Aktiviteter på rejsen

Thailand har meget mere at byde på end strande.

Thailand byder på en masse spændende akti­vi­teter, som du ikke finder hjem­me i Danmark. Og selv­om nogle kan ligne lidt på over­fla­den, så er de alli­gevel helt ander­ledes, det gælder fx shopping, hvor du i Bangkok kan finde, hvad der svarer til mere end 25 Field's inden for et for­holds­vis lille område.

Og så er der alle de aktiviteter, som du ikke har mulighed for i Danmark, fx ele­fant­rid­ning, white water rafting, flyve­ture i jung­lens træ­toppe, og natur­skøn­ne op­le­vel­ser der siger spar to til alt, hvad den danske natur kan tilbyde.

Jeg til­føjer løbende nye artikler, så tjek gerne siden her med jævne mellem­rum. Du kan også få besked om nye artik­ler ved at abon­nere på hjemme­sidens RSS-feed, blive ven med facebook-siden eller ved at tilføje min side på Google+ i dit netværk.

Her en oversigt over artikler om for­skel­lige aktiviteter:

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Torsdag d. 28. maj

Læs om veksling til baht.

Facebook

Facebook

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Klima og vejr

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.