle af de forskellige visa og kravene til dem.

Bemærk, det er helt op til personalet på ambassaden, hvad de vil acceptere eller forlange af dokumentation. Du kan således risikere, at de afslår et visa, hvis du ikke har en returbillet. De kan også vælge at udstede et visa, selvom du reelt ikke opfylder kravene. Hvis der er problemer med at få visaet, kan du prøve at forklare nærmere om tingene, fx hvis du ikke kan fremvise en returbillet, fordi du forlader Thailand over landjorden til et naboland. Men lad være med at indgå en større diskussion med dem, det kommer du normalt ingen vegne med.

Ambassaden ligger på Norgesmindevej 18 i Hellerup (2900). Der er åbent for ansøgninger mandag til fredag fra klokken 9:00 - 11:30. Afhentning kan ske mellem klokken 14:00 - 16:00, du vil ved ansøgningen få at vide, hvilken dag passet ligger klar til afhentning. Ambassaden holder lukket på såvel danske som thailandske helligdage (oversigt over helligdage i 2020).

Turistvisa

Et turistvisa er gyldigt i et år, og det gælder i 60 dage. Det kan forlænges med 30 dage på det lokale immigrationskontor, hvilket koster 1.900 baht (1900 baht).

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand, hvis du har turistvisa. Dette omfatter også frivilligt arbejde.

Bemærk: Visaet gælder for 60 dage og ikke 2 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat.

Et turistvisa koster 250 danske kroner.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.
 • Søger du om visa til flere personer, skal der være en kopi af flybilletten for hver person.
 • Alle kopier skal være på hele A4-ark.

Du kan også få et turistvisa med flere indrejser: Multiple Entry Tourist Visa (METV). Visaet koster 1.250 danske kroner, og udover ovennævnte krav, skal du fremvise et kontoudtog fra en bank, hvor du har minimum 37.000 danske kroner stående på kontoen. Dette visa kan ikke forlænges på det lokale immigrationskontor i Thailand. Du skal forlade Thailand inden udløb af de 60 dage, evt. i form af et visa-run.

Non-immigrant-visa

Der findes flere typer af Non-immigrant-visa med forskellige krav. Fælles for dem alle er, at de gælder for 90 dage ad gangen. Kravene kan være til alder, tilhørsforhold til Thailand, frivilligt arbejde, uddannelse eller arbejde. Nedenstående visa er alle Non-immigrant-visa.

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand uden en arbejdstilladelse. Kun visa til arbejde eller frivilligt arbejde kan bruges til at få en arbejdstilladelse.

Bemærk: Visaet gælder for 90 dage og ikke 3 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat.

Pensionistvisa

Non-immigrant kategori O for pensionerede, også kaldet pensionistvisa. For at kunne få dette visa skal man være fyldt 50 år og have en månedlig indkomst på 65.000 baht (65000 baht) efter skat.

Dette visa kan ikke forlænges på samme måde som et turistvisa. Det er i stedet muligt at få en et-års extension, der yderligere har den fordel, at man ikke behøver at forlade Thailand inden udløbet af de 90 dage. I stedet kan man nøjes med at indsende en erklæring til immigrations­myndig­hederne via internettet.

Visaet kan udstedes til en enkelt indrejse eller til flere indrejser inden for et år. Bemærk, at man blot skal være indrejst dagen inden udløb, så visaet med flere indrejser kan reelt strækkes til at gælde for et år plus 89 dage. Visa til en enkelt indrejse koster 500 danske kroner, visa med flere indrejser koster 1.250 danske kroner.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb, hvis det blot er til en enkelt indrejse.
 • Pas med mindst 18 måneder til udløb, hvis det er til flere indrejser.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Bevis for en månedlig indtægt efter skat på mindst 65.000 baht (65000 baht), fx pensionsbevis fra Udbetaling Danmark eller årsopgørelse fra SKAT.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Ægtefællevisa

Non-immigrant kategori O for ægtefæller. For at kunne få dette visa skal man være gift med en person med thailandsk statsborgerskab.

Det er muligt at få en et-års extension, der yderligere har den fordel, at man ikke behøver at forlade Thailand inden udløbet af de 90 dage. I stedet kan man nøjes med at indsende en erklæring til immigrations­myndig­hederne via internettet. Der kan dog være særlig krav til denne extension, fx at man har fast, stor indtægt og/eller et større beløb i banken.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb, hvis det blot er til en enkelt indrejse.
 • Pas med mindst 18 måneder til udløb, hvis det er til flere indrejser.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf de fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Kopi af vielsesattest samt en underskrevet kopi af ægtefællens pas og det thailandske ID-kort.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Visa til frivilligt arbejde

Non-immigrant kategori O for udførelse af frivilligt arbejde i Thailand. Mens andre visa i denne kategori kan give mulighed for flere indrejser på samme visa, så gælder dette kun for en enkelt indrejse. Det er muligt at få forlænget ved henvendelse til det lokale immigrationskontor. Dette visa kan desuden bruges til at få en arbejdstilladelse.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende. En erklæring fra organisationen, der bekræfter adressen.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Et brev fra den organisation, du skal arbejde for, hvoraf det fremgår, hvad du skal lave og i hvor lang tid.
 • En kopi af organisationens registreringsbevis.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Business-visa/arbejdsvisa

Non-immigrant kategori O til arbejde i Thailand. Bemærk, at visaet ikke er en arbejdstilladelse. Selvom du har fået dette visa, skal du søge om en arbejdstilladelse. Dette gøres i Thailand, senest 30 dage efter ankomst.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Et brev fra den virksomhed, du skal arbejde for, hvoraf det fremgår, at du skal arbejde for dem.
 • En kopi af virksomhedens registreringsbevis.
 • Et referencebrev fra den danske virksomhed, hvoraf det fremgår, hvad formålet med arbejdet er.
 • Skal du arbejde som ansat i en thailandsk virksomhed, skal du desuden medbringe en arbejdskontrakt fra arbejdsgiveren.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Flere visa

Der findes flere visaformer end de her nævnte, fx hvis man er barn en af thailandsk statsborger, hvis man tidligere har været thailandsk statsborger, og hvis man vil studere i Thailand (fx for at lære sproget). Læs mere på Den thailandske ambassades hjemmeside, eller kontakt ambassaden for nærmere oplysninger.

Vil du forlænge et visa i Thailand, skal du kontakte de lokale immigrationsmyndigheder for at høre nærmere om proceduren og krav. Immigrationsmyndighederne i Thailand har ganske vist en hjemmeside, men de fleste af oplysningerne er fra 2004, og du kan ikke regne med, at de stadig er gældende.

Tags: Visa - Pas - Ambassade - Før rejsen

Andre artikler med tips før rejsen: