Tiggere og
børn der sælger

Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn der sælger blomster på din ferie i Thailand.

Du kommer fra et rigt land, og uanset om du er rig eller fattig i Danmark, så er du meget rig i forhold til de fattige i Thailand. Så hvad betyder det for dig, om du putter et par sedler i en tiggers kop eller køber blomster af et barn? En 20-baht-seddel er trods alt kun nogle få kroner og en 100-baht-seddel er under 20 danske kroner, og det kan gøre en stor forskel for dem, tænker du måske.

Men sådan fungerer det ikke. Virkeligheden er noget mere barsk, og det er sandsynligvis nogle helt andre, der får glæde af dine penge.

Børn der sælger

Børnene kan være utro­ligt nut­te­de, når de går rundt og sæl­ger blom­ster­kran­se. Og de kan smel­te selv det hår­des­te hjer­te, når de smi­der en blom­ster­krans over dit ho­ve­de, ef­ter­fulgt af et kys på kinden.

Men børnene gør det ikke fri­vil­ligt. Det er hand­le­de børn, of­te fra nabo­lan­de­ne Myanmar (Burma), Laos og Cam­bo­dia. Typisk har foræl­dre­ne fået en skil­ling for at udlåne deres barn i nogle måne­der eller med løfte om, at børnene ud­dan­nes som tje­ne­ste­pi­ger eller -drenge. Men børnene uddannes ikke, hverken som tje­nes­te­folk eller i en almin­de­lig skole, og foræl­dre­ne ser dem sjældent igen. I andre til­fælde bort­føres børnene simpelthen.

Nogle handlede børn sættes til farligt arbejde på fabrikker rundt omkring i Asien, mens de char­me­ren­de af dem sendes på gaden som sælgere, fx i turist­om­rå­der­ne i Thailand. Sælger de ikke nok, resulterer det ofte i af­straf­fel­se i form af tæv eller mindre mad.

Med tanke på afstraf­fel­se får du måske endnu mere lyst til at hjælpe børnene ved at købe af dem. Men du skal tænke over, at du måske - kun måske - hjælper det ene barn, der står foran dig. Ikke med pengene, for de havner ikke i barnets lommer. Du kan højest være med til, at barnet måske undgår af­straf­fel­se. Men sam­ti­dig er du med­skyl­dig i, at tu­sind­vis af andre børn købes eller bort­føres og sættes på gaden.

Bagmændende gør det kun, fordi der er penge i det!

Børnene kan se frem til en ussel frem­tid. De får ingen ud­dan­nel­se over­hove­det, så deres mulig­he­der er meget begræn­se­de, når de bliver for gamle til at sælge blomster. Pigerne ender ofte i pro­sti­tu­ti­on, mens dren­gene ofte ender med selv at blive menneske­handlere.

Kort sagt: Når du er i Thailand, så køb aldrig fra et barn, der sælger ting. Uanset hvor char­me­ren­de barnet er, og uanset hvor meget du har lyst til at hjælpe. Du er kun med til at holde systemet i gang.

Tiggere med børn

Du ser ikke kun børn som ga­de­hand­le­re. Du ser dem og­så som tig­ge­re. Nogle gan­ge ale­ne, når de er gam­le nok - så­dan om­kring 4-års al­de­ren.

Men du ser dem of­test i form af spæd­børn halvt be­vist­løst hæn­ge­ne på en tig­gen­de mor. Igen tager med­fø­lel­sen over­hånd, for du vil da ger­ne hjæl­pe så­dan en lil­le stak­kel til et bed­re liv. Men glem det! Bar­net er sand­syn­lig­vis lånt eller hand­let, og det får ingen glæde af dit bidrag.

Og selv hvis det vit­ter­ligt er mor og barn, så tænk lige på, hvilket liv moderen giver barnet ved at sidde i mange timer med et ud­mat­tet barn i solen eller sent om aftenen. Det er nok ikke just barnets vel­færd, hun tænker på. Tror du, hun tænker mere på barnet, når pengene skal bruges?

Lad være med at give til børne­tig­ge­re og tig­ge­re med børn! Også her er du kun med til at holde systemet i gang, du hjælper ikke barnet.

Der kan selvfølgelig være stor for­skel på tiggere med børn, og hvordan det foregår. Men finder de det rette sted, kan de vit­ter­ligt tjene en formue. For et par år siden, oplevede jeg en pige i tyverne sid­den­de med et spæd­barn og tigge uden for en res­tau­rant, mens jeg spiste der.

Hvis alle de forbi­pas­se­ren­de, der gav sedler, kun gav den mindste seddel (20 baht), og jeg ikke talte mønterne med, så fik hun et par hundrede baht på tyve minutter. Svarende på det tids­punkt til en dag­løn på en fabrik. Sand­syn­lig­vis fik hun dog ikke ude­luk­ken­de 20 baht-sedler, og hun fik desuden mange mønter, så det har været en ganske god forretning.

Hun var ikke just novice, for hver gang der blev puttet en seddel i hendes kop, og turisten var gået videre, så røg sedlen fluks op af koppen og ind bag tøjet. Koppen blev også jævnligt tømt for mønter. Den næste turist skulle jo helst ikke tro, at hun havde penge nok.

Voksne tiggere

Med hensyn til voksne tiggere uden børn er vi ude i et lidt mere gråt område. Også her kan der være tale om tiggere, som tvinges til at tigge, eller som tigger fordi, det giver bedre et end rigtigt arbejde. Men der kan også være nogle, som tigger af nød, og som rent faktisk selv får glæde af det, som du giver.

Problemet er bare, at det er umuligt at skelne. Umid­del­bart vil du måske tro, at ham der ligger på gaden uden ben og måske også uden arme virkelig har brug for hjælp. Men tænk på, hvordan han er kommet hen til det sted, hvor han ligger - det vil typisk være et sted med mange turister, langt fra hvor han bor.

Prøv at bruge omtanke, hvis du får lyst til at give noget til en voksen tigger. Generelt, lad være, for selv hvis det er en person i midler­ti­dig nød, så risikerer du at være med til at fast­holde personen som tigger.

Hvis du vil give noget

Hvis du vil give noget til et barn, der sælger blomster, eller til et barn, der tigger, så kan du give dem en soda­vand eller et stykke slik, måske et lille stykke legetøj.

Hvis du vil give noget til en voksen tigger, så kan du prøve at give ved­kom­men­de en flaske vand og måske lidt mad. Men bliv ikke over­ras­ket, hvis de bliver mere for­nær­me­de end taknemmelige.

Og glem alt om at give noget til voksne, der sidder med små børn.

Du kan læse mere om børn som blom­ster­sæl­gere og tiggere på humantrafficking.org (på engelsk), og du kan finde en artikel om to drenge, der slap væk på IRINs hjemmeside (på engelsk).

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce:

Facebook