Beskyt dine ferieminder

De fleste er blot et enkelt sekund fra at miste alle deres feriebilleder samt billeder og filmklip af børnene og vigtige dokumenter.

Backup

Denne artikel lig­ger lidt uden for det sæd­van­li­ge på en rej­se­si­de, men den er al­li­ge­vel yderst re­le­vant, for den hand­ler om, hvor­dan du bil­ligt og nemt be­skyt­ter dine rej­se­min­der med online backup. Du får sam­ti­dig nog­le funk­tio­ner, som og­så kan være prak­tis­ke at have, hvis du sid­der ved en com­pu­ter el­ler bru­ger tav­le­com­pu­ter el­ler en smart­phone langt hjemmefra.

Nu skal jeg ikke for­næg­te, at jeg har et tid­li­ge­re liv som IT-skri­bent. Og er der én ting, der hænger ved, så er det behovet for backup. Det er meget vigtigere end beskyttelse med antivirus! De fleste har forstået, at antivirus kan være en god ide, men med antivirus beskytter du først og fremmest computerens styre­system. Med backup beskytter du først og fremmest dine dokumenter og uerstat­telige minder.

Jeg har alt for ofte hørt om nogle, der har mistet alle deres billeder og filmklip fra da børnene var små, fordi harddisken er gået i stykker, eller fordi computeren er blevet stjålet.

Og det er fuldstændigt unødvendigt at miste noget i vore dage. For næsten ingen penge kan du helt automatisk få lavet backup og få den gemt sikkert på internettet. Dermed er dine billeder, filmklip, dokumenter, musik, og hvad du ellers har liggende på familiens computere, altid beskyttet, uanset om en harddisk går i stykker, om boligen brænder ned, eller om en indbrudstyv render med det hele.

Ikke kun backup

Backup på internettet har endda ekstra fordele, fordi du kan få fat i dine dokumenter og andre filer fra en hvilken som helst computer i hele verden. Den skal blot have forbindelse til internettet.

Du kan altså nemt finde den vigtige kontrakt med Skærv og Knudsen frem, selvom du sidder under Thailands palmer, ligesom du kan få adgang til billeder af børn eller børnebørn, som du kan vise til nye bekendtskaber på ferien.

Og det for øvrigt uanset, om du kun har en mobiltelefon til rådighed på ferien, eller om du også har adgang til en rigtig computer.

Du kan også nemt dele store filer med andre uden at skulle kæmpe med DVD-skiver eller USB-nøgler. Du sender dem blot et specielt, sikret link til filen, og de kan så selv hente den (og kun den!) fra backuppen.

Du kan desuden synkronisere ønskede filer, så du altid har de samme filer liggende på flere forskellige computere og mobile enheder. De vigtige dokumenter kan således ligge på alle computere og enheder, mens videoklip kun ligger på alle de stationære computere, da de vil fylde for meget på en mobiltelefon.

Jeg bruger selv synkronisering til at altid have de samme billeder, dokumenter m.m. på mine tre computere. En dekstop-computer i Danmark, en desktop-computer i Thailand og en bærbar til når jeg rejser rundt. Hertil kommer naturligvis, at udvalgte filer synkroniseres til mobiltelefonen.

Billigt og nemt

I gamle dage var det besværligt at lave backup, og det kunne også være dyrt. Det skulle gøres mere eller mindre manuelt både med hensyn til backuppen og med hensyn til at få den opbevaret et sikkert sted. Brænder boligen ned, hjælper det jo ikke meget, at backuppen står på hylden over computeren.

I vore dage installerer du blot et program, og så kører det helt automatisk. Du kan naturligvis tilpasse programmet, men for langt de fleste brugere vil programmets standardfunktioner være passende. Hver gang du laver en ændring i en fil, sendes en ny kopi ud på internettet, så du altid har en kopi af den nyeste version.

Nogle backup-løsninger gemmer endda flere versioner af en fil. Hvis du har arbejdet på en stor opgave, kan du således hente den tekst, du ellers slettede midt i et dokument i sidste uge, fordi du troede, den ikke skulle bruges.

Plads er der rigeligt af for de fleste brugere. Den typiske online backup-løsning i vore dage tilbyder 1.000 GB plads, 1 TB.

Eneste ulempe er, at når du installerer online backup, kan det tage fra nogle timer til mange dage, før du har fået overført den allerførste backup. Herefter, vil de fleste slet ikke lægge mærke til, at der laves backup.

Ovenstående gælder for stort set alle online backup-løsninger, og der er også mange andre fordele. Jeg har lavet en sammenligning mellem en håndfuld programmer, hvor du også kan læse mere om de forskellige funktioner, som du kan få med online backup.

Brug en rigtig online backup-tjeneste

Nogle sikkerhedspakker inkluderer også mulighed for online backup, men de tilbyder ofte kun meget lidt plads, fx 2-5 GB. Norton Security-backup og Bullguard Premium Protection tilbyder begge 25 GB plads, men selv det er ingenting i forhold til de rigtige online backup-tjenester, der typisk tilbyder 1.000 GB, og som samtidig har mange flere funktioner.

Personligt vil jeg anbefale IDrive, hvis du bruger Windows, Mac, iOS-enheder og/eller Android-enheder. De understøttes alle af IDrive. Det ligger lidt tungere med Linux, hvor iDrive skal håndteres manuelt, og hvor IDrives synkronisering ikke virker. Jeg bruger Linux, så ud over IDrive til ren backup benytter jeg Dropbox til synkronisering.

IDrive giver dig 1.000 GB til backup plus 1.000 GB til synkronisering, altså 2 TB i alt. Det koster 59,50 dollar (420 kroner) for et år. I øjeblikket kører IDrive med et supertilbud med 75 procent rabat, så du får første år for 14,88 dollar (105 kroner). Tilbuddet er ikke frit tilgængeligt, du skal bruge dette link: IDrive med 75 procent rabat. Køber du via IDrives almindelige hjemmeside, tilbydes du kun 25 procent rabat.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Backup - Billeder - Computer - Smartphone - Tavlecomputer - Mobil


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Lang ferie i Thailand
Tags: Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Samui - Phuket - Koh Phangan - Koh Tao - Khao Lak - Phi Phi - Ao Nang - Strand - Aktiviteter - Transport - Backpacker - White water rafting - Shopping - Tham Phraya Nakhon - Dykning - Similan Islands - På rejsen
Lang ferie i Thailand Har du sabbatår? Er du blevet pensionist? Eller har du bare en lang ferie, som du vil bruge til en tur rundt i Thailand? Få hjælp til planlægning af en lang ferie rundt til forskellige steder i Thailand. Jeg giver dig gode råd og forslag til steder at besøge og til aktiviteter og udflugtsture.
Visa
Tags: Visa - Pas - Ambassade
Visa til Thailan Som almin­de­lig dansk tu­rist be­hø­ver du ik­ke tæn­ke på visa til Thai­land, men ved læn­ge­re op­hold, el­ler ved ind­rej­se over land, skal du mås­ke have et visa fra den thai­land­ske am­bas­sa­de i Dan­mark. Læs mere om reg­ler­ne, og hvad kra­ve­ne er til de for­skel­lige visa.
Beskyt ferieminderne!
Tags: Backup - Billeder - Computer - Smartphone - Tavlecomputer - Mobil
Backup Brug backup! De fleste er blot et enkelt sekund fra at miste alle deres ferie­bil­le­der samt bil­le­der og film­klip af bør­nene og vig­tige do­ku­men­ter. Læs om for­de­lene ved on­line backup - du be­skyt­ter ikke kun dine filer, du får også en række prak­tis­ke ferie­funk­tioner, fx adgang til dine hjem­lige bil­le­der og do­ku­men­ter og mu­lig­hed for at dele dem.
Tag en kuglepen med
Tags: Pas - Fly
Indrejseformular Når du skal gennem pas­kon­trol­len i Thai­land, skal du af­le­vere en ud­fyldt for­mu­lar med dit navn og for­skel­lige an­dre op­lys­nin­ger. Du får ud­le­ve­ret for­mu­la­ren i fly­ve­ren, så det kan være en for­del at have en kug­le­pen med. Har du ikke en ud­fyldt for­mu­lar til pas­be­tjen­ten, bli­ver du af­vist. Du skal så have fat i en formular, udfylde den og så starte forfra i køen - og den kan være meget lang!
Rosenrøde drømme
Tags: Før rejsen - Strand - Natur - Jungle - Aktiviteter
Hytte på stranden Hvad kan være mere roman­tisk end en lille hytte på en øde tro­pisk strand med hvidt sand, krys­tal­klart vand og palmer? Men du skal tænke drøm­men igennem, før du be­stil­ler rejsen.
E-cigaretter er forbudt!
Tags: Cigaretter - Fængsel - Før rejsen - Politi - Forbrydelse
E-cigaretter E-cigaretter er strengt forbudt i Thailand. Bliver du taget med e-cigaretter og væske i tolden eller af politiet, bliver de konfiskeret, du får en bøde, og du risikerer at blive anholdt i processen og endda også at få en fængselsstraf — straframmen går helt op til ti års fængsel.
Medicin med til Thailand
Tags: Før rejsen - Medicin
Medicin til Thailand Du kan normalt tage din medicin med dig til Thailand uden problemer, men visse former for medicin kræver særlig dokumentation, læs mere ...
Joiner fee
Tags: Før rejsen - Hotel - Sex
Joiner fee Nogle hoteller op­­kræ­­ver et så­­kaldt joi­­ner fee, hvis du ta­ger en gæst med på væ­­rel­­set. Den ek­­stra pris kan nemt over­­sti­­ge det, som du skal be­­ta­­le din gæst. Læs, hvor­­dan du und­­går den ek­stra udgift.
Veksling til baht
Tags: Før rejsen - Kreditkort
Veksle til baht Nej, det er ikke gra­tis at vek­sle i ban­ken el­ler hos tje­nes­ter som Forex, så­dan som de ger­ne vil ha­ve dig til at tro det. Du be­ta­ler en dyr over­­kurs. Des­u­den er det ik­ke en god ide at rej­se med man­ge kon­tan­ter. Læs, hvad du bør gøre ...
facebook, Google+ og andre sider på nettet
Tags: Før rejsen - På rejsen
facebook, Google+ m.fl. Brug sociale tjenester som face­book og Google+ samt forummer, blogs og din egen hjemme­side med om­tanke. Selv­om du glæder dig til drømme­rejsen til Thailand, så er der ingen grund til at fortælle alt for meget på nettet. Læs, hvad du bør undgå ...
El-stik og strømstyrke
Tags: Før rejsen
El-stik Selvom de thailandske el-stik er ander­ledes end de danske, kan du godt bruge dit el-grej med danske stik i Thailand.
Sexlegetøj og porno
Tags: Før rejsen - Sex
Sexlegetøj Pas på med sex­le­ge­tøj og por­no i bagagen. Det er nem­lig for­budt at ta­ge den slags med til Thailand!
Husk rejseforsikring!
Tags: Før rejsen - Transport - Scooter - Aktiviteter - Jetski - Forsikring
rejse­for­sik­ring En rejse­for­sik­ring er altid en god ide, og den er endnu mere nødvendig ved en rejse til Thailand end til euro­pæiske rejse­mål. Dit syge­sik­rings­kort dækker ikke i Thailand.
Ferielængde og højsæson
Tags: Før rejsen - Klima - Regntid
Højsæson og regntid Højsæsonen i Thailand er ikke den sam­me som for sol­­rej­ser i Eu­ro­pa. Og med hen­syn til fe­rie­­læng­den, så bør du hol­de mindst to ugers fe­rie i Thai­land, læs hvorfor.
Vaccine eller ikke vaccine
Tags: Før rejsen
Vaccine Normalt er det ikke nødvendigt med vaccine før en rejse til Thailand. Men hvis du bevæger dig væk fra de sædvanlige turist­områder, bør du lige tjekke denne side.
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Tags: Før rejsen
Rejsevejledning Udenrigs­mini­steriet udsender løbende rejse­vej­led­ninger til Thailand, hvor du kan se, hvilke områder du bør undgå. Fx bør du undgå rejser til de syd­ligste, mus­limske provinser, eller om der er uro andre steder i landet.
Optjen flybonus og få en gratis rejse
Tags: Før rejsen - Transport - Fly
Flybonus Tilmeld dig helt gratis fly­sel­ska­bets bonus­ordning og optjen bonus­points til en gratis rejse til Thailand, London, eller hvor du vil hen. Pointene kan også bruges til at opgradere til en bedre klasse eller til at købe varer. Læs, og meld dig til nu!

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 16. oktober

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.