Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Ordforklaringer og gode råd

Du får her nogle ordforklaringer og gode råd til forelskede turister og sexturister.

Tags: Sex - Barpiger - Freelancer - Ladyboys - Ping-pong - Coyotebar - Soapie - Sponsor - Forelskelse - Fup

Natteliv og prostitution fungerer noget anderledes i Thailand, end hvad du er vant til hjemme i Danmark. Mange barer har fx piger ansat som værtinder, du kan hygge dig med i baren, og som du måske kan tage med dig tilbage på hotellet. Når du færdes i byen, vil du også noget oftere end derhjemme møde blikke fra interesserede piger, som så kan føre til mere.

I begge tilfælde vil du måske tro, at du har scoret pigen, som når du scorer piger derhjemme. Men det er ikke tilfældet!

Prostitutionen i Thailand føles sjældent som kold forretning, og du vil måske slet ikke opdage, at du har fundet sammen med en prostitueret, men tro at du har mødt en almindelig pige, og sød musik er opstået. Det er nemt at blive forblændet, men du skal være opmærksom på, at det hele blot er eventyr for voksne.

På denne side samler jeg en række ord­for­kla­rin­ger om ting og begreber, som du ikke kender hjem­me­fra, og du får desuden et par gode råd med på vejen. Rul ned og læs det hele, eller brug over­sig­ten til højre til at klikke dig direkte til de enkelte afsnit.

Tror du, at du har fundet en almin­de­lig pige på din ferie, så læs også lige siden Sex i Thailand koster.

Savner du en forklaring på et ord eller begreb på denne side, så send mig en e-mail på kim@rejse-til-thailand.dk.

Pigebar

En bar, hvor der er an­sat pi­ger som vært­in­der til at lok­ke hu­sa­rer­ne ind. Pi­ger­ne snak­ker med dig og un­der­hol­der dig med små spil, mod at du køber ladydrinks til dem. I de fles­te pi­ge­ba­rer kan du be­ta­le en barfine og ta­ge pi­gen med dig. I nog­le pi­ge­ba­rer er der an­sat dan­se­re, der skif­tes til at dan­se og un­der­hol­de gæs­ter­ne med snak og spil, se også af­snit­tet Coyote-bar.

Du vil ofte kunne finde en mama­san eller papa­san i en pigebar. Det er en person, som holder styr på pigerne. Leder du efter en pige at tage med dig, og du har speci­el­le ønsker, fx anal­sex eller to piger, så kan mama­san/papa­san hjælpe dig med at finde den rette pige.

Coyote-bar

En coyote-bar er en mel­lem­ting mel­lem en al­min­de­lig pige­bar og en go-go-bar med dan­sen­de pi­ger. I coyo­te-ba­ren dan­ser pi­ger­ne ty­pisk på ba­ren mel­lem gæs­ter­nes drik­ke. Og i mod­sæt­ning til go-go-baren, så er de klædt "tæk­ke­ligt" på. Alt­så ik­ke no­get med top­løs el­ler bund­løs dans.

De fleste steder kan du barfine danserne på samme måde som de almin­de­lige vært­inder i pige­ba­rer­ne. Men det er ikke alle dansere, der kan barfines. De mest populære kan tjene mere ved at danse i baren end ved at tage med dig hjem.

Pigerne danser på skift, så du kan risikere at komme ind i en bar, finde en pige og købe en ladydrink til hende, hvor­ef­ter hun forlader dig et par minutter efter, fordi hun skal danse. Hun vil normalt komme tilbage til dig igen efter dansen. Pigerne danser typisk mellem 15 og 30 minutter ad gangen.

Go-go-bar

Aflukket bar, hvor pi­ger­ne dan­ser på en sce­ne, der mås­ke og­så bru­ges som bar. Er po­li­ti­et ik­ke i nær­he­den, dan­ser pi­ger­ne mås­ke top­lø­se el­ler mås­ke end­da og­så bund­lø­se. Nog­le go-go-barer til­by­der ero­tis­ke shows el­ler så­kal­dte ping-ping-shows.

Stemningen kan være meget løs­sluppen på nogle go-go-barer, og der kan ofte følge en lille lap­dance med, når du køber ladydrinks.

De fleste piger kan barfines, men der kan også være nogle som ude­luk­kende danser, og som ikke går med kunder hjem.

Ping-pong-show

Piger, der demon­stre­rer deres nedre regioners særlige evner. I gamle dage levede showene op til deres navn, og pigerne skød med ping-pong-bolde. Men der er sket en vis videre­ud­vik­ling siden da. Du kan opleve piger, der skyder balloner ned med dart­pile; piger der opsuger og afle­ve­rer vand; piger der benytter levende fisk eller fugle; og meget, meget mere som du ikke kunne have fore­stil­let dig i din vildeste fantasi.

Personligt kan jeg ikke se det inter­es­san­te i den slags, men de mange hajer tyder på, at der er en vis inter­esse for showene. Og det er ikke kun mænd, der følger med hajerne; jeg har ofte set såvel par som pige­flok­ke følge med dem.

Hvis du vil opleve et ping-pong-show, behøver du ikke at følge med hajerne. Hvis du selv finder frem til de pågæl­den­de steder, slipper du for at betale over­pris for dine drikkevarer.

Haj

Person, der for­sø­ger at lok­ke dig til at kø­be no­get mod at få kom­mis­si­on. Det kan fx væ­re per­so­ner, der lok­ker med ping-pong-show, og når de le­ve­rer dig til go-go-baren med showet, får de kom­mis­sion. Be­mærk, at det er dig, der betaler kommissionen!

Steder, der tilbyder kommission til hajer, opererer typisk med flere pris­lis­ter. Normal­pri­sen for en øl kan måske være 150 baht, men når du er henvist af en haj, vil prisen i stedet typisk være mellem 300 og 500 baht. Jeg har hørt om nogle, som har betalt helt op til 800 baht pr. øl (800 baht).

Bemærk, at selvom du ikke følger efter en haj ind på sådan et sted, så kan hajen være fulgt efter dig og overfor personalet påstå, at han bragte dig. Det vil derfor altid være en god ide at bede om pris­lis­ten, inden du bestiller. Så risikerer du ikke at blive præsen­te­ret for en over­ras­ken­de stor regning efter­føl­gen­de. Læs mere om hajer.

Du vil ofte se nogle, der hol­der skil­te med til­bud om show el­ler pri­ser på drik­ke­va­rer for­an de for­skel­li­ge go-go-barer. Det er nor­malt ik­ke ha­jer men an­sat­te, så dem be­hø­ver du ik­ke fryg­te, men det kan sta­dig væ­re en god ide at be­de om pris­lis­ten, in­den du be­stil­ler, for det til­fæl­de at du har over­set en haj, der er fulgt efter dig.

Ladydrink

pigebarer vil pigerne under­hol­de dig med snak eller små spil, mod at du køber lady­drinks til dem. Prisen er højere end for en normal drink, og baren deler typisk beløbet med pigen. Hvis en lady­drink koster 200 baht, får pigen måske de 80 baht. Det er altså en del af hendes løn, og hendes kontrakt med baren inde­hol­der typisk en aftale om, at hun skal opnå et vist antal lady­drinks på en måned, ellers trækkes der i hendes grundløn.

Ladydrinken kan bestå af ren alkohol, eller det kan være juice med eller uden alkohol. Du kan risikere, at der er tale om shots, som skylles ned meget hurtigt, så der ikke går så lang tid, før du bliver spurgt om den næste ladydrink.

Nogle føler sig snydt over at betale en høj pris for juice, men reelt bør du betragte det som en fordel, da pigen så ikke bliver alt for fuld. Hvis hun kun drikker shots (som kan risikere at bestå af vand i stedet for fx tequila), er det ofte et tegn på, at hun ikke er specielt inter­es­se­ret i dig, men bare vil have så mange drinks som muligt. Nogle af de mere erfarne sex­tu­ris­ter køber ikke shots som ladydrinks.

Vær opmærksom på, at når du køber en lady­drink, vil barten­de­ren ofte også bede om en lady­drink, og pigen vil måske også bede om en lady­drink til en veninde eller to. Og har du én gang sagt ja, risikerer du, at de også får fyldt op, hver gang din udvalgte pige får en ny lady­drink. Det kan lyn­hur­tigt løbe op, hvis ikke du holder stram kontrol med, hvem du giver drinks.

Hvis du spiller fire-på-stribe, jenga eller et andet spil med en pige, så vær opmærksom på, at mange steder for­ven­tes du at købe en lady­drink, hvis du taber.

Prisen på lady­drinks kan svinge, alt efter hvor i Thailand du er, og alt efter den på­gæl­den­de bar. Typisk vil prisen ligge mellem 150 og 250 baht (mellem 150 og 250 baht).

Barfine

Finder du en pige, som du kan lide, og som kan lide dig, kan du måske tage hende med dig ved at betale en barfine. Det er en slags betaling til baren for, at de mister pigen til at trække nye kunder ind i baren. Som med ladydrinks, deles barfinen typisk mellem baren og pigen, men den er altså ikke betaling for hendes ydelser uden for baren. Dem skal du betale særskilt for.

For det bedste resultat så se pigen an med lidt småsnak eller nogle spil i stedet for at prøve at barfine hende efter få minutter. På den måde finder du bedst en pige, som du svinger med, og som kan give dig en positiv oplevelse hjemme på hotellet.

Prisen på en barfine kan svinge fra bar til bar og især fra barområde til barområde. Selv inden for kort afstand kan du finde barer, der forlanger 300 baht (300 baht), mens barerne i et nær­lig­gen­de bar­om­råde måske for­lan­ger 1.000 baht (1000 baht). Nogle steder er der for­skel­lige satser, så det koster mere at barfine en danser end en af de andre piger. Go-go barer opererer typisk med højere barfines end almin­de­lige barer.

Bemærk, at det er ikke alle piger, du kan tage med dig ved at betale en barfine. Nogle dansere i go-go-barer og coyote-barer er der kun for at danse. De mest populære af dem kan tjene meget mere i form af drikke­pen­ge og lady­drinks end ved at gå med dig. Er du heldig, vil de måske gå med dig efter lukketid, hvis de ikke har en kæreste, de skal hjem til. Men selvom du på den måde slipper for at betale bar­fine, så slipper du ikke for at betale pigen for hendes ydelser. Tjek siden Sex i Thailand koster.

Selvom en pige kan barfines, så er det ikke sikkert, hun vil barfines af dig. Det står normalt pigerne frit for, om de vil følge med en bestemt kunde, ligesom de også selv bestemmer deres pris. For­lan­ger pigen en meget høj pris, er det et tegn på, at du bør finde en pige, som er mere inter­es­se­ret i dig. Du kan finde typiske priser i afsnittet Short time og long time.

Short time og long time

Når du tager en pige med dig på hotellet, kan du typisk vælge mellem short time eller long time. Kort tid eller lang tid. Short time er typisk op til to timer, men bemærk, at nogle piger har indført en kortere short time på op til én time. Spørg evt. først: "two hours?".

Når jeg skriver "op til", så er det fordi, pigen typisk vil gå, når du har fået udløsning.

Long time betyder, at pigen bliver natten over, og du vil ofte få en ny session om morgenen, før hun går hjem. Det sker dog, at du aftaler long time, og efter et par timer er der så en veninde, der ringer og har brug for hjælp, så pigen bliver nødt til at forlade dig. Der er ingen grund til at prøve at holde på hende, for det betyder, at hun helt klart ikke er inter­es­se­ret i at blive hos dig. Men du kan evt. prøve at slippe med prisen for short time.

Prisen for short time og long time afhænger meget af, hvor pigen arbejder og hvor populær hun er – og hvor godt hun kan lide dig. Kan hun ikke lide dig, vil hun enten slet ikke gå med dig, eller hun vil nævne en pris på fx 4.000 baht (4000 baht) eller mere. Lad være med at gå med en pige, hvis du for­nem­mer, at hun ikke er specielt inter­es­se­ret i dig, oplevelsen vil blive derefter.

Priserne svinger også alt efter hvor i Thailand, du befinder dig. I turist­om­rå­der­ne vil 1.000 baht (1000 baht) normalt være et absolut minimum for short time, og 1.500 baht (1500 baht) et absolut minimum for long time. De mere populære piger vil ofte forlange 1.500 eller 2.000 baht (1500 eller 2000 baht) for short time, og de vil måske slet ikke gå med dig long time, fordi de vil tibage og finde flere kunder. Ellers vil de fleste være tilfredse med 2.000 eller 2.500 baht (2000 eller 2500 baht) for long time.

Du skal ikke være bleg for at for­hand­le pris. Det kan måske føles uværdigt at for­hand­le pris for den slags ydelser, især når 2.000 baht ikke er særligt mange penge for dig. Men pigerne bliver ikke for­nær­me­de, hvis du for­hand­ler pris, du risi­ke­rer nærmere at blive betrag­tet som lidt dum, hvis du ikke gør. I hvert fald hvis pigen har lagt ud med en for­holds­vis høj pris. Men husk altid at forhandle pris med et smil!

Forhandling om prisen for­rin­ger ikke ydelsen. Det vig­tig­ste for ydelsen er, om pigen kan lide dig eller ej, og om pigen føler det nødvendigt at gøre en indsats. De mere kønne og unge lever af udse­en­det og ikke af deres indsats, mens de lidt ældre og mere almin­de­ligt udseende ved, at de skal arbejde lidt mere for sagen. Finder du sådan en, og kemien er i orden, vil du få den bedste oplevelse. De mere erfarne sex­tu­ris­ter holder sig normalt fra "stjernerne".

Mange af pigerne for­ven­ter lidt ekstra drik­ke­pen­ge, hvis de yder en god indsats, og at du betaler for en motor­cy­kel­taxi hjem – typisk omkring 40 baht (40 baht) for sidstnævnte.

Det er ikke altid, pigen vil snakke om short time eller long time eller betaling, før du tager hende med dig. Mange af pigerne er meget generte og bryder sig ikke om at snakke om den slags, andre bruger det som strategi til at få dig til at betale mere. Tjek siden Sex i Thailand koster, og tjek også afsnittet Girlfriend experience.

Bemærk, at du betaler efter endt ydelse. Nogle for­lan­ger penge på for­hånd, og det er et typisk tegn på, at de vil lave en "runner", altså forlade dig meget hurtigt, eller at der er andre ugler i mosen. Barfine betales, når du tager en pige med dig fra baren, pigen betales efter overstået dåd.

Freelancer

En freelancer er lige så meget pro­sti­tu­eret som de bar­piger, der følger med dig hjem til hotellet. Men hun arbejder ikke i en bar. I stedet kan du møde hende på disko­teker, i shop­ping­cen­tret eller på gaden – typisk steder, hvor turister færdes. Og mødet kan være, som hvis du møder en pige derhjemme.

Freelancere kan give dig den bedste girlfriend experience, eftersom der måske slet ikke snakkes om penge, og du ikke skal betale barfine eller ladydrinks. Der er dog også ulemper ved free­lan­cer­ne. Skulle der opstå problemer, fx hvis ting for­svin­der fra dit hotel­væ­rel­se, så har du ikke en arbejds­gi­ver, du kan hen­ven­de dig til. Det kan således være meget svært at finde pigen igen.

Der er også free­lan­cere, der arbejder meget syn­ligt som pros­ti­tu­ere­de ved at stå på gaden og trække, og i de til­fæl­de får du natur­lig­vis ingen illu­sioner om et al­min­de­ligt parforhold.

Tjek også afsnittet Short time og long time for at finde typiske priser og afsnittet Girl­friend expe­ri­en­ce for det tilfælde, at du er sammen med pigen resten af din ferie – og tjek ikke mindst siden Sex i Thailand koster, hvis du tror, at pigen er faldet for dine blå øjne.

Girlfriend experience

Hvis du holder dig til den samme pige på hele din ferie, kan du få en girl­friend expe­ri­ence. Det føles fuld­stæn­digt, som var det en almin­de­lig kæreste, du har fundet, blot skal du betale for mad, tøj og andre fornø­den­he­der under­vejs. I går på sight­see­ing sam­men, til stranden (omend de fleste piger ikke bryder sig om solen), på shopping, og hvad man nu ellers får tiden til at gå med med en ny kæreste på et feriested.

Arbejder hun i en bar eller i en massa­ge­kli­nik, kan du betale barfine hver dag, så hun ikke behøver arbejde, mens du er der.

Du skal herudover betale for din tid sammen med hende, typisk lidt mindre end hvis du havde betalt for long time hver dag. Nogle vil aftale en pris med dig på forhånd og lej­lig­heds­vis betaling, andre vil ikke nævne penge undervejs.

Du kan få en girl­friend expe­ri­en­ce med en pige, du møder i en bar, hvor en short time måske for­vand­les til en long time og der­ef­ter til en girl­friend expe­ri­en­ce, eller du kan møde en "almindelig" pige, fx på et disko­tek, for så at være sammen med hende resten af ferien.

Du kan også finde freelancere på forskellige dating-tjenester på nettet, hvor de blander sig med piger, der vil have et fast forhold. Bruger du en dating-tjeneste til at finde en pige, så fortæl direkte, hvad du leder efter. Lad være med at bilde pigerne ind, at du er interesseret i et fast forhold, hvis det ikke er tilfældet.

Bemærk, at selvom pigen ikke snakker om penge, så forventer hun at få betaling. Pigerne på disko­te­ker­ne, i shop­ping­cen­tre­ne, eller hvor du ellers kan finde dem, er free­lan­cere. De går ikke med dig for dine blå øjnes skyld, uanset hvor blå de ellers måtte være. Tjek siden Sex i Thailand koster.

Sponsor

Det er ikke usædvanligt, at en vestlig mand falder hoved­kulds for en thai­pige efter en girl­friend expe­ri­en­ce. Og det er ikke usæd­van­ligt, at han så sender hende penge, så hun ikke behøver at arbejde på bar, eller hvor hun ellers har fundet sine kunder. Han er blevet sponsor.

Nogle af de populære piger har flere sponsorer, der hver især tror, at han er den eneste ene. Det er han ikke, og hun tjener sand­syn­lig­vis stadig penge ved at gå med andre mænd. Næste gang, du kommer på besøg, vil hun være der for dig, med­min­dre en anden og bedre beta­len­de sponsor også er i Thailand. I så fald kan hun have været "nødt til at rejse hjem for at passe sin syge mor".

Kort sagt, så betyder det at sponsere en pige ikke, at du har eneret, det betyder blot, at hun sand­syn­lig­vis vil være der for dig, næste gang du kommer på ferie.

Skulle der virkelig være tale om kær­lig­hed fra begges side, så har du normalt kun to muligheder for et succes­rigt forhold: Du må tage hende med hjem så hurtigt som muligt, eller du må flytte til Thailand så hurtigt som muligt – men start gerne med en række længe­re­va­ren­de besøg først, så du kan afprøve forholdet, inden du opgiver din tilværelse i Danmark. Mange mænd har brændt sig på forhold med thaipiger, der måske har haft en skjult dags­orden, eller hvor kulturen eller andre for­skel­le gør forholdet umuligt.

Er du i Danmark og hun fortsat er i ferie­byen, vil hun sand­syn­lig­vis gå med andre mænd. Og det hjælper ikke at sende hende hjem til lands­byen, for der er hendes gamle kæreste og andre bejlere.

Vær opmærksom på, at selvom du hurtigt kan ryge op på de lyse­rø­de skyer, så vil du i starten blot være en ny kunde for hende. Også selvom hun måske godt kan lide dig. Hun vil normalt holde sine optioner åbne for det tilfælde, at du skulle få kolde fødder. Så det, at hun går med andre, når du ikke er der, betyder ikke nød­ven­dig­vis, at hun ikke kan lide dig/elsker dig.

Der findes undta­gel­ser, hvor spon­se­ring virker efter hen­sig­ten, og hvor pigen er trofast, men de hører til sjældenhederne.

Sponsering består typisk af et fast, måned­ligt beløb, svarende til det, hun vil miste ved ikke længere at gå med andre kunder. Hertil skal du for­ven­te, at hun vil bede om penge til for­skel­li­ge "ufor­ud­sete" udgifter, som ofte vil være opdigtede.

Joiner fee/guest fee

Nogle hoteller opkræver et særligt gebyr, hvis du tager en gæst med på værelset. Ofte gælder det, uanset om der er tale om en anden turist eller en thai. Det er typisk de dyre hoteller, der opkræver den slags, angiveligt for at undgå prosti­tu­erede. Det er selv­føl­ge­lig en pjattet und­skyld­ning, for hvis de vil undgå prosti­tu­erede, kan de bare helt forbyde gæster på værelserne. Gebyret er reelt blot endnu en måde at tjene penge på. Læs mere på siden om joiner fee.

ID-kort

Tager du en gæst med tilbage til hotellet, vil perso­na­let bede om at se ID-kort, hvis det er en thai, eller pas, hvis det er en anden turist. Dette er ikke for at genere dig, og det sker ikke kun de steder, hvor de opkræver joiner fee. Hotellet har pligt til at notere passet for over­nat­ten­de ud­læn­din­ge og oplyse myn­dig­he­der­ne herom, og for de thai­landske gæster er det for din sikkerhed, ifald der skulle opstå problemer.

Alle thaier over 15 år er forpligtet til at have deres ID-kort på sig, så hvis din gæst ikke har sit kort, er der al mulig grund til at være påpas­se­lig. Det kan enten være fordi, hun er ude på numre, eller det kan være en ladyboy, der ikke har lyst til at blive afsløret. Og apropos ladyboys, hvis du vil undgå den slags, og du ikke tør stole på din egen dømme­kraft, kan du måske lave en aftale med hotellets natte­vagt, så han advarer dig, når han ser ID-kortet. På kortet er de registreret med det køn, som de er født med.

Ladyboy

En transseksuel fyr som opfatter sig selv som en pige, og som er mere eller mindre ved at blive forvandlet til pige ved hjælp af hormoner og diverse operationer. Læs mere om ladyboys.

To piger

De fleste mænd fantaserer om at have to piger på én gang, og den drøm kan let opfyldes i Thailand – omend måske ikke helt som du havde fore­stil­let dig. Du risi­ke­rer nemt, at den ene pige gemmer sig på toilettet, mens du hygger dig med den anden, og på et tids­punkt skifter de så plads.

Hvis du vil have drømmen opfyldt som i dine fantasier, er dine chancer nok størst med piger fra en go-go-bar, her er pigerne mere vant til lidt af hvert. Du kan evt. spørge mama­san/papa­san i pige­baren eller i go-go-baren, om der er nogle piger, der kan lide piger, og som du derfor skal koncen­tre­re dig om.

Dine chancer for en vel­lyk­ket oplevelse øges, hvis du finder én pige, og så lader hende vælge den anden pige. Tal gerne med pi­gen/pi­ger­ne om, hvad du ønsker og for­ven­ter, inden du betaler barfine. Hvis hun ikke er ind­stil­let på det, du vil have, ved hun sand­syn­lig­vis, hvem der er.

Bemærk, ikke alle hoteller til­la­der dig at tage to piger med på værelset, uanset om hotellet ellers opkræver joiner fee eller ej. Hvis det er tilfældet for dit hotel, så ved pigerne ganske givet, hvor du kan leje et værelse. Det vil måske være en ide lige at spørge hotellet eller natte­vag­ten på forhånd, så du ikke forgæves tropper op med to piger, kun for at skulle sende en hjem eller for at skulle spilde tid med at finde et andet sted.

Soapie

Massage, hvor pigen sæber dig ind og mas­se­rer dig med sin nøgne krop. Nogle ste­der be­nyt­ter man ik­ke læn­ge­re sæbe men olie. En soa­pie be­står ty­pisk først af et bru­se­bad, her­ef­ter føl­ger sel­ve soa­pien, og sean­cen af­slut­tes på sen­gen. Nog­le ste­der er det for­bi, når du får ud­løs­ning, an­dre ste­der får du mu­lig­hed for fle­re ud­løs­nin­ger inden for den af­sat­te tid.

De fleste steder, der tilbyder soapies, tager gerne mod kvinder og/eller par til en fællesoplevelse.

Tags: Sex - Barpiger - Freelancer - Ladyboys - Ping-pong - Coyotebar - Soapie - Sponsor - Forelskelse - Fup

Andre artikler om sex i Thailand:

Girlfriend in Thailand

Enjoy the company of a beautiful Thai girl on your vacation or get yourself the best wife ever.

Read more at https://girlfriendinthailand.com.