Visa til Thailand

Som dansk statsborger kan du rejse til Thailand i op til 30 dage uden visa.

Visastempel

Du behøver ikke at tænke på visa, hvis du blot skal på en almin­delig ferie­tur til Thailand. Som dansk statsborger er du undtaget for visa-pligt ved ophold mindre end 30 dage ved ankomst med fly og 15 dage ved ankomst over landjord eller ad søvejen.

Ved ankomst får du auto­matisk et stempel i passet, hvoraf seneste udrej­se­dag frem­går.

Krav til "ankomstvisaet" (som reelt ikke er et visa):

 • Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder efter indrejse.
 • Du skal være i besiddelse af en billet til fly ud af Thailand inden for 30 dage efter ankomst.
 • Du skal være i besiddelse af penge til dit ophold, mindst 10.000 baht for én person eller 20.000 baht for en familie.

Du vil normalt ikke blive afvist af pasbetjentene i Thailand, hvis du ikke har en billet til fly ud af Thailand. Til gengæld kan du risikere, at flyselskabet ikke vil tage dig med uden et visa i passet eller uden en billet ud af Thailand. De skal flyve dig gratis tilbage, hvis pasbetjentene afviser dig, og den risiko vil de normalt ikke tage.

Med hensyn til kravet om penge, så har jeg aldrig oplevet eller hørt om nogle, som skulle fremvise penge ved ankomst i en lufthavn. Men læs også afsnittet om visa-run.

Ankomstvisaet kan forlænges med 30 dage ved henvendelse på det lokale immigrations-kontor. Forlængelsen koster 1.900 baht (cirka 375 kroner). Det er helt og holdent op til den ansatte på immigrationskontoret, om du kan få forlængelsen. Afvises forlængelsen, skal du forlade Thailand inden for 7 dage efter udløb af ankomstvisaet. Det er kun muligt at få forlænget én gang.

Kan dit ophold i Thailand ikke dækkes af et ankomstvisa, har du flere muligheder, som jeg beskriver nedenfor.

Visa-run

Du kan tage på et såkaldt visa run. Du passerer en landegrænse til fx Myanmar (Burma), Cambodja eller Laos, og vender så straks tilbage til Thailand, hvorved du får et nyt 15-dages visa. Denne metode kan dog ikke bruges igen og igen, da den tidligere har været misbrugt af mere eller mindre fastboende udlændinge. Du kan kun rejse ind i Thailand via landjorden to gange i samme kalenderår. Begrænsningen gælder ikke for ankomst via luften.

Det er lidt mere sikkert at flyve til et andet land, blive der et par dage på sightseeing og så vende tilbage til Thailand. Det har desuden den fordel, at du får et 30-dages visa i stedet for blot 15 dage. Du risikerer dog at blive nægtet adgang, hvis pasbetjentene kan se, at du benytter metoden mange gange i træk.

Hvis pasbetjentene har mistanke om, at du misbruger et visa-run, kan de afkræve dig dokumentation for dine rejseplaner - især for, hvornår du vil forlade Thailand igen - og de kan også forlange at se, at du har et større pengebeløb i kontanter, typisk 20.000 baht. Dette kan de gøre allerede på dit første visa-run, og det er for at sikre sig, at du forlader landet igen, og at du har penge til opholdet.

Du bør kun benytte visa-run som en nødløsning, fx hvis du vil være nogle få dage længere i Thailand end ankomstvisaet giver lov til eller som forlængelse af de nedenstående visaløsninger. Og kun en enkelt gang for hvert ophold, hvis du vil undgå risikoen for problemer.

Rejser du rundt mellem forskellige lande i Sydøstasien, som det fx er populært for backpackers, vil det normalt ikke blive betragtet som et visa-run. I hvert fald ikke, hvis du opholder dig i mere end nogle få dage i hvert land.

Visa fra ambassaden

Visa

Kan du ikke nøjes med et almindeligt ankomstvisa og til nød en forlængelse eller et enkelt visa-run, skal du ansøge om et visa på den thailandske ambassade i Danmark. Dette kan gøres ved at møde op på ambassaden med de krævede dokumenter, og det kan gøres via postvæsenet. Bruger du postvæsenet, skal pas og dokumenter sendes som registreret brev, og du skal vedlægge en svarkonvolut med din adresse og med behørig porto, så passet kan sendes tilbage til dig som et registreret brev.

Du skal regne med, at det tager 15 dage at få passet tilbage, hvis du bruger postvæsenet, og 3 arbejdsdage, hvis du møder personligt op på ambassaden. Betaling for visaet skal vedlægges/medtages. Sørg for at have det rette beløb, da du ikke kan regne med, at de har byttepenge.

Sørg for, at alle dokumenter medtages/medsendes, da du ellers vil blive afvist eller få passet retur uden visa. Nedenfor kan du læse om nogle af de forskellige visa og kravene til dem.

Bemærk, det er helt op til personalet på ambassaden, hvad de vil acceptere eller forlange af dokumentation. Du kan således risikere, at de afslår et visa, hvis du ikke har en returbillet. De kan også vælge at udstede et visa, selvom du reelt ikke opfylder kravene. Hvis der er problemer med at få visaet, kan du prøve at forklare nærmere om tingene, fx hvis du ikke kan fremvise en returbillet, fordi du forlader Thailand over landjorden til et naboland. Men lad være med at indgå en større diskussion med dem, det kommer du normalt ingen vegne med.

Ambassaden ligger på Norgesmindevej 18 i Hellerup (2900). Der er åbent for ansøgninger mandag til fredag fra klokken 9:00 - 11:30. Afhentning kan ske mellem klokken 13:00 - 16:00, du vil ved ansøgningen få at vide, hvilken dag passet ligger klar til afhentning. Ambassaden holder lukket på såvel danske som thailandske helligdage (oversigt over helligdage i 2017).

Turistvisa

Et turistvisa er gyldigt i et år, og det gælder i 60 dage. Det kan forlænges med 30 dage på det lokale immigrationskontor, hvilket koster 1.900 baht (cirka 375 kroner).

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand, hvis du har turistvisa. Dette omfatter også frivilligt arbejde.

Bemærk: Visaet gælder for 60 dage og ikke 2 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat.

Et turistvisa koster 250 kroner.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.
 • Søger du om visa til flere personer, skal der være en kopi af flybilletten for hver person.
 • Alle kopier skal være på hele A4-ark.

Du kan også få et turistvisa med flere indrejser: Multiple Entry Tourist Visa (METV). Visaet koster 1.200 kroner, og udover ovennævnte krav, skal du fremvise et kontoudtog fra en bank, hvor du har minimum 37.000 kroner stående på kontoen. Dette visa kan ikke forlænges på det lokale immigrationskontor i Thailand. Du skal forlade Thailand inden udløb af de 60 dage, evt. i form af et visa-run.

Non-immigrant-visa

Der findes flere typer af Non-immigrant-visa med forskellige krav. Fælles for dem alle er, at de gælder for 90 dage ad gangen. Kravene kan være til alder, tilhørsforhold til Thailand, frivilligt arbejde, uddannelse eller arbejde. Nedenstående visa er alle Non-immigrant-visa.

Det er ikke tilladt at arbejde i Thailand uden en arbejdstilladelse. Kun visa til arbejde eller frivilligt arbejde kan bruges til at få en arbejdstilladelse.

Bemærk: Visaet gælder for 90 dage og ikke 3 måneder. Indrejsedagen tæller med, også selvom du ankommer 5 minutter i midnat.

Pensionistvisa

Non-immigrant kategori O for pensionerede, også kaldet pensionistvisa. For at kunne få dette visa skal man være fyldt 50 år og have en månedlig indkomst på 65.000 baht efter skat. I skrivende stund cirka 13.000 kroner.

Dette visa kan ikke forlænges på samme måde som et turistvisa. Det er i stedet muligt at få en et-års extension, der yderligere har den fordel, at man ikke behøver at forlade Thailand inden udløbet af de 90 dage. I stedet kan man nøjes med at indsende en erklæring til immigrations­myndig­hederne via internettet.

Visaet kan udstedes til en enkelt indrejse eller til flere indrejser inden for et år. Bemærk, at man blot skal være indrejst dagen inden udløb, så visaet med flere indrejser kan reelt strækkes til at gælde for et år plus 89 dage. Visa til en enkelt indrejse koster 500 kroner, visa med flere indrejser koster 1.200 kroner.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb, hvis det blot er til en enkelt indrejse.
 • Pas med mindst 18 måneder til udløb, hvis det er til flere indrejser.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Bevis for en månedlig indtægt efter skat på mindst 65.000 baht, fx pensionsbevis fra Udbetaling Danmark eller årsopgørelse fra SKAT.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Ægtefællevisa

Non-immigrant kategori O for ægtefæller. For at kunne få dette visa skal man være gift med en person med thailandsk statsborgerskab.

Det er muligt at få en et-års extension, der yderligere har den fordel, at man ikke behøver at forlade Thailand inden udløbet af de 90 dage. I stedet kan man nøjes med at indsende en erklæring til immigrations­myndig­hederne via internettet. Der kan dog være særlig krav til denne extension, fx at man har fast, stor indtægt og/eller et større beløb i banken.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb, hvis det blot er til en enkelt indrejse.
 • Pas med mindst 18 måneder til udløb, hvis det er til flere indrejser.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf de fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Kopi af vielsesattest samt en underskrevet kopi af ægtefællens pas og det thailandske ID-kort.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Visa til frivilligt arbejde

Non-immigrant kategori O for udførelse af frivilligt arbejde i Thailand. Mens andre visa i denne kategori kan give mulighed for flere indrejser på samme visa, så gælder dette kun for en enkelt indrejse. Det er muligt at få forlænget ved henvendelse til det lokale immigrationskontor. Dette visa kan desuden bruges til at få en arbejdstilladelse.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende. En erklæring fra organisationen, der bekræfter adressen.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Et brev fra den organisation, du skal arbejde for, hvoraf det fremgår, hvad du skal lave og i hvor lang tid.
 • En kopi af organisationens registreringsbevis.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Business-visa/arbejdsvisa

Non-immigrant kategori O til arbejde i Thailand. Bemærk, at visaet ikke er en arbejdstilladelse. Selvom du har fået dette visa, skal du søge om en arbejdstilladelse. Dette gøres i Thailand, senest 30 dage efter ankomst.

Krav til ansøgningen:

 • Udfyldt formular.
 • Pas med mindst seks måneder til udløb.
 • Kopi af pas (siden med foto).
 • Kopi af returbillet eller en rejseplan, hvoraf det fremgår, hvornår og hvordan du forlader Thailand.
 • Kopi af hotelreservation, lejekontrakt eller lignende.
 • Pasfoto der er mindre end seks måneder gammelt.
 • Et brev fra den virksomhed, du skal arbejde for, hvoraf det fremgår, at du skal arbejde for dem.
 • En kopi af virksomhedens registreringsbevis.
 • Et referencebrev fra den danske virksomhed, hvoraf det fremgår, hvad formålet med arbejdet er.
 • Skal du arbejde som ansat i en thailandsk virksomhed, skal du desuden medbringe en arbejdskontrakt fra arbejdsgiveren.
 • Kontanter eller check til betaling af visaet.

Flere visa

Der findes flere visaformer end de her nævnte, fx hvis man er barn en af thailandsk statsborger, hvis man tidligere har været thailandsk statsborger, og hvis man vil studere i Thailand (fx for at lære sproget). Læs mere på Den thailandske ambassades hjemmeside, eller kontakt ambassaden for nærmere oplysninger. Vil du forlænge et visa i Thailand, skal du kontakte de lokale immigrationsmyndigheder for at høre nærmere om proceduren og krav. Immigrationsmyndighederne i Thailand har ganske vist en hjemmeside, men de fleste af oplysningerne er fra 2004, og du kan ikke regne med, at de stadig er gældende.

Tags: Visa - Pas - Ambassade


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Elefantridning
Tags: Elefantridning - Dyrevelfærd
Elefantridning Elefantridning er et populært tilbud til turister i Thailand, og der findes elefant­lejre, der lokker med elefant­ridning, på alle turist­rejse­målene, men inden du bestemmer dig for en ridetur på et af de mægtige dyr, så læs lige denne artikel.
Lang ferie i Thailand
Tags: Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Samui - Phuket - Koh Phangan - Koh Tao - Khao Lak - Phi Phi - Ao Nang - Strand - Aktiviteter - Transport - Backpacker - White water rafting - Shopping - Tham Phraya Nakhon - Dykning - Similan Islands - På rejsen
Lang ferie i Thailand Har du sabbatår? Er du blevet pensionist? Eller har du bare en lang ferie, som du vil bruge til en tur rundt i Thailand? Få hjælp til planlægning af en lang ferie rundt til forskellige steder i Thailand. Jeg giver dig gode råd og forslag til steder at besøge og til aktiviteter og udflugtsture.
Visa
Tags: Visa - Pas - Ambassade
Visa til Thailan Som almin­de­lig dansk tu­rist be­hø­ver du ik­ke tæn­ke på visa til Thai­land, men ved læn­ge­re op­hold, el­ler ved ind­rej­se over land, skal du mås­ke have et visa fra den thai­land­ske am­bas­sa­de i Dan­mark. Læs mere om reg­ler­ne, og hvad kra­ve­ne er til de for­skel­lige visa.
Beskyt ferieminderne!
Tags: Backup - Billeder - Computer - Smartphone - Tavlecomputer - Mobil
Backup Brug backup! De fleste er blot et enkelt sekund fra at miste alle deres ferie­bil­le­der samt bil­le­der og film­klip af bør­nene og vig­tige do­ku­men­ter. Læs om for­de­lene ved on­line backup - du be­skyt­ter ikke kun dine filer, du får også en række prak­tis­ke ferie­funk­tioner, fx adgang til dine hjem­lige bil­le­der og do­ku­men­ter og mu­lig­hed for at dele dem.
Tag en kuglepen med
Tags: Pas - Fly
Indrejseformular Når du skal gennem pas­kon­trol­len i Thai­land, skal du af­le­vere en ud­fyldt for­mu­lar med dit navn og for­skel­lige an­dre op­lys­nin­ger. Du får ud­le­ve­ret for­mu­la­ren i fly­ve­ren, så det kan være en for­del at have en kug­le­pen med. Har du ikke en ud­fyldt for­mu­lar til pas­be­tjen­ten, bli­ver du af­vist. Du skal så have fat i en formular, udfylde den og så starte forfra i køen - og den kan være meget lang!
Rosenrøde drømme
Tags: Før rejsen - Strand - Natur - Jungle - Aktiviteter
Hytte på stranden Hvad kan være mere roman­tisk end en lille hytte på en øde tro­pisk strand med hvidt sand, krys­tal­klart vand og palmer? Men du skal tænke drøm­men igennem, før du be­stil­ler rejsen.
E-cigaretter er forbudt!
Tags: Cigaretter - Fængsel - Før rejsen - Politi - Forbrydelse
E-cigaretter E-cigaretter er strengt forbudt i Thailand. Bliver du taget med e-cigaretter og væske i tolden eller af politiet, bliver de konfiskeret, du får en bøde, og du risikerer at blive anholdt i processen og endda også at få en fængselsstraf — straframmen går helt op til ti års fængsel.
Medicin med til Thailand
Tags: Før rejsen - Medicin
Medicin til Thailand Du kan normalt tage din medicin med dig til Thailand uden problemer, men visse former for medicin kræver særlig dokumentation, læs mere ...
Joiner fee
Tags: Før rejsen - Hotel - Sex
Joiner fee Nogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Veksling til baht
Tags: Før rejsen - Kreditkort
Veksle til baht Nej, det er ikke gra­tis at vek­sle i ban­ken el­ler hos tje­nes­ter som Forex, så­dan som de ger­ne vil ha­ve dig til at tro det. Du be­ta­ler en dyr over­­kurs. Des­u­den er det ik­ke en god ide at rej­se med man­ge kon­tan­ter. Læs, hvad du bør gøre ...
facebook, Google+ og andre sider på nettet
Tags: Før rejsen - På rejsen
facebook, Google+ m.fl. Brug sociale tjenester som face­book og Google+ samt forummer, blogs og din egen hjemme­side med om­tanke. Selv­om du glæder dig til drømme­rejsen til Thailand, så er der ingen grund til at fortælle alt for meget på nettet. Læs, hvad du bør undgå ...
El-stik og strømstyrke
Tags: Før rejsen
El-stik Selvom de thailandske el-stik er ander­ledes end de danske, kan du godt bruge dit el-grej med danske stik i Thailand.
Sexlegetøj og porno
Tags: Før rejsen - Sex
Sexlegetøj Pas på med sex­le­ge­tøj og por­no i bagagen. Det er nem­lig for­budt at ta­ge den slags med til Thailand!
Husk rejseforsikring!
Tags: Før rejsen - Transport - Scooter - Aktiviteter - Jetski - Forsikring
rejse­for­sik­ring En rejse­for­sik­ring er altid en god ide, og den er endnu mere nødvendig ved en rejse til Thailand end til euro­pæiske rejse­mål. Dit syge­sik­rings­kort dækker ikke i Thailand.
Ferielængde og højsæson
Tags: Før rejsen - Klima - Regntid
Højsæson og regntid Højsæsonen i Thailand er ikke den sam­me som for sol­­rej­ser i Eu­ro­pa. Og med hen­syn til fe­rie­­læng­den, så bør du hol­de mindst to ugers fe­rie i Thai­land, læs hvorfor.
Vaccine eller ikke vaccine
Tags: Før rejsen
Vaccine Normalt er det ikke nødvendigt med vaccine før en rejse til Thailand. Men hvis du bevæger dig væk fra de sædvanlige turist­områder, bør du lige tjekke denne side.
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Tags: Før rejsen
Rejsevejledning Udenrigs­mini­steriet udsender løbende rejse­vej­led­ninger til Thailand, hvor du kan se, hvilke områder du bør undgå. Fx bør du undgå rejser til de syd­ligste, mus­limske provinser, eller om der er uro andre steder i landet.
Optjen flybonus og få en gratis rejse
Tags: Før rejsen - Transport - Fly
Flybonus Tilmeld dig helt gratis fly­sel­ska­bets bonus­ordning og optjen bonus­points til en gratis rejse til Thailand, London, eller hvor du vil hen. Pointene kan også bruges til at opgradere til en bedre klasse eller til at købe varer. Læs, og meld dig til nu!

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 18. maj

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce:

Facebook

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce: