Sådan prutter du

De fleste priser i Thailand er til forhandling. Du får her nogle tips til at prutte priserne ned.

Tags: Shopping - Priser - På rejsen

Butikkerne i de fleste storcentre har faste priser på varerne, og dem kan du normalt ikke ændre på. Hvis der ikke er priser på varerne, så er det derimod et tegn på, at der skal pruttes om priserne. Og de priser, du som turist vil få oplyst, er normalt en hel del højere, end hvad thaier får oplyst - og endnu mere over, hvad den reelle pris er.

Du kan selvfølgelig tænke, "hvad pokker, et par bukser til 100 kroner er billigt!". Har du det sådan, er det sikkert spild af spalte­plads at for­tælle dig, at den reelle pris måske kun er 25 kroner.

Men hvis du ik­ke vil be­ta­le ek­sor­bi­tan­te over­pri­ser, el­ler du ba­re sy­nes, det er sjovt at prut­te om pri­ser, så får du her et par tips:

Vær aldrig ned­la­den­de el­ler hå­nen­de, når du sva­rer på en op­lyst pris, uan­set hvor hor­ri­bel den er. Svar med et smil, når du næv­ner din pris. Og den kan du næs­ten ik­ke sæt­te for lavt. Får du op­lyst 400 baht, skal du ikke skam­me dig over at sva­re med 100 baht. Sæl­ger skal nok for­tæl­le dig, at det er alt for lidt, og I kan så ar­bej­de jer frem mod et kompromis.

Og du skal ikke skamme dig over at opnå en lav pris. Du kan være helt sikker på, at sælger ikke sælger til en lavere pris, end hun er villig til. Selvom det nogle gange kan se ud som om, en pris gør ondt på dem.

Vil du købe flere af en vare, så start med at forhandle prisen på én vare ned. Herefter kan du presse prisen yderligere ved at tilbyde at købe flere styk. Vil du købe flere forskellige varer, så forhandl prisen ned på hver vare for sig, og forhandl så til sidst en ekstra rabat for et samlet køb.

Hvis sæl­ger ik­ke er sær­lig for­hand­lings­vil­lig, så smil og sig, at det er for dyrt, og be­gynd at gå. Hvis hun er vil­lig til at sæn­ke pri­sen yder­li­ge­re, skal hun nok hen­te dig til­ba­ge med end­nu et til­bud el­ler to. Hen­ter hun dig ik­ke til­ba­ge, kan du al­tid gå en tur, og så kom­me til­bage og accep­tere hendes seneste pris.

Et rigtigt godt tip er at finde den reelle pris på en populær vare, som du kan finde mange steder. Lad os sige, at du ved, at den reelle pris på en vare er 100 baht. Du starter så med at spørge sælgeren, hvad hun tager for den vare. Får du at vide, at den koster 300 baht, så spørger du om prisen på den vare, du er interesseret i. Du ved nu, at den reelle pris nok ligger på omkring en tredjedel af den oplyste pris.

Du kan for­bedre din prut­te­tek­nik ved at lære en lille smule thai. Det vil for­tælle sæl­ger, at du ikke er en ny­an­kom­met turist, og at du har nogen­lunde tjek på, hvad de reelle priser er. Populært sagt skal du blot lære et par sæt­ninger op så lære at tælle til ti for at kunne prutte på thai. Det kan du læse lidt mere om i artiklen Thailandsk.

Tags: Shopping - Priser - På rejsen

Andre artikler med tips på rejsen:

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 31. marts

Læs om veksling til baht.

Facebook

Facebook

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Klima og vejr

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.