Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Flyv billigt i Thailand

Det er både billigt og nemt at benytte fly til de større afstande i Thailand.

Tags: Fly - Bangkok - Phuket - Chiang Mai - Samui - Transport

Thailand er et stort land, og selvom der findes mange bus­ruter og tog, så er fly den absolut nemmeste rejse­form til de lidt længere afstande. Det er tilmed billigt at flyve, og der er mange daglige afgange til de popu­lære rejse­mål. Du kan her læse om de forskellige selskaber, der tilbyder indenrigs flyruter i Thailand.

Vær op­mærk­som på, at Bang­kok har to luft­hav­ne, den in­ter­na­tio­na­le luft­havn Su­var­nab­hu­mi og Don Mu­eang. Don Mu­eang er den gam­le in­ter­na­tio­na­le luft­havn, og den blev egent­lig luk­ket, da Su­var­nab­hu­mi åb­ne­de i 2006. Men i 2007 gen­åb­ne­de Don Mueang, og luft­hav­nen er i dag base for en række inden­rigs­ruter, typisk fra lavprisselskaber. Her er også enkelte internationale ruter, især til andre lande i Asien.

Du kan under de enkelte flyselskaber nedenfor læse, hvilken af de to lufthavne, de beflyver.

Hvis du skal direkte videre efter din ankomst fra Danmark, kan det være nemmere at vælge en rejse fra Suvarnabhumi. Hvis du opholder dig i Bangkok nogle dage, inden du fortsætter til dit endelige rejsemål, så kan Don Mueang være et godt valg. Dels er selskaberne her typisk billigere, og dels er luft­havnen mindre og med mindre trafik, hvilket gør den både hurtigere og nemmere at bruge.

Vælger du at flyve videre fra Don Mueang, efter du er ankommet til Suvarnabhumi, skal du regne med tid til at komme gennem paskontrollen – det kan sagtens tage over en time – og du skal regne med transporttid mellem de to lufthavne. Der kører en gratis shuttle-bus mellem de to lufthavne, man skal blot have en billet fra den anden lufthavn for at kunne køre med shuttle-bussen. Turen tager 45-75 minutter alt efter trafikken. Har du travlt kan en taxi være hurtigere, hvis der ikke er alt for lang kø til taxierne. Selve køreturen i taxi tager 30-60 minutter alt efter trafikken, turen koster 400-500 baht (400-500 baht), inklusive lufthavnsafgift og betalingsveje.

Du kan læse mere om transportmuligheder – og hvor du finder shuttle-bussen – i mine artikler om transport fra lufthavnene:

Suvarnabhumi: Transport fra lufthavnen.

Don Mueang: Transport fra lufthavnen.

Phuket: Transport fra lufthavnen.

De fleste indenrigs flyruter går fra og til Bangkok, men der findes dog også en enkelte ruter mellem andre byer.

Air Asia

Air Asia

Air Asia er et asia­sisk lav­pris­sel­skab, der fly­ver så­vel in­den­rigs i Thai­land som til en ræk­ke an­dre des­ti­na­ti­oner i Asi­en. I Bangkok benyttes lufthavnen Don Mueang.

Pri­ser­ne ser yderst ri­me­li­ge ud, når du star­ter din be­stil­ling, men indtjekket bagage og mange andre ting koster ekstra. Nogle ting tillægges automatisk i bestillingsprocessen. Vær opmærksom på den første pris, og hvis prisen stiger undervejs, så er det fordi, der er tillagt forsikring eller andet, som du så evt. kan fravælge.

Air Asias hjemmeside

Thai Vietjet Air

Thai Vietjet Air

Thai Vietjet Air er et søster­selskab til det viet­name­siske lav­pris­selskab Vietjet Air. Som et af de få lav­pris­selskaber flyver det fra Suvarnabhumi Airport i Bangkok i stedet for at bruge Don Mueang Airport.

Selskabet startede sin første rute mellem Bangkok og Phuket i 2015, og det har siden udvidet med mange flere ruter.

Vær opmærksom på, at den første viste pris er uden lufthavnsskatter og afgifter, så den endelige pris vil være noget højere, især på de helt billige billetter, hvor de udgør en forholdsmæssig større del af den endelige pris end på de "dyre" billetter. Bemærk også, at bestilling foretages gennem moderselskabet Vietjet Airs hjemmeside, hvor du også kan finde nogle meget billige internationale rejser, ikke mindst til Vietnam.

Thai Vietjet Airs hjemmeside

Thai Lion Air

Thai Lion Air

Thai Lion Air er et søster­selskab til indo­nesiske Lion Air. Selskabet åbnede sin første rute i december 2013 mellem Bangkok og Chiang Mai, og har siden ekspanderet voldsomt.

I dag har det en flåde på 30 fly mellem en lang række thailandske byer. I Bangkok benyttes lufthavnen Don Mueang. Thai Lion Air byder også på mange billige oversøiske rejser i hele Asien, hvor man så benytter Suvarnabhumi Airport. Du kan fx komme til Australien for så lidt som 10.000 baht 10000 baht på nogle afgange.

Thai Lion Airs hjemmeside

Rutekort på Thai Lion Airs hjemmeside

Nok Air

Nok Air er et lav­pris­sel­skab med Thai Airways som stor­ak­tio­nær. Ho­ved­ba­sen er Don Mue­ang i Bang­kok, hvor­fra der fly­ves til en lang ræk­ke byer. Mens mange andre selskaber hovedsageligt flyver mellem Bangkok og de forskellige byer, så har Nok Air mange ruter, der ikke starter eller slutter i Bangkok.

Nok Air be­nyt­ter nog­le yderst far­ve­rige fly, der er ma­let, så de lig­ner fugle. Og det er ikke kun fordi de flyver, "nok" betyder "fugl".

Nok Air tilbyder desuden blandet transport til visse rejsemål. Man har fx ikke direkte fly til Samui, i stedet tilbydes en rute til Surat Thani og derfra færge til Samui.

Nok Airs hjemmeside

Rutekort på Nok Airs hjemmeside

Bangkok Airways

Bangkok Airways har bå­de in­den­rigs- og uden­rigs­ru­ter. Ho­ved­ba­sen er Bang­koks in­ter­na­tio­na­le luft­havn, Su­var­nab­humi. Men man har og­så en del ru­ter fra luft­hav­nen på Samui, som ejes af Bangkok Airways.

Eftersom sel­ska­bet ejer luft­hav­nen i Samui, kan det kon­trol­lere, hvil­ke an­dre sel­skaber der kan be­nyt­te luft­hav­nen, og hvad de skal betale for at bruge den. Det betyder, at det er forholdsvis dyrt at flyve til Samui.

Bangkok Airways' hjemmeside

Thai Airways

Thai Airways er nok det bedst kend­te fly­sel­skab blandt dan­ske­re, for­di det er det enes­te selskab ud over SAS, der fly­ver di­rek­te mel­lem Dan­mark og Thai­land uden mel­lem­lan­din­ger. Men sel­ska­bet fly­ver na­tur­lig­vis og­så in­den­rigs i Thailand.

Thai Airways har ruter fra både Suvarnabhumi Airport og fra Don Mueang Airport.

Hvis du skal di­rek­te vi­de­re fra/til en in­ter­na­tio­nal ru­te med Thai Air­ways, kan du med for­del be­stil­le bil­let­ter­ne sam­let, så slip­per du for at skul­le hånd­te­re ba­ga­gen ved mellem­landingen i Bangkok.

Thai Airways er des­uden med i Star Al­li­an­ce, så hvis du er med­lem der, kan du op­tje­ne bo­nus­points – det kan væ­re med til at ind­snæv­re pri­sen lidt til lav­pris­selskaberne.

Thai Airways' hjemmeside

Tags: Fly - Bangkok - Phuket - Chiang Mai - Samui - Transport

Andre artikler om transport: