Behandling i udlandet

Du kan ofte spare mange penge ved at få foretaget kosmetiske operationer og andre medicinske behandlinger i Thailand.

Tags: Briller - Tandlæge - Operation - Behandling - Velvære og beauty

Thailand er ikke kun et populært rejsemål for turister, der vil opleve strandene, kulturen og natte­livet. Thailand er også et popu­lært mål for behand­ling i udlandet i form af kosmetiske operationer eller andre medi­cinske behand­linger. De kan være meget billige i Thailand, og så kan behand­lingen jo parres med en dejlig ferie.

Det kan også være nemmere med en kosmetisk operation i udlandet end derhjemme; du kan fx være mere ligeglad med en forbinding på næsen et sted, hvor ingen kender dig end hjemme i din egen by. Bare husk sol­beskyt­telse, så du ikke kommer brun hjem - undtagen der, hvor forbindingen har siddet.

Lønningerne i Thailand er me­get lave i sam­men­lig­ning med i vesten, så du kan ofte få fore­taget en be­hand­ling for under det halve af, hvad den koster hjemme. Og det uanset, om du skal have nye kroner på tæn­der­ne, vil have større bryster, en fedt­sug­ning, få rettet lidt på næsen eller have flyt­tet rundt på håret på hovedet. Mulig­he­der­ne er mange.

Kvaliteten er i top

Kvaliteten af behandlingerne svarer for de flestes ved­kom­mende til den i vesten, og i nogle tilfælde er kvali­teten ganske givet bedre. Fx har de thailandske kirurger meget stor erfaring med køns­ope­ra­tioner, det være sig bryst­for­stør­relse eller køns­skifte, og ligeså næse­opera­tioner, fordi mange thaier gerne vil have en mere vestligt udseende næse.

Der kan være stor forskel på, hvor meget du kan spare på en behandling i Thailand, men priserne er typisk på under det halve af priserne i Danmark, og for nogle behandlinger betydeligt mindre. Men du skal være op­mærk­som på, at der er ting, som det ikke kan betale sig at få lavet i Thailand. Det gælder fx øjen­opera­tioner for grå stær, da de jo er gratis i Danmark.

Tandlæge

Du skal også være op­mærk­som på dan­ske til­skuds­reg­ler, når du sam­men­lig­ner pri­ser. Du kan fx få tilskud til tand­be­hand­lin­ger, når de fore­går i Dan­mark, men ikke når de fore­går i Thailand.

Du skal desuden tage høj­de for, hvad pri­ser­ne in­klu­de­rer, når du sam­men­lig­ner. I Thai­land er alt ty­pisk in­klu­de­ret. Hos tand­læ­gen vil for­un­der­sø­gel­se, rønt­gen og be­dø­vel­se så­le­des ty­pisk væ­re in­klu­de­ret i hjem­me­si­dens op­giv­ne pris for en ny kro­ne, mens den slags ty­pisk ik­ke er in­klu­de­ret på en dansk tand­læges prisliste.

Nogle behandlinger kan det være svært at sammen­ligne priserne på, fordi du kun sjældent kan finde priser på de danske hjemme­sider. Det gælder fx hår­trans­plan­tationer. De danske klinikker tilbyder i stedet en gratis konsul­tation, hvor de så vil give dig et tilbud. Når du ved, hvor mange hårsække (grafts), de vil tilbyde dig at flytte for en given pris, kan du finde prisen pr. graft på de thailandske hjemme­sider og så sammenligne.

Turistpriser

Besparelsen på de forskellige behandlinger er måske ikke så stor, som den kunne have været. Klinikker, der henvender sig til turister på en medicinsk rejse, sætter gerne prisen lidt højere end andre. Og nogle af dem opererer med dobbelt­priser, så turister betaler mere end thaier. Du kan ganske givet finde billigere priser hos klinikker, som især henvender sig til thaier, men du kan så også risikere at kvaliteten er en anden. Og der vil måske være sprogproblemer.

Jeg har fx hørt om meget billige tandlæger, hvor renligheden ikke lige er, hvad vi vester­lændinge forventer. Og hvor tand­lægens uddannelse måske heller ikke er helt fin i kanten. Det vil derfor være en god ide lige at besøge et par klinikker, så du kan vurdere dem og samtidig få et gratis tilbud, inden du vælger tandlæge. Ventetider er sjældent et problem, da de er vant til turister, der kun har få dage til rådighed.

Bemærk, at nogle operationer betyder, at du ikke må bade eller opholde dig i solen, eller at der er andre ting, du ikke må i tiden lige efter opera­tionen. Planlæg derfor dit ophold, så du har lidt tid til den slags før operationen.

Selvom du ikke måske ikke skal på en decideret medicinsk rejse med operation og hele pibetøjet, så kan du stadig spare lidt på "helbreds­kontoen", hvis du bruger briller. Briller kan være meget billige i Thailand, og de leveres typisk fra dag til dag. Bemærk dog, at hvis du vil have et vestlig mærke­vare­stel, så vil det typisk være dyrere i Thailand end i Danmark.

Du finder mange optikere i turistområderne. Priserne kan svinge meget, så besøg gerne et par stykker for at sammenligne tilbud.

Skal du have nye briller på Phuket, kan jeg varmt anbefale Washington Optic i Phuket Town. Her får du ærlig og reel betjening, også selvom det betyder mindre salg for butikken.

Tags: Briller - Tandlæge - Operation - Behandling - Velvære og beauty

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: