Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Massage med happy end i Patong

Du kan få massage med happy end af piger, fyre og ladyboys i Patong.

Tags: Sex - Massage - Patong

Sidst opdateret d. 25. februar 2023

OBS! Selvom denne artikel fortæller om muligheder for fræk massage i Patong på ferieøen Phuket, så fungerer fræk massage på samme måde andre steder i Thailand. Hvis du vil læse om massage uden en fræk afslutning, så læs artiklen Massage i Thailand.

Du finder utallige muligheder for en af­slap­pen­de massage i Patong, og en god del af mas­sa­ge­kli­nik­ker­ne tilbyder en happy end. Både til enlige fyre, piger eller par. Men det er ikke alle klinikker, der tilbyder massage med en fræk afslutning. Hvis du vil have en happy end, så spørg først.

Når du spørger, så start for­sig­tigt og spørg efter "mas­sa­ge with extra", "sexy mas­sa­ge" eller "happy end". Og sørg for, at du spør­ger den mas­sør, du er in­ter­es­se­ret i. Du skal ikke være bleg for at for­bi­gå de mere frem­bru­sen­de. Sig, hvem du er inter­es­seret i, og af­tal så nær­me­re med hende.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvilke ydelser der tilbydes på de frække massage­steder. De til­byder alle et hand­job, nogle tilbyder blow­job, og enkelte til­byder sam­leje. Sig, hvad du ønsker, og aftal en pris ud fra det. Og sørg for at for­hand­le prisen på forhånd. Din for­hand­lings­evne er måske ikke så impo­ne­ren­de, når du ligger på ma­dras­sen og massø­ren har bragt dig "i stemning".

Priserne kan svinge meget, afhængig af klinikken, hvor mange kunder, der har været forbi den dag, og om du virker som en første­gangs­turist. De populære piger vil typisk også forlange en lidt højere pris end de mindre popu­lære. Selve massagen vil typisk koste 200-300 baht (200-300 baht) for en time. Handjob eller blowjob vil typisk koste dig 1.000-1.5000 baht ekstra (1000-1500 baht). Fuldt samleje 1.000-2.000 baht ekstra (1000-2000 baht).

Du kan roligt forhandle, hvis du bliver mødt med krav om højere priser. Det kan måske føles lidt usselt at forhandle om pris på den slags, men det er helt normalt her. Og det påvirker ikke servicen. Du skal bare huske at forhandle som altid, når du forhandler priser i Thailand – med et smil.

Er du tilfreds med behandlingen, så kan du efter­føl­gende give lidt drikke­penge ud over den aftalte pris.

Vær opmærksom på, at du på mange klinikker blot ligger bag et gardin. Er der andre kunder, kan du høre dem, og de kan høre dig. Hvis du ønsker lidt mere privatliv, er det ofte muligt at tage pigen med dig til dit hotel. Det koster naturligvis mere, og kli­nik­ken skal også have en skilling – typisk 300-500 baht, (300-500 baht), fordi de så ikke har pigen til at lokke nye kunder ind i kli­nik­ken – på samme måde som det fungerer med bar­fine i pigebarerne.

Du har også mulighed for en så­kaldt soapie med en el­ler to pi­ger, der bru­ger krop­pen til at sæ­be dig ind. Den slags fo­re­går hos Chris­tin Mas­sa­ge, en stor byg­ning, der er me­get nem at gen­ken­de tak­ket være en iøjen­fal­den­de ly­se­rød farve.

Christin Massage minder mere om et klassisk bordel end de andre mas­sa­ge­kli­nik­ker. Dels fordi der her tilbydes fuldt samleje som standard, og dels fordi du vælger en eller flere piger, der sidder udstillet bag en glasvæg. Det kan føles lidt koldt og kynisk at vælge pige på den måde. Og mens pigerne i de almin­de­lige mas­sa­ge­kli­nik­ker selv vælger, om de vil be­tje­ne dig, så har pigerne her ikke noget valg.

Christin Massage forlanger 3.600 baht (3600 baht) for én pige. Pigerne forventer desuden drikke­penge, omend det ikke er noget, du er for­plig­tet til at betale. De fleste betaler vist mellem 200-1.000 baht (200-1000 baht) i drikke­penge pr. pige. Du får 90 minutter, eller indtil du får din happy end, hvad der måtte komme først. Christin Massage tilbyder rigtige værelser.

Par, bøsser og nysgerrige

Massageklinikkerne er ikke forbeholdt enlige mænd. De fleste af de frække mas­sa­ge­kli­nik­ker tager gerne mod par til en dob­belt­mas­sage, ligesom enlige piger også er velkomne. Det er desuden muligt at blive masseret af fire hænder i stedet for to. Mand til mand-massage er også muligt.

Du kan få mand til mand-mas­sa­ge i Soi Pa­ra­di­se. Det er en lil­le si­de­ga­de, der age­rer bag­vej ind til sky­skra­be­ren, som hu­ser Roy­al Pa­ra­di­se Ho­tel. Der lig­ger for øv­rigt en ræk­ke små ho­tel­ler og gæs­te­hu­se ret­tet mod bøs­ser i det­te område.

Her finder du dem

Alle de her nævnte steder ligger på Patongs hovedgade, Rat-U-Thit, eller på små side­gader hertil. Star­tende i den nord­lige ende, finder du den bøsse­ret­te­de Soi Para­dise på venstre side af vejen, cirka 200 meter før du kommer frem til Bangla Road, GPS: 7.895902, 98.299302

Cirka 800 meter længere mod syd på selve Rat-U-Thit finder du Christin Massage på højre side af vejen. Bygningen er svær at overse, GPS: 7.890477, 98.296499

Tags: Sex - Massage - Patong

Andre artikler om sex i Thailand:

Girlfriend in Thailand

Enjoy the company of a beautiful Thai girl on your vacation or get yourself the best wife ever.

Read more at https://girlfriendinthailand.com.