Skræddersyet tøj

Tøj kan være ekstremt billigt i Thailand. Det gælder også skræddersyet tøj.

Når nu du har brugt en masse penge på at rejse den lange vej til Thailand, kan du lige så godt prøve at tjene nogle af dem ind igen. Det kan du fx gøre ved at forny gar­de­ro­ben. Tøj er meget billigt i Thailand - med­min­dre du vil have ori­gi­nalt mær­ke­va­re­tøj. Du kan endda få skræd­der­sy­et tøj for næsten ingen penge.

Vil du have ori­gi­nalt mær­ke­va­re­tøj, så køb det i Dan­mark, det kan nemt ri­si­ke­re at væ­re dy­re­re i Thai­land. Stang­tøj uden fi­ne, ori­gi­na­le mær­ker kan du med for­del kø­be på et af mar­ke­der­ne i Bang­kok, fx Pra­tu­nam Mar­ked (bil­le­det nedenfor), Cha­tu­Chak Mar­ked eller i et ind­købs­cen­ter som fx Pla­ti­num. Læs me­re om mu­lig­he­der­ne på si­den Shopping i Bangkok.

På markederne kan du købe skjorter, bukser og kjoler for under tyve kroner og opefter. Du kan selvfølgelig også købe billigt tøj andre steder i Thailand end lige i Bangkok, men udvalget er betydeligt større her.

Du kan også udnytte muligheden for at få et billigt sæt skræd­der­sy­et sæt tøj i form af en habit eller en fest­kjole. Og priserne er virkelig lave. Jakke, bukser, skjorte og slips kan koste under 500 kroner. Og hvad der måske er endnu mere impo­ne­ren­de, du kan få tøjet syet fra dag til dag!

Masser af skræddere

Der findes skræd­de­re over­alt i Thai­land, hvor der kom­mer tu­ris­ter. Så mens de sto­re mar­ke­der med stang­tøj lig­ger i Bang­kok, så kan du og­så kø­be skræd­der­sy­et tøj på fe­rie­des­ti­na­tio­ner som Phu­ket, Khao Lak og Hua Hin.

Selv på Rai­lay Beach, som er en lil­le strand tæt ved Ao Nang Beach, og som der kun er ad­gang til ad sø­ve­jen, kan du fin­de en skræd­der. Og han lover, trods sin spe­ci­el­le pla­ce­ring, le­ve­ring på 24 timer! Som du kan se på den store udgave af billedet her, har han en an­be­fa­ling fra danskere siddende i vinduet.

Faktisk er der så mange skræddere, at det kan være svært at vælge den rette. I den for­bin­del­se skal du være op­mærk­som på, at de fleste skræd­de­re i samme område får syet tøjet på de samme sy­stuer. Forskellen ligger derfor i deres udbud af stoffer og modeller, hvor gode de er til at tage mål og i deres service.

Når du skal finde en skrædder vil det aller­bed­ste være, hvis du kan få andres anbe­fa­linger. Enten person­li­ge anbe­fa­lin­ger eller anbe­fa­lin­ger på nettet, fx hos Tripadvisor, omend det nok mest er de større og dyre skræddere, der findes der. Lad endelig være med at vælge skrædder ud fra, hvad hotellet eller en taxi-/tuk tuk-chauffør anbe­fa­ler. De får typisk kom­mis­sion, og den lægges selv­føl­ge­lig oven i prisen. Ud over en højere pris, så kan det også betyde, at du anbe­fa­les den skræd­der, der giver dem den bedste kom­mis­sion i stedet for den bedste skrædder. Søg gerne efter en skrædder, inden du rejser hjem­me­fra, og udvælg et par stykker eller en hånd­fuld, du vil besøge.

Du kan selv­føl­ge­lig og­så la­de til­fæl­dig­he­der­ne rå­de, og så fin­de en skræd­der på din vej. Du kan væ­re hel­dig at fin­de en god skræd­der på den må­de, men du kan des­vær­re og­så væ­re uhel­dig. Hos man­ge skræd­de­re vil du for øv­rigt fin­de en sæl­ger uden for bu­tik­ken, der skal fan­ge din in­ter­es­se. I mod­sæt­ning til ham på bil­le­det her, så kan nog­le af dem kan væ­re ret så på­gå­en­de. De vil prø­ve at fan­ge din inter­es­se ved at stik­ke dig en hånd til en hil­sen, gæt­te på hvor du kom­mer fra, eller hilse på dig, som om de kan huske dig fra en anden gang.

Hvis du ikke er interesseret i et tilbud fra de på­træn­gen­de sælgere, kan du vælge at igno­re­re dem, eller du kan sige "maj aov krap", hvis du er en mand, eller "maj aov khaa", hvis du er en kvinde. Det betyder "nej tak". Det er en pæn måde at sige, at du ikke er inter­es­se­ret, og det res­pek­te­res af de fleste sælgere; det være sig skræd­de­re, tuk tuk-chauffører og andre som vil bruge dine penge.

Valg af stof og model

Kashmirgeder
Klik for stor udgave

Når du skal du vælge stof og mo­del kan du ik­ke al­tid reg­ne med, at stof­kva­li­te­ten sva­rer til skræd­de­rens lov­pris­nin­ger. Får du fx til­budt kash­mir­uld, kan du langt fra væ­re sik­ker på, at ul­den no­gen­sin­de har væ­ret i nær­he­den af en af de sø­de fæt­re, du kan se på bil­le­det her til høj­re. I ste­det for at væ­re æg­te kash­mir­uld kan det ri­si­ke­re at væ­re et no­get bil­li­ge­re blan­dings­ma­te­ri­ale. Prøv evt. at få en stof­prø­ve med dig, mens du "tæn­ker over tin­ge­ne". Den kan du så tage med til den næste skræd­der for at få be­kræf­tet kva­li­te­ten og evt. få et bedre tilbud.

Levering, service og snyd

Mange skræddere vil spørge dig, hvornår du rejser hjem. Kender en mere tvivl­som skrædder din af­rej­se­da­to, vil han typisk først have tøjet færdig denne dag, fordi der så normalt ikke vil være tid til at foretage tilret­tel­ser. Nogle tilbyder endda at levere tøjet i luft­hav­nen. Det lyder som en fin service, men det er det ikke! Det er for at være helt sikker på, at du ikke brokker dig, og at der ikke skal laves tilret­tel­ser. Får du det tilbud, bør du vælge en anden skrædder.

Det er dog ikke alle, der spørger om din afrej­se­da­to for at snyde dig. Nogle gør det af hensyn til arbejds­pro­ces­sen eller af almindelig interesse.

Når du forhandler prisen, bør du sørge for at få mindst én og helst to tilret­nin­ger med i prisen. Ellers risikerer du at måtte betale ekstra eller at ende med et sæt tøj, som du aldrig bruger. Det er ikke sikkert, at du får brug for tilret­nin­ger, men hvis skræd­deren ved, at han skal udføre dem gratis, har han større grund til at udføre arbejdet ordentlig i første omgang.

Lad være med at betale det hele på forhånd, det vil gøre det sværere at få rettet even­tu­el­le pro­ble­mer med tøjet. Skræd­de­ren skal selv­føl­ge­lig have noget forud­be­talt, så han ikke risi­ke­rer, at du aldrig henter det be­stil­te, 50 procent vil være rime­ligt for både dig og skrædderen.

Problemer med snyd i form af sen le­ve­ring, falsk be­teg­nel­se på stof eller i form af over­pri­ser på grund af kom­mis­si­on er ud­bredt. End­da så ud­bredt, at nog­le skræd­de­re ad­va­rer mod det, som du kan se på bil­le­det nedenfor. Hvis du kan læ­se en­gelsk, så tjek bil­le­det i stor ud­ga­ve og læs ad­var­slen, som jeg fandt hos en skræd­der i Chi­na­town i Bang­kok.

Du kan læse mere om pro­ble­met med kom­mis­sion på siden Pas på hajerne.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 16. oktober

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Facebook

Annonce: