Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Karon Beach

En af de bed­ste ba­de­stran­de på Phuket.

Tags: Phuket - Strand - Karon Beach

Karon Beach er en af de bed­ste ba­de­stran­de på Phuket - i hvert fald i høj­sæ­so­nen. I regn­ti­den skaber mon­su­nen man­ge hes­te­hul­ler i van­det, og lige­som ved Ves­ter­ha­vet hjem­me i Dan­mark dør der her hvert år en hånd­fuld men­ne­sker, for­di de bliver fan­get af et hes­te­hul. Of­te for­di de ig­no­re­rer de rø­de ad­var­sels­flag. Det be­ty­der ikke, at du skal holde dig fra Karon Beach uden for høj­sæ­so­nen, men at du skal bade med om­tanke. Læs mere om badesikkerhed.

Karon er den næst­mest popu­læ­re ferie­by på Phuket efter Patong. Byen er specielt vel­eg­net til fami­lie­fe­rie, eller hvis du vil lidt på af­stand af Patongs vilde natte­liv. Du er stadig tæt på Patong, hvis du vil opleve nat­te­livet, eller hvis du vil på ind­køb i dag­ti­mer­ne. Det koster 300-500 baht (300-500 baht) for en tuk tuk mellem Karon og Patong. Det kan dog koste mere om natten, eller hvis der er mange passagerer. I dagtimerne kan du benytte Phuket Smart Bus, hvor prisen kan komme ned på 50 baht (50 baht) mellem Karon Beach og Patong.

Den knap 3,5 km lange, lige strand med fint hvidt sand er mere stille og rolig end Patong Beach. Stranden skråner kun lidt ud i vandet og er især i den nordlige ende velegnet til små børn.

Den nord­li­ge ende af stran­den er mest fre­de­lig. Du har også mu­lig­hed for vand­ak­ti­vi­te­ter i form af bl.a. jetski (lad være!), para­sai­ling, wind­sur­fing og vand­ski. Der er dog længere mellem til­bu­de­ne end på Patong Beach.

Vejen sydpå løber langs he­le stran­den, men er ad­skilt af et styk­ke land, så tra­fik­ken - det er nu ikke for­di, der er så me­get af den - ikke ge­ne­rer.

På den anden side af ve­jen lig­ger en ræk­ke ho­tel­ler, der for­sy­ner stran­den med gæs­ter. Der findes tre fem­-stjer­ne­de ho­tel­ler langs stran­den: Centara Grand Beach Resort Phuket, Mövenpick Resort & Spa og Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa, og så selv­føl­ge­lig en lang række mere pris­ven­lige hoteller.

På den aller­syd­ligste del af stranden ligger der et par hoteller på strand­si­den af vejen, bl.a. Beyond Resort Karon (kun for voksne), der hører til i den absolut dyre ende.

Den sydlige ende af stranden byder des­uden på bedre shop­ping­mu­lig­he­der end læn­ge­re nord­på. Og lidt syd for stran­den, inde på land­tan­gen mel­lem Karon Beach og Kata Beach, fin­der du Dino Park med en mini­golf­bane, hvis du har børn, der skal underholdes.

Strande på Phuket

Læs mere om Phukets strande i artiklen Strande på Phuket, eller læs mere om de enkelte strande via oversigten herunder.

Oversigten over strande på Phuket er i geografisk orden, startende på Phukets nordlige side, ned ad vestkysten og så rundt og op ad østkysten mod Phuket Town. De bedste strande er på vestkysten, hvor du også finder de mest populære turistbyer.

Tags: Phuket - Strand - Karon Beach

Andre artikler :