Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Flyv billigt i Thailand

Det er både billigt og nemt at benytte fly til de større afstande i Thailand.

Tags: Fly - Bangkok - Phuket - Chiang Mai - Samui - Transport

Thailand er et stort land, og selvom der findes mange bus­ruter og tog, så er fly den absolut nemmeste rejse­form til de lidt længere afstande. Det er tilmed billigt at flyve, og der er mange daglige afgange til de popu­lære rejse­mål. Du kan her læse om de forskellige selskaber, der tilbyder indenrigs flyruter i Thailand.

Der er sket en voldsom udvikling i lokale flyruter i Thailand i de seneste år. Da jeg skrev den første udgave af denne artikel i 2011, var der fem selskaber, der fløj indenrigsruter. Ved den seneste opdatering af artiklen i 2018 var der otte selskaber. Og de gamle selskaber har fået mange flere ruter, fx havde Air Asia 13 indenrigsruter i 2011, i 2018 er det steget til 35 ruter. Den øgede konkurrence har også betydet billigere billetter.

Vær op­mærk­som på, at Bang­kok har to luft­hav­ne, den in­ter­na­tio­na­le luft­havn Su­var­nab­hu­mi og Don Mu­eang. Don Mu­eang er den gam­le in­ter­na­tio­na­le luft­havn, og den blev egent­lig luk­ket, da Su­var­nab­hu­mi åb­ne­de i 2006. Men i 2007 gen­åb­ne­de Don Mueang, og luft­hav­nen er i dag base for en række inden­rigs­ruter, typisk fra lavprisselskaber. Her er også enkelte internationale ruter, især til andre lande i Asien.

Du kan under de enkelte flyselskaber nedenfor læse, hvilken af de to lufthavne, de beflyver.

Hvis du skal direkte videre efter din ankomst fra Danmark, kan det være nemmere at vælge en rejse fra Suvarnabhumi. Hvis du opholder dig i Bangkok nogle dage, inden du fortsætter til dit endelige rejsemål, så kan Don Mueang være et godt valg. Dels er selskaberne her typisk billigere, og dels er luft­havnen mindre og med mindre trafik, hvilket gør den både hurtigere og nemmere at bruge.

Vælger du at flyve videre fra Don Mueang, efter du er ankommet til Suvarnabhumi, skal du regne med tid til at komme gennem paskontrollen – det kan sagtens tage over en time – og du skal regne med transporttid mellem de to lufthavne. Der kører en gratis shuttle-bus mellem de to lufthavne, man skal blot have en billet fra den anden lufthavn for at kunne køre med shuttle-bussen. Turen tager 45-75 minutter alt efter trafikken. Har du travlt kan en taxi være hurtigere, hvis der ikke er alt for lang kø til taxierne. Selve køreturen i taxi tager 30-60 minutter alt efter trafikken, turen koster 400-500 baht (400-500 baht), inklusive lufthavnsafgift og betalingsveje.

De fleste indenrigs flyruter går fra og til Bangkok, men der findes dog også en del ruter mellem andre byer.

Air Asia

Air Asia

Air Asia er et asia­sisk lav­pris­sel­skab, der fly­ver så­vel in­den­rigs i Thai­land som til en ræk­ke an­dre des­ti­na­ti­oner i Asi­en. I Bangkok benyttes lufthavnen Don Mueang.

Pri­ser­ne ser yderst ri­me­li­ge ud, når du star­ter din be­stil­ling, men du vil i be­stil­lings­pro­ces­sen op­le­ve, at der bli­ver lagt fle­re og fle­re ge­by­rer på i bed­ste Ryan Air-stil. Der er fx ik­ke no­get, der hed­der gra­tis bagage udover håndbagage.

Vær opmærksom på den første pris, og hvis prisen stiger undervejs, så er det fordi, der er tillagt forsikring eller andet, som du så evt. kan fravælge.

Air Asias hjemmeside

Thai Vietjet Air

Thai Vietjet Air

Thai Vietjet Air er et søster­selskab til det viet­name­siske lav­pris­selskab Vietjet Air. Som et af de få lav­pris­selskaber flyver det fra Suvarnabhumi Airport i Bangkok i stedet for at bruge Don Mueang Airport.

Selskabet startede sin første rute mellem Bangkok og Phuket i 2015, og har i skrivende stund (2018) ruter mellem Bangkok og Chiang Mai, Chiang Rai, og Krabi. Det er muligt at finde nogle meget billige rejser hos Thai Vietjet Air, men med en flåde på kun fire fly, er der ikke så mange afgange at vælge mellem.

Vær opmærksom på, at den første viste pris er uden lufthavnsskatter og afgifter, så den endelige pris vil være noget højere, især på de helt billige billetter, hvor de udgør en forholdsmæssig større del af den endelige pris end på de "dyre" billetter. Bemærk også, at bestilling foretages gennem Vietjet Airs hjemmeside, hvor du også kan finde nogle meget billige internationale rejser, ikke mindst til Vietnam.

Thai Vietjet Airs hjemmeside

Thai Lion Air

Thai Lion Air

Thai Lion Air er et søster­selskab til indo­nesiske Lion Air. Selskabet åbnede sin første rute i december 2013 mellem Bangkok og Chiang Mai, og har siden ekspanderet voldsomt.

I dag har det en flåde på 30 fly mellem en lang række thailandske byer. I Bangkok benyttes lufthavnen Don Mueang. Thai Lion Air byder også på mange billige oversøiske rejser i hele Asien og såmænd også til Australien, du kan fx komme til Australien for under 6500 baht.

I modsætning til mange andre lavprisselskaber, så tillægges der ikke ekstra for indtjekket bagage. Du kan have op til 10-20 kg med, afhængig af den købte billet (20-30 kg på internationale ruter).

Thai Lion Airs hjemmeside

Rutekort på Thai Lion Airs hjemmeside

Nok Air

Nok Air er et lav­pris­sel­skab med Thai Airways som stor­ak­tio­nær. Ho­ved­ba­sen er Don Mue­ang i Bang­kok, hvor­fra der fly­ves til en lang ræk­ke byer. Nok Air har flere end 100 indenrigsruter, og mens mange andre selskaber hovedsageligt flyver mellem Bangkok og de forskellige byer, så har Nok Air mange ruter, der ikke starter eller slutter i Bangkok.

Nok Air be­nyt­ter nog­le yderst far­ve­rige fly, der er ma­let, så de lig­ner fugle. Og det er ikke kun fordi de flyver, "nok" betyder "fugl".

Nok Air tilbyder desuden blandet transport til visse rejsemål. Man har fx ikke direkte fly til Samui, i stedet tilbydes en rute til Surat Thani og derfra færge til Samui.

Nok Air tilbyder gratis sædevalg. Har du andet end håndbagage med, kan du ikke bruge de helt billige billetter, men skal op i Nok Extra, der koster 300 baht (300 baht) mere, og som så tillader op til 15 kg bagage.

Nok Airs hjemmeside

Bangkok Airways

Bangkok Airways har bå­de in­den­rigs- og uden­rigs­ru­ter. Ho­ved­ba­sen er Bang­koks in­ter­na­tio­na­le luft­havn, Su­var­nab­humi. Men man har og­så en del ru­ter fra luft­hav­nen på Samui, som ejes af Bangkok Airways.

Eftersom sel­ska­bet ejer luft­hav­nen i Samui, kan det kon­trol­lere, hvil­ke an­dre sel­skaber der kan be­nyt­te luft­hav­nen. Enes­te frem­me­de in­den­rigs­ru­te til øen er Thai Air­ways' ru­te mel­lem Bang­kok og Samui.

Bangkok Airways' hjemmeside

Thai Airways

Thai Airways er nok det bedst kend­te fly­sel­skab blandt dan­ske­re, for­di det sam­men med Norwegian er det enes­te selskab, der fly­ver di­rek­te mel­lem Dan­mark og Thai­land uden mel­lem­lan­din­ger. Men sel­ska­bet fly­ver na­tur­lig­vis og­så in­den­rigs i Thailand.

Hvis du skal di­rek­te vi­de­re fra/til en in­ter­na­tio­nal ru­te med Thai Air­ways, kan du med for­del be­stil­le bil­let­ter­ne sam­let, så slip­per du for at skul­le hånd­te­re ba­ga­gen ved mellem­landingen i Bangkok.

Thai Airways er des­uden med i Star Al­li­an­ce, så hvis du er med­lem der, kan du op­tje­ne bo­nus­points – det kan væ­re med til at ind­snæv­re pri­sen lidt til lav­pris­selskaberne.

Thai Airways' hjemmeside

Thai Smile

Thai Smile

Thai Smile er et datterselskab af Thai Airways. Det var meningen, at selskabet skulle være en halv-lavprisselskab, der skulle tilbyde billetter til priser mellem lavprisselskaberne og fuld-serviceselskaber som Thai Airways. Men sjovt nok, så er det ikke lykkedes mig at finde billetter, der er billigere end dem, som Thai Airways selv tilbyder, tværtimod. Samtlige afgange, jeg har tjekket, har været dyrere end moderselskabets afgange. Og meget dyrere end lavprisselskaberne. Men jeg kan selvfølgelig have ramt uheldigt i mine søgninger.

Thai Smile fløj sin første rute i 2012, og i Bangkok benyttes Suvarnabhumi Airport.

Thai Smiles hjemmeside

Tags: Fly - Bangkok - Phuket - Chiang Mai - Samui - Transport

Andre artikler om transport: