Tiger Cave Temple

Tiger Cave Temple tilbyder en utrolig udsigt efter stratofæriske strabadser.

Tags: Tiger Cave Temple - Krabi - Ao Nang - Templer - Udsigt - Aktiviteter

Hvis du er i Ao Nang Beach eller et andet sted i provinsen Krabi, og din kondition ikke fejler noget, kan et besøg i Tiger Cave Temple (Wat Tham Sua) være lidt af en oplevelse. Templet ligger nemlig på en bjergtop med en fantastisk udsigt ud over hele området og en del af havet ud for Krabi.

Du kan lige skimte glimtet fra Buddha-statuen på toppen af bjerget på dette billede:

En god kondition er dog me­get vig­tig, for tu­ren op til top­pen fore­går ad en trap­pe med ik­ke fær­re end 1.237 trin. Det sva­rer til at ta­ge trap­pen til 77. eta­ge! Sam­men­lig­nin­gen er dog des­vær­re ik­ke helt så sim­pel, da trap­pen op til tem­plet ik­ke sva­rer til en dansk stan­dard­trap­pe. Tri­ne­ne er hø­je­re og smal­le­re, og nog­le ste­der min­der trap­pen me­re om en sti­ge, hvor du skal bru­ge hæn­der­ne og nær­mest krav­le op. Og så mødes du undervejs af ter­rori­serende aber!

Men strabadserne præ­mi­eres med en fan­tas­tisk ud­sigt. Og du får rig lej­lig­hed til at bru­ge ud­sig­ten på ve­jen op som und­skyld­ning til små (el­ler sto­re) pau­ser, hvor du kan pus­te ud og ta­ge bil­le­der.

Kun for ved vejs en­de at er­ken­de, at den utro­li­ge ud­sigt på ve­jen op ik­ke er for no­get at reg­ne mod den, du har på toppen.

Undervejs møder du som sagt en ko­lo­ni af aber, der og­så gi­ver dig en und­skyld­ning for at slap­pe af i be­ne­ne og i ste­det bru­ge kræf­ter­ne til at tryk­ke på ka­me­ra­knap­pen.

Men pas på di­ne ting, aber­ne stjæ­ler ger­ne alt, hvad der ser spi­se­ligt el­ler sjovt ud. Det gæl­der og­så smyk­ker og sol­bril­ler! Pas des­uden på ik­ke at kom­me for tæt på aber­ne, da de kan bi­de eller kradse.

Men lad os vende tilbage og starte ved foden af bjerget. Her finder du nemlig Tiger Cave og en tilhørende tempelbygning, der er bygget ind i bjerget, og de er også et besøg værd.

Ifølge et gammelt sagn boede der tidligere tigre i hulen, men de er i vore dage erstattet af ganske ufarlige figurer.

Ved foden af bjerget har man i en del år arbejdet på et stort mindesmærke i form af en meget stor chedi (også kaldt stupa). Billedet er fra 2013, og ved mit seneste besøg i 2018 var toppen blevet beklædt, men midterdelen manglede stadig. Du kan parkere sva­ge­li­ge føl­ge­sven­de ved mindesmærket, mens du selv be­gi­ver dig til tops. De kan evt. og­så be­sø­ge det nær­lig­gen­de mun­ke­klos­ter og -boliger, læs mere herom længere nede på siden.

Der ligger for øvrigt en butik med forfriskninger ved bjergets fod, sørg for at købe lidt vand eller et par sodavand, du kan tage med på klatreturen, du vil helt sikkert få glæde af det!

Trappen ser meget til­for­la­de­lig ud, når du star­ter, og skil­tet med an­tal­let af trin vir­ker egent­lig ik­ke så frygt­ind­gy­den­de, for­di det er svært at for­hol­de sig til antallet.

Undervejs mod toppen vil du se tal ma­let på trap­pens ge­læn­der, de for­tæl­ler, hvor man­ge trin du har ta­get. Det va­rer ik­ke læn­ge, før du sve­den­de for­ban­der tal­le­ne langt væk, for­di de er me­get la­ve­re, end du hav­de reg­net med og hå­bet på. Og de sid­ste par hun­dre­de trin fø­les af man­ge fle­re end de før­ste fem­hun­dre­de trin.

Men når først du er kommet op, og du har fået lungerne til at fungere normalt igen, er det alle anstrengelser værd, som du kan se på disse fire udsigtsbilleder:

Selve templet er ikke sær­ligt im­po­ne­ren­de, når du dømmer efter bil­le­der­ne ne­den­for, og selv­om Budd­ha-sta­tuen er stor, er den ik­ke no­get sær­ligt i for­hold til dem, du fin­der i så man­ge an­dre tem­pler.

Buddhas fodspor, som du kan se på hosstående billede, bringer heller ikke blodet i kog. Men én ting er bil­le­der, no­get an­det at væ­re der i vir­ke­lig­he­den. For når du har kæm­pet dig op til top­pen, bli­ver det tem­me­lig im­po­ne­ren­de at tæn­ke på, at ar­bej­der­ne har skul­let op ad trap­pen hver dag for at bygge templet.

Det koster ikke noget at besøge templet udover lige transporten dertil. Jeg betalte vist 500 baht for en taxi fra Ao Nang ved et af mine besøg; det inkluderede kørsel begge veje, og at chaufføren nød ventetiden i skyggen, mens jeg knoklede op og ned ad bjerget. Det kan gøres billigere med en arrangeret tur, men jeg foretrækker at have trappen mere for mig selv i stedet for at være afhængig af tempoet i en større gruppe. Uanset om du vælger en gruppetur eller en solotur, så sørg for at have ordentligt fodtøj på. Turen bliver ikke just nemmere, hvis du har klip-klapper på.

Det kan desuden være en fordel at besøge templet om morgenen eller sidst på eftermiddagen. Dels fordi det er knap så varmt og fugtigt, og dels fordi du så kan opleve en fantastisk solopgang eller -nedgang.

Bemærk, at dette tempel hedder Tiger Cave Temple. Der findes et Tiger Temple i provinsen Kanchanaburi nordvest for Bangkok, hvor de har levende tigre, som du kan blive fotograferet sammen med. Men læs lige artiklen på ovenstående link, inden du evt. planlægger et besøg der. Der har været kritik af templets håndtering af tigrene. Tilføjelse: Tiger Temple er nu blevet lukket, og tigrene er blevet overflyttet til forskellige zoologiske haver.

Der er til gengæld ingen problemer med dyrevelfærden i Tiger Cave Temple i Krabi, så det kan du roligt besøge uden dårlig samvittighed. Jeg kan dog ikke love, at du ikke vil være træt efter besøget.

GPS til Tiger Cave Temple: 8.123854, 98.924511.

Jeg fandt nedenstående video på Youtube, hvor du kan få et bedre indtryk af trappen og udsigten end ud fra mine billeder. Videoen varer knap et kvarter, og vi når op til toppen efter ti minutters pusten og stønnen, men der er klippet i den, så det tog ganske givet fotografen Dornz Arrummy Rojvithee noget længere tid at komme op til toppen. Min egen rekord er lige under 22 minutter, men den slår jeg selvfølgelig næste gang!

Munkedal

Hvis du har kræfter til overs efter klatreturen til toppen af bjerget, så bør du også lige tage en ekstra klatretur nedad. Lidt længere fremme på venstre side efter trappen til toppen finder du en lille, fredfyldt dal, der lægger grund til en række huler og munkeboliger.

Munkenes boliger er yderst spartanske, som du kan se af nedenstående billeder. Nogle er bygget ind i naturlige åbninger i bjerget.

Andre består af små – meget små – huse.

Der er meget fredfyldt i dalen. Den virker som det perfekte sted til ro og fordybelse, så det er meget forståeligt, at munkene har valgt at bo her. En lille jungle med enkelte meget store og imponerende træer fylder dalen ud.

Langs kanten finder du en række huler, som du kan gå på opdagelse i. Der findes et kort ved nedgangen til dalen, tag evt. et billede af det med din mobil/kamera, så du nemmere kan finde rundt i dalen.

Tags: Tiger Cave Temple - Krabi - Ao Nang - Templer - Udsigt - Aktiviteter

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: