Pas på hajerne

Det vrimler med hajer i Thailand, menneskelige hajer. De gør deres bedste for at tjene kommission, og du får lov at betale.

De menne­ske­li­ge ha­jer vil for­sø­ge at få dig ind i for­skel­li­ge eta­blis­se­men­ter, hvor de får kom­mis­si­on for at ha­ve bragt dig. Re­sul­ta­tet er, at du får lov til at be­ta­le over­pris, for et el­ler an­det sted skal kom­mis­sio­nen jo kom­me fra.

Du kan møde hajerne på fortovet, eller de kan fx være tuk tuk- eller taxi­chauffører, der vil tjene lidt ekstra.

Faktisk har du sikkert mødt din første haj, allerede inden du har forladt luft­havnen. Her kaprer de kunder til sorte taxier, og prisen kan være op mod det dobbelte af, hvad de rigtige taxier med taxi­meter koster.

Ignorér dem. I Bangkok skal du i stedet følge skiltene i terminal­bygningen til taxierne. Her finder du en bod, som uddelegerer turene til taxi­meter­vogne. På Phuket skal du gå ud af ankomst­bygningen, her findes taxi­meter­vognene og en bod, der uddelegerer turene.

For at du kan sammenligne tilbudene fra de sorte taxier med de rigtige, så koster en tur fra Phuket lufthavn til Patong 500-600 baht med taxi­meter. I Bangkok er det sværere at give dig en cirka­pris, fordi byen er så stor, men det vil typisk koste mindre end 400 baht at komme ind til centrum, og det inkluderer afgifter til betalings­vejene. Både i Bangkok og på Phuket er der en særlig luft­havns­afgift som kommer oven i taxi­meter­prisen. De her nævnte priser inkluderer denne afgift.

Men hajerne er naturligvis ikke begrænset til luft­havnen. I Bangkok kan du fx finde dem foran The Grand Palace, hvor de fortæller, at der desværre er lukket indtil om nogle timer, men de kan skaffe dig en tuk tuk til et andet interessant sted. Lad være med at tro dem, uanset om de ser ud til at tilhøre paladset. Sørg for at tjekke ved indgangen, før du vender om. Åbningstiden er normalt fra 8:30 til 15:30.

Tuk tuk- og taxichauffører vil måske fortælle dig, at det marked eller center, du vil hen til, er lukket, men de kender tilfældigvis et andet sted, hvor du kan købe ind. Tro dem ej, de fleste stor­centre har åbent til 22:00 - alle ugens dage (se også siden Shopping i Bangkok).

Ellers vil du typisk blive kørt til en skrædder, en guldsmed eller en anden forretning, som chaufføren har en aftale med. Hvis vil besøge en skrædder eller en guldsmed, så prøv selv at finde en. Så slipper du måske for at betale over­pris på grund af chaufførens kommission.

Netop skræddere og guld­­sme­de har et dår­ligt ry på grund af de­res ud­bred­te brug af kom­mis­sions­systemet, men der fin­des for­ret­­nin­ger, som ik­ke del­ta­ger i spø­gen. Jeg faldt over en skræd­der i Chi­na­town i Bang­kok, som bru­ger en stor del af sin vin­du­es­­plads til at ad­va­re mod ha­jer. Jeg ved ik­ke, hvor­dan han er som skræd­der, men det er i hvert fald med til at øge til­li­den til ham. Klik på bil­le­det for at læ­se advarslen.

Hajer i Patong

I Patong på fe­rie­øen Phu­ket vil du mø­de en hel hær af ha­jer på nat­te­li­vets ho­ved­ga­de, Bang­la Ro­ad, hvor de til­by­der dig gra­tis ad­gang til ping pong-show el­ler en go go-bar. Følg al­drig med ha­jer­ne. Der er må­ske gra­tis ad­gang (det er der i så fald for al­le), men du får lov at be­ta­le en vold­som over­pris for den før­ste øl/drink. Den kan nemt kos­te dig over 100 kro­ner, så hvis du er en del af et sel­skab, kan det alt­så bli­ve en rig­tig dyr fornøjelse!

Hvis du vil besøge et af den slags steder, så find selv derind. Og tjek, at en af hajerne ikke er fulgt i hælene af dig for at påstå overfor personalet, at han har bragt dig. Det vil nemlig straks afspejle sig i en højere pris. For at være på den helt sikre side, så bed altid om en prisliste, før du bestiller drikkevar.

I Patong og andre af de populære ferie­byer skal du desuden passe på en lidt anden slags hajer, vestlige hajer. Det er vester­lændinge, der sælger time­share-lejligheder. Langt de fleste af dem er fup og svindel - eller i bedste fald en meget dårlig investering. Lad være med at lade dem lokke dig med til deres informationsmøder.

Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Mandag d. 25. juni

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Facebook