Karon Beach

En af de bed­ste ba­de­stran­de på Phuket.

Tags: Phuket - Strand - Karon Beach

Karon Beach er en af de bed­ste ba­de­stran­de på Phuket - i hvert fald i høj­sæ­so­nen. I regn­ti­den skaber mon­su­nen man­ge hes­te­hul­ler i van­det, og lige­som ved Ves­ter­ha­vet hjem­me i Dan­mark dør der her hvert år en hånd­fuld men­ne­sker, for­di de bliver fan­get af et hes­te­hul. Of­te for­di de ig­no­re­rer de rø­de ad­var­sels­flag. Det be­ty­der ikke, at du skal holde dig fra Karon Beach uden for høj­sæ­so­nen, men at du skal bade med om­tanke. Læs mere om badesikkerhed.

Karon er den næst­mest popu­læ­re ferie­by på Phuket efter Patong. Byen er specielt vel­eg­net til fami­lie­fe­rie, eller hvis du vil lidt på af­stand af Patongs vilde natte­liv. Du er stadig tæt på Patong, hvis du vil opleve nat­te­livet, eller hvis du vil på ind­køb i dag­ti­mer­ne. Det koster 300-500 baht (60-100 kroner) for en tuk tuk mellem Karon og Patong. Det kan dog koste mere om natten, eller hvis der er mange passagerer.

Den knap 3,5 km lange, lige strand med fint hvidt sand er mere stille og rolig end Patong Beach. Stranden skråner kun lidt ud i vandet og er især i den nordlige ende velegnet til små børn.

Den nord­li­ge ende af stran­den er mest fre­de­lig. Du har også mu­lig­hed for vand­ak­ti­vi­te­ter i form af bl.a. jetski (lad være!), para­sai­ling, wind­sur­fing og vand­ski. Der er dog længere mellem til­bu­de­ne end på Patong Beach.

Vejen sydpå løber langs he­le stran­den, men er ad­skilt af et styk­ke land, så tra­fik­ken - det er nu ikke for­di, der er så me­get af den - ikke ge­ne­rer.

På den anden side af ve­jen lig­ger en ræk­ke ho­tel­ler, der for­sy­ner stran­den med gæs­ter. Der findes tre fem­-stjer­ne­de ho­tel­ler langs stran­den: Centara Grand Beach Resort Phuket, Mövenpick Resort & Spa og Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa, og så selv­føl­ge­lig en lang række mere pris­ven­lige hoteller.

På den aller­syd­ligste del af stranden ligger der et par hoteller på strand­si­den af vejen, bl.a. Beyond Resort Karon (kun for voksne), der hører til i den absolut dyre ende.

Den sydlige ende af stranden byder des­uden på bedre shop­ping­mu­lig­he­der end læn­ge­re nord­på. Og lidt syd for stran­den, inde på land­tan­gen mel­lem Karon Beach og Kata Beach, fin­der du Dino Park med en mini­golf­bane, hvis du har børn, der skal underholdes.

Strande på Phuket

Læs mere om Phukets strande i artiklen Strande på Phuket, eller læs mere om de enkelte strande via oversigten herunder.

Oversigten over strande på Phuket er i geografisk orden, startende på Phukets nordlige side, ned ad vestkysten og så rundt og op ad østkysten mod Phuket Town. De bedste strande er på vestkysten, hvor du også finder de mest populære turistbyer.

Tags: Phuket - Strand - Karon Beach

Andre artikler :

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 07. april

Læs om veksling til baht.

Facebook

Facebook

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Klima og vejr

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.