Skræddersyet tøj

Tøj kan være ekstremt billigt i Thailand. Det gælder også skræddersyet tøj.

Tags: Skrædder - Shopping - Fup - På rejsen

Når nu du har brugt en masse penge på at rejse den lange vej til Thailand, kan du lige så godt prøve at tjene nogle af dem ind igen. Det kan du fx gøre ved at forny gar­de­ro­ben. Tøj er meget billigt i Thailand – med­min­dre du vil have ori­gi­nalt mær­ke­va­re­tøj. Du kan endda få skræd­der­sy­et tøj for næsten ingen penge.

Vil du have ori­gi­nalt mær­ke­va­re­tøj, så køb det i Dan­mark, det kan nemt ri­si­ke­re at væ­re dy­re­re i Thai­land. Stang­tøj uden fi­ne, ori­gi­na­le mær­ker kan du med for­del kø­be på et af mar­ke­der­ne i Bang­kok, fx Pra­tu­nam Mar­ked (bil­le­det nedenfor), Cha­tu­Chak Mar­ked eller i et ind­købs­cen­ter som fx Pla­ti­num. Læs me­re om mu­lig­he­der­ne i artiklen Shopping i Bangkok.

På markederne kan du købe skjorter, bukser og kjoler for under 100 baht (100 baht) og opefter. Du kan selvfølgelig også købe billigt tøj andre steder i Thailand end lige i Bangkok, men udvalget er betydeligt større her.

Du kan også udnytte muligheden for at få et billigt sæt skræd­der­sy­et sæt tøj i form af en habit eller en fest­kjole. Og priserne er virkelig lave. Jakke, bukser, skjorte og slips kan koste under 2.500 baht (2500 baht). Og hvad der måske er endnu mere impo­ne­ren­de, du kan få tøjet syet fra dag til dag!

Masser af skræddere

Der findes skræd­de­re over­alt i Thai­land, hvor der kom­mer tu­ris­ter. Så mens de sto­re mar­ke­der med stang­tøj lig­ger i Bang­kok, så kan du og­så kø­be skræd­der­sy­et tøj på fe­rie­des­ti­na­tio­ner som Phu­ket, Khao Lak og Hua Hin.

Selv på Rai­lay Beach, som er en lil­le strand tæt ved Ao Nang Beach, og som der kun er ad­gang til ad sø­ve­jen, kan du fin­de en skræd­der. Og han lover, trods sin spe­ci­el­le pla­ce­ring, le­ve­ring på 24 timer! Som du kan se på den store udgave af billedet her, har han en an­be­fa­ling fra danskere siddende i vinduet.

Faktisk er der så mange skræddere, at det kan være svært at vælge den rette. I den for­bin­del­se skal du være op­mærk­som på, at de fleste skræd­de­re i samme område får syet tøjet på de samme sy­stuer. Forskellen ligger derfor i deres udbud af stoffer og modeller, og hvor gode de er til at tage mål.

Når du skal finde en skrædder vil det aller­bed­ste være, hvis du kan få andres anbe­fa­linger. Enten person­li­ge anbe­fa­lin­ger eller anbe­fa­lin­ger på nettet, fx hos Tripadvisor, omend det nok mest er de større og dyre skræddere, der findes der. Lad endelig være med at vælge skrædder ud fra, hvad hotellet eller en taxi-/tuk tuk-chauffør anbe­fa­ler. De får typisk kom­mis­sion, og den lægges selv­føl­ge­lig oven i prisen. Ud over en højere pris, så kan det også betyde, at du anbe­fa­les den skræd­der, der giver dem den bedste kom­mis­sion i stedet for den bedste skrædder. Søg gerne efter en skrædder, inden du rejser hjem­me­fra, og udvælg et par stykker eller en hånd­fuld, du vil besøge.

Du kan selv­føl­ge­lig og­så la­de til­fæl­dig­he­der­ne rå­de, og så fin­de en skræd­der på din vej. Du kan væ­re hel­dig at fin­de en god skræd­der på den må­de, men du kan des­vær­re og­så væ­re uhel­dig. Hos man­ge skræd­de­re vil du for øv­rigt fin­de en sæl­ger uden for bu­tik­ken, der skal fan­ge din in­ter­es­se. I mod­sæt­ning til ham på bil­le­det her, så kan nog­le af dem kan væ­re ret så på­gå­en­de. De vil prø­ve at fan­ge din inter­es­se ved at stik­ke dig en hånd til en hil­sen, gæt­te på hvor du kom­mer fra, eller hilse på dig, som om de kan huske dig fra en anden gang.

Hvis du ikke er interesseret i et tilbud fra de på­træn­gen­de sælgere, kan du vælge at igno­re­re dem, eller du kan sige "maj aov krap", hvis du er en mand, eller "maj aov khaa", hvis du er en kvinde. Det betyder "nej tak". Det er en pæn måde at sige, at du ikke er inter­es­se­ret, og det res­pek­te­res af de fleste sælgere; det være sig skræd­de­re, tuk tuk-chauffører og andre som vil bruge dine penge.

Valg af stof og model

Kashmirgeder

Når du skal du vælge stof og mo­del kan du ik­ke al­tid reg­ne med, at stof­kva­li­te­ten sva­rer til skræd­de­rens lov­pris­nin­ger. Får du fx til­budt kash­mir­uld, kan du langt fra væ­re sik­ker på, at ul­den no­gen­sin­de har væ­ret i nær­he­den af en af de sø­de fæt­re, du kan se på bil­le­det her til høj­re. I ste­det for at væ­re æg­te kash­mir­uld kan det ri­si­ke­re at væ­re et no­get bil­li­ge­re blan­dings­ma­te­ri­ale. Prøv evt. at få en stof­prø­ve med dig, mens du "tæn­ker over tin­ge­ne". Den kan du så tage med til den næste skræd­der for at få be­kræf­tet kva­li­te­ten og evt. få et bedre tilbud.

Levering, service og snyd

Mange skræddere vil spørge dig, hvornår du rejser hjem. Hvis en af de mere tvivl­somme skræddere kender din af­rej­se­da­to, vil han typisk først have tøjet færdig denne dag, fordi der så normalt ikke vil være tid til at foretage tilret­tel­ser. Nogle tilbyder endda at levere tøjet i luft­hav­nen. Det lyder som en fin service, men det er det ikke! Det er for at være helt sikker på, at du ikke brokker dig, og at der ikke skal laves tilret­tel­ser. Får du det tilbud, bør du vælge en anden skrædder.

Det er dog ikke alle, der spørger om din afrej­se­da­to for at snyde dig. Nogle gør det af hensyn til arbejds­pro­ces­sen eller af almindelig interesse.

Når du forhandler prisen, bør du sørge for at få mindst én og helst to tilret­nin­ger med i prisen. Ellers risikerer du at måtte betale ekstra eller at ende med et sæt tøj, som du aldrig bruger. Det er ikke sikkert, at du får brug for tilret­nin­ger, men hvis skræd­deren ved, at han skal udføre dem gratis, har han større grund til at udføre arbejdet ordentlig i første omgang.

Lad være med at betale det hele på forhånd, det vil gøre det sværere at få rettet even­tu­el­le pro­ble­mer med tøjet. Skræd­de­ren skal selv­føl­ge­lig have noget forud­be­talt, så han ikke risi­ke­rer, at du aldrig henter det be­stil­te, 50 procent vil være rime­ligt for både dig og skrædderen.

Problemer med snyd i form af sen le­ve­ring, falsk be­teg­nel­se på stof eller i form af over­pri­ser på grund af kom­mis­si­on er ud­bredt. End­da så ud­bredt, at nog­le skræd­de­re ad­va­rer mod det, som du kan se på bil­le­det nedenfor. Hvis du kan læ­se en­gelsk, så tjek bil­le­det i stor ud­ga­ve og læs ad­var­slen, som jeg fandt hos en skræd­der i Chi­na­town i Bang­kok.

Du kan læse mere om pro­ble­met med kom­mis­sion i artiklen Pas på hajerne.

Tags: Skrædder - Shopping - Fup - På rejsen

Andre artikler med tips på rejsen: