Massage med happy end i Patong

Du kan få massage med happy end af piger, fyre og ladyboys i Patong.

Du finder utallige muligheder for en af­slap­pen­de massage i Patong, og langt de fleste af mas­sa­ge­kli­nik­ker­ne tilbyder en happy end. Både til enlige fyre, piger eller par. Men det er ikke alle klinikker, der tilbyder massage med en fræk afslutning. Hvis du vil have en happy end, så spørg først.

Når du spørger, så start for­sig­tigt og spørg efter "mas­sa­ge with extra", "sexy mas­sa­ge" eller "happy end". Og sørg for, at du spør­ger den mas­sør, du er in­ter­es­se­ret i. Du skal ikke være bleg for at for­bi­gå de mere frem­bru­sen­de. Sig, hvem du er inter­es­seret i, og af­tal så nær­me­re med hende.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvilke ydelser der tilbydes på de frække massage­steder. De til­byder alle et hand­job, nogle tilbyder blow­job, og enkelte til­byder sam­leje. Sig, hvad du ønsker, og aftal en pris ud fra det. Og sørg for at for­hand­le prisen på forhånd. Din for­hand­lings­evne er måske ikke så impo­ne­ren­de, når du ligger på ma­dras­sen og massø­ren har bragt dig "i stemning".

Priserne kan svinge meget, afhængig af klinikken, hvor mange kunder, der har været forbi den dag, og om du virker som en første­gangs­turist. De populære piger vil typisk også forlange en lidt højere pris end de mindre popu­lære. Selve massagen vil typisk koste 200-300 baht (40-60 kroner) for en time. Handjob eller blowjob vil typisk koste dig 1.000-1.5000 baht ekstra (190-290 kroner). Fuldt samleje 1.000-2.000 baht ekstra (190-380 kroner).

Du kan roligt forhandle, hvis du bliver mødt med krav om højere priser. Det kan måske føles lidt usselt at forhandle om pris på den slags, men det er helt normalt her. Og det påvirker ikke servicen. Du skal bare huske at forhandle som altid, når du forhandler priser i Thailand - med et smil.

Er du tilfreds med behandlingen, så kan du efter­føl­gende give lidt drikke­penge ud over den aftalte pris.

Vær opmærksom på, at du på mange klinikker blot ligger bag et gardin. Er der andre kunder, kan du høre dem, og de kan høre dig. Hvis du ønsker lidt mere privatliv, er det ofte muligt at tage pigen med dig til dit hotel. Det koster naturligvis mere, og kli­nik­ken skal også have en skilling (typisk 300-500 baht, 60-100 kroner), fordi de så ikke har pigen til at lokke nye kunder ind i kli­nik­ken - på samme måde som det fungerer med bar­fine i pigebarerne.

Du har også mulighed for en så­kaldt soapie med en el­ler to pi­ger, der bru­ger krop­pen til at sæ­be dig ind. Den slags fo­re­går hos Chris­tin Mas­sa­ge, en stor byg­ning, der er me­get nem at gen­ken­de tak­ket være en iøjen­fal­den­de ly­se­rød farve.

Christin Massage minder mere om et klassisk bordel end de andre mas­sa­ge­kli­nik­ker. Dels fordi der her tilbydes fuldt samleje som standard, og dels fordi du vælger en eller flere piger, der sidder udstillet bag en glasvæg. Det kan føles lidt koldt og kynisk at vælge pige på den måde. Og mens pigerne i de almin­de­lige mas­sa­ge­kli­nik­ker selv vælger, om de vil be­tje­ne dig, så har pigerne her ikke noget valg.

Christin Massage forlanger 3.000 baht (580 kroner) for én pige. Pigerne forventer desuden drikke­penge, omend det ikke er noget, du er for­plig­tet til at betale. De fleste betaler vist mellem 200-1.000 baht (40-190 kroner) i drikke­penge pr. pige. Du får 90 minutter, eller indtil du får din happy end, hvad der måtte komme først. Christin Massage tilbyder rigtige værelser.

Par, bøsser og nysgerrige

Massageklinikkerne er ikke forbeholdt enlige mænd. De fleste af de frække mas­sa­ge­kli­nik­ker tager gerne mod par til en dob­belt­mas­sage, ligesom enlige piger også er velkomne. Det er desuden muligt at blive masseret af fire hænder i stedet for to. Der findes også massage­kli­nik­ker henvendt til bøsser, og der findes såmænd også en, hvor du betjenes af ladyboys.

Massageklinikker med piger og happy ending finder du overalt i Patong, men ingen steder i samme udstrækning som i Soi Kebsup. Det er en lille side­gade til hoved­gaden Rat-U-Thit. Her behøver du ikke just at spørge, om du kan få en happy end. Du kan roligt begynde at forhandle ydelse og pris med det samme.

Lidt nede ad Soi Kebsup finder du en si­de­ga­de, der går skråt til­ba­ge til Rat-U-Thit, her finder du og­så mas­ser af mas­sa­ge­kli­nik­ker, og også her kan du ro­ligt be­gyn­de at for­hand­le med det samme. Bil­le­det nedenfor er ta­get ne­de fra Soi Keb­sup ved stik­ve­jen skråt til­ba­ge til Rat-U-Thit. So­len er sta­dig op­pe, så pi­ger­ne hol­der sig in­de i skyg­ger­ne, ef­ter sol­ned­gang ryk­ker de ud på gaden.

Du kan få mand til mand-mas­sa­ge i Soi Pa­ra­di­se. Det er en lil­le si­de­ga­de, der age­rer bag­vej ind til sky­skra­be­ren, som hu­ser Roy­al Pa­ra­di­se Ho­tel. Der lig­ger for øv­rigt en ræk­ke små ho­tel­ler og gæs­te­hu­se ret­tet mod bøs­ser i det­te område.

Hvis du vil have massage med mere af en lady­boy, så er Tootsie i den syd­li­ge en­de af Pa­tong li­ge no­get for dig. Du kan og­så fin­de lady­boys i en­kel­te an­dre kli­nik­ker i byen, men Toot­sie har spe­cia­li­se­ret sig, her fin­der du kun lady­boys. Du kan finde bil­le­der af de an­sat­te på Tootsies hjemmeside.

Her finder du dem

Alle de her nævnte steder ligger på Patongs hovedgade, Rat-U-Thit, eller på små side­gader hertil. Star­tende i den nord­lige ende, finder du den bøsse­ret­te­de Soi Para­dise på venstre side af vejen, cirka 200 meter før du kommer frem til Bangla Road, GPS: 7.895902, 98.299302

Cirka 800 meter længere mod syd på selve Rat-U-Thit finder du Christin Massage på højre side af vejen. Bygningen er svær at overse, GPS: 7.890477, 98.296499

Yderligere cirka 200 meter sydpå, på højre side af Rat-U-Thit, finder du Soi Kebsup, GPS: 7.888883, 98.295501

Vil du besøge Tootsie, skal du cirka 500 meter længere sydpå og ned ad en lille side­gade på venstre hånd. Side­gaden ligger mellem spise­stedet Shakers og plastik­ki­rur­gen Dr. V, GPS: 7.884921, 98.293967

Jeg har lavet et lille kort hos Google Maps med alle de oven­nævnte steder. De fleste massage­klinikker af den frække slags åbner ved middagstid og lukker ved midnatstid.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Sex - Patong - Massage - Ladyboys


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Prostitution og udnyttelse
Tags: Sex - Barpiger - Forelskelse - Freelancer - Soapie
Prostitution og udnyttelse Udnyttelse i for­bin­del­se med pro­sti­tu­tion er mås­ke ikke helt, som de fles­te fo­re­stil­ler sig, når de ser el­ler hø­rer om hvi­de mænd med un­ge thai-piger. I de fles­te til­fæl­de er der ik­ke tale om ud­nyt­tel­se, men om en af­ta­le som beg­ge par­ter har glæ­de af. Og når der er ta­le om ud­nyt­telse er det ab­so­lut ikke usæd­van­ligt, at det er man­den, der ud­nyt­tes. Læs mere om, hvor­dan det typisk foregår.
Pattayas frække side
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Sex - Ladyboys - Barpiger - Barer - Diskoteker - Go-go - Sikkerhed - Bøsser - Freelancer - Massage - Priser
Pattayas frække side Pattaya er verdens største red light district med piger, ladyboys og fyre til leje i kortere eller længere tid. Har du penge, så kan du få - og du behøver ikke engang at have mange penge for at få noget i Pattaya. Læs mere om Pattayas frække side, hvad du kan forvente at finde, og hvor du finder det.
Købesex i Bangkok
Tags: Sex - Barer - Go-go - Soi Cowboy - Nana Plaza - Patpong - Bøsser - Ladyboys
Købesex i Bangkok Bangkok er beryg­tet for sit vil­de natte­liv med købe­sex rettet mod turis­ter. Til glæde for såvel dem som leder efter den slags, som dem der vil undgå det, er det hel­dig­vis samlet i tre for­holds­vis små områder: Soi Cowboy, Nana Plaza og Patpong. Læs mere om de tre områder.
Natteliv i Patong
Tags: Sex - Natklubber - Diskoteker - Barer - Go-go - Ping-pong - Freelancer - Bangla Road - Bøsser
Patongs natteliv Patong har me­get an­det at by­de på for tu­­ris­­ter, end hvad du er vant til hjem­me­fra. Bå­de for al­min­de­li­ge tu­ris­ter og for sex­tu­ris­ter. Læs om nat­klub­ber, dis­ko­te­ker, ba­rer, pi­ge­ba­rer, go-go-ba­rer og Pa­tongs lø­se fugle.
Ordforklaringer og gode råd
Tags: Sex - Barpiger - Freelancer - Ladyboys - Ping-pong - Coyotebar - Soapie - Sponsor - Forelskelse - Fup
Ordforklaringer Natteliv og pro­sti­tu­ti­on fun­ge­rer no­get an­der­le­des i Thai­land, end hvad du er vant til hjem­me i Dan­mark. Læs om pi­ge­ba­rer, la­dy­drinks, bar­fi­nes, ping-pong-shows og me­get mere.
Sex i Thailand koster
Tags: Sex - Kultur
Sex koster Har en thaipige sex med dig på din ferie, forventer hun betaling. De pæne piger går ikke uden videre i seng med en fremmed turist, og de piger der gør, gør det først og fremmest for pengene. Snyd ikke dig selv, og snyd ikke pigerne, læs mere ...
Fræk massage i Patong
Tags: Sex - Patong - Massage - Ladyboys
Fræk massage Vil du have en afslap­pen­de mas­sage med happy end, er mulig­he­der­ne mange i Patong. Du kan få mas­sage af piger, fyre og af lady­boys. Og de fleste steder tager gerne mod såvel enlige mænd som piger og par. Læs om mulig­he­derne, priser, og hvor du finder nogle af stederne.
Ladyboys i sexindustrien
Tags: Ladyboys - Sex - Patong - Bangla Road
Ladyboys Du finder mange ladyboys i den turist­­rettede sex­­indu­stri i Thailand. Det være sig som gadeprostituerede, som barpiger, som dansere og som showpiger. Læs om ladyboys, og hvordan du som sexturist finder dem - eller hvordan du undgår dem.
Potenspiller
Tags: Sex - Medicin - På rejsen
Medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Det gælder også potensmedicin.
Joiner fee
Tags: Sex - Hotel - Før rejsen
Joiner fee Nogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Sexturisme
Tags: Sex
Sexturisme Thailand er et yn­det mål for sex­­tu­ris­ter. Men sex­­tu­ris­­men er ik­ke så ud­bredt i Thai­land, som du må­ske tror. Den er be­­græn­­set til nog­le en­kel­te om­­rå­der, hvor den til gen­­gæld er ret så syn­­lig. Bry­der du dig ik­ke om sex­­tu­­ris­­me, skal du blot hol­de dig fra de på­­gæl­­den­de områder.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 16. oktober

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce: