Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Phuket

Phuket tilbyder dig en bred vifte af tilbud, uanset om du vil dase på stranden, eller om du vil være mere aktiv.

Tags: Phuket - Klima - Strand - Patong - Kata-Karon - Udsigt - Ladyboys - Dykning - Elefanter - Vandland - Massage - Sex - Buddha - Sikkerhed - Vandfald

Phuket er Thai­lands stør­ste ø og det fo­re­truk­ne fe­rie­mål for de fle­ste dan­ske tu­ris­ter.

Hvis du vil til Thai­land i den danske som­mer­fe­rie, så tjek dog også siden om Samui.

På Phuket kan du fin­­de utal­li­ge dej­li­ge stran­de. Du kan væl­ge mel­lem me­get tu­ris­te­de stran­de med strand­sto­le og fuld be­tje­ning med ser­ve­ring af af­kø­le­de drinks el­ler en af­slap­pen­de mas­sa­ge. El­ler du kan væl­ge me­re øde stran­de, hvor du næs­ten kan ha­ve stran­den for dig selv.

Du kan væl­ge mel­lem ki­lo­me­ter­lan­ge, li­ge stran­de; min­dre og me­re hyg­ge­li­ge stran­de; el­ler stran­de med "pynt", der gør dem lidt me­re spæn­den­de, som fx Yanui Beach på nedenstå­en­de billede. Læs mere om de forskellige strande og nær­lig­gen­de hotel­ler på siden Strande på Phuket, og tjek også artiklen De bedste strande på Phuket.

Meget mere end strande

Men Phuket har meget mere at byde på end sine dejlige strande. Hvis du ikke har tænkt dig at ligge og dase i solen hele dagen, kan du fx tage på en heldags rundtur i Phang Nga Bay. Du kan flyve mellem trætoppene, under udspændte zip-lines, og hvis du foretrækker lodrette liner, er der mulighed for bungy jumps.

Vil du hellere lod­ret op­ad, kan du ud­for­dre dig selv med klip­pe­klat­ring, el­ler du kan væl­ge lidt min­dre an­stren­gen­de ak­ti­vi­te­ter som et jung­le trek el­ler en jung­le sa­fa­ri. Du kan for­nø­je dig med whi­te wa­ter raf­ting i pe­ri­o­den ju­ni til no­vem­ber, og sam­me tids­rum er og­så det op­ti­ma­le, hvis du vil be­sø­ge et af Phu­kets vandfald. Uden for det optimale tidsrum, risikerer du, at vandfaldene er mindre imponerende:

Havet omkring Phuket giver meget fine muligheder for dykning, og har du ikke allerede dykkercertifikat, kan det erhverves billigt.

Du kan ri­de på ele­fan­ter, og du kan se dem på sce­nen i Phu­ket Fan­ta­sea, hvor de sam­men med men­nes­ker og mas­ser af spe­ci­al ef­fects op­træ­der i et Las Ve­gas-ag­tigt show om thai­land­ske my­ter og kul­tur.

Phuket har også et vandland, der er oplagt at besøge, hvis du har børn med på ferien; læs mere om vandlandet i artiklen Bedste aktiviteter på Phuket. Og der er masser af golfbaner, hvis du har lyst til at spille golf i smukke omgivelser. Er du til mere hårdtslående sportsgrene, kan du i stedet for at slå til en lille bold fornøje dig med at træne thai-boksning. Du kan selvfølgelig også nøjes med at se andre kæmpe i ringen på et boksestadium.

Hvis du ikke har børn med, kan du be­sø­ge Si­mon Ca­ba­ret, der til­by­der et stort op­sat drag­show - el­ler du kan kom­me i me­re nær­kon­takt med la­dy­boys på Ban­gla Road i Pa­tong, hvor de fin­des i mas­se­vis sam­men med end­nu fle­re bar­pi­ger i et af de vest­ligt ret­te­de for­lys­tel­ses­ste­der for voksne turister.

Her er også rigeligt med muligheder for at slappe af i et spa, få ansigtsbehandling og massage, sidstnævnte både med og uden lidt ekstra. Vil du have massage med "happy ending", så spørg om special massage eller happy ending på forhånd, så du ikke kommer galt af sted. Det er nemlig ikke alle massageklinikker, der tilbyder den slags. Læs mere om massage i Thailand i artiklen Massage i Thailand.

Feriebyer på Phuket

Feriebyerne ligger på Phukets vestside, da det er her de gode strande findes.

Patong til­træk­ker de fle­ste tu­ris­ter. Her er de bed­ste ind­købs­mu­lig­he­der, bå­de i form af mar­ke­der og små­bu­tik­ker og i form af stor­cen­tret Jung­cey­lon. I Pa­tong fin­der du des­uden et om­fangs­rigt og liv­ligt nat­te­liv med utal­lige ba­rer, go go-barer, dis­ko­te­ker m.m. pla­ce­ret på Bang­la Road el­ler i dens nærhed.

Er du på familieferie med børn, er du sikkert bedre tjent med ikke at vælge Patong, eller at du holder dig fra Bangla Road og omegn efter klokken 19:00.

Karon og Kata er bedre egnet til familieferie med børn med mulighed for et smut til Patong for at gå på shopping i dagtimerne. Det er også et godt valg, hvis du ikke vil deltage i nattelivet, eller du blot vil have et mere afdæmpet natteliv end det i Patong. Karon/Kata er en tvillingeby lige syd for Patong, og det næstmest populære feriemål på Phuket.

Længst mod syd, på syd-østsiden af Phuket, finder du Rawai.

Bevæger du dig nord for Pa­tong, fin­der du først Ka­ma­la og der­ef­ter Su­rin og Bang Tao, der ho­ved­­sa­ge­ligt be­står af La­gu­na, som er et stort kom­pleks med en ræk­ke fem-stjer­ne­de ho­tel­ler, golf­ba­ne m.m. for dem med et vel­spæk­ket plastikkort.

Der findes en del hoteller lidt væk fra byerne, typisk i forbindelse med små strande, så udvalget er betydeligt større end de ovennævnte byer ved de store strande. Generelt gælder det, at jo længere du kommer fra Patong, jo "kedeligere" bliver det.

Og endelig er der selv­føl­ge­lig Phu­ket Town og an­dre by­er midt på øen el­ler på dens øst­kyst, men så må du und­væ­re en god strand.

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der er Phu­ket Town et be­søg værd i wee­ken­den, hvor er af­hol­des et stort wee­­kend­­mar­­ked hver lør­dag og søn­dag fra klok­ken 17-21.

Vælg dit feriested og hotel efter dine foretrukne sysler, så du får nem adgang til strand, golfbaner, natteliv, fred og ro eller hvad hjertet nu begærer.

Phuket, geografi og vejr

Phuket ligger i Andaman-havet på Thailands vestkyst. Øen er 48 km lang og 21 km på det bredeste sted, og den er meget bjergrig, hele 70 procent af arealet består af bjerge. Du får dermed en meget flot og spændende og meget anderledes natur end hjemme i flade Danmark.

Temperaturen ligger på mellem cirka 24 grader om natten og 33 grader om dagen, og den svinger ikke med mere end et par grader gennem året. I årets koldeste måned, september, ligger den gen­nem­snit­lige dag­tem­pera­tur således på 30,7 grader, mens den gen­nem­snit­lige tem­pe­ratur i marts, der er den var­meste måned, ligger på 33,5 grader.

Men der er stor forskel på ned­børs­mæng­derne! I den fire måneder lange høj­sæson fra december og til og med marts måned falder der noget mindre regn, end vi er vant til i de danske sommer­måneder. Til gengæld kan der på Phuket falde en hel del regn i regn­sæsonen fra maj til oktober med sep­tember som top­scorer med omkring 400 millimeter. I en dansk september falder der typisk 53 millimeter.

Selv hvis du kun kan hol­de fe­rie i regn­sæ­so­nen, skal du dog ik­ke for­tviv­le. Reg­nen fal­der ik­ke som i Dan­mark. Of­test vil det reg­ne kraf­tigt i 15-30 mi­nut­ter, så vil det kla­re op, og en halv ti­me ef­ter er al van­det fordampet. Læs mere om de tropiske byger i artiklen Klima og vejr.

Me­get af reg­nen fal­der des­uden sent om af­te­nen el­ler om nat­ten. Hvis du tjek­ker vejr­ud­sig­ten, kan det væ­re me­get de­pri­me­ren­de læs­ning for os, der er vant til hel­dags­regn, men det er hel­dig­vis sjæl­dent, at reg­nen fal­der på dansk ma­nér i Thailand.

Tager du på ud­flugt til for­skel­li­ge ste­der på Phu­ket, så kan du med for­del be­sø­ge Promthep Cape, der er et po­pu­lært ud­sigts­punkt for flot­te sol­ned­gan­ge. Kata View­point til­by­der dig og­så en flot ud­sigt, som du kan se på dette billede:

Det samme gør Phu­kets ny­es­te ud­sigts­punkt, The Big Budd­ha, som der sta­dig ar­bej­des på. Budd­ha­en er 45 me­ter høj og er pla­ce­ret på en bjerg­top med en flot ud­sigt over he­le den syd­lige del af Phuket.

Du kan læse mere om ni forskellige udsigtspunkter på Phuket og se video fra dem i artiklen Phuket Viewpoints.

Bemærk, at nogle strande kan være farlige på grund af understrøm og dannelse af hestehuller. Det er især uden for sæsonen, at strandene er farlige. Tjek altid badeflagene, inden du begiver dig ud i vandet. Det er ikke for sjovt, man opsætter dem. Ikke mindst Karon strand kræver mange dødsofre i sommerhalvåret, og det er normalt altid fordi, de druknede har ignoreret flagene. Læs mere på siden Badesikkerhed.

Aktiviteter og priser

Der findes utal­li­ge tu­rist­­bo­der, der sæl­ger ud­flug­ter til for­­skel­­li­ge ak­ti­­vi­­te­ter. Bo­der­ne er of­te en del bil­­li­ge­re end, hvis du be­stil­ler fra ak­ti­­vi­­te­ter­nes eg­ne hjem­me­si­der.

Besparelsen ligger typisk fra 10 procent og op til over 50 procent, afhængig af aktiviteten. Nogle aktiviteter forbyder rabat, det gælder således Phuket Fantasea, men det forhindrer nu ikke, at du kan få rabat.

Phuket Fantasea koster officielt fra 2.200 baht (2200 baht) inklusive buffet, mens transport frem og tilbage koster 450 baht (450 baht). Det kan du nemt få i en bod for 2.200 baht (2200 baht) inklusive transport.

Og det med trans­porten skal du lægge mærke til, når du bestiller diverse aktiviteter. Ved mange af aktiviteterne er trans­port inkluderet i prisen, men det gælder ikke for alle, og for nogle kan prisen på transport være voldsom, fordi de ligger langt fra ferie­byerne.

Besøg gerne flere forskellige boder, så du kan sammenligne deres udbud og priser. Ved de fleste aktiviteter er det tidsnok at bestille dagen før, du vil af sted.

Hoteller på Phuket

Udvalget af hoteller på Phuket er enormt. Start med at finde ud af, hvor på Phuket du vil være. Hvis du er til strande, så læs artiklerne om de forskellige strande på Phuket for at finde ud af, hvilken by du vil bo i.

Hvis du er til gode indkøbsmuligheder og et festligt natteliv, kan du finde et hotel i Patong. Hvis du vil have lidt mere fred og ro, kan du vælge et hotel i Karon eller Kata eller et hotel i Kamala, hvor der er en tak fredeligere igen. Og hvis det skal være endnu mere fredeligt, findes der selvfølgelig også andre byer med hoteller på Phuket.

Kort over Phuket

Jeg har lavet et kort hos Google Maps, hvor jeg har markeret de forskellige strande og andre steder og seværdigheder, jeg skriver om her på hjemmesiden. Klik for at se mit kort over Phuket på Google Maps.

Tags: Phuket - Klima - Strand - Patong - Kata-Karon - Udsigt - Ladyboys - Dykning - Elefanter - Vandland - Massage - Sex - Buddha - Sikkerhed - Vandfald

Andre artikler om steder i Thailand: