Pas og politi

Pas godt på dit pas, og pas på, hvad du underskriver.

Tags: Pas - Politi - Korruption - Scooter - Fup - På rejsen

Pas

Du skal reelt al­tid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, men det er jo ikke så prak­tisk at have pas­set med til stran­den eller på by­tu­ren. Det er et ret så vig­tigt do­ku­ment, som du helst ikke skal mis­te el­ler be­ska­di­ge, da det kan være både dyrt og be­svær­ligt at få et nyt.

Skulle du blive stop­pet af po­li­ti­et, og du ikke kan frem­vi­se dit pas, ri­si­ke­rer du at bli­ve ta­get med på po­li­ti­sta­tio­nen, og du må så kon­tak­te no­gen, der kan frem­skaf­fe dit pas og frag­te det ned på sta­tio­nen, så du kan blive løsladt.

I den situation kan det ligefrem være en fordel at rende ind i en korrupt betjent, der tilbyder dig at slippe for besværet mod en eller flere store pengesedler (lad være med selv at foreslå det).

Heldigvis findes der en anden mulighed: De thailandske myndigheder har i forskellige udmeldinger fortalt, at de accepterer en fotokopi af passet. Selvom udmeldingerne ikke har været helt entydige, så har jeg endnu ikke hørt om nogen, der er taget med på stationen, hvis de har haft en fotokopi. I værste fald har de fået besked på at møde op på stationen senere for at fremvise passet.

Du behøver ikke at tage en kopi af samtlige sider i passet. Du skal blot have en kopi af siden med dit billede og siden med indrejsestempel. Hvis du ikke er ankommet på et almindeligt turistvisa, men du har fået et specielt visa indsat i passet af den thailandske ambassade i Danmark, så skal du også have en kopi af den side.

Nu er det ikke sådan, at du stoppes i tide og utide og skal fremvise pas. Jeg har endnu ikke oplevet at skulle fremvise mit pas, undtagen på diverse hoteller, hvor de skal se det ved check in. Men jeg har hørt om andre, som forholdsvis ofte stoppes af politiet – en bestemt politikreds i Bangkok er særlig berygtet. Og her drejer det sig ikke kun om at se passet, man risikerer også at blive bedt om at aflevere en urinprøve. Det berygtede politidistrikt er Thong Lor, der dækker et område omkring hovedvejen Sukhumvit - Soi Cowboy ligger i dette område.

Skriv ikke under

Skulle du af en eller anden grund befinde dig på en politistation – det være sig på grund af et manglende pas, en tyverianmeldelse eller andet – så må du aldrig skrive under på noget uden at vide helt præcis, hvad du skriver under på. Uanset hvor troskyldigt det virker. Stol ikke på politiet, få hjælp af nogen, der kan oversætte.

Er det dig, der er anklaget for noget, så forlang, at politiet kontakter den danske ambassade, før du siger eller underskriver noget – også selvom det betyder, at du skal overnatte i en celle. Det, du underskriver, kan have større konsekvenser. Politiet er ikke altid din ven, heller ikke hvis det er dig, der er offeret. Jeg har hørt om nogle, som har underskrevet, at de selv er skyld i det, de har været udsat for, hvorfor der ikke sker mere efter underskriften.

Lad være med at aflevere dit pas

Lejer du en scooter eller andet, kan du risikere, at udlejer kræver at opbevare dit pas, indtil du afleverer det lejede igen. Der er to grunde til, at du ikke skal gøre dette:

Som skrevet ovenfor skal du kunne fremvise passet til politiet.

Har udlejer dit pas, kan han bruge det til at afpresse dig. Det kan være, han vil have et stort beløb for en ridse på scooteren, eller hvad du nu har givet passet i sikkerhed for, og du får ikke passet, før du har betalt. De værste af dem behøver egentlig ikke en grund for at forlange et pengebeløb for at levere passet tilbage.

Pas har det også med at forsvinde, hvis man afleverer dem til fremmede. Da det Malaysiske fly MH370 forsvandt i marts 2014 på turen mellem Kuala Lumpur og Beijing, viste det sig, at to af passagererne havde benyttet pas, som var mistet i Thailand. Passene var senere solgt til iranske asylsøgende, som altså var om bord på flyet i stedet for passenes retmæssige ejere.

Find en anden udlejer, hvis de ikke vil udleje uden at få passet. Bemærk, at nogle vil forlange et depositum, hvis de ikke får passet, men det vil normalt være at foretrække frem for at aflevere passet.

Skal du leje en scooter, kan det være en fordel at leje den af hotellet, hvis de tilbyder udlejning. Dels vil de normalt hverken kræve pas eller depositum, og dels laver de sjældent numre, da de skal tænke på deres renommé. Prisen vil måske være lidt højere end hos en sidegadeudlejer, men det kan være billigere i sidste ende.

Tags: Pas - Politi - Korruption - Scooter - Fup - På rejsen

Andre artikler med tips på rejsen: