Pas og politi

Pas godt på dit pas, og pas på, hvad du underskriver.

Pas

Du skal reelt al­tid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, men det er jo ikke så prak­tisk at have pas­set med til stran­den eller på by­tu­ren. Det er et ret så vig­tigt do­ku­ment, som du helst ikke skal mis­te el­ler be­ska­di­ge, da det kan være både dyrt og be­svær­ligt at få et nyt.

Skulle du blive stop­pet af po­li­ti­et, og du ikke kan frem­vi­se dit pas, ri­si­ke­rer du at bli­ve ta­get med på po­li­ti­sta­tio­nen, og du må så kon­tak­te no­gen, der kan frem­skaf­fe dit pas og frag­te det ned på sta­tio­nen, så du kan blive løsladt.

I den situation kan det ligefrem være en fordel at rende ind i en korrupt betjent, der tilbyder dig at slippe for besværet mod en eller flere store pengesedler (lad være med selv at foreslå det).

Heldigvis findes der en anden mulighed: De thailandske myndigheder har i forskellige udmeldinger fortalt, at de accepterer en fotokopi af passet. Selvom udmeldingerne ikke har været helt entydige, så har jeg endnu ikke hørt om nogen, der er taget med på stationen, hvis de har haft en fotokopi. I værste fald har de fået besked på at møde op på stationen senere for at fremvise passet.

Du behøver ikke at tage en kopi af samtlige sider i passet. Du skal blot have en kopi af siden med dit billede og siden med indrejsestempel. Hvis du ikke er ankommet på et almindeligt turistvisa, men du har fået et specielt visa indsat i passet af den thailandske ambassade i Danmark, så skal du også have en kopi af den side.

Nu er det ikke sådan, at du stoppes i tide og utide og skal fremvise pas. Jeg har endnu ikke oplevet at skulle fremvise mit pas, undtagen på diverse hoteller, hvor de skal se det ved check in. Men jeg har hørt om andre, som forholdsvis ofte stoppes af politiet - en bestemt politikreds i Bangkok er særlig berygtet. Og her drejer det sig ikke kun om at se passet, man risikerer også at blive bedt om at aflevere en urinprøve. Det berygtede politidistrikt er Thong Lor, der dækker et område omkring hovedvejen Sukhumvit - Soi Cowboy ligger i dette område.

Skriv ikke under

Skulle du af en eller anden grund befinde dig på en politistation - det være sig på grund af et manglende pas, en tyverianmeldelse eller andet - så må du aldrig skrive under på noget uden at vide helt præcis, hvad du skriver under på. Uanset hvor troskyldigt det virker. Stol ikke på politiet, få hjælp af nogen, der kan oversætte.

Er det dig, der er anklaget for noget, så forlang, at politiet kontakter den danske ambassade, før du siger eller underskriver noget - også selvom det betyder, at du skal overnatte i en celle. Det, du underskriver, kan have større konsekvenser. Politiet er ikke altid din ven, heller ikke hvis det er dig, der er offeret. Jeg har hørt om nogle, som har underskrevet, at de selv er skyld i det, de har været udsat for, hvorfor der ikke sker mere efter underskriften.

Lad være med at aflevere dit pas

Lejer du en scooter eller andet, kan du risikere, at udlejer kræver at opbevare dit pas, indtil du afleverer det lejede igen. Der er to grunde til, at du ikke skal gøre dette:

Som skrevet ovenfor skal du kunne fremvise passet til politiet.

Har udlejer dit pas, kan han bruge det til at afpresse dig. Det kan være, han vil have et stort beløb for en ridse på scooteren, eller hvad du nu har givet passet i sikkerhed for, og du får ikke passet, før du har betalt. De værste af dem behøver egentlig ikke en grund for at forlange et pengebeløb for at levere passet tilbage.

Pas har det også med at forsvinde, hvis man afleverer dem til fremmede. Da det Malaysiske fly MH370 forsvandt i marts 2014 på turen mellem Kuala Lumpur og Beijing, viste det sig, at to af passagererne havde benyttet pas, som var mistet i Thailand. Passene var senere solgt til iranske asylsøgende, som altså var om bord på flyet i stedet for passenes retmæssige ejere.

Find en anden udlejer, hvis de ikke vil udleje uden at få passet. Bemærk, at nogle vil forlange et depositum, hvis de ikke får passet, men det vil normalt være at foretrække frem for at aflevere passet.

Skal du leje en scooter, kan det være en fordel at leje den af hotellet, hvis de har en sådan service. Dels vil de normalt hverken kræve pas eller depositum, og dels laver de sjældent numre, da de skal tænke på deres renommé. Prisen vil måske være lidt højere end hos en sidegadeudlejer, men det kan være billigere i sidste ende.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 20. juli

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Facebook

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.