Phuket

Phuket tilbyder dig en bred vifte af tilbud, uanset om du vil dase på stranden, eller om du vil være mere aktiv.


Se Phuket i en større udgave.

Phuket er Thai­lands stør­ste ø og det fo­re­truk­ne fe­rie­mål for de fle­ste dan­ske tu­ris­ter.

Hvis du vil til Thai­land i den danske som­mer­fe­rie, så tjek dog også siden om Samui.

På kor­tet til høj­re kan du fin­de stran­de, by­er m.m. på Phuket. Klik på lin­ket un­der kor­tet for at se det i en stør­re, me­re zoom-ven­lig og prak­tisk ud­ga­ve på Goog­les hjemmeside.

På Phuket kan du fin­­de utal­li­ge dej­li­ge stran­de. Du kan væl­ge mel­lem me­get tu­ris­te­de stran­de med strand­sto­le og fuld be­tje­ning med ser­ve­ring af af­kø­le­de drinks el­ler en af­slap­pen­de mas­sa­ge. El­ler du kan væl­ge me­re øde stran­de, hvor du næs­ten kan ha­ve stran­den for dig selv.

Du kan væl­ge mel­lem ki­lo­me­ter­lan­ge, li­ge stran­de; min­dre og me­re hyg­ge­li­ge stran­de; el­ler stran­de med "pynt", der gør dem lidt me­re spæn­den­de, som fx Yanui Beach på nedenstå­en­de billede. Læs mere om de forskellige strande og nær­lig­gen­de hotel­ler på siden Strande på Phuket.

Meget mere end strande

Men Phuket har meget mere at byde på end sine dejlige strande. Hvis du ikke har tænkt dig at ligge og dase i solen hele dagen, kan du fx tage på en heldags rundtur i Phang Nga Bugt. Du kan flyve mellem trætoppene, under udspændte zip-lines, og hvis du foretrækker lodrette liner, er der mulighed for bungy jumps.

Vil du hellere lod­ret op­ad, kan du ud­for­dre dig selv med klip­pe­klat­ring, el­ler du kan væl­ge lidt min­dre an­stren­gen­de ak­ti­vi­te­ter som et jung­le trek el­ler en jung­le sa­fa­ri. Du kan for­nø­je dig med whi­te wa­ter raf­ting i pe­ri­o­den ju­ni til no­vem­ber, og sam­me tids­rum er og­så det op­ti­ma­le, hvis du vil be­sø­ge et af Phu­kets vandfald. Uden for det optimale tidsrum, risikerer du, at vandfaldene er mindre imponerende:

Havet omkring Phuket giver meget fine muligheder for dykning, og har du ikke allerede dykkercertifikat, kan det erhverves billigt.

Du kan ri­de på ele­fan­ter, og du kan se dem på sce­nen i Phu­ket Fan­ta­sea, hvor de sam­men med men­nes­ker og mas­ser af spe­ci­al ef­fects op­træ­der i et Las Ve­gas-ag­tigt show om thai­land­ske my­ter og kul­tur.

Phuket har også et vandland, der er oplagt at besøge, hvis du har børn med på ferien. Og der er masser af golfbaner, hvis du har lyst til at spille golf i smukke omgivelser. Er du til mere hårdtslående sportsgrene, kan du i stedet for at slå til en lille bold fornøje dig med at træne thai-boksning. Du kan selvfølgelig også nøjes med at se andre kæmpe i ringen på et boksestadium.

Hvis du ikke har børn med, kan du be­sø­ge Si­mon Ca­ba­ret, der til­by­der et stort op­sat drag­show - el­ler du kan kom­me i me­re nær­kon­takt med la­dy­boys på Ban­gla Road i Pa­tong, hvor de fin­des i mas­se­vis sam­men med end­nu fle­re bar­pi­ger i et af de vest­ligt ret­te­de for­lys­tel­ses­ste­der for voksne turister.

Her er også rigeligt med muligheder for at slappe af i et spa, få ansigtsbehandling og massage, sidstnævnte både med og uden lidt ekstra. Vil du have massage med "happy ending", så spørg om special massage eller happy ending på forhånd, så du ikke kommer galt af sted. Det er nemlig ikke alle massageklinikker, der tilbyder den slags.

Feriebyer på Phuket

Feriebyerne ligger på Phukets vestside, da det er her de gode strande findes.

Patong til­træk­ker de fle­ste tu­ris­ter. Her er de bed­ste ind­købs­mu­lig­he­der, bå­de i form af mar­ke­der og små­bu­tik­ker og i form af stor­cen­tret Jung­cey­lon. I Pa­tong fin­der du des­uden et om­fangs­rigt og liv­ligt nat­te­liv med utal­lige ba­rer, go go-barer, dis­ko­te­ker m.m. pla­ce­ret på Bang­la Road el­ler i dens nærhed.

Er du på familieferie med børn, er du sikkert bedre tjent med ikke at vælge Patong, eller at du holder dig fra Bangla Road og omegn efter klokken 19:00.

Kata/Karon er bedre egnet til familieferie med børn med mulighed for et smut til Patong for at gå på shopping i dagtimerne. Det er også et godt valg, hvis du ikke vil deltage i nattelivet, eller du blot vil have et mere afdæmpet natteliv end det i Patong. Kata/Karon er en tvillingeby lige syd for Patong, og det næstmest populære feriemål på Phuket.

Længst mod syd, på syd-østsiden af Phuket, finder du Rawai.

Bevæger du dig nord for Pa­tong, fin­der du først Ka­ma­la og der­ef­ter Su­rin og Bang Tao, der ho­ved­­sa­ge­ligt be­står af La­gu­na, som er et stort kom­pleks med en ræk­ke fem-stjer­ne­de ho­tel­ler, golf­ba­ne m.m. for dem med et vel­spæk­ket plastikkort.

Der findes en del hoteller lidt væk fra byerne, typisk i forbindelse med små strande, så udvalget er betydeligt større end de ovennævnte byer ved de store strande. Generelt gælder det, at jo længere du kommer fra Patong, jo "kedeligere" bliver det.

Og endelig er der selv­føl­ge­lig Phu­ket Town og an­dre by­er midt på øen el­ler på dens øst­kyst, men så må du und­væ­re en god strand.

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der er Phu­ket Town et be­søg værd i wee­ken­den, hvor er af­hol­des et stort wee­­kend­­mar­­ked hver lør­dag og søn­dag fra klok­ken 17-21.

Vælg dit feriested og hotel efter dine foretrukne sysler, så du får nem adgang til strand, golfbaner, natteliv, fred og ro eller hvad hjertet nu begærer.

Phuket, geografi og vejr

Phuket ligger i Andaman-havet på Thailands vestkyst. Øen er 48 km lang og 21 km på det bredeste sted, og den er meget bjergrig, hele 70 procent af arealet består af bjerge. Du får dermed en meget flot og spændende og meget anderledes natur end hjemme i flade Danmark.

Temperaturen ligger på mellem cirka 24 grader om natten og 33 grader om dagen, og den svinger ikke med mere end et par grader gennem året. I årets koldeste måned, september, ligger den gen­nem­snit­lige dag­tem­pera­tur således på 30,7 grader, mens den gen­nem­snit­lige tem­pe­ratur i marts, der er den var­meste måned, ligger på 33,5 grader.

Men der er stor forskel på ned­børs­mæng­derne! I den fire måneder lange høj­sæson fra december og til og med marts måned falder der noget mindre regn, end vi er vant til i de danske sommer­måneder. Til gengæld kan der på Phuket falde en hel del regn i regn­sæsonen fra maj til oktober med sep­tember som top­scorer med omkring 400 millimeter. I en dansk september falder der typisk 53 millimeter.

Selv hvis du kun kan hol­de fe­rie i regn­sæ­so­nen, skal du dog ik­ke for­tviv­le. Reg­nen fal­der ik­ke som i Dan­mark. Of­test vil det reg­ne kraf­tigt i 15-30 mi­nut­ter, så vil det kla­re op, og en halv ti­me ef­ter er al van­det tør­ret væk.

Me­get af reg­nen fal­der des­uden sent om af­te­nen el­ler om nat­ten. Hvis du tjek­ker vejr­ud­sig­ten, kan det væ­re me­get de­pri­me­ren­de læs­ning for os, der er vant til hel­dags­regn, men det er hel­dig­vis sjæl­dent, at reg­nen fal­der på dansk ma­nér i Thailand.

Tager du på ud­flugt til for­skel­li­ge ste­der på Phu­ket, så kan du med for­del be­sø­ge Laem Prom­thep, der er et po­pu­lært ud­sigts­punkt for flot­te sol­ned­gan­ge. Kata View­point til­by­der dig og­så en flot ud­sigt, som du kan se på dette billede:

Det samme gør Phu­kets ny­es­te ud­sigts­punkt, The Big Budd­ha, som der sta­dig ar­bej­des på. Budd­ha­en er 45 me­ter høj og er pla­ce­ret på en bjerg­top med en flot ud­sigt over he­le den syd­lige del af Phuket.

Tjek kor­tet øverst på si­den, hvor jeg har ind­sat pla­ce­rin­gen af de tre udsigtspunkter, de er markeret med et kamera.

Bemærk, at nogle strande kan være farlige på grund af understrøm og dannelse af hestehuller. Det er især uden for sæsonen, at strandene er farlige. Tjek altid badeflagene, inden du begiver dig ud i vandet. Det er ikke for sjovt, man opsætter dem. Ikke mindst Karon strand kræver mange dødsofre i sommerhalvåret, og det er normalt altid fordi, de druknede har ignoreret flagene. Læs mere på siden Badesikkerhed.

Aktiviteter og priser

Der findes utal­li­ge tu­rist­­bo­der, der sæl­ger ud­flug­ter til for­­skel­­li­ge ak­ti­­vi­­te­ter. Bo­der­ne er of­te en del bil­­li­ge­re end, hvis du be­stil­ler fra ak­ti­­vi­­te­ter­nes eg­ne hjem­me­si­der.

Besparelsen ligger typisk fra 10 procent og op til over 50 procent, afhængig af aktiviteten. Nogle aktiviteter forbyder rabat, det gælder således Phuket Fantasea, men det forhindrer nu ikke, at du kan få rabat.

Phuket Fantasea koster officielt 1.900 baht inklusive buffet, mens transport frem og tilbage koster 300 baht. Det kan du nemt få i en bod for 1.700 baht inklusive transport.

Og det med trans­porten skal du lægge mærke til, når du bestiller. Ved mange aktiviteter er trans­port inkluderet i prisen, men fx for vand­landet Splash Jungle Waterpark, kan trans­porten være ganske voldsom, fordi det ligger langt fra ferie­byerne. Bestiller du på hjemme­siden, koster trans­porten 350 baht pr. person pr. vej. Bestiller du i en bod, får du typisk trans­porten med i prisen, samtidig med at du sparer lidt på indgangen.

Besøg gerne flere forskellige boder, så du kan sammenligne deres udbud og priser. Ved de fleste aktiviteter er det tidsnok at bestille dagen før, du vil af sted.

Hoteller på Phuket

Udvalget af hoteller på Phuket er enormt. Start med at finde ud af, hvor på Phuket du vil være. Hvis du er til strande, så læs artiklerne om de forskellige strande på Phuket for at finde ud af, hvilken by du vil bo i.

Hvis du er til gode indkøbsmuligheder og et festligt natteliv, kan du finde et hotel i Patong. Hvis du vil have lidt mere fred og ro, kan du vælge et hotel i Karon, et hotel i Kata eller et hotel i Kamala, hvor der er en tak fredeligere igen. Og hvis det skal være endnu mere fredeligt, findes der selvfølgelig også andre byer og hoteller på Phuket.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Phuket - Strand - Aktiviteter - Patong - Kata-Karon - Shopping - Sex - Ladyboys - Klima - Udsigt


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Elefantridning
Tags: Elefantridning - Dyrevelfærd
Elefantridning Elefantridning er et populært tilbud til turister i Thailand, og der findes elefant­lejre, der lokker med elefant­ridning, på alle turist­rejse­målene, men inden du bestemmer dig for en ridetur på et af de mægtige dyr, så læs lige denne artikel.
Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Dykning - Dyrevelfærd - Krabi - Elefantridning - Snorkling - Trang
Koh Lanta Koh Lanta er et af dan­sker­nes mest popu­lære ferie­steder i Thailand. Læs mere om Koh Lanta og de mange uspolerede strande, mulige akti­viteter, klima, transport og meget mere.
Strande på Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Krabi
Koh Lanta, strande Læs om Koh Lantas mange uspo­lerede strande og over­nat­nings­mulig­heder nær strandene. På mange af strandene kan du bo i en bungalow lige bag stranden, men der findes selv­følgelig også luk­sus­ho­tel­ler på Koh Lanta.
Khao Lak, fredelig ferie
Tags: Khao Lak - Nang Thong Beach - Bang Niang Beach - Strand - Shopping - Aktiviteter - Phang Nga
Khao Lak Khao Lak er sær­de­les vel­eg­net til en fa­mi­lie­fe­rie el­ler en ro­man­tisk fe­rie for to. Fe­rie­om­rå­det lig­ger cir­ka en ti­mes kør­sel nord for fe­rie­øen Phuket, men her er me­get mere frede­ligt og ro­ligt. Læs mere om Khao Lak, stran­dene og mu­lige ak­ti­vi­teter i området.
Pattaya er ikke kun for sexturister
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Klima
Pattaya Pattaya har fået et ry som sex­mekka, og selv­om det ikke just er ufor­tjent, er det ikke kun sex­turister, der kan have glæde af Pattaya. Her kom­mer fx rigtig mange tu­ris­ter fra Rusland og andre østlige lande, og de kommer ikke så meget for at deltage i de natlige akti­vi­teter. Læs mere om Pattaya, og hvad byen ellers har at byde på.
Klima og vejr i Thailand
Tags: Klima - Vejr - Bangkok - Phuket - Samui - Chiang Mai - Pattaya - Koh Chang - Regntid
Klima og vejr Thailands kli­ma er ik­ke som det dan­ske med fi­re års­ti­der. I syd har de kun to og i nord tre. Læs me­re om kli­maet og vej­ret i de for­skel­lig­e egne af Thai­land. Om regn­tiden, og hvor slem den egent­lig er, og hvor­når den ram­mer de for­skel­lige steder.
Koh Chang, Thailands tredje mest populære ferieø
Tags: Koh Chang - Elefantridning - Strand - Barpiger - Golf - Trat - Jungle
Koh Chang Koh Chang er den tredje mest popu­lære ferieø i Thai­land efter Phu­ket og Samui, og mens de to andre øer ho­ved­sa­ge­ligt til­træk­ker uden­land­ske tu­ris­ter, så mod­ta­ger Koh Chang og­så man­ge inden­land­ske ferie­be­sø­gende. Læs om de for­skel­lige stran­de og byer på Koh Chang og om for­skel­lige ak­ti­vi­tets­mu­lig­heder på øen. Koh Chang betyder for øvrigt Elefantøen.
Ao Nang Beach, Skandinaviens sydligste provins
Tags: Krabi - Ao Nang Beach - Strand - Noppharat Thara Beach - Railay - Klima
Ao Nang Beach Ao Nang Beach lig­ger i pro­vin­sen Krabi, ikke langt fra Phi Phi Islands og Phuket. Selv­om na­tu­ren ik­ke just lig­ner den dan­ske, så vil Ao Nang Beach al­li­ge­vel vir­ke un­der­ligt be­kendt. Det vrim­ler nem­lig med hø­je, blon­de skan­di­na­ve­re, og det er ik­ke uden grund, de flok­kes her. For her findes alt, hvad hjertet kan begære hos en tro­pisk turist, fan­tas­tis­ke strande, masser af spæn­dende ak­ti­vi­teter og nogle fan­tas­tiske solnedgange.
Bang Saen Beach
Tags: Chonburi - Strand - Bangkok
Bang Saen Beach Hvis du ophol­der dig i læn­ge­re tid i Bang­kok, og du får lyst til at få sand mel­lem tæ­erne, så kan du gøre som de lokale ind­byg­gere og tage et smut til Bang Saen Beach i pro­vin­sen Chon­buri. Læs mere om stran­den, og hvor­dan den ad­skil­ler sig fra de sæd­van­lige turiststrande.
Ædelsten, durian og delfiner ...
Tags: Chanthaburi - Strand - Delfiner - Kirke - Durian - Ædelsten
Chanthaburi De fleste vest­li­ge tu­ris­ter ser kun Chan­tha­buri suse for­bi, når de kø­rer gen­nem pro­vin­sen på vej fra Bang­kok til ferie­øen Koh Chang. Men Chan­tha­buri er så ab­so­lut mere end en tis­se­pau­se værd. Pro­vin­sen er en af Thai­lands rige pro­vin­ser med ædel­ste­ne og du­rian-frug­ter som de vig­tig­ste ind­tægts­kil­der. Her er også stran­de og mu­lig­hed for at svøm­me med delfiner.
Priser i Thailand
Tags: Priser - Mad - Shopping - Piratkopier - Massage - Elektronik - Patong - Solcreme
Priser Jeg har samlet en række priser på for­skel­lige varer og ydelser, så du nem­me­re kan regne ud, hvor man­ge lom­me­pen­ge du skal have med til Thailand. Du finder priser for mad, be­klæd­ning, vel­være og di­ver­se for­nø­den­he­der såsom sol­be­skyt­tel­se. Du kan også læse lidt om køb af elek­tro­nis­ke dimser i Thailand.
Nong Khai
Tags: Nong Khai - Isaan - Mekong - Laos - Sala Kaew Ku
Nong Khai Provinsen Nong Khai ligger i Thai­lands Nord­øst­li­ge hjø­rne, langs Mekong-floden, der agerer grænse til Laos.

De fles­te tu­ris­ter i Nong Khai stop­per blot en dag eller to på vej til eller fra ho­ved­sta­den Vien­tiane i Laos via den godt 1 km lange Friend­ship Bridge over Mekong. Men Nong Khai har også andet at byde på end en grænse­bro. Her er fx fred og ro, yderst rime­lige priser og ingen turist­fælder. Og så er man glade for festivaller!
Chiang Mai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Gyldne trekant - Shopping - Aktiviteter - Go-go - Barer - Natklubber - Bøsser
Chiang Mai Hvis du bliver træt af de meget turis­tede rejse­mål i det syd­lige Thailand, hvor skræd­dere, mas­sage­kli­nik­ker, restau­ran­ter og andre, som vil sælge sine ydelser, kon­stant plager dig, så kan du over­veje at besøge Chiang Mai. Chiang Mai er den kul­tu­relle hoved­stad for det nordlige Thailand.
Chiang Rai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Black House - White Temple - Gyldne trekant - Mae Kok -
Chiang Rai I Chiang Rai finder du både lys og mørke, og så ligger provinsen i Den gyldne trekant. Læs, hvad du bør se og opleve i Thailands nordligste provins og i dens hovedstad med samme navn.
Patong
Tags: Patong - Fiskeri - Shopping - Mad - Strand - Massage - Tuk tuk - Aktiviteter - Bangla Road - Barpiger
Patong Patong er den mest po­pu­læ­re fe­rie­by på Phu­ket. Her fin­der du en 2½ km lang strand, mu­lig­he­der for shop­ping og om af­te­nen un­der­hold­ning på den far­ve­strå­len­de Bang­la Road. Læs om Pa­tongs man­ge til­bud til så­vel fa­mi­lier som til en­li­ge rejsende.
Sommerferie på Samui
Tags: Samui - Strand - Aktiviteter - Chaweng - Lamai - Bophut - Klima - Surat Thani
Samui Skal du til Thai­land i den dan­ske som­­mer­­fe­­rie, vil Sa­mui væ­re et bed­re valg end Phu­ket, i hvert fald vejr­­mæs­­sigt. Læs me­re om Thailands næst­stør­ste ø og de for­skel­lige ferie­mål og sevær­dig­heder på øen.
Kongebyen Hua Hin
Tags: Hua Hin - Strand - Golf - Shopping - Prachuap Khiri Khan
Hua Hin Hua Hin er en popu­lær fe­rie­by for så­vel thai­er som for uden­­land­­ske tu­­ris­­ter. Det er også her Thai­lands konge bor. Byen er desuden hjem­sted for mange uden­­land­­ske pen­­sio­nis­­ter, der har valgt at bo­sæt­te sig i Hua Hin for at nyde pen­­sio­­nist­­li­­vet i en mere be­ha­­ge­­lig tem­­pe­­ra­­tur end i deres hjemland.
Daseferie i Ban Krut
Tags: Ban Krut - Strand - Natur - Prachuap Khiri Khan
Ban Krut Ban Krut er et forholdsvist nyt turistområde, der endnu ikke er blevet alt for turistet. Her finder du en dejlig, uspoleret strand til en perfekt daseferie.
Naturferie på Koh Phayam
Tags: Phayam - Strand - Natur - Jungle - Ranong
Koh Phayam Koh Phayam ligger langt væk fra verdens trængsler og problemer. Her kan du bo i en lille hytte på stranden og være ét med naturen.
Cha-am
Tags: Cha-am - Strand - Shopping - Phetchaburi
Cha-am Cha-am er ikke en fest­by for tu­ris­ter, her fin­der du thai­landsk fred og ro - og en strand, der er me­get po­pu­lær blandt thaier.
Karon og Kata
Tags: Phuket - Karon Beach - Kata Beach - Bus - Surf - Shopping - Strand
Karon og Kata Karon og Kata byder på familievenlig ferie på ferieøen Phuket. Her finder du fred og ro, og både Karon Beach og Kata Beach er blandt Phukets bedste strande. Læs mere om, hvad de to feriebyer har at byde på.
Strande på Phuket
Tags: Phuket - Strand
Strande på Phuket Du finder utal­li­ge dej­li­ge stran­de på Phuket, dan­sker­nes fore­truk­ne ferieø i Thailand. Lige fra spæn­den­de og uspo­le­rede natur­stran­de og stran­de du kan have helt for dig selv, til stran­de med fuld be­tje­ning i form af ligge­sto­le, kølige drikke, af­slap­pen­de mas­sa­ge osv. Læs om de enkelte strande og se billeder.
Abeparadiset Phetchaburi
Tags: Phetchaburi - Aber - Klima - Udsigt - Hule - Templer - Aktiviteter
Phetchaburi Phetchaburi er ikke et af de sædvanlige turistmål, men alligevel et besøg værd, hvis du tager turen sydpå fra Bangkok ad landjorden. Her finder du et par interessante seværdigheder og en masse løse aber.
Phi Phi
Tags: Phi Phi - Bryllupsrejse - Hotel - Aktiviteter - Krabi - Phuket - Strand - Long tail boat
Phi Phi-øerne Phi Phi-øerne er et tro­pisk pa­ra­dis med en fan­tas­tisk na­tur i form af im­po­ne­ren­de kalk­stens­bjer­ge, klip­per og hu­ler og ik­ke mindst fan­tas­tis­ke hvi­de sand­stran­de med krys­tal­klart vand. Læs mere om øerne ...
Koh Larn, tæt på Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Koh Larn - Strand
Koh Larn Koh Larn byder på en række fine, tropiske strande, der er langt bedre end strandene på fastlandet i Pattayas omegn. Øen er blot en halv times sejllads væk fra Pattaya. Læs mere om øen og strandene.
Phuket
Tags: Phuket - Strand - Aktiviteter - Patong - Kata-Karon - Shopping - Sex - Ladyboys - Klima
Phuket Phuket er danskernes fore­truk­ne fe­rie­mål i Thai­land. Her fin­der du utal­li­ge fan­tas­tis­ke stran­de, og mu­lig­hed for man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, hvis du ik­ke vil bru­ge al fe­ri­en til at lig­ge og da­se på stranden.

Jeg for­tæl­ler lidt om øen, dens by­er, dens stran­de og ud­val­get af aktiviteter.
Bangkok
Tags: Bangkok - Sex - Kultur - Mad - Templer - Shopping - Aktiviteter - Klima
Bangkok De fleste tu­ris­ter nær­mest flyg­ter ud af Bang­kok for at kom­me frem til deres en­de­li­ge fe­rie­mål, men giv by­en en chan­ce. Læs lidt om Bang­kok på godt og ondt.
Transport
Tags: Transport
Transport I Thailand har du selv­føl­ge­lig de sæd­­van­­lige trans­­port­­for­mer, som du også ken­der hjem­me­­­fra, fx bus, tog og fly. Men her har du også man­ge an­dre trans­­port­­for­mer, som fx tuk tuk, mo­tor­­cy­kel­­taxi, ka­nal­båd og rickshaw.
Thailands kultur
Tags: Kultur
Kultur Thailands kul­tur ad­skil­ler sig en del fra den vest­li­ge kul­tur. Bå­de med hen­syn til tra­di­tio­ner, re­li­gi­on og ma­den.

Læs fx, hvor­for det kan være en god ide at fo­re­ta­ge en ku­li­na­risk rej­se i Thai­land, og om det thai­land­ske ny­tår, der kan være en yderst fest­lig og våd affære.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Facebook