Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Marked på skinner

Markedet i Maeklong er ikke som andre markeder i Thailand – eller i resten af verden.

Tags: Maeklong - Shopping - Samut Songkhram - Tog - Aktiviteter

Du finder utal­li­ge mar­ke­der rundt om­kring i Thai­land, men det mest spe­ci­el­le er nok mar­ke­det ved Maek­long tog­sta­ti­on i pro­vin­sen Sa­mut Song­khram, cir­ka 75 km syd­vest for Bang­kok. Mar­ke­det er nem­lig pla­ce­ret på tog­skin­ner­ne li­ge før stationen.

Maeklong marked by­der på så­vel tøj som fø­de­va­rer i form af frisk­fan­ge­de fisk, frugt, grønt­sa­ger og tør­re­de kryd­de­ri­er i om ik­ke lan­ge ba­ner, så langs og på ba­nen. Over bo­der­ne er op­sat pre­sen­nin­ger som skyg­ge for so­len og som be­skyt­tel­se mod regn.

Når toget kommer, ryddes skinnerne, og de skygge­fulde pre­sen­nin­ger trækkes ind til siden. Markedet er også kendt som Rom Hup Market, hvilket betyder Markedet med sammenfoldede parasoller.

Maeklong Station er en­de­­sta­­ti­onen på en lil­le en­kelt­spo­ret lo­kal­ba­ne, så der kom­mer ik­ke tog for­bi hvert an­det minut. Hvis du vil op­le­ve to­get kom­me for­bi, skal du nok plan­læg­ge tu­ren lidt bed­re, end jeg gjor­de, så det pas­ser med et af de ot­te dag­li­ge tog. Jeg måt­te nø­jes med at se en lil­le ar­bejds­vogn tøf­fe gen­nem mar­ke­det. Du fin­der tog­pla­ner læn­ge­re ne­de på siden.

Du skal selv­følge­lig ikke nøjes med mit "sørgelige" billede af en arbejds­vogn. På neden­stå­ende video kan du se, hvordan det ser ud, når et rigtigt tog skal gennem markedet:

Heldagsudflugt

Hvis du vil med toget fra Bangkok til markedet og tilbage, er det en heldags­udflugt. Du skal med to for­skel­lige tog og en færge, som egentlig blot er en lille båd. Først med tog fra stationen Wong Wian Yai i Bangkok og til Mahachai. Det tager cirka en time. Herefter skal du med færgen over floden Tha Chin, hvilket er en smuttur på omkring 5 minutter. Og endelig skal du med toget fra Ban Laem til Maeklong, hvilket også tager cirka en time. Men du kan ikke være sikker på, at togene passer sammen, og du risi­ke­rer ventetid ved færgen, så samlet kan rejsen vare betydeligt længere end selve transporttiden.

Hvis du ankommer med tog, kan du ikke tage billeder af toget på vej gennem markedet inde fra toget. Du vil være nødt til at tage billeder, når toget afgår igen og så tage det næste tog igen tilbage til Ban Laem. Og det betyder også, at du skal ankomme senest med toget 11:10, hvis du vil tilbage samme dag.

Jeg vil i stedet for toget anbefale, at du lejer en bil med chauffør for hele dagen til en rundtur, det bør du kunne gøre for 2.500-3.500 baht (2500-3500 baht). Der er nemlig flere ting at opleve i området.

Du finder således et tempel i et træ (Wat Bang Kung), og en række flydende markeder, hvor sælgerne faldbyder deres varer i form af bl.a. souvenirs, frugt og fær­dig­la­vet mad fra små både på floden. Det største og mest kendte flydende marked hedder Damnoen Saduak Floating Market, men Amphawa Floating Market, der ligger tæt ved Wat Bang Kung, er også et besøg værd. Læs mere i artiklen flydende markeder i Thailand.

Tog- og åbningstider

Vær opmærksom på åbnings­tider såvel som togtider, når du planlægger et besøg på tog­mar­kedet eller en rundtur til de nærliggende seværdigheder.

Toget ankommer til Maeklong fire gange om dagen: 8:30, 11:10, 14:30 og 17:40. De fire afgange er 6:20, 9:00, 11:30 og 15:30. Bemærk dog, at tog i Thailand ikke altid følger tidsplanerne så nøje, læs mere om tog i Thailand.

Der kører tog fra Bangkok til Mahachai cirka en gang i timen. Der er derimod kun fire daglige afgange på den sidste strækning fra Ban Laem til Maeklong, togene afgår fra Ban Laem kl. 7:30, 10:10, 13:30 og 16:40.

Færgen sejler 3-4 gange i timen i dagtimerne.

Hele turen fra Bangkok til Maeklong og tilbage vil koste dig under 100 baht (100 baht) pr. person, hvis vi ser bort fra transporten til og fra stationen Wong Wian Yai i Bangkok.

Markedet i Maeklong har åbent fra cirka 7:00 til 17:30 alle ugens dage. GPS til markedet: 13.407409, 99.998974.

Wat Bang Kung er åbent hver dag fra ved 8-tiden om morgenen til sidst på eftermiddagen/tidlig aften, når der ikke er flere gæster. GPS til Wat Bang Kung: 13.445189, 99.941481.

Damnoen Saduak Floating Market har åbent hver dag fra 7 til 13, men det er bedst om morgenen mellem 8 og 10 i weekenden, hvor der er flere sælgere. GPS til markedet: 13.520193, 99.959306.

Amphawa Floating Market har åbent fredag fra 16:00 til 22:00, samt lørdage og søndage fra 12.00 til 22.00. GPS til markedet: 13.425967, 99.955083.

Tags: Maeklong - Shopping - Samut Songkhram - Tog - Aktiviteter

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: