Rejsevejledning for Thailand

Udenrigsministeriet udsender løbende rejsevejledninger til forskellige lande, heriblandt Thailand.

Tags: Sikkerhed - Før rejsen

Udenrigsministeriet udsender rejse­vej­led­ninger for rejse­mål i hele verden, og dermed også for Thailand. Da der kan være po­li­tis­ke pro­blemer i Thailand, vil det være en god ide at tjekke rejsevejledningen for Thailand, inden du rejser. Men lad mig komme med en personlig betragtning:

Da rød­skjor­ter­ne i 2010 be­sat­te en del af Bang­kok, fra­rådede Uden­rigs­mi­ni­ste­riet alle rej­ser til by­en - bort­set fra tran­sit­rej­ser, hvor man ik­ke for­lod luft­havnen.

Jeg var i Bangkok på det på­gæl­dende tids­punkt, og man mærkede ikke nog­le pro­ble­mer und­ta­gen i nog­le få om­rå­der af ho­ved­sta­den. Blot 100 meter fra be­lej­ringen, var alt helt normalt. Og selve belejringen foregik såmænd også stille og roligt.

På det samme tidspunkt var der jævnlige skyderier på Nørrebro i København, hvor det sikkert var langt farligere at opholde sig end som turist i Bangkok.

Først da myndighederne begyndte at fjerne blo­ka­derne om de besatte områder med politiet og mili­tæ­rets hjælp, op­stod der al­vor­lige uro­lig­heder. Stadig i et begrænset område, men dog i et noget større område end ved besættelsen.

Ikke at jeg vil opfordre dig til at igno­rere Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets advarsler, men tag dem med et gran salt, og vurdér dem efter dine rejseplaner.

Bangkok er en meget stor by med over ti mil­lioner ind­byg­gere. Er der uro­lig­heder eller pro­ble­mer i et område, som ligger langt fra, hvor du har tænkt dig at være, så vil du sand­syn­lig­vis ikke blive berørt. Du bør selv­føl­ge­lig opføre dig for­nuf­tigt, og du bør følge med i nyhederne, så du er in­for­meret, hvis uro­lig­he­der­ne skulle sprede sig.

Og så bør du i øvrigt undlade at bevidst opsøge steder med risiko for problemer. Det gælder i Bangkok og Thailand såvel som på Nørrebro i København.

Tags: Sikkerhed - Før rejsen

Andre artikler med tips før rejsen:

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 27. marts

Læs om veksling til baht.

Facebook

Facebook

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Klima og vejr

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.