Tiger Cave Temple

Tiger Cave Temple tilbyder en utrolig udsigt efter stratofæriske strabadser.

Hvis du er i Ao Nang Beach eller et andet sted i provinsen Krabi, og din kondition ikke fejler noget, kan et besøg i Tiger Cave Temple (Wat Tham Sua) være lidt af en oplevelse. Templet ligger nemlig på en bjergtop med en fantastisk udsigt ud over hele området og en del af havet ud for Krabi.

Du kan lige skimte glimtet fra Buddha-statuen på toppen af bjerget på dette billede:

En god kondition er dog me­get vig­tig, for tu­ren op til top­pen fore­går ad en trap­pe med ik­ke fær­re end 1.237 trin. Det sva­rer til at ta­ge trap­pen til 77. eta­ge! Sam­men­lig­nin­gen er dog des­vær­re ik­ke helt så sim­pel, da trap­pen op til tem­plet ik­ke sva­rer til en dansk stan­dard­trap­pe. Tri­ne­ne er hø­je­re og smal­le­re, og nog­le ste­der min­der trap­pen me­re om en sti­ge, hvor du skal bru­ge hæn­der­ne og nær­mest krav­le op. Og så mødes du undervejs af ter­rori­serende aber!

Men strabadserne præ­mi­eres med en fan­tas­tisk ud­sigt. Og du får rig lej­lig­hed til at bru­ge ud­sig­ten på ve­jen op som und­skyld­ning til små (el­ler sto­re) pau­ser, hvor du kan pus­te ud og ta­ge bil­le­der.

Kun for ved vejs en­de at er­ken­de, at den utro­li­ge ud­sigt på ve­jen op ik­ke er for no­get at reg­ne mod den, du har på toppen.

Undervejs møder du som sagt en ko­lo­ni af aber, der og­så gi­ver dig en und­skyld­ning for at slap­pe af i be­ne­ne og i ste­det bru­ge kræf­ter­ne til at tryk­ke på ka­me­ra­knap­pen.

Men pas på di­ne ting, aber­ne stjæ­ler ger­ne alt, hvad der ser spi­se­ligt el­ler sjovt ud. Det gæl­der og­så smyk­ker og sol­bril­ler! Pas des­uden på ik­ke at kom­me for tæt på aber­ne, da de kan bi­de eller kradse.

Men lad os vende tilbage og starte ved foden af bjerget. Her finder du nemlig Tiger Cave og en tilhørende tempelbygning, der er bygget ind i bjerget, og de er også et besøg værd.

Ifølge et gammelt sagn boede der tidligere tigre i hulen, men de er i vore dage erstattet af ganske ufarlige figurer.

Ved foden af bjerget har man i en del år arbejdet på et stort mindesmærke i form af en meget stor chedi (også kaldt stupa). Billedet er fra 2013, og ved mit seneste besøg i 2018 var toppen blevet beklædt, men midterdelen manglede stadig. Der kan du parkere sva­ge­li­ge føl­ge­sven­de der, mens du selv be­gi­ver dig til tops. De kan evt. og­så be­sø­ge det nær­lig­gen­de mun­ke­klos­ter og -boliger, læs mere herom længere nede på siden.

Der ligger for øvrigt en butik med forfriskninger ved bjergets fod, sørg for at købe lidt vand eller et par sodavand, du kan tage med på klatreturen, du vil helt sikkert få glæde af det!

Trappen ser meget til­for­la­de­lig ud, når du star­ter, og skil­tet med an­tal­let af trin vir­ker egent­lig ik­ke så frygt­ind­gy­den­de, for­di det er svært at for­hol­de sig til antallet.

Undervejs mod toppen vil du se tal ma­let på trap­pens ge­læn­der, de for­tæl­ler, hvor man­ge trin du har ta­get. Det va­rer ik­ke læn­ge, før du sve­den­de for­ban­der tal­le­ne langt væk, for­di de er me­get la­ve­re, end du hav­de reg­net med og hå­bet på. Og de sid­ste par hun­dre­de trin fø­les af man­ge fle­re end de før­ste fem­hun­dre­de trin.

Men når først du er kommet op, og du har fået lungerne til at fungere normalt igen, er det alle anstrengelser værd, som du kan se på disse fire udsigtsbilleder:

Selve templet er ikke sær­ligt im­po­ne­ren­de, når du dømmer efter bil­le­der­ne ne­den­for, og selv­om Budd­ha-sta­tuen er stor, er den ik­ke no­get sær­ligt i for­hold til dem, du fin­der i så man­ge an­dre tem­pler.

Buddhas fodspor, som du kan se på hosstående billede, bringer heller ikke blodet i kog. Men én ting er bil­le­der, no­get an­det at væ­re der i vir­ke­lig­he­den. For når du har kæm­pet dig op til top­pen, bli­ver det tem­me­lig im­po­ne­ren­de at tæn­ke på, at ar­bej­der­ne har skul­let op ad trap­pen hver dag for at bygge templet.

Det koster ikke noget at besøge templet udover lige transporten dertil. Jeg betalte vist 500 baht for en taxi fra Ao Nang ved et af mine besøg; det inkluderede kørsel begge veje, og at chaufføren nød ventetiden i skyggen, mens jeg knoklede op og ned ad bjerget. Det kan gøres billigere med en arrangeret tur, men jeg foretrækker at have trappen mere for mig selv i stedet for at være afhængig af tempoet i en større gruppe. Uanset om du vælger en gruppetur eller en solotur, så sørg for at have ordentligt fodtøj på. Turen bliver ikke just nemmere, hvis du har klip-klapper på.

Det kan desuden være en fordel at besøge templet om morgenen eller sidst på eftermiddagen. Dels fordi det er knap så varmt og fugtigt, og dels fordi du så kan opleve en fantastisk solopgang eller -nedgang.

Bemærk, at dette tempel hedder Tiger Cave Temple. Der findes et Tiger Temple i provinsen Kanchanaburi nordvest for Bangkok, hvor de har levende tigre, som du kan blive fotograferet sammen med. Men læs lige artiklen på ovenstående link og Wikipedias side om Tiger Temple, inden du evt. planlægger et besøg der. Der har været kritik af templets håndtering af tigrene.

Der er til gengæld ingen problemer med dyrevelfærden i Tiger Cave Temple i Krabi, så det kan du roligt besøge uden dårlig samvittighed. Jeg kan dog ikke love, at du ikke vil være træt efter besøget.

GPS til Tiger Cave Temple: 8.123854, 98.924511.

Jeg fandt nedenstående video på Youtube, hvor du kan få et bedre indtryk af trappen og udsigten end ud fra mine billeder. Videoen varer knap et kvarter, og vi når op til toppen efter ti minutters pusten og stønnen, men der er klippet i den, så det tog ganske givet fotografen Dornz Arrummy Rojvithee noget længere tid at komme op til toppen. Min egen rekord er lige under 22 minutter, men den slår jeg selvfølgelig næste gang!

Munkedal

Hvis du har kræfter til overs efter klatreturen til toppen af bjerget, så bør du også lige tage en ekstra klatretur nedad. Lidt længere fremme på venstre side efter trappen til toppen finder du en lille, fredfyldt dal, der lægger grund til en række huler og munkeboliger.

Munkenes boliger er yderst spartanske, som du kan se af nedenstående billeder. Nogle er bygget ind i naturlige åbninger i bjerget.

Andre består af små – meget små – huse.

Der er meget fredfyldt i dalen. Den virker som det perfekte sted til ro og fordybelse, så det er meget forståeligt, at munkene har valgt at bo her. En lille jungle med enkelte meget store og imponerende træer fylder dalen ud.

Langs kanten finder du en række huler, som du kan gå på opdagelse i. Der findes et kort ved nedgangen til dalen, tag evt. et billede af det med din mobil/kamera, så du nemmere kan finde rundt i dalen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Aktiviteter - Krabi - Ao Nang - Templer - Udsigt


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Sukhothai
Tags: Sukhothai - Ruiner - Templer
Sukhothai Før Bangkok var der Ayutthaya. Og før Ayutthaya var der Sukhothai. Læs om Thailands første hovedstad og besøg ruinerne i Sukhothai Historical Park, der ligger ca. 400 km nord for Bangkok.
Mae Hong Son Loop
Tags: Mae Hong Son - Chiang Mai - Pai - Motorcykel - Scooter - Natur - Doi Inthanon - Jungle - Vandfald - Templer - Udsigt
Mae Hong Son Loop Mae Hong Son Loop er en popu­lær rute for især motor­cyk­ler og scoo­tere gennem Nord­thailands bjerg­rige områder, og den byder på mas­ser af se­vær­dig­heder undervejs.
Meget stor Buddha
Tags: Buddha - Templer - Ang Thong - Ayutthaya - Luang Phor Thuad
Meget stor Buddha I provinsen Ang Thong finder du Thailands højeste statue, der måske ikke overraskende forestiller Buddha. Det er samtidig verdens 8. højeste statue.

Templet, der ligger godt 100 km nord for Bangkok, byder også på nogle små velfriserede haver og nogle drabelige scener med statuer i naturlig størrelse.
Til tops i Thailand
Tags: Doi Inthanon - Chiang Mai - Mae Hong Son - Vandfald
Doi Inthanon Hvis du går og tror, at det altid er varmt i Thailand, så kan du godt tro om. Faktisk kan tem­pe­ra­tu­ren falde til under fryse­punk­tet - i hvert fald hvis du be­søger Thailands højeste punkt på Doi Inthanon i pro­vinsen Chiang Mai. Læs mere om Doi Inthanon og de ting, der er at se på vejen mod toppen.
Find Nemo ved Similan-øerne
Tags: Similan Islands - Dykning - Snorkling - Strand - Khao Lak - Phuket - Phang Nga
Similan Islands Similan-øerne i Thai­land byder på et af ver­dens bed­ste dyk­ker­ste­der. Tag på dag­tur fra Khao Lak til øerne, eller over­nat på en af øerne eller på båden. Som bonus kan du slikke sol på nogle af Thai­lands bedste strande.
Klap ikke en tiger
Tags: Tiger - Kanchanaburi - Munke - Dyrevelfærd
Tiger Temple Turister flokkes til Tiger Temple i pro­vin­sen Kan­chana­buri, hvor mun­kene mod be­ta­ling til­by­der dem at fod­re og klap­pe en tiger­unge eller gå en tur med en fuld­vok­sen tiger. Og selv­føl­ge­lig tage bil­le­der af op­le­vel­sen. Læs, hvor­for du bør holde dig væk.
Aktiviteter i Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Aktiviteter - Flydende marked - Shopping - Delfiner - Golf - Ladyboys - Udsigt - Templer
Aktiviteter i Pattaya Selvom Pattaya mest er kendt for sine nat­lige akti­vi­teter for voksne, så bydes der også på mange akti­vi­teter for børn og i dag­timerne. Læs mere om fx zoo­lo­giske haver, et inter­aktivt kunst­mu­seum, go-kart-kørsel, de utal­lige golf­baner og en helt vild acceleration.
Thailand på to hjul
Tags: Motorcykel - Scooter - Natur - Transport
Thailand på to hjul Hvorfor nøjes med de sæd­van­lige turist­steder, når Thai­land har så meget mere at byde på. Du op­le­ver og ser meget mere, hvis du rejser rundt i landet, og det be­hø­ver ikke blot at være med tog, bus eller fly. Du kan også selv køre. Læs mere om selv at køre rundt i Thai­land på to eller flere hjul.
Ayutthaya, verdens største by
Tags: Ayutthaya - Ruiner - Templer
Ayutthaya Ayutthaya var hoved­stad i Siam (Thailand) frem til 1767, hvor byen blev ind­ta­get og brændt ned af bur­me­sis­ke styr­ker. I dag fin­der du man­ge im­po­ne­ren­de og spæn­den­de rui­ner i den gam­le ho­ved­stad, der blev op­ta­get på UNESCO's ver­dens­arvs­lis­te i 1991. Ayutthaya lig­ger cir­ka 75 km. nord for Bangkok og egner sig fint til en dag­ud­flugt eller et par dages ophold.
Festival og kvægløb
Tags: Chonburi - Kvæg - Festival
Kvægløb i Chonburi Chonburi lægger jord til et år­­ligt dyr­­skue, men det er ikke helt som et dansk dyr­­skue. Kø­­er­­ne er mere pyn­­te­­de, og de lø­­ber be­­ty­­de­­ligt hur­­ti­­ge­­re! Læs om køer, der er mere far­­ve­­ri­­ge end Cow Pa­ra­de-kø­erne, og om kvæg­­løb, hvor kvæ­­get og dets ryt­­tere skal ud på en 100 meter lang spurt.
Emerald Pool
Tags: Krabi - Emerald Pool - Hot springs
Emerald Pool Bad i en fortryl­lende skov­sø i pro­vin­sen Krabi. Emerald Pool (Sa Moraket) er et yndet mål for såvel tu­ris­ter som loka­le, der vil have en svøm­me­tur i skov­søens meget klare vand, der frem­står med en flot sma­ragd­grøn farve på grund af bun­dens farve. Skov­søen lig­ger ikke langt fra en po­pu­lær varm kilde, så du kan få to dyp på én tur.
Varme kilder i Krabi
Tags: Krabi - Hot springs - Emerald Pool
Varme kilder Hvis bade­van­det i det syd­lige Thai­land med sine knap 30 gra­der er for koldt, kan du tage et bad i en af pro­vin­sen Krabis var­me kil­der. Læs mere om Namtok Rawn, hvor du kan bade i et 40-42 grader varmt vand­fald, og om et par andre varme kilder.
Svøm med delfiner
Tags: Chanthaburi - Delfiner - Dyrevelfærd - Pattaya
Svøm med delfiner I Thailand kan du se del­fin­show og selv få lov at ud­føre tricks med del­fi­nerne, lige­som du kan svøm­me med dem. Læs om del­fin­showet i Oasis Sea World, og læs også, hvor­for ikke alle shows er lige anbefalelses­værdige.
Flagermustemplet Wat Pho Bang Khla
Tags: Chachoengsao - Templer - Flagermus
Flagermustempel Se nogle meget store flagermus i et tempel to timers kørsel fra Bangkok og fra Pattaya. De kan have et vingespænd på over 150 cm, og de bærer det latinske navn Pteropus vampyrus. Når du ser dem flyve tæt forbi dig, vil du uværgerligt tænke på Dracula!
Magisk pavillon i Tham Phraya Nakhon
Tags: Tham Phraya Nakhon - Hule - Prachuap Khiri Khan - Hua Hin
Tham Phraya Nakhon I provinsen Prachuap Khiri Khan, ikke så langt fra turist- og kongebyen Hua Hin, finder du en skjult eventyrverden og en magisk pavillon i hulen Tham Phraya Nakhon. Er du på de kanter, er hulen så rigeligt et besøg værd.
Erawan Cave
Tags: Aktiviteter - Nong Bua Lamphu - Loie - Erawan Cave - Hule
Erawan Cave Erawan Cave lader dig tage et smut gen­nem et bjerg via en ræk­ke na­tur­li­ge hu­ler. Du får rørt ben­musk­ler­ne, og får sam­ti­dig en flot ud­sigt fra hu­lens to ud­gan­ge, der beg­ge lig­ger højt op­pe på et bjerg. Era­wan er det thai­land­ske navn for hin­du­gu­den In­dras hvi­de ele­fant med tre hoveder.
Gammelt Khmer-tempel i Phanom Rung
Tags: Buriram - Phanom Rung - Prasat Muang Tam - Ruiner - Isaan - Aktiviteter
Phanom Rung Før Thailand blev Thailand, var der Khmer-riget. Det om­fat­tede Cam­bod­ja, det syd­lige Viet­nam og store dele af Laos og Thai­land. De bedst kendte res­ter af Khmer-riget er dets gam­le hoved­stad Angkor i Cam­bod­ja, men du kan også finde res­ter i Thai­land, bl.a. i Phanom Rung, der lig­ger i pro­vin­sen Buri­ram i den syd­øst­lige del af Thailand.
Turistvenlig mad i Patong
Tags: Mad - Patong - Udsigt
Number 6 Restauranten Number 6 i Patong byder på god og billig thai­landsk mad til­passet turist­ganer. I den gamle afde­ling må du ofte stå i kø for at få en plads. Den nye afde­ling på en bjerg­side byder på mere plads - og en noget speciel (og gratis) køre­tur op af bjerget.
Naga Fireballs
Tags: Nong Khai - Fireballs - Fup - Mekong - Søslange - Phon Phisai - Isaan - Festival
Naga Fireballs Oplev fest­lig­he­der­ne ved Mekong-flodens bred i Nong Khai i for­bin­del­se med Naga Fire­ball Fes­ti­val. Her kan du op­le­ve sø­slan­gen Naga ud­spyde ild­kugler fra sit leje på Mekong-flodens bund. I hvert fald i hen­hold til folk­loren. Ild­kug­ler­ne er vir­ke­lige nok, men måske for­kla­rin­gen er lidt mere jordnær.
Miniørken i Thailand
Tags: Jordskulpturer - Lalu - Sa Kaeo - Sao Din - Nan - Phae Mueang Phi - Phrae - Natur
Miniørken i Thailand I Thailand kan du finde mini­udgaver af det ørken­land­skab med enkelt­stående kæmpe­klipper, som du kender så godt fra ameri­kanske westerns. Her er det blot jord, der er eroderet og skulp­tureret af naturens hånd ved hjælp af vind og vejr. Du finder jord­skulp­turerne tre for­skel­lige steder i Thailand. Læs mere ...
Flydende marked
Tags: Shopping - Flydende marked - Ratchaburi - Samut Songkhram - Aktiviteter - Chachoengsao
Flydende marked Thailand lægger vand til mange flydende markeder. Bliv padlet rundt mellem både, der tilbyder frisk frugt, mad og souvenirs. Læs især om det mest populære af de flydende markeder, Damnoen Saduak Floating Market.
Tempel i et træ
Tags: Templer - Samut Songkhram - Aktiviteter
Tempel i et træ Wat Bang Kung i provinsen Sa­mut Song­khran er et gam­melt tempel, der i dag er vokset ind i et træ som et andet Tor­ne­ro­se-slot. Læs mere om tem­plet og andre se­vær­dig­he­der i nærheden.
Marked på skinner
Tags: Maeklong - Shopping - Tog - Samut Songkhram - Aktiviteter
Maeklong Marked Markedet i Maeklong er ikke som andre mar­ke­der i Thai­land - el­ler i res­ten af ver­den. Det er pla­ce­ret på og langs tog­skin­ner­ne, li­ge før Mae­klong Sta­tion. Når to­get kom­mer, ryk­kes va­rer­ne til si­de. Læs me­re om det yderst spe­ci­el­le marked.
Tempel af flasker
Tags: Templer - Flasker - Sisaket - Isaan
Tempel af flasker Hvad sker der, når de ellers mådeholdne buddhistiske munke slår sig på flasken? Det kan du opleve i templet Wat Pa Maha Chedi Kaeo, også kendt som Wat Lan Kuad, der betyder Tempel af en million flasker.
Behandling i Thailand
Tags: Tandlæge - Operation - Briller
Behandling i Thailand Du kan ofte spare mange penge ved at få foretaget kosmetiske operationer og andre medicinske behand­linger i Thailand. Det være sig en hår­trans­plan­ta­tion, en fedt­sugning, en bryst­ope­ration til større eller mindre bryster eller en ny krone på tæn­der­ne. Du kan også spare penge ved at købe briller i Thailand.
Phuket Town weekend-marked
Tags: Phuket - Shopping - Mad - Patong - Kata-Karon - Kamala - Phuket Town
Phuket Town weekend-marked Weekend-markedet i Phuket Town byder både på shop­ping med bil­ligt tøj og sou­ve­nirs og spæn­den­de mad­op­le­vel­ser i såvel den søde som den stærke af­de­ling. Se også, hvor­dan man laver hjem­me­la­vet is på to minutter.
Parasailing i Thailand
Tags: Aktiviteter - Parasailing - Patong - Pattaya - Fup
Parasailing Flyv fugl, flyv. Hvis du ikke er bange for højder, kan det være lidt af en oplevelse at prøve parasailing på din ferie i Thailand.
Utrolig udsigt over Krabi
Tags: Aktiviteter - Krabi - Ao Nang - Templer - Udsigt
Tiger Cave Temple Tiger Cave Temple byder på en helt fantastisk udsigt over Krabi. Men der er ingen genvej til den fantastiske udsigt, du skal op ad 1.237 trappetrin. Udsigten er dog så rigeligt besværet værd.
Smuk sejltur på Mae Kok
Tags: Chiang Mai - Chiang Rai - Thaton - Aktiviteter - Mae Kok - Natur
Smuk sejltur på Mae Kok Hvis du besøger Chiang Rai, bør du ankomme med langbåd ad floden Mae Kok. Det er en smuk sejltur, hvor du kan nyde den fantastiske natur i form af floden, jungle og bjerge.
Flyvetur i junglen
Tags: Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi
Zip-line Få en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge med en fly­ve­tur mel­lem jung­lens træ­top­pe. Ud­over fly­ve­tu­re­ne skal du over smal­le hæn­ge­bro­er, op ad spink­le vin­del­trap­per og an­det, der kan gi­ve dig et lil­le gys i maven.
Imponerende træhytte
Tags: Aktiviteter - Pattaya - Sanctuary of Truth - Elefantridning
Sanctuary of Truth Sanctuary of Truth er et enormt hus byg­get i træ og rigt de­ko­re­ret med træ­re­li­ef­fer og -fi­gu­rer, der er in­spi­re­ret af øst­lig fi­lo­so­fi og re­li­gi­on. Sanc­tu­ary of Truth er tre gan­ge så højt som Run­de­tårn og er byg­get uden brug af mo­der­ne til­tag som søm og skruer.
Shopping i Bangkok
Tags: Aktiviteter - Bangkok - Shopping
Shopping i Bangkok I Bangkok ligger stor­cen­tre­ne som per­ler på en snor, og det stør­ste er mere end 7 gan­ge stør­re end Dan­marks stør­ste cen­ter, Field's. Og så er der al­le mar­ke­der­ne, hvor du kan kø­be alt mel­lem him­mel og jord til næs­ten in­gen pen­ge. Læs om de for­skel­li­ge ind­købs­mu­lig­he­der i shopping-paradiset.
Oplev den fantastiske natur i Phang Nga Bugt
Tags: Aktiviteter - Phuket - Krabi - Phang Nga - Natur
Phang Nga Bugt Hvis du kun tager på én ud­flugt i Thai­land, så sørg for, at det bli­ver en tur rundt i Phang Nga Bugt. Du vil op­­le­­ve fan­­tas­­tisk flot­te klip­pe­øer rej­se sig lod­ret op fra van­det, og du kan be­sø­ge skjul­te ver­de­ner i hu­le øer. Og så er det end­da næs­ten gra­tis. Læs om tu­ren og se bil­le­der af den fan­tas­tiske natur.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 16. oktober

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Facebook

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.