Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Phuket Town
weekend-marked

Weekend-markedet i Phuket Town byder både på shopping og spændende madoplevelser.

Tags: Phuket - Shopping - Mad - Phuket Town - Aktiviteter

Efter dagens udfol­del­ser med sight­see­ing, strand­tur, el­ler hvad du el­lers får ti­den til at gå med på din fe­rie, bør du li­ge ta­ge et smut væk fra ferie­ste­der­ne på Phu­kets vest­kyst og over til Phuket Town.

Weekend-markedet Naka Market i Phuket Town er nemlig en oplevelse, også selvom du nor­malt ikke bryder dig om shop­ping.

Dels kan du gøre en rigtig god handel, og dels får du en stem­nings­fyldt ople­velse, hvor du samtidig kan udfordre dine smags­løg med såvel stærke som søde sager, der også kan være en fryd for øjnene.

Markedet er også kendt som Chao Fa Market (det ligger ved Chao Fa Road).

Markedet byder selv­føl­ge­lig på mas­ser af bil­ligt tøj, både nyt og brugt, og ef­ter­som her kom­mer en del tu­ris­ter, kan du og­så finde alle hånde sou­ve­nirs.

Bemærk, at selv­om pri­serne ikke syner meget i for­hold til dem der­hjem­me, så kan du stadig prutte priserne ned.

Vær opmærksom på, at hvis du støder på kendte mærker på tøjet, så er det sandsyn­lig­vis pirat­ko­pier, hvilket priserne også indikerer.

Nedenstående billeder giver et indtryk af priserne på brugt tøj, men det er nu ikke fordi, butikkerne med nyt tøj er så forfærdelig meget dyrere. Priserne er selvfølgelig angivet i baht, så skoene med prismærket 100 koster altså 100 baht. Priserne for bukser, skjorter, kjoler, BH'er og andet lingeri starter også deromkring.

Tøjet ligner stort set tøjet derhjemme, så i stedet for en masse billeder af små tøjbutikker, vil jeg her hellige mig, hvad der især trækker de lokale til weekend-markedet:

Slik, snacks og mad

Føde for smagsløgene er et meget vigtigt element af thaiernes shopping-oplevelse. Ethvert marked med respekt for sig selv har en stor og vel­as­sor­te­ret af­de­ling med slik, snacks og mad, og det gælder i den grad også for weekend-markedet i Phuket Town.

Du finder masser af boder med snacks i form af pølser, blæk­sprutter, friture­stegte ind­bagte rejer og andet spændene på pinde, som du kan nyde, mens du går rundt og kigger på butikker.

Du finder også søde sa­ger i lan­ge baner, og her er og­så kræ­set for syns­san­sen med et orgie af stærke farver, som du kan se på de nedenstå­ende bil­le­der. Be­mærk, at thai­erne ger­ne bru­ger en hel del suk­ker i de­res sø­de sa­ger og brød med for den sags skyld. Det kan i nog­le til­fæl­de være for me­get for vores smags­løg. Men flot ser det ud.

Markedet byder selv­føl­ge­lig også på res­tau­ran­ter, hvor du kan sidde ned og spise en billig thailandsk ret. Og så kan du jo afslutte med en portion hjemme­lavet is.

På videoen til høj­re kan du se, hvor­dan man la­ver hjem­me­la­vet is på to mi­nut­ter på en me­get kold pla­de. Du kan væl­ge mel­lem en ræk­ke fris­ke frug­ter og bær som smag, og du kan væl­ge, om du vil ha­ve va­nil­le- el­ler cho­ko­la­de­is.

Frugt eller bær pla­ce­res på den kol­de pla­de og en flø­de­ag­tig sub­stans til­sæt­tes. Der hak­kes så på li­vet løs for at op­de­le frugt/bær og blan­de dem sam­men med fløden, der langsomt forvandles til is. Ef­ter et par mi­nut­ter har du din frisk­la­ve­de is, som for øv­rigt sma­ger for­træf­feligt!

Som det kan hø­res i vi­deo­en, var jeg ikke den enes­te dan­sker på mar­ke­det den dag.

Weekend-markedet er åbent hver lørdag og søndag fra omkring klok­ken 17 til 21.

GPS til Phuket Towns weekend-marked: 7.881003, 98.367148.

Weekend-markedet er selvfølgelig ikke det eneste marked i Phuket Town, selvom det har klart det største udvalg. Lard Yai-søndagsmarked er absolut også et besøg værd, læs mere om det i artiklen Phuket Old Town.

Tags: Phuket - Shopping - Mad - Phuket Town - Aktiviteter

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: