Ladyboys i sexindustrien

Du finder mange ladyboys i den turist­rettede sex­industri i Thailand.

Går du en tur ad Bangla Road i Patong i de sene natte­timer, vil du møde mange gade­pros­ti­tu­ere­de, og over halv­delen af dem er ladyboys. Du finder ligeledes mange ladyboys i Pattaya og i under­hold­nings­kvar­te­rer­ne i Bangkok og på andre popu­lære ferie­mål for sex­tu­ris­ter i Thailand.

Det er især muligheden for at tjene "nemme" penge til deres hor­mon­be­hand­lin­ger og til diverse opera­tioner, der får nogle ladyboys til at vælge at arbejde som prostituerede.

Der er dog mange af dem, der udskyder den sidste operation, "snittet". Det giver dem nemlig flere kunder. Nogle sex­tu­ris­ter til­træk­kes af tve­køn­net­he­den, og de fore­træk­ker derfor en ladyboy, der stadig har et vedhæng. Efter den sidste operation, bliver de mindre spændende, fordi de er som alle andre piger. Omend højere og måske også kønnere.

Læs mere generelt om ladyboys i Thailand og om for­vand­lin­gen fra dreng til ladyboy på siden Ladyboys.

Det er selvfølgelig ikke kun på gaden, du møder pro­sti­tu­ere­de lady­boys. Der findes såle­des barer, som hoved­sa­ge­ligt eller ude­luk­ken­de be­skæf­tiger lady­boys som bar­piger og/eller som dansere.

Du kan såmænd også få fræk massage af en ladyboy, hvilket du kan læse mere om på siden om fræk massage.

I Patong finder du de fleste barer med lady­boys i Soi Crocodile på Bangla Road. Soi Crocodile er nem at finde - der står nemlig typisk en prop af turister foran soi'en for at foto­gra­fere og kigge på dan­sen­de ladyboys.

Her kan du også med jævne mellem­rum finde en flok flotte lady­boys i fuldt skrud. De tilbyder, at du kan få taget bil­leder sam­men med dem, forme­delst 100 baht pr. pige (se billedet øverst på siden).

I Bangkok og Pattaya findes der også særlige lady­boys-barer i for­lys­tel­ses­om­rå­derne, og på andre ferie­mål med sex­tu­ris­ter kan du finde dem arbejde side om side med barpiger.

Sex med en ladyboy

Sex med en ikke-færdig­ope­reret ladyboy består typisk af oralsex og måske analsex. Hvor turisten normalt er modtager i først­nævnte til­fælde og giver i sidst­nævn­te til­fælde. Jeg har hørt flere for­tæl­le, at lady­boys er særligt skrappe til blow­jobs, fordi de af egen erfaring ved, hvordan det føles. Ligesom det siges, at kvinder er bedre til cunnilus end mænd.

Nogle ladyboys er skyld i, at ladyboys i sex­in­du­stri­en gene­relt har fået et dårligt ry. De kan være på­gå­ende på gaden og andre steder, hvilket kan være gene­rende, hvis man ikke er inter­es­se­ret i dem. Og hvad værre er, så er det ikke uhørt, at de på gaden kan finde på at tage dig i skridtet med den ene hånd, mens den anden hånd eller en anden ladyboy fisker din tegne­bog op af bag­lom­men. Det er heller ikke uhørt, at de direkte over­fal­der en turist og stjæler hans penge, mobil­tele­fon m.m. Den slags sker typisk meget sent om natten, og ofrene er typisk ikke helt appelsinfri.

Ingen ladyboy, tak!

Det kan nogle gange være meget svært at se forskel på rigtige piger og ladyboys, især for vester­læn­din­ge, fordi mange lady­boys minder mere om vores skøn­heds­ide­aler end pigerne gør. Der er visse tegn, du kan være op­mærk­som på, hvis du har tænkt dig at købe dig til sex, men du ikke er inter­es­se­ret i en ladyboy.

Ladyboys er typisk noget højere end piger, og den forskel bliver ikke just mindre af, at de gerne går med meget høj­hæ­lede sko som disse to løse fugle på Bangla Road. Ladyboys har typisk også meget store fødder i forhold til piger, da det ikke er muligt at operere fødderne mindre.

Tjek, om de har et adams­æble - du kan dog ikke være sikker på, at det er en pige, selv­om der ikke er et adams­æble. Dels kan tidlig hor­mon­be­hand­ling spille ind, og dels kan adams­æblet opereres mindre.

Læg mærke til stemmen. Nogle prøver at tale i et højere tone­leje, men det er ikke altid, de kan gen­nem­føre det. Bemærk dog, at en fuldt opere­ret ladyboy vil have en lidt lysere stemme på grund af kastrationen.

Hvis du stadig er i tvivl, så spørg. Men spørg pænt! Hvis der er tale om en "rigtig" pige, er det ikke sikkert, hun vil føle sig smigret. Især høje piger bliver tit spurgt, om de er ladyboys, og det er de ofte trætte af.

Langt de fleste ladyboys vil fortælle dig sandheden, hvis du spørger.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Ladyboys - Sex - Patong - Bangla Road


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Prostitution og udnyttelse
Tags: Sex - Barpiger - Forelskelse - Freelancer - Soapie
Prostitution og udnyttelse Udnyttelse i for­bin­del­se med pro­sti­tu­tion er mås­ke ikke helt, som de fles­te fo­re­stil­ler sig, når de ser el­ler hø­rer om hvi­de mænd med un­ge thai-piger. I de fles­te til­fæl­de er der ik­ke tale om ud­nyt­tel­se, men om en af­ta­le som beg­ge par­ter har glæ­de af. Og når der er ta­le om ud­nyt­telse er det ab­so­lut ikke usæd­van­ligt, at det er man­den, der ud­nyt­tes. Læs mere om, hvor­dan det typisk foregår.
Pattayas frække side
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Sex - Ladyboys - Barpiger - Barer - Diskoteker - Go-go - Sikkerhed - Bøsser - Freelancer - Massage - Priser
Pattayas frække side Pattaya er verdens største red light district med piger, ladyboys og fyre til leje i kortere eller længere tid. Har du penge, så kan du få - og du behøver ikke engang at have mange penge for at få noget i Pattaya. Læs mere om Pattayas frække side, hvad du kan forvente at finde, og hvor du finder det.
Købesex i Bangkok
Tags: Sex - Barer - Go-go - Soi Cowboy - Nana Plaza - Patpong - Bøsser - Ladyboys
Købesex i Bangkok Bangkok er beryg­tet for sit vil­de natte­liv med købe­sex rettet mod turis­ter. Til glæde for såvel dem som leder efter den slags, som dem der vil undgå det, er det hel­dig­vis samlet i tre for­holds­vis små områder: Soi Cowboy, Nana Plaza og Patpong. Læs mere om de tre områder.
Natteliv i Patong
Tags: Sex - Natklubber - Diskoteker - Barer - Go-go - Ping-pong - Freelancer - Bangla Road - Bøsser
Patongs natteliv Patong har me­get an­det at by­de på for tu­­ris­­ter, end hvad du er vant til hjem­me­fra. Bå­de for al­min­de­li­ge tu­ris­ter og for sex­tu­ris­ter. Læs om nat­klub­ber, dis­ko­te­ker, ba­rer, pi­ge­ba­rer, go-go-ba­rer og Pa­tongs lø­se fugle.
Ordforklaringer og gode råd
Tags: Sex - Barpiger - Freelancer - Ladyboys - Ping-pong - Coyotebar - Soapie - Sponsor - Forelskelse - Fup
Ordforklaringer Natteliv og pro­sti­tu­ti­on fun­ge­rer no­get an­der­le­des i Thai­land, end hvad du er vant til hjem­me i Dan­mark. Læs om pi­ge­ba­rer, la­dy­drinks, bar­fi­nes, ping-pong-shows og me­get mere.
Sex i Thailand koster
Tags: Sex - Kultur
Sex koster Har en thaipige sex med dig på din ferie, forventer hun betaling. De pæne piger går ikke uden videre i seng med en fremmed turist, og de piger der gør, gør det først og fremmest for pengene. Snyd ikke dig selv, og snyd ikke pigerne, læs mere ...
Fræk massage i Patong
Tags: Sex - Patong - Massage - Ladyboys
Fræk massage Vil du have en afslap­pen­de mas­sage med happy end, er mulig­he­der­ne mange i Patong. Du kan få mas­sage af piger, fyre og af lady­boys. Og de fleste steder tager gerne mod såvel enlige mænd som piger og par. Læs om mulig­he­derne, priser, og hvor du finder nogle af stederne.
Ladyboys i sexindustrien
Tags: Ladyboys - Sex - Patong - Bangla Road
Ladyboys Du finder mange ladyboys i den turist­­rettede sex­­indu­stri i Thailand. Det være sig som gadeprostituerede, som barpiger, som dansere og som showpiger. Læs om ladyboys, og hvordan du som sexturist finder dem - eller hvordan du undgår dem.
Potenspiller
Tags: Sex - Medicin - På rejsen
Medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Det gælder også potensmedicin.
Joiner fee
Tags: Sex - Hotel - Før rejsen
Joiner fee Nogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Sexturisme
Tags: Sex
Sexturisme Thailand er et yn­det mål for sex­­tu­ris­ter. Men sex­­tu­ris­­men er ik­ke så ud­bredt i Thai­land, som du må­ske tror. Den er be­­græn­­set til nog­le en­kel­te om­­rå­der, hvor den til gen­­gæld er ret så syn­­lig. Bry­der du dig ik­ke om sex­­tu­­ris­­me, skal du blot hol­de dig fra de på­­gæl­­den­de områder.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 16. oktober

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Facebook

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce: