Aktiviteter på rejsen

Thailand har meget mere at byde på end strande.

Thailand byder på en masse spændende akti­vi­teter, som du ikke finder hjem­me i Danmark. Og selv­om nogle kan ligne lidt på over­fla­den, så er de alli­gevel helt ander­ledes, det gælder fx shopping, hvor du i Bangkok kan finde, hvad der svarer til mere end 25 Field's inden for et for­holds­vis lille område.

Og så er der alle de aktiviteter, som du ikke har mulighed for i Danmark, fx ele­fant­rid­ning, white water rafting, flyve­ture i jung­lens træ­toppe, og natur­skøn­ne op­le­vel­ser der siger spar to til alt, hvad den danske natur kan tilbyde.

Jeg til­føjer løbende nye artikler, så tjek gerne siden her med jævne mellem­rum. Du kan også få besked om nye artik­ler ved at abon­nere på hjemme­sidens RSS-feed, blive ven med facebook-siden eller ved at tilføje min side på Google+ i dit netværk.

Her en oversigt over artikler om for­skel­lige aktiviteter: