Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Bus i Thailand og Bangkok

Det er meget billigt at køre med bus i Thailand, omend det også kan være meget kedeligt – og koldt!

Tags: Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai - Transport

Du finder busser i mange for­skel­lige udform­nin­ger og tilstande. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skram­le­kas­ser, der minder om nogle, som blev kasseret i Danmark for 30 år siden.

De topmoderne busser kører typisk på de lange ruter, mens de mere falde­færdige typisk findes i lokal rutefart. Jeg fortæller nærmere om begge typer nedenfor.

Med bus på langfart

Selvom du kan få masser af komfort for næsten ingen penge, så vil jeg kun anbefale lang­turs­bus­sen, hvis der ikke findes et indenrigsfly til dit be­stem­mel­ses­sted. Eller hvis dit kredit­kort er ved at være lidt tynd­slidt, og du enten ikke har tid til at tage med toget, eller der slet ikke går tog til din desti­na­tion. Turen med bussen kan nemlig være dræbende kedelig, og chauf­fø­rer­ne er ikke just kendt for deres hensyns­fulde kørsel.

Prisen kan du ikke rig­tig brok­ke dig over. Du kan fx kø­re 600-800 ki­lo­me­ter i en 24-sæ­ders VIP-bus med toi­let og air­con­di­ti­on for omkring 1.000 baht (1000 baht), hvil­ket fx kan væ­re fra Bang­kok til Phu­ket el­ler Chiang Mai. Så­dan en tur ta­ger ty­pisk 10-12 ti­mer. Væl­ger du en bus med fle­re sæ­der (min­dre plads til dig) og uden toi­let, er pri­sen om­kring det halve.

Undgå om muligt at bestille en bustur hos en agent eller turbod på feriestedet. Dels får du lov at betale over­pris, og dels kan du ikke være sikker på, at VIP-stan­dar­den svarer til det beskrevne. Køb gerne billetten direkte hos bus­selskabet. Og sørg for at tage et tæppe med! Air­con­di­ti­on-an­læg­get får ofte lov at køre på fuld kraft, hvilket kan resultere i en tem­pe­ra­tur, der kan få selv en vinter­træt dansker til at ønske sig hjem i kulden.

Der findes flere bus­sta­tio­ner for lang­turs­bus­ser i Bangkok, så det kan være en god ide lige at tjekke, hvorfra en bus går, inden du begiver dig afsted med dine pakke­nel­liker.

Undgå at opbevare værdigenstande i bussens bagagerum, sørg for at have dem med ind i bussen, og hold gerne et vågent øje med dem hele tiden. Den største risiko for tyverier er fra bagagerummet, men du kan også risikere, at andre passagerer eller personalet stjæler fra dig, hvis du sover eller ikke holder øje med dine værdigenstande. Det er ikke fordi, det er udbredt med tyverier, men de hænder.

Lokale busser

Det er utroligt bil­ligt at be­nyt­te lo­ka­le bus­ser i Thai­land. Især hvis du sam­men­lig­ner med de hjem­li­ge bil­let­pri­ser. På fe­rie­øen Phu­ket kos­ter det så­le­des om­kring 40 baht (40 baht) for en halv ti­mes kø­re­tur mel­lem Phu­ket Town og de po­pu­læ­re ferie­by­er på vest­kys­ten. Bus­ser­ne er dog ikke just no­get at rå­be hur­ra for. De fin­des li­ge fra no­get, der lig­ner en dansk 60'er-bus til noget, der al­drig vil­le ha­ve få­et lov at kø­re i Danmark.

Bussen på dette billede er en af de nyere mellem Patong og Phuket Town, men jeg har nu på for­nem­mel­sen, at den alli­ge­vel aldrig ville få lov at sætte sine hjul i Danmark. Det er blot en lastbil med sæder på ladet og et tag.

I mange byer finder du ikke lokale busser, her bruges i stedet songthaew'er, der kører i mere eller mindre fast rute­fart som mini­busser. Dette gælder i såvel små som større byer.

Busser i Bangkok

I Bangkok er bus­ud­bud­det der­imod stort. Her fin­des et væld af for­skel­li­ge bus­ser, der for en bil­lig pris frag­ter dig rundt i stor­by­en. Du skal blot væ­re for­be­redt på, at det kan ta­ge sin tid at kom­me rundt på grund af de evin­de­li­ge tra­fik­prop­per, og at bus­ser­ne nor­malt har åbent­stå­en­de vin­du­er, så di­ne lun­ger kan få lov at gen­bru­ge al­le de an­dre kø­re­tø­jers udstødningsgasser.

Vil du undgå trafikpropper, og der ikke er en metro/skytrain i nærheden, kan du benytte en motor­cykel­taxi. Forudsat nerverne er i orden, og du har fået betalt din livsforsikring!

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i buspriserne i Bangkok, nogle busser/ruter opererer med en fast pris, uanset hvor langt du skal, andre har varierende priser. Priserne ligger mellem 7 og 22 baht (mellem 7 og 22 baht) for de normale busser.

Busserne har en billet­kon­duk­tør som kommer rundt og opkræver betaling, når bussen har for­ladt stop­pe­ste­det. Sørg for at have små­penge på dig. I mange af bus­ser­ne skal du betale med lige penge, ellers bliver du smidt af igen. Jeg har oplevet, at kon­duk­tø­ren ikke engang ville gå med til at beholde bytte­pen­gene (sikkert fordi hun ikke forstod mig), det var bare ud af vagten!

Der kører også mini­busser med lukkede vinduer og air­con­di­tion i rutefart, og de tager en lidt højere pris. Du vil typisk opleve, at de holder ind ved et stoppe­sted, hvor­efter kon­duk­tøren stiger ud og annon­cerer, hvor de kører hen for at lokke pas­sa­gerer ombord.

Bemærk, at de almindelige busser ikke auto­ma­tisk stopper ved stoppe­ste­der­ne, bare fordi der står nogle og venter. Du stopper en bus på samme måde, som du prajer en taxi.

Google Maps hjælper med bussen

Det kan være svært at finde rundt i de for­skel­lige bus­ruter for turister, efter­som der bruges thailandske skrift­tegn på bus­ser­nes rute­plan og skilte. Men med inter­net­adgang, fx på hotellet, bliver det lidt nemmere. Google Maps lader dig nemlig vælge rute med offent­lige trans­port­midler i Bangkok, så du kan plan­lægge din tur på forhånd.

Har du en smartphone med GPS og inter­net­ad­gang (du kan købe et billigt simkort i Thailand), bliver det endnu nemmere at bruge Google Maps til at finde rundt med busserne.

Tags: Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai - Transport

Andre artikler om transport: