Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Visa til Thailand

Som dansk statsborger kan du rejse til Thailand i op til 30 dage uden visa.

Tags: Visa - Pas - Ambassade - Før rejsen

Sidst opdateret d. 1. juni 2024

Du behøver ikke at tænke på visa, hvis du blot skal på en almin­delig ferie­tur til Thailand. Som dansk statsborger er du undtaget for visa-pligt ved ophold på mindre end 30 dage.

Myndighederne har annonceret, at man vil ændre de 30 dage til 60 dage for danskere og borgere i en række andre lande. De første meldinger gik på, at ændringen ville træde i kraft d. 1. juni 2024, men den er ikke trådt i kraft endnu. Jeg vil opdatere siden, når vi har en dato.

Visastempel

Ved ankomst får du auto­matisk et stempel i passet, hvoraf seneste udrej­se­dag frem­går.

Krav til "ankomstvisaet" (som reelt ikke er et visa):

 • Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder efter indrejse.
 • Du skal være i besiddelse af en billet til fly ud af Thailand inden for 30 dage efter ankomst.
 • Du skal være i besiddelse af penge til dit ophold, mindst 10.000 baht (10000 baht) for én person eller 20.000 baht (20000 baht) for en familie.

Du vil normalt ikke blive afvist af pasbetjentene i Thailand, hvis du ikke har en billet til fly ud af Thailand. Til gengæld kan du risikere, at flyselskabet ikke vil tage dig med uden et gyldigt visa og/eller uden en billet ud af Thailand. De skal flyve dig gratis tilbage, hvis pasbetjentene i Thailand afviser dig, og den risiko vil de normalt ikke tage.

Med hensyn til kravet om penge, så har jeg aldrig oplevet eller hørt om nogle, som skulle fremvise penge ved ankomst i en lufthavn. Men læs også afsnittet om visa-run.

Ankomstvisaet kan forlænges med 30 dage ved henvendelse på det lokale immigrationskontor. Forlængelsen koster 1.900 baht (1900 baht). Det er helt og holdent op til den ansatte på immigrationskontoret, om du kan få forlængelsen. Afvises forlængelsen, skal du forlade Thailand inden for 7 dage efter udløb af ankomstvisaet. Det er kun muligt at få forlænget én gang.

Kan dit ophold i Thailand ikke dækkes af et ankomstvisa, har du flere muligheder, som jeg beskriver nedenfor.

Visa-run

Du kan tage på et såkaldt visa run. Du passerer en landegrænse til fx Myanmar (Burma), Cambodja eller Laos, og vender så straks tilbage til Thailand, hvorved du får et nyt 30-dages visa. Denne metode kan dog ikke bruges igen og igen, da den tidligere har været misbrugt af mere eller mindre fastboende udlændinge. Uden et rigtigt visa kan du kun rejse ind i Thailand via landjorden to gange i samme kalenderår.

Begrænsningen gælder ikke for ankomst via luften, så du kan fx flyve til et andet land, blive der et par dage på sightseeing og så vende tilbage til Thailand og få et nyt 30-dages stempel. Du risikerer dog at blive nægtet adgang, hvis pasbetjentene kan se, at du benytter metoden mange gange i træk.

Hvis pasbetjentene har mistanke om, at du misbruger et visa-run, kan de afkræve dig dokumentation for dine rejseplaner – især for, hvornår du vil forlade Thailand igen – og de kan også forlange at se, at du har et større pengebeløb i kontanter, typisk 20.000 baht (20000 baht). Dette kan de gøre allerede på dit første visa-run, og det er for at sikre sig, at du har penge til opholdet, og at du forlader landet igen.

Du bør kun benytte visa-run som en nødløsning, fx hvis du vil være nogle få dage længere i Thailand end ankomstvisaet giver lov til eller som forlængelse af de nedenstående visaløsninger. Og kun en enkelt gang for hvert ophold, hvis du vil undgå risikoen for problemer.

Visa fra ambassaden

Visa

Kan du ikke nøjes med et almindeligt ankomstvisa og til nød en forlængelse eller et enkelt visa-run, skal du have et rigtigt visa. Ansøgningen sker på nettet på https://thaievisa.go.th. Bemærk, nogle visa-muligheder er først synlige, når du har oprettet en profil, og du ansøger om visa. Det thailandske udenrigs­ministerium, der står bag hjemme­siden til ansøgning af visa, har lavet en række videoer, der fortæller nærmere om processen.

E-visa-siden har den mest irriterende captcha, jeg er stødt på. Bemærk, at den gør forskel på små og store bogstaver, og at det kan være meget svært at se forskel tallene 0 og 1 og bogstaverne O og L – du kan med fordel bede om en ny captcha-kode, hvis den viste kode indeholder et af de fire tegn.

Når visaet er blevet godkendt, får du tilsendt en pdf-fil med visaet, som du så skal udskrive og medbringe sammen med dit pas. I gamle dage blev visaet indsat i passet, hvilket krævede, at du skulle forbi den thailandske ambassade i Danmark eller sende passet til dem. Det er meget nemmere nu. Der er dog visse visaer, der stadig kræver besøg på ambassaden, men de er ikke aktuelle for almindelige turister.

Turistvisa (TR)

Vælg Tourism / Leisure activities under Purpose of Visit på e-visa-siden.

Et turistvisa med en enkelt indrejse er gyldigt til indrejse inden for 90 dage fra udstedelsen, og det gælder for ophold i 60 dage. Det kan forlænges med 30 dage på det lokale immigrationskontor, hvilket koster 1.900 baht (1900 baht). Selve visaet koster 250 danske kroner.

Et turistvisa med flere indrejser (multiple) er gyldigt til indrejse inden for 180 dage, og det gælder for ophold i 60 dage ved hver indrejse. Også her kan du forlænge det enkelte ophold med 30 dage på det lokale immigrationskontor. Visaet koster 1.250 danske kroner.

Turistvisa med flere indrejser kan fx bruges til et vinterophold i Thailand, hvor du så blot skal forlade Thailand en eller to gange undervejs, og der kan du jo passende tage på et visa-run eller en kort sightseeing-tur til et af de nærliggende lande.

Bemærk: Visaet giver adgang til ophold i 60 dage og ikke 2 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat.

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand, hvis du har turistvisa. Dette omfatter også frivilligt arbejde.

Krav til ansøgningen:

 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Kopi af returbillet eller en billet ud af Thailand inden visaets udløb (60 dage efter ankomst). Vil du forlænge opholdet på et immigrationskontor, kan det være en god ide med en udrejsebillet med gratis ændring af rejsedag.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Udfyldelse af en formular, hvor du bl.a. skriver under på, at alle angivne oplysninger er korrekte, du kan hente formularen her.
 • Ved ansøgning om visa med flere indrejser skal du desuden indsende bevis for, at du har mindst 45.000 kroner i banken.

Non-immigrant-visa og andre visa

Ud over ændringen af de 30 til 60 dage for ankomstvisaet, har man annonceret, at man til efteråret vil lave en række ændringer med hensyn til de forskellige typer af non-immigrant-visa. Jeg opdaterer artiklen, når detaljer om ændringerne offentliggøres.

Der findes flere typer af Non-immigrant-visa med forskellige krav. De fleste af dem gælder for 90 dage ad gangen. Kravene kan være til alder, tilhørsforhold til Thailand, frivilligt arbejde, uddannelse eller arbejde. Jeg skriver her kun om det såkaldte pensionistvisa, du kan finde oplysninger om alle non-immigrant visa og andre typer af visa på den thailandske ambassades hjemmeside. Nogle af de andre visa kræver besøg på ambassaden.

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand uden en arbejdstilladelse. Kun visa til arbejde eller frivilligt arbejde kan bruges til at få en arbejdstilladelse.

Pensionistvisa

Non-immigrant kategori O for alle over 50 år, også kaldet pensionistvisa. Der er to forskellige udgaver, NON-O (Basic) og NON-OA (1 year).

NON-O (Basic)

Vælg Non-Immigrant Visa / Retirement (pensioner aged 50 or above ...) under Purpose of Visit på e-visa-siden. Og vælg så, om det skal være med en enkelt indrejse eller med flere indrejser.

NON-O (Basic) er for alle, der er over 50 år og pensionerede. Hvis du er over 50 år men endnu ikke pensioneret, så kan du i stedet benytte nedenstående NON-OA.

NON-O giver dig ophold i op til 90 dage. Det kan ikke forlænges på immigration, du skal forlade Thailand, inden de 90 dage er gået. Visaet kan fås som et éngangsvisa eller med flere indrejser. Det koster 500 kroner for et engangsvisa, mens visaet med flere indrejser koster 1.250 kroner.

Bemærk: Visaet giver adgang til ophold i 90 dage og ikke 3 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat. Visaet med flere indrejser er gyldig til indrejse i 12 måneder fra udstedelsesdagen, hvilket betyder, at du kan få næsten 15 måneders ophold på visaet, hvis du foretager sidste indrejse på sidste gyldighedsdag.

Krav til ansøgningen:

 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
  Ved ansøgningen skal du uploade:
  En kopi af billedsiden i passet.
  En kopi af siderne med stempler for dine rejser inden for de seneste 12 måneder.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Bevis for at du har fast bopæl i Danmark, det kan fx være en kopi af dit sygesikringskort.
 • Bevis for en månedlig indtægt efter skat på mindst 9.000 kroner for visa med enkelt indrejse; mindst 14.000 kroner for visa med flere indrejser. Beviset kan fx være din årsopgørelse fra SKAT. Hvis den månedlige indtægt er lavere, kan du i stedet benytte et bevis for et bankindestående på mindst 85.000 kroner.
 • Helbredsforsikring (rejseforsikring) der dækker hele opholdet i Thailand med et beløb på mindst 100.000 kroner for indlæggelse og mindst 10.000 kroner for ambulant behandling.
  Du kan enten bruge en kopi af policen som dokumentation for dækningen, eller du kan bruge et forsikringscertifikat, som du kan få fra forsikringsselskabet – hos mange selskaber kan du selv udskrive det fra deres hjemmeside.
 • Bevis for din nuværende adresse. Også her kan du bruge en kopi af dit sygesikringskort.
 • Bevis for at du er pensioneret, det kan fx være dit pensionsbevis fra Udbetaling Danmark.
 • Bevis for opholdssted i Thailand. Det kan fx være kopi af hotelreservation eller lejekontrakt.

NON-OA (1 year)

Vælg Non-Immigrant Visa / Long-stay (O-A) under Purpose of Visit på e-visa-siden.

Der er to store fordele ved NON-OA (1 year), men der er til gengæld skrappere krav for at få det. Hvis du vil opholde dig i mere end 90 dage i Thailand, så slipper du for at skulle forlade landet inden udløbet af de 90 dage. Og så kan visaet benyttes af alle over 50 år, som endnu ikke er pensionerede. Visaet koster 1.250 kroner.

Bemærk: Du skal ikke forlade Thailand inden de 90 dage med dette visa, men du skal underrette immigration om, hvor du opholder dig med en såkaldt 90-dages rapport. Det foregår på det lokale imigrationkontor eller på nettet, læs mere på immigrations hjemmeside.

Krav til ansøgningen:

 • Kopi af en ren straffeattest på engelsk. Den kan du bestille på politi.dk.
 • Lægeerklæring om, at du ikke har tuberkulose og en række andre sygdomme. Dokumentet, som din læge skal udfylde, kan hentes via dette link.
 • Helbredsforsikring (rejseforsikring) der dækker hele opholdet i Thailand med et beløb på mindst 100.000 US Dollar (3.000.000 baht, svarende til (3000000 baht).
 • Bevis for opholdssted i Thailand. Det kan fx være kopi af hotelreservation eller lejekontrakt. Skal du opholde dig hos en privat thailandsk vært, skal du have en udfyldt invitationsformular, formularen han hentes her.
 • Bevis for en månedlig indtægt efter skat på mindst 14.000 kroner. Beviset kan fx være din årsopgørelse fra SKAT. Hvis den månedlige indtægt er lavere, kan du i stedet benytte et bevis for et bankindestående på mindst 800.000 baht (800000 baht).

Tags: Visa - Pas - Ambassade - Før rejsen

Andre artikler med tips før rejsen: