Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Phi Phi Islands

Phi Phi-øerne udgør et lille paradis her på jord.

Tags: Phi Phi - Krabi - Phuket - Strand - Udsigt - Long-tail boat - Nationalpark

Phi Phi-øerne er et tropisk para­dis med en fan­tas­tisk natur i form af im­po­ne­rende kalk­stens­bjerge, klipper og huler og ikke mindst fan­tas­tiske hvide sand­strande med krys­tal­klart vand. Det er ikke uden grund, at strand­sce­nerne i filmen The Beach, hvor Leonardo De Caprio finder verdens bedste strand, er optaget her.

Inden du læser videre, så tjek lige denne video, som JRBazil har lavet med flotte billeder fra Phi Phi:

Phi Phi-øerne består af seks øer, hvoraf kun Phi Phi Don er fast beboet. Lidt syd her­for ligger Phi Phi Ley, der lagde strand til The Beach-optagelserne. De res­te­rende øer er ikke ret store, men et par af dem har dog strande, der kan være et besøg værd, eller de har koral­rev, der kan være en dykning værd.

Phi Phi-øerne hører til pro­vin­sen Krabi, og de ligger stort set midt mellem Krabi og Phuket, cirka halv­an­den times sejlads fra hver. Så selv hvis du ikke har tænkt dig at holde hele din ferie på Phi Phi, så kan du nemt tage en smuttur på en dag eller to, hvis du opholder dig i et af de to ferieområder. Du kan købe billetter til færge/speedbåd for 500-1.000 baht (500-1000 baht) pr. vej i de fleste turistboder. Speedbåd er ikke det bedste valg, læs mere i artiklen Undgå speedbåde.

Du skal være opmærksom på, at den sidste færge fra Phi Phi afgår sidst på efter­middagen, så hvis du nøjes med en dag­tur, får du reelt kun nogle ganske få timers ophold (i værste fald et par timer, i bedste fald 6-7 timer). Det kan derfor være en god ide med mindst én overnatning.

Phi Phi besøges hoved­sa­ge­ligt af turister under 30 år, omend øerne også til­træk­ker turister, der er kommet over den første (og anden) ungdom, som fx denne skribent. Mange af de lidt ældre og børne­familier fore­trækker de mere luksuriøse feriesteder på den nordøstlige side af Phi Phi Don, hvor det også er oplagt at holde bryllupsferie.

Phi Phi Don

Phi Phi Don er næs­ten to ad­skil­te øer, for­bun­det af en flad land­tan­ge med strand til beg­ge si­der.

Land­tan­gen læg­ger grund til en del af ho­ved­byen, Phi Phi Don Village. Der er dog ikke tale om en by i tra­di­tio­nel forstand, men nærmere om en lille ferie­landsby med ganske få veje omkranset af boder med diverse turist­tilbud og spisesteder.

Vejene er hel­ler ik­ke ve­je i tra­di­tio­nel for­stand. Bi­ler og an­dre mo­to­ri­se­re­de kø­re­tø­jer be­nyt­tes kun af de lo­ka­le til at kom­me fra by til by. Trans­port i ho­ved­byen Phi Phi Don Vil­lage fo­re­går til fods, omend en­kel­te lo­ka­le kø­rer på cy­kel. Varer, kufferter osv. transporteres på trækvogne.

Der er kun én høj byg­ning på øen, Phi Phi Hotel, hvor jeg har over­nat­tet de gange, jeg har be­søgt Phi Phi. Dels for­di ho­tel­let lig­ger blot et sten­kast fra fær­ge­le­jet, og man der­for ik­ke skal slæ­be kuf­fer­ten så langt, og dels på grund af ud­sig­ten, som kan ses på dette bil­le­de.

Det er lidt af et syn at vågne til om morgenen.

Vil du have flere stjerner på hotellet, skal du i stedet vælge Phi Phi Island Cabana Hotel. Hotellet ligger lidt uden for byen, og kan derfor tilbyde mere fred og ro, samtidig med at du stadig er tæt på byens mange spise­steder og butikker.

Vil du om­vendt bo så bil­ligt som mu­ligt, kan du kom­me ned under 500 baht (500 baht) for en nat på et hostel.

Den forholdsvis store andel af unge turister sætter også sit præg på bu­tik­kerne/ud­bud­det i byen, og det kan være skønt, også for de lidt ældre. Jeg kan således ikke mindes at have set én eneste skrædder med pågående sælgere i byen, ligesom pige­barer også er fraværende. Til gengæld finder du den ene dykker­skole efter den anden, hvor du kan få in­struk­tion på dansk, svensk eller et næsten hvilket som helst andet sprog, du måtte foretrække.

Fantastiske strande

Du har hele to strande i Phi Phi Don Village, en i hver bugt på hver sin side af den smalle landtange.

Den klart smuk­ke­ste strand er den på nord­si­den, i Loh Dalum Bay. Her har du en fan­tas­tisk ud­sigt over bug­ten og de om­kran­sen­de klip­per. Stran­den og udsigten er utro­lig flot, men du skal et styk­ke ud i van­det, hvis du vil bade, da her er lavt vand meget langt ud.

Det meste af bug­ten på den an­den si­de af land­tan­gen bru­ges til havn og båd­an­løb, men du fin­der en lil­le, fin strand længst ude i den ene si­de af bug­ten. Her er en me­re nor­mal vand­dyb­de, så du ik­ke skal så langt ud for at få våde knæ.

Men der er man­ge an­dre og me­re fan­tas­tis­ke stran­de rundt om­kring på Phi Phi Don. Og her fin­der du og­så de me­re luk­su­ri­øse fe­rie­ste­der. Skal du på bryl­lups­rej­se el­ler vil du ha­ve en ro­man­tisk fe­rie, så er det nok et af dis­se ste­der, du skal væl­ge frem for til­bu­de­ne i Phi Phi Don Vil­lage. Fx Zeavola, der lig­ger ved Laem Tong Beach på Phi Phi Dons nord­lige spids og Phi Phi Island Vil­lage Beach Resort, der lig­ger læn­ge­re mod syd i Loh Ba Gao Bay. Trans­port til de to ste­der fore­går med long-tail boat.

Long-tail boat er og­så det sæd­van­li­ge trans­port­mid­del, hvis du vil be­sø­ge de an­dre øer i ø­grup­pen, fx hvis du vil til "The Beach", el­ler hvis du vil fo­re­ta­ge ak­ti­vi­te­ter som fx snork­ling i det sma­ragd­grøn­ne vand omkring Phi Phi Ley.

Udsøgt udsigt

Men inden du be­sø­ger de for­skel­li­ge stran­de med long-tail boat, bør du li­ge bru­ge ben­mus­kler­ne på en tur til en fan­tas­tisk ud­sigt over Phi Phi-øerne.

Der er he­le tre ud­sigts­punk­ter ved Phi Phi Don Vil­lage. Udsigterne er ekstra flotte ved solopgang og solnedgang, men sørg for at komme ned fra bjerget, inden det bliver alt for mørkt! Man har ganske lavet mere gang­bare stier, som det er noget nemmere at færdes på end de ikke så godt afmærkede naturstier, der var eneste mulighed ved mit første besøg. Men det er stadig mørkt i skoven efter solnedgang.

Det vil være en god ide at benytte fast­spændt fodtøj i stedet for klip klap-sandaler, da de ikke er så praktiske til stejle stier, især ikke på vejen ned!

Viewpoint 2 er det mest populære og kendte udsigts­punkt. Det er her, du finder den udsigt, som præger utallige post­kort og hjemme­sider om Phi Phi, den som du ser på billedet længere oppe på siden. Her finder du desuden en lille butik, der tilbyder stærkt til­trængte for­frisk­ninger efter din tur op ad bjerget.

Men du bør ende­lig ik­ke gå glip af ud­sig­ten fra de andre udsigtspunkter, der lig­ger cir­ka 10 mi­nut­ters gang her­fra. Her har du udsigt over de samme to bugte, men fra en lidt anden vinkel, og så har du denne udsigt ud over ha­vet med klip­pe­øer.

Phi Phi Ley

Det er på Phi Phi Ley, at du fin­der Maya Beach, bed­re kendt som "The Beach". Stran­den har dog ik­ke me­get lig­hed med den i fil­men, hvor det er en øde og uspo­le­ret strand.

I vo­re da­ge flok­kes tu­ris­ter­ne til den­ne lil­le na­tur­plet, så det kun er ud­sig­ten ud gen­nem bug­ten, der er gen­ken­de­lig fra filmen.

Det koster 400 baht (400 baht) i mil­jø­­af­gift at be­sø­ge Maya Beach, de vil normalt være inkluderet i prisen, når du køber en tur hertil i en turbod.

Trafikken af turister har slidt så voldsomt på naturen, at man har begrænset antallet af besøgende, og i nogle perioder er der helt lukket for adgang. Det er heller ikke længere tilladt at sejle ind i bugten og lægge til ved stranden, så ovenstående billede med long-tail boats er forældet. I vore dage lægger man til på den anden side af øen, og man går så over til Maya Beach.

Ud over Maya Beach byder Phi Phi Ley på et par fantas­tiske snork­ling­steder, hvor du i smaragd­grønt vand kan nyde det maritime liv. Og bugtene Pileh Bay og Loh Samah Bay er yndede udflugts­steder for en bade­tur fra en long-tail boat.

Phi Phi Ley inde­hol­der en stor grot­te, der er kendt som Vi­king­grot­ten. Her ind­sam­ler lo­ka­le fug­le­re­der til brug for svale­rede­suppe, som er en yndet spise, ikke mindst blandt kinesere.

Bamboo Island

Bamboo Island har en fin strand, der er velegnet til solbadning, svømning eller snorkling.

Mosquito Island

Øen har fået sit navn efter sværme af mosquitos (myg), som kommer frem ved solnedgang. I dagtimerne er de normalt ikke et problem, så her kan du roligt besøge øens småstrande. Mosquito Island er dog mest kendt for et koralrev, der er et oplagt mål for dykning eller snorkling.

Bida Nok

Bida Nok er en lille klippeø, der ikke har nogen strand. Til gengæld har den koralrev med et rigt dyreliv, der udgør et yndet mål for dykning, både for begyndere og øvede. På den ene side af øen er der lavt vand, mens det på den anden side af øen går stejlt ned til 30 meters dybde.

Bida Noi

Bida Noi er en lille klippeø, der er et velegnet mål for dykkere. Øen ligger tæt på den lidt større Bida Nok, men byder på et helt andet miljø under havets overflade. Her har nedfaldne klipper fra øen skabt små undersøiske øer, du kan svømme mellem. Også her finder du et rigt dyreliv.

Tags: Phi Phi - Krabi - Phuket - Strand - Udsigt - Long-tail boat - Nationalpark

Andre artikler om steder i Thailand: