Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Samui

Nyd sommerferien på Samui.

Tags: Samui - Surat Thani - Strand - Chaweng - Lamai - Bophut - Klima

Samui er Thai­lands næst­stør­ste ø, ef­ter Phu­ket, og li­ge­som Phu­ket er den et yn­det mål for tu­ris­ter. Der er dog en me­get stor for­skel på Phu­ket og Sa­mui, regn­ti­den fal­der ik­ke på sam­me tid og med sam­me styr­ke. Skal du til Thai­land i den dan­ske som­mer­fe­rie, vil Sa­mui væ­re et bed­re valg end Phu­ket, i hvert fald vejr­mæs­sigt. Læs me­re om vej­ret på Sa­mui læn­ge­re ne­de på siden.

Samuis historie som ferie­mål går ikke særlig lang tid tilbage. Øen ligger i provinsen Surat Thani, og blev først "opdaget" af ryg­sæks­rej­sende i 1970'erne. Dengang boede befolk­nin­gen hoved­sa­ge­ligt i hytter uden strøm og rindende vand, og de levede især af fiskeri og dyrkning af kokos­nød­der.

Asfal­te­re­de veje var der ingen af, og den 15 kilometer lange tur fra den ene side af øen til den anden side kunne tage en hel dag, fordi man skulle forcere både bjerge og jungle midt på øen.

Der er sket me­get si­den da. Samui er trådt ind i den mo­der­ne tids­al­der, og selv­om fis­ke­ri og dyrk­ning af ko­kos­nød­der sta­dig er vig­ti­ge er­hverv, så er de beg­ge over­ha­let af tu­ris­men. Du kan så­le­des fin­de utal­li­ge fe­rie­ste­der ved stran­de­ne he­le ve­jen rundt om øen. De vig­tig­ste tu­rist­om­rå­der er dog by­er­ne Chaweng og Lamai.

Chaweng

I Chaweng finder du mas­ser af ind­købs­mu­lig­he­der og for­skel­li­ge tu­rist­til­bud, og her er og­så et nat­te­liv i form af ba­rer, dis­ko­te­ker og nat­klub­ber samt et par go go-barer.

Go go-barerne er slet skjul­te bor­del­ler; du når dår­ligt nok at kom­me in­den for dø­ren, før du får stuk­ket en pris­lis­te i hån­den med pri­ser­ne på lady­drinks, bar­fine, en pi­ge og et væ­rel­se på eta­gen oven­over. Pigerne er ud­sty­ret med numre, og du kan så frit vælge fra "menuen".

Nattelivet er hoved­sage­ligt koncen­tre­ret i et for­holds­vis lille område, som du nemt kan undgå, hvis du ikke er til den slags.

Chaweng har selvfølgelig også en strand. Stranden er ikke garneret med en strand­pro­me­nade, i stedet er der adgang til sandet via små stikveje fra hoteller og spise­steder, der ligger langs den godt seks kilometer lange strand.

Chaweng Beach er forsynet med fint, hvidt sand og klart vand. Vandet er stille og roligt, fordi bøl­ger­ne brydes af et koral­rev et stykke ude. Er du til surfing, er det altså ikke her, du skal troppe op med dit surfbræt.

Stranden er sine steder pyntet op med affald, som er skyllet ind fra havet, eller som er efter­ladt af besøgende. Den er dog mere vel­holdt ud for især de større hoteller og spise­steder, der sørger for oprydning.

GPS til stikvejen til stranden: 12.567500, 99.954722.

GPS til nattelivet i Chaweng: 9.52222222222, 100.057777778.

Hvis du vil bo på hotel i Chaweng og have let adgang til stranden, så vælg et af hotellerne langs stranden, så du slipper for omveje.

Lamai

Personligt fore­trækker jeg ferie­byen Lamai. Stranden er mindre over­fyldt end Chaweng Beach, og byen byder på en mere til­bage­lænet hygge. Stem­nin­gen er mere som en dansk strandby, som fx Liseleje, med som­mer­ferie­gæster. Dog er er en del pige­barer i Lamai, som det kan være svært at undgå, hvis du går ud om aftenen.

Du kan selv­følge­lig købe de sæd­van­lige souvenirs, tøj m.m. men udbuddet er ikke så stort som i Chaweng. Som i Chaweng er her ingen strand­pro­me­nade, i stedet får du adgang til stranden gennem for­skel­lige spise­steder og ferie­steder. Og så er der et par stier, der fører ned til stranden.

Lamai Beach er cirka to kilometer lang med lidt groft, gulligt sand. Sandet i den sydlige ende er iblandet en del små skaller fra muslinger og lignende; de kan skære lidt i fødderne. I den nordlige ende af stranden kan vandet være lidt grumset, så det bedste stykke strand er den midterste del af Lamai Beach.

Som i Chaweng gælder det, at hvis du vil have let adgang til stranden, så er du bedst tjent med at vælge et af hotellerne langs stranden.

Der findes flere stikveje ned til sandet, når du går langs stranden, men der er ingen par­ke­rings­mu­lig­heder, hvis du kommer kørende. I så fald kan du benytte adgangen gennem et par spise­steder, der ligger op ad en parke­rings­plads. Spise­ste­der­ne kan for øvrigt anbe­fales, maden er både god og billig. Du kan vælge at spise ved borde på stranden eller fra verandaer, hvor du har en fin udsigt ud over strand og vand.

GPS til parkeringsplads/spisesteder: 9.464608, 100.045776.

Nattelivet er som sagt spredt over det meste af byen, men er især koncen­tre­ret i to områder: På en plads sådan cirka midt i byen, skråt over for den lokale McDonalds, ligger der en håndfuld barer og en bokse­ring til Thai boksning. På den anden side af gaden ligger der et par nat­klub­ber. Den største kon­cen­tra­tion af barer findes i et område et par hundrede meter derfra på Had Lamai 1 og nogle sidegader.

GPS til boksering og barer: 9.465619, 100.044415.
GPS til Had Lamai 1, sådan cirka midt i barområdet: 9.463936, 100.042747.

Flere feriesteder

Der er selvfølgelig flere strande på Samui, men de er med få undtagelser knap nok værd at skrive om. Enten er strandene smalle og mere til pynt end til at slikke solskin, eller også er vand­kva­li­te­ten ringe, så badning med fordel i stedet bør henligges til en pool. Men det betyder ikke, at du skal holde dig til de to populære feriebyer. De andre steder kan byde på andre kvali­teter, fx mere fred og ro eller flotte solnedgange.

Bophut Beach

Chaweng Beach og Lamai Beach vender mod øst, så det er ikke på dem, du kan nyde en flot sol­ned­gang. Det kan du til gen­gæld på den knap to kilo­meter lange Bophut Beach, der ligger på Samuis nord­lige side. Bophut Beach har op­le­vet en del ud­vik­ling i de se­ne­re år i form af nye ferie­ste­der, men her er sta­dig be­ty­de­lig mere stille og roligt end på de to mere po­pu­læ­re strande. Vandet er ikke det bedste, men stranden er fin til solbadning.

W Beach

En af de bedre strande på Samuis nordlige kyst finder du ved det fem-stjernede W Koh Samui. Stran­den er bred med fint sand, vel­ple­jet og for­synet med en lille pal­me­lund – og du har en flot sol­ned­gang med udsigt til Koh Phangang, der er kendt for sine Full Moon Parties.

Vejen til stranden går gennem W Retreat.

Stedet virker for øvrigt meget luksu­riøst og flot, så har du pengene, er det nok ikke det værste sted, du kan finde at overnatte. Priserne ligger i den dyre ende, de starter ved cirka 20.000 baht (20000 baht) pr. nat i høj­sæso­nen, men så har du også fra 163 kvadrat­meter og opefter til rådighed - og selv­følge­lig en privat pool, hvis du ikke vil nøjes med stranden, og du ikke har lyst til at dele pool med fremmede.

Flotte solnedgange

Selvom nogle af strandene på Samuis nordlige side tilbyder dig sol­ned­gang over havet, så finder du dog de flot­teste sol­ned­gange på Samuis vest­kyst. De har til gengæld ikke så meget strand at byde på. Der findes flere udsigts­steder langs kysten, bille­derne neden­for er fra Taling Ngam, hvor du kan sidde og nyde sol­ned­gangen med en kold øl eller tage en dukkert ved den dimi­nutive strand. Jeg kom desværre for tidligt til at få en sol­ned­gang i kameraet, ligesom ham på billedet, der også forgæves spejder efter sol­ned­gangen i hori­sonten mellem klippeøerne.

Billedet nedenfor er taget samme sted men fra siden for at vise dig, hvor lidt strand der egentlig er her. Men det er da nok til, at man kan svale lidt ned, mens man venter på, at solen bliver træt og går til ro.

Lidt nord herfor finder du The Sunset Beach Resort & Spa, der tilbyder samme udsigt til sol­ned­gangen og lidt mere strand. Adgangen til stranden ad land­jorden er forbeholdt ferie­gæster, så hvis du ikke vil bo her, må du må enten snige dig ned til stranden, eller komme ad søvejen.

Vil du nyde solned­gangen i 5-stjernet luksus, kan du i stedet tage længere sydpå til den syd­vest­lige spids af Samui, her finder du Conrad Koh Samui Residences med værel­ses­priser fra 35.000 baht (35000 baht) pr. nat i højsæsonen.

GPS til Bophut Beach: 9.561649, 100.026343.
GPS til W Retreat: 9.573774, 100.017294.
GPS til solnedgang ved Taling Ngam: 9.455422, 99.934724.

Seværdigheder på Samui

De her nævnte seværdig­heder er de mest popu­lære, men der findes flere andre sevær­dig­heder på øen, tjek de lokale turboder for flere sevær­dig­heder. Du har også mulighed for at prøve en zip-line på Samui, læs mere herom på siden Flyvetur i junglen. Zip-linen ligger ikke så langt fra Tanim Magic Garden.

Bedstefar og bedstemor

De bedst kendte sevær­dig­heder på Samui er Hin Ta og Hin Yai, bedstefar- og bedste­mor­klippen. De to klipper ligger lige syd for Lamai Beach, og de er fra naturens hånd formet som hen­holds­vis et mandligt og et kvindeligt kønsorgan.

GPS til bedstefar og bedstemor: 9.452925, 100.038883.

Big Buddha og Wat Plai Laem

På det nordøstlige hjørne af Samui finder du Samuis Big Buddha

Og ikke langt derfra finder du Wat Plai Laem, et tempel med en række store religiøse figurer, hvoraf statuen af den 18-armede Guanyin, gudinden for nåde og medfølelse, er den mest populære.

GPS til Samuis Big Buddha: 9.570832, 100.060188.
GPS til Wat Plai Laem: 9.571880, 100.066789.

Tanim Magic Garden

Inde midt på Samui finder du også et par sevær­dig­heder i form af Tanim Magic Garden og en mumi­fi­ceret munk.

Tanim Magic Garden er også kendt som Secret Garden og Secret Buddha Garden, det er en junglehave placeret på en bjerg­side med en lille gennem­strømm­ende å med ind­lagt vand­fald. Haven vrimler med statuer af tradi­tio­nelle thai­landske og budd­his­tiske figurer. Tanim Magic Garden ligger gemt godt af vejen i Samuis højland, hvilket forklarer brugen af "secret" (hemmelig) i de alternative navne.

Tanim Magic Garden blev anlagt af frugt­av­leren Nim Thongsuk, der havde en plan­tage med durian på bjerget. Han begyndte projektet i 1976, da han var 77 år gammel. Han døde som 91-årig og ligger begravet i haven. Der er en del tur­arran­gører, der inklu­derer Tanim Magic Garden i deres pro­gram­mer sammen med et besøg til Wat Khunaram med den mumi­fi­cerede munk og andre seværdigheder.

GPS til Tanim Magic Garden: 9.483056, 99.994444.

Den mumificerede munk

Du kan finde mumifi­cerede munke flere steder på Samui og i resten af Thailand, men munken Luong Pordaeng, der døde 79 år gammel i 1973, er en af de mest respekterede i Thailand.

Han døde siddende i medi­te­ren­de stil­ling, og er i dag ud­stil­let i en glas­montre i Wat Khunaram. Mens kroppen har holdt sig stort set uændret siden hans død, er hans øjne opløst, hvorfor man har givet ham et par solbriller på.

GPS til den mumificerede munk: 9.450202,100.000594.

Transport på Samui

Det allernemmeste, hvis du vil rundt til de forskellige seværdigheder på Samui, er at benytte en turarrangør. De arrangerer hel- og halvdagsture, der inkluderer en eller flere af de ovennævnte seværdigheder – og flere til.

Du kan også leje en taxi for en dag for 1.500-2.000 baht (1500-2000 baht), alt efter dine forhandlingsevner og chaufførens behov. Sørg for at få en engelsktalende chauffør, der kan fortælle dig om de forskellige strande og seværdigheder.

Vil du benytte en taxi som taxi, så vær opmærksom på, at selvom du kan finde taxametervogne på Samui, så kører de ikke efter taxameter. Det er slukket eller blændet af. I stedet kører de med faste priser mellem de forskellige byer, og priserne er på det dobbelte eller mere, end hvad taxameteret ville sige. Turen mellem lufthavnen og Lamai koster fx 500 baht (500 baht), mens de cirka 17 kilometer ville koste mindre end 200 baht (200 baht), hvis der blev brugt taxameter.

Der kører desuden songthaew'er mellem en række af Samuis byer. Skilte på toppen af songthaewerne angiver, hvilke byer de kører mellem.

Spørg om prisen, før du hopper ombord. En tur mellem Lamai og Chaweng koster vist nok 100 baht (100 baht). Jeg kørte ikke selv med, og blev muligvis præsenteret for en overpris, da jeg spurgte.

Du kan også leje en motorcykel/scooter. Men vær opmærksom på forsikringsforhold, og hvis du ikke er vant til at køre på sådan én, så lad være. Jeg oplevede to eneuheld med turister på min forrige tur til Samui, et par russere, jeg fulgtes med fra Tanim Magic Garden, kunne ikke klare et sving ned ad et bjerg og væltede med slemme hudafskrabninger til følge, og et andet par kunne ikke finde ud af at standse inde i Chaweng og måtte også ned og kysse asfalten. Og den slags uheld hører til i den småtingsafdelingen. Læs siden Leje af scooter eller motorcykel i Thailand, inden du lejer.

Transport til Samui

Samui har en ganske hyg­ge­lig lille luft­havn, faktisk en af de mest charmerende i verden. Her er for­­bin­del­se til en ræk­ke an­dre turistmål som fx Bang­kok, Phu­ket og Krabi samt til en­kel­te uden­land­ske desti­na­tioner.

Luft­havnen er bygget og ejes af Bangkok Airways, der i en årrække var eneste selskab, der benyttede den. I dag findes et par kon­kur­re­rende sel­skaber, men der er ikke den store kon­kur­rence på prisen, da ingen af lav­pris­sel­ska­berne beflyver lufthavnen.

Jeg ved ikke, om Bangkok Airways holder dem ude, eller om de kræver så høje afgifter, at desti­na­tionen er uinter­es­sant. Men resul­tatet er, at det koster cirka det do­bbelte at flyve til Samui i forhold til andre rejse­mål i Thailand.

Alternativt kan du komme til Samui med bus eller tog fra Bangkok til Surat Thani og så med færge til Samui. Du kan købe en samlet billet til tog og færge hos mange af turistboderne i Bangkok. Du kan også tage en færge fra Chumphon, hvilket betyder kortere bus-/togrejse, men til gengæld stopper færgen så ved Koh Tao og Koh Pha Ngan undervejs.

Togturen til Surat Thani tager mellem 9 og 12 timer (nattog), og bussen næsten lige så lang tid. Hertil kommer cirka 3 timers sejlads og så selv­føl­gelig transport fra færgen til dit ende­lige bestem­mel­ses­sted på Samui. Medmindre du har rigtig meget tid, og du vil have en ekstra oplevelse i toget (se artiklen om togrejser), så vil jeg anbefale, at du flyver til Samui.

Vejret

Regntiden på Samui er ikke den samme som på Phuket, og har heller ikke helt samme styrke. Phuket ligger ud for Thailands sydlige vestkyst, hvor monsunen spiller en stor rolle for klimaet, mens Samui ligger ud for Thailands sydlige østkyst i Thailandbugten, hvor fast­landet beskytter mod monsunen. Så mens regn­tiden på Phuket spænder fra april til december, så falder det meste af regnen på Samui fra oktober til midt i januar. Skal du til Thailand i den danske sommer­ferie, vil du således normalt finde bedre vejr på Samui end på Phuket.

Temperaturen på Samui ligger året rundt på mellem 29 og 32,5 grader om dagen, og mellem 24 og 26 grader om natten. De køligste måneder er november til februar. Februar og marts er de to tørreste måneder, mens der er mere eller mindre regn­tid resten af året.

Regntiden er dog ikke som så mange andre steder i Thailand. I det meste af regn­tiden falder der under 100 mm om måneden, og selvom det lyder af meget i forhold til en dansk normal­måneds 60 mm, så vil regnen sjældent genere dig i disse måneder, enten fordi den falder om natten, eller fordi den falder i korte byger med en varighed på mellem 10 og 30 minutter, hvor­efter det klarer op, og du atter kan nyde solen. I oktober og december falder der over 200 mm, mens regn­tiden topper i november med over 500 mm. Men selv her er det begrænset, hvor meget regnen generer. Sidst jeg var på Samui, var jeg der i 14 dage i oktober/november, og der var kun én dag med længe­re­va­rende regn.

Du kan finde en udsigt for de kommende ni døgn for provinsen Surat Thani, som Samui er en del af, på DMI's hjemmeside.

Læs mere om klima og vejr og om de tropiske byger i artiklen Klima og vejr.

Kort over Koh Samui

Jeg har lavet et kort på Google Maps over Koh Saumi, hvor jeg har indtegnet de her nævnte steder. Klik for at se kortet på Google Maps

Tags: Samui - Surat Thani - Strand - Chaweng - Lamai - Bophut - Klima

Andre artikler om steder i Thailand: