Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Visa til Thailand

Som dansk statsborger kan du rejse til Thailand i op til 30 dage uden visa.

Tags: Visa - Pas - Ambassade - Før rejsen

Sidst opdateret d. 26. oktober 2021

OBS! I øjeblikket er der restriktioner for indrejse til Thailand på grund af corona-virussen. Du skal fx have en særlig tilladelse for at få lov at rejse til Thailand, og du skal bestille og betale for hotel og covid-test på forhånd. Læs mere om kravene i artiklen Corona og rejse til Thailand.

Landgrænserne til nabolandene er lukkede, så et visa-run er ikke muligt. Flytrafikken til de fleste af de omkringliggende lande er indstillet.

Visastempel

Du behøver ikke at tænke på visa, hvis du blot skal på en almin­delig ferie­tur til Thailand. Som dansk statsborger er du undtaget for visa-pligt ved ophold på mindre end 30 dage.

Ved ankomst får du auto­matisk et stempel i passet, hvoraf seneste udrej­se­dag frem­går.

Krav til "ankomstvisaet" (som reelt ikke er et visa):

 • Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder efter indrejse.
 • Du skal være i besiddelse af en billet til fly ud af Thailand inden for 30 dage efter ankomst.
 • Du skal være i besiddelse af penge til dit ophold, mindst 10.000 baht (10000 baht) for én person eller 20.000 baht (20000 baht) for en familie.

Du vil normalt ikke blive afvist af pasbetjentene i Thailand, hvis du ikke har en billet til fly ud af Thailand. Til gengæld kan du risikere, at flyselskabet ikke vil tage dig med uden et gyldigt visa og/eller uden en billet ud af Thailand. De skal flyve dig gratis tilbage, hvis pasbetjentene i Thailand afviser dig, og den risiko vil de normalt ikke tage.

Med hensyn til kravet om penge, så har jeg aldrig oplevet eller hørt om nogle, som skulle fremvise penge ved ankomst i en lufthavn. Men læs også afsnittet om visa-run.

Ankomstvisaet kan forlænges med 30 dage ved henvendelse på det lokale immigrationskontor. Forlængelsen koster 1.900 baht (1900 baht). Det er helt og holdent op til den ansatte på immigrationskontoret, om du kan få forlængelsen. Afvises forlængelsen, skal du forlade Thailand inden for 7 dage efter udløb af ankomstvisaet. Det er kun muligt at få forlænget én gang.

Kan dit ophold i Thailand ikke dækkes af et ankomstvisa, har du flere muligheder, som jeg beskriver nedenfor.

Visa-run

Du kan tage på et såkaldt visa run. Du passerer en landegrænse til fx Myanmar (Burma), Cambodja eller Laos, og vender så straks tilbage til Thailand, hvorved du får et nyt 30-dages visa. Denne metode kan dog ikke bruges igen og igen, da den tidligere har været misbrugt af mere eller mindre fastboende udlændinge. Uden et rigtigt visa kan du kun rejse ind i Thailand via landjorden to gange i samme kalenderår.

Begrænsningen gælder ikke for ankomst via luften, så du kan fx flyve til et andet land, blive der et par dage på sightseeing og så vende tilbage til Thailand og få et nyt 30-dages stempel. Du risikerer dog at blive nægtet adgang, hvis pasbetjentene kan se, at du benytter metoden mange gange i træk.

Hvis pasbetjentene har mistanke om, at du misbruger et visa-run, kan de afkræve dig dokumentation for dine rejseplaner – især for, hvornår du vil forlade Thailand igen – og de kan også forlange at se, at du har et større pengebeløb i kontanter, typisk 20.000 baht (20000 baht). Dette kan de gøre allerede på dit første visa-run, og det er for at sikre sig, at du har penge til opholdet, og at du forlader landet igen.

Du bør kun benytte visa-run som en nødløsning, fx hvis du vil være nogle få dage længere i Thailand end ankomstvisaet giver lov til eller som forlængelse af de nedenstående visaløsninger. Og kun en enkelt gang for hvert ophold, hvis du vil undgå risikoen for problemer.

Visa fra ambassaden

Visa

Kan du ikke nøjes med et almindeligt ankomstvisa og til nød en forlængelse eller et enkelt visa-run, skal du have et rigtigt visa. Ansøgningen sker på nettet på https://thaievisa.go.th. Bemærk, nogle visa-muligheder er først synlige, når du har oprettet en profil, og du ansøger om visa. Det thailandske udenrigs­ministerium, der står bag hjemme­siden til ansøgning af visa, har lavet en række videoer, der fortæller nærmere om processen.

E-visa-siden har den mest irriterende captcha, jeg er stødt på. Bemærk, at den gør forskel på små og store bogstaver, og at det kan være meget svært at se forskel tallene 0 og 1 og bogstaverne O og L – du kan med fordel bede om en ny captcha-kode, hvis den viste kode indeholder et af de fire tegn.

Når visaet er blevet godkendt, får du tilsendt en pdf-fil med visaet, som du så skal udskrive og medbringe sammen med dit pas. I gamle dage blev visaet indsat i passet, hvilket krævede, at du skulle forbi den thailandske ambassade i Danmark eller sende passet til dem. Det er meget nemmere nu. Der er dog visse visaer, der stadig kræver besøg på ambassaden, men de er ikke aktuelle for almindelige turister.

Turistvisa (TR)

Vælg Tourism / Leisure activities under Purpose of Visit på e-visa-siden.

Et turistvisa med en enkelt indrejse er gyldigt til indrejse inden for 90 dage fra udstedelsen, og det gælder for ophold i 60 dage. Det kan forlænges med 30 dage på det lokale immigrationskontor, hvilket koster 1.900 baht (1900 baht). Selve visaet koster 250 danske kroner.

Et turistvisa med flere indrejser (multiple) er gyldigt til indrejse inden for 180 dage, og det gælder for ophold i 60 dage ved hver indrejse. Også her kan du forlænge det enkelte ophold med 30 dage på det lokale immigrationskontor. Visaet koster 1.250 danske kroner.

Bemærk: Visaet giver adgang til ophold i 60 dage og ikke 2 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat.

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand, hvis du har turistvisa. Dette omfatter også frivilligt arbejde.

Krav til ansøgningen:

 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Kopi af returbillet eller en billet ud af Thailand inden visaets udløb (60 dage efter ankomst). Vil du forlænge opholdet på et immigrationskontor, kan det være en god ide med en udrejsebillet med gratis ændring af rejsedag.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Udfyldelse af en formular, hvor du bl.a. skriver under på, at alle angivne oplysninger er korrekte, du kan hente formularen her.
 • Ved ansøgning om visa med flere indrejser skal du desuden indsende bevis for, at du har mindst 45.000 kroner i banken.

Non-immigrant-visa

Der findes flere typer af Non-immigrant-visa med forskellige krav. Fælles for dem alle er, at de gælder for 90 dage ad gangen. Kravene kan være til alder, tilhørsforhold til Thailand, frivilligt arbejde, uddannelse eller arbejde. Jeg skriver her kun om det såkaldte pensionistvisa, du kan finde oplysninger om andre visa på den thailandske ambassades hjemmeside. Nogle af de andre visa kræver besøg på ambassaden.

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand uden en arbejdstilladelse. Kun visa til arbejde eller frivilligt arbejde kan bruges til at få en arbejdstilladelse.

Pensionistvisa

Non-immigrant kategori O for pensionerede, også kaldet pensionistvisa. Vælg Retirement (Pensioner aged 50 ...) under Purpose of Visit på e-visa-siden.

For at kunne få dette visa skal du være fyldt 50 år og have en månedlig indkomst på mindst 65.000 baht (ca. 65000 baht) efter skat eller en kontant opsparing.

Dette visa kan ikke forlænges på samme måde som et turistvisa. Det er i stedet muligt at få en et-års forlængelse (extension) på et immigrationskontor i Thailand, forlængelsen har yderligere den fordel, at du ikke behøver at forlade Thailand inden udløbet af de 90 dage. I stedet kan du nøjes med at indsende en erklæring til immigrations­myndig­hederne via internettet hver 90. dag. Du kan finde kravene til forlængelsen her.

Visaet udstedes til en enkelt indrejse, og det koster 500 kroner.

Bemærk: Visaet giver adgang til ophold i 90 dage og ikke 3 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat.

Krav til ansøgningen:

 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Kopi af returbillet eller en billet ud af Thailand inden visaets udløb (90 dage efter indrejse).
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Bevis for en månedlig indtægt efter skat på mindst 65.000 baht (ca. 65000 baht), fx årsopgørelse fra SKAT. Hvis den månedlige indtægt er mindre end dette beløb, kan du "supplere" op med et kontoudtog fra en bank, der viser, at du har penge i banken svarende til den manglende indtægt.
 • Helbredsforsikring der dækker hele opholdet i Thailand med et beløb på mindst 100.000 kroner for indlæggelse og mindst 10.000 kroner for ambulant behandling.

Special Tourist Visa (STV)

STV er et midlertidigt visa, der blev indført for at hjælpe såkaldte vinterfugle med at overvintre i Thailand i vinteren 2020/2021. Visaet var oprindeligt sat til at udløbe d. 30 september 2021, men er blevet forlænget et år, så det kan bruges til indrejse frem til 30. september 2022. Visaet giver ret til ophold i 90 dage, og det kan forlænges to gange ved immigration i Thailand, så du får i alt 270 dage. Der er nogle skrappe krav til visaet, så det er ikke så relevant, medmindre du vil opholde dig i Thailand i længere tid, end de andre visa tillader.

For at få et STV skal opholdet i Thailand vare i mindst 30 dage. Vælg Duration of stay no longer than 90 days under Purpose of Visit på e-visa-siden.

Passet skal være gyldigt i mindst 12 måneder fra ansøgningstidspunktet. Rejser du med ægtefælle og børn, skal du have kopier af vielsesattest og fødselsattest for børn.

Forsikring

Du skal have en helbreds- og ulykkesforsikring der dækker hele besøget i Thailand. Forsikringen skal dække mindst 40.000 baht (40000 baht) for ambulante behandlinger og mindst 400.000 baht (400000 baht) for indlæggelse på sygehus. De krav vil en dansk rejseforsikring normalt opfylde, men man accepterer kun thailandske forsikringer, der er noget dyrere end danske rejseforsikringer og som dækker dårligere. Og de dækker normalt et helt år, selvom du skal være kortere tid i Thailand.

De fleste af forsikringerne koster omkring 50.000 baht (50000 baht) for et års dækning, men der er en enkelt en, du kan bruge som en smid-væk-forsikring, som kan bruges til visa-ansøgningen, mens du så bruger en bedre dækkende rejseforsikring til opholdet i Thailand. LMG Insurance tilbyder en forsikring med en høj selvrisiko, hvilket gør den noget billigere end de andre forsikringer. Hvis du vælger størst mulige selvrisiko (200.000 baht deduction - 200000 baht i egenbetaling), starter prisen ved ca. 4.000 baht (4000 baht) for 41-50 årige, og den stiger så med alderen til ca. 17.000 baht (17000 baht) for ældre end 75 år.

Forsikringen fra LMG Insurance er ikke meget værd i sig selv, den er kun egnet som smid-væk-forsikring. Vælger du denne forsikring, så sørg for at have en rigtig rejseforsikring ved siden af til uheld og sygdom.

Vælger du en af de dyrere thailandske forsikringer, så husk at spørge, om den kan annulleres, hvis din rejse annulleres (fx hvis du testes positiv for covid inden afrejse). Spørg også, om de har kortere dækning end et år, Pacific Cross tilbyder fx en forsikring, der betales halvårig, og som kan opsiges ved udløbet af seks måneder. Den forsikring kan desuden annulleres, hvis rejsen aflyses. Bemærk, at nogle forsikringer har en venteperiode, før de dækker, i så fald skal du tegne forsikringen i god tid, så du er dækket fra indrejsen i Thailand.

Bevis for opholdssted

Du skal have bevis for betaling af dit opholdssted. Hvis du skal bo på hotel skal betalingen være for hele dit ophold i Thailand.

Hvis du ejer en lejlighed i Thailand, kan du i stedet fremvise bevis for ejerskabet.

En tredje mulighed er at fremvise bevis for betaling for køb eller leje af lejlighed med mindst to betalinger.

Diverse dokumenter til ansøgningen m.m.

Kopi af et forsikringsbevis fra det thailandske forsikringsselskab, hvor det fremgår, at de dækker mindst 40.000/400.000 baht, som nævnt ovenfor i afsnittet Forsikring.

Kopi af straffeattest på engelsk. Den kan du bestille på politi.dk.

Lægeerklæring om, at du ikke har tuberkulose og en række andre sygdomme. Dokumentet, som lægen skal udfylde, kan hentes via dette link.

Kopi af en flybooking.

Du skal uploade en kopi af lejekontrakt, hotelbekræftelse eller andet som bevis for opholdssted, samt kontoudtog eller andet bevis for betaling i henhold til afsnittet Bevis for opholdssted.

Visaet koster 500 kroner. Forlængelsen af opholdet koster 1.900 baht (1900 baht) for yderligere 90 dage.

Tags: Visa - Pas - Ambassade - Før rejsen

Andre artikler med tips før rejsen: